ADAM KADMON

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

Prima configurație sau prima lume în care luminile emanate au luat forma de zece Sfirot se numește Adam Kadmon (Omul Primordial)

Omul Primordial

Această primă configurație [25] este prima lume în care luminile emanate au luat forma de zece Sfirot liniare. Dispunerea liniară pe trei coloane – dreapta, stânga și mijloc – reprezintă guvernarea lumii în maniera benevolenţei, rigorii și milei. Această primă emanație constituie originea tuturor emanațiilor viitoare.

[25] – Făcută din Kav şi Reşimo – Raza şi amprenta

Adam Kadmon, aflându-se atât de aproape de Ein Sof, nu putem cuprinde cu mintea nimic din natura sa. Înțelegerea noastră începe doar de la emanațiile care au apărut din ea [26] pe calea sensurilor sale, care se numesc ramurile sale.

[26] – Pentru a alcătui toate lumile inferioare

Aceste patru ramuri sunt numite metaforic văz, auz, miros și vorbire. Ele se răspândesc din ochi, urechi, nas și gură. În limbajul Cabalei, folosim nume de părți ale corpului doar pentru a ilustra puterile ezoterice ale acestor forțe. Desigur, se înțelege că nu există o existență fizică la aceste niveluri. Când spunem urechi, gură sau folosim orice altă expresie fizică, scopul este de a descrie sensul interior sau poziția pe care o reprezintă.

Pentru a identifica [27] aceste lumini creative sau emanații care au ieșit din Adam Kadmon, Cabala le descrie cu numele principal al lui D-zeu și cu diferitele litere adăugate pentru a alcătui diferitele sale ortografieri.

[27] – Toate creaţiile sunt din emanaţiile energiei numelui יהוה

OrtografieriMiluyim

Aceste forțe creatoare sau energii sunt diferitele puteri investite în cele patru litere ale numelui lui D-zeu, (י-ה-ו-ה) și diferitele ortografieri ale fiecărei litere. Întrucât fiecare literă ebraică are, de asemenea, o valoare numerică diferită cu diferitele moduri de a o ortografia, totalul numelui se schimbă (72, 63, 45 sau 52) și fiecare dintre aceste nume are acum o identitate și o acțiune diferite, în funcție de literele care sunt folosite. Fiecare dintre aceste posibilități are o natură și o acțiune diferită. [28] Literele care se adaugă pentru diferitele ortografieri ale literelor sunt [29] (י ה ו א ד)

[28] – Şi emanaţiile individuale

[29] – Aceste litere se adaugă celor patru litere יהוה pentru aface ortografierile

Diferitele ortografieri ale literelor sunt după cum urmează:

  • Litera Yud (י) poate fi ortografiată doar într-un singur fel (יוד)
  • Litera Hey (ה) poate fi ortografiată cu un Yud (י), un Alef (א) un Hey (ה) adică: הי הא הה
  • Litera Vav (ו) poate fi ortografiată cu un Yud şi Vav (יו), sau cu Alef şi Vav (או), sau cu un Vav (ו) adică: ואו – ויו – וו

Cele patru Miluyim (ortografieri) sunt: AB, SAG, MA, BONבן, מה, סג, עב

הו ה י
ABעב הי ויו הי יוד
15221520= 72
SAGסגהיואו הי יוד
15131520= 63
MAמההא ואו הא יוד
613620= 45
BONבןההוו הה יוד
10121020= 52

Fiecare nume poate fi, de asemenea, împărţit şi sub-împărţit: AB de AB, SAG de AB, MA de AB … sau BON de BON de SAG, SAG de MA de AB etc

עב סג מה בן
ABSAGMABON
AB AB AB AB
SAG SAG SAG SAG
MA MA MA MA
BON BON BON BON

Numele AB constituie cel mai înalt nivel între cele patru nume. Ortografierea sa (Miluy) se face cu litera Yud (י) pentru o valoare totală de 72.

ה ו ה י
AB עב הי ויו הי יוד
15221520 = 72

Numele SAG constituie nivelul al doilea între cele patru nume Ortografierea sa (Miluy) se face cu literele Yud (י) şi Alef (א) pentru o valoare totală de 63.

ה ו ה י
SAG סג הי ואו הי יוד
15131520 = 63

Numele MA constituie nivelul al treilea între cele patru nume. Ortografierea sa (Miluy) se face cu litera Alef (א) pentru o valoare totală de 45.

ה ו ה י
MA מה הא ואו הא יוד
613620 = 45

Numele BON constituie nivelul al patrulea între cele patru nume. Ortografierea sa (Miluy) se face cu litera Vav (ו) pentru o valoare totală de 52.

ה ו ה י
BON בן הה וו הה יוד
10121020 = 52

Toate emanațiile și Sfirot care au ieșit din Adam Kadmon prin deschiderile [30] feţei sale au fost din diferitele aspecte ale acestor patru nume.

[30] – Aceste emanaţii au ieşit din lăuntrul lui Adam Kadmon

Ele au diferite acțiuni și Tikunim, iar toate configuraţiile (Parţufim) vor fi construite prin cuplarea lor. Din urechi, nas și gură ies Sfirot – lumini cu aspectul numelui SAG (63).

Din ochi, au apărut Sfirot – lumini ale aspectului numelui BON (52). Aceste lumini feminine au provocat Şvirat HaKelim (spargerea vaselor).

Din frunte, au apărut Sfirot – lumini ale aspectului numelui MA (45); aceste lumini masculine vor face Tikun (rectificarea) Sfirot sparte și împreună cu BON (52) vor compune toţi Parţufim (configurațiile) pentru guvernarea lumilor.

Aceste emanații au provocat anumite stări de existență sau lumi. Emanațiile care au ieșit din gură au făcut o lume numită Olam Ha’Akudim – lumea celor alipite. Cele care au ieșit din ochi au făcut Olam Ha’Nikudim – lumea punctelor. Emanațiile din frunte au făcut Olam Ha’Berudim – lumea rectificării (Tikun).

Din aceste emanații, se vor desfășura celelalte patru lumi Aţilut (emanația), Briya (creațiea), Yeţira (formarea) și Asiya (acțiunea).

Lumea celor alipite – Olam Ha’Akudim

În lumea celor alipite, când Sfirot au apărut pentru prima dată din gura lui Adam Kadmon, ele nu aveau un vas (recipient) individual, ci un vas unic pentru toate.

Cele șapte Sfirot inferioare erau aliniate una sub alta într-o linie dreaptă și nu în dispunerea pe trei coloane, prin urmare, nu erau pregătite pentru guvernarea în maniera benevolenţei, rigorii și milei. (Vezi figura 7)

Figura 7

Acest tip de configurație nu a putut rămâne, cea mai fină parte a luminilor revenind la originea lor, în gură, dar nu complet, fiecare lăsându-și urmele – părțile luminilor care au rămas îngroșate, dar care erau încă iluminate de propriile lor părți care se ridicaseră. Cele care au rămas și urmele celor care s-au înălțat, s-au lovit reciproc și au produs scântei care au format vasele pentru luminile cele mai fine care vor reveni a doua oară, astfel încât Sfirot vor fi complete; lumină și vas (recipient) pentru fiecare.

Aceasta este considerată o anulare, dar nu la fel de importantă ca cea a lumii punctelor.

Lumea punctelor – Olam Ha’Nikudim

După emanațiile din gura lui Adam Kadmon, zece Sfirot i-au ieșit prin ochi [31]; acestea erau din aspectele numelui feminin BON (52). Această lume se numește lumea punctelor, întrucât aceste Sfirot aveau propriile lor vase, dar erau separate, fără nicio alipire sau conexiune între ele. Drept urmare, fiind incapabile să rețină influxul luminilor lor, cele șapte vase inferioare s-au spart și s-au separat de luminile lor. (Vezi figura 8)

[31] – Niciun orificiu deschis pe faţă nu era disponibil

Ele corespund aspectului feminin – rigoarea, și constituie rădăcina deteriorării. Când au ieșit primele trei SfirotKHB (Keter, Hochma, Bina), ele şi-au luat puterea din luminile urechilor, nasului și gurii lui Adam Kadmon [32] – și au putut să se aşeze pe trei coloane. Cu toate acestea, cele șapte Sfirot inferioare care au luat doar din luminile gurii, nu au putut să se aşeze în această ordine și s-au spart. Aceasta se numește Şvirat HaKelim (spargerea veselor) [33]; acest aranjament imperfect constituie prima origine a “răului” sau Sitra Achra. [34]

[32] – Atunci când au căzut, aceste lumini au trecut prin luminile anterioare mai înalte

[33] – Vezi Capitolul 4 – Spargerea vaselor

[34] – Forţa negative opusă

Figura 8

Lumea rectificării – Olam Ha’Berudim

Aceasta se mai numește și „Olam HaTikun” [35]. Tikun (rectificarea) a fost făcută prin cuplarea Sfirot ale lui BON (52) (rigoarea) cu Sfirot ale lui MA (45) (mila) care a ieșit din fruntea lui Adam Kadmon. Prin această cuplare, femininul BON (52) a fost rectificat de masculinul MA (45) și împreună au alcătuit Parţufim (configurații). În această nouă dispunere [36], Sfirot au putut să se aşeze în configurația pe trei coloane ale benevolenţei, rigorii şi milei.

[35] – Nereparate complet, dar sufficient pentru o posibilă existenţă

[36] – Toate Sfirot  sunt compuse din aceste două aspecte

Această Tikun al dispunerii Sfirot pe trei coloane va permite începutul construcției primilor Parţufim.

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

error: Content is protected !!