ARIZA’AL – Lucrările sale

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

După trecerea în nefiinţă a lui Ari Z’al, Rav Haim Vital a confiscat toate notiţele pe care ceilalți studenți le luaseră despre învățăturile Rav-ului. El le-a revelat faptul că, de vreme ce maestrul plecase, toate sursele înțelepciunii divine se închiseseră și nu mai era posibilă înțelegerea corectă a acestei cunoașteri.

În anul 1587 (5347), Rav Halm Vital s-a îmbolnăvit grav. Rabinul Joshua Ben Nun, un bun prieten al lui Rav Vital, i-a cerut fratelui său Moşe Vital permisiunea de a împrumuta câteva zile 600 de pagini din manuscrisele lui Rav Haim, şi acesta a fost de acord. Rabinul Ben Nun a angajat 100 de scribi și i-a pus să copieze fiecare câte șase pagini din manuscris în termen de trei zile. Aceste copii au fost pline de erori și au circulat în cadrul unui grup foarte restrâns de cabaliști.

Lui Rav Haim i-au trebuit douăzeci de ani pentru a pune în ordine toate scrierile. Le-a aranjat în opt secțiuni cunoscute sub numele de Şemoneh Şe’arim – Cele opt porți sau intrări. El nu credea că lumea este pregătită pentru învățăturile lui Ari Z’al. Înainte de a muri în 1620 (5380), a ordonat ca toate manuscrisele sale să fie îngropate împreună cu el.

Câțiva ani mai târziu, discipoli ai lui Rav Haim, Rabinul Abraham Azulai și rabinul Ya’akov Ţemach au efectuat un rit cabalistic cunoscut sub numele de Sfreilat Şalom [59] pentru a-i cere lui Rav Haim permisiunea de a scoate scrierile lui Ari Z’al din mormântul său și de a le publica, iar acesta a fost de acord.

Fiul său, rabinul Şmuel Vital, a corectat și a editat aceste manuscrise în cele opt secțiuni. Au circulat mai întâi sub formă de manuscris în anul 1660 (5420) și ulterior au fost tipărite la Ierusalim în șapte volume, în anii 1863-1898 (5623-5658) cu sprijinul cabaliștilor din Bet-El Yeşiva.

Şemoneh Şe’arim, cunoscute și sub numele de Eţ Halm sau Kitve HaAri, sunt următoarele:

•   Sha’ar Ruah HaKodeş – Meditații cabalistice și Yi’hudim (unificări) pentru a dobândi un nivel ridicat de Ruah Hakodeş (inspirație divină).

•   Sha’ar HaGilgulim – Origini și sisteme de reîncarnare a sufletelor.

•   Sha’ar HaKavanot – Înțelegerea cabalistică a rugăciunilor și Miţvot.

•   Sha’ar HaHakdamot – Cunoștințe preliminare și introducere privind emanația și crearea lumilor.

•   Sha’ar Mamarel Raşbi – un comentariu la unele pasaje ale Zohar-ului lui Rav Şimon Bar Yohai.

•   Sha’ar Mamarel Razal – Comentariul lui Ari Z’al și explicația cabalistică a diverselor Talmud, Mişna și Midraşim.

•   Sha’ar HaPesukim – Comentariul lui Ari Z’al și explicația cabalistică a versetelor Torei, profeților și multe altele.

•   Sha’ar HaMiţvot – Comentariul lui Ari Z’al și explicația cabalistică a poruncilor (Mitzvot).

•   Eţ Haim, unde sunt explicate toate conceptele Cabalei, și Peri Eţ Haim pentru comentarii și explicații referitoare la Tefilot, Sărbători și Miţvot conform Cabalei.

_______________

[59] A pune o întrebare spiritelor înalte

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

error: Content is protected !!