inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

115 Ce sunt Miţvot (poruncile) în Cabala?

Tora presupune patru niveluri de înțelegere, dintre care cel mai înalt este Sod (secretele). La acest nivel, înțelegem că realizarea fiecăreia dintre Miţvot (porunci) are o influență directă asupra lumilor superioare și asupra guvernării lor.

Cabala ne învață aceste sisteme complexe de forțe sau lumini care afectează guvernarea, diferitele lor interacțiuni și numeroasele lor ramificații și modul în care sunt afectate de respectarea poruncilor (Miţvot).[44]

[44] – Porunci

116 Care este relaţia între Miţvot și Sfirot?

Întrucât există 613 părți pentru fiecare Sfira și Parţuf, 613 vene și oase pentru om și 613 părți pentru suflet, există și 613 Miţvot. Acest număr nu este arbitrar, întrucât există inter-relaţionări și interacțiuni importante între ele.

Respectând Miţvot și Tefilot (rugăciunile), oamenii fac rectificările (Tikunim) necesare pentru a desprinde și elimina Klipot (cojile) care sunt manifestarea forței negative ce obstrucționează luminile Sfirot, Ţinându-l pe om în ascundere faţă de rădăcina sa și faţă de lumină.

117 Care este scopul poruncilor (Miţvot)?

Scopul tuturor Miţvot, al faptelor și rugăciunilor este acela de a ajuta și de a lua parte la la diferitele cuplări ale configurațiilor și ridicarea celor 288 scântei căzute la originea lor, pentru ca omul să împlinească rectificarea (Tikun) sufletului său și a lumii.

Scopul împlinirii poruncilor (Miţvot) este acela de :

  • a-l întări și a-l purifica pe om;
  • a acționa și a influența guvernarea;
  • a ajuta la împlinirea rectificării (Tikun) creației.

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

error: Content is protected !!