CREAŢIA

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

51. Ce este Hiştalşelut (lanțul evenimentelor)?

În Cabala, Hiştalşelut constituie lanțul evenimentelor care începe de la primul act al lui D-zeu în această creație, care este Ţimţum (contracţia), urmată de intrarea razei (Kav) a luminii Sale, primele configurații de Sfirot, desfășurarea lumilor, până la aranjamentele complexe care constituie guvernarea acestor lumi.

52 Ce este Ţimţum (contracţia)?

La început, nu exista nicio existență în afară de prezența Lui; Creatorul era singur, ocupând tot spațiul cu lumina Lui. Lumina lui fără sfârșit, fără granițe sau limită, umplea totul. Lumina Lui fiind de o asemenea completitudine şi intensitate, făcea imposibilă existenţa oricărei fiinţe în proximitate.

Ţimţum (contracţia) este primul act al lui Ein Sof (infinitul) în creație. Este retragerea luminii Lui dintr-un anumit spațiu și înconjurarea acestuia, astfel încât să se reducă intensitatea acesteia și să permită existența ființelor create.

Prin aceste granițe, El a dezvăluit conceptele de rigoare și limită necesare ființelor create și a oferit un spațiu pentru ca toate emanaţiile să existe.

53 Ce este Halal (spațiu liber)?

Este spațiul lăsat de Ţimţum (contracţia) luminii Sale. Acest spațiu este circular și conține toate posibilitățile de existență pentru entități separate, distincte, având în vedere că acestea sunt la distanţă de intensitatea luminii Sale.

54 Ce este Reshimo (amprenta)?

Atunci când lumina Lui s-a retras formând spațiul rotund, o urmă a ei, numită Reshimo (amprentă) a rămas în interiorul spaţiului liber (Halal). Această lumină de intensitate mai mică, a permis un spațiu de existență (Makom) [29], pentru toate lumile și ființele create.

[29] – Spaţiu – posibilitatea existenţei

Rădăcinile existenței şi tuturor evenimentelor viitoare se află în Reshimo (amprentă). Nimic nu poate apărea fără a avea rădăcina în această amprentă, căci Domnul le guvernează totuşi pe toate.

55 Ce este Kav (raza)?

După Ţimţum (contracție), o rază a luminii Lui a pătruns în acest spațiu gol.

Această rază dreaptă de lumină numită Kav, a ieșit din Ein Sof (infinit) și a intrat pe o parte a spațiului liber (Halal). Combinația dintre Kav (rază) și Reshimo (amprentă) este ceea ce va da existență Sfirot cu care El guvernează lumile. Kav este interioritatea cea mai lăuntrică a acestei creații.

56 De ce să scriem literele numelui lui D-zeu în diferite feluri?

Toate forțele sau energiile creative, îşi au originea în diversele puteri ale celor patru litere ale numelui lui D-zeu יהוה și ale diverselor litere adăugate pentru a alcătui diferitele lor ortografii. În funcție de literele utilizate, valoarea numerică a numelui se schimbă și fiecare dintre aceste posibilități devine diferită prin natura și acțiunile sale.

Cele patru ortografii sunt:

  • בן, מה, סג, עבAB (72), SAG (63), MA (45), BON (52)
  • יוד הי ואו הי עב  – AB = 72
  • יוד הי ואו הי סגSAG = 63
  • יוד הא ואו הא מהMA = 45
  • יוד הה וו ההבןBON = 52

Fiecare nume poate fi, de asemenea, împărțit și subdivizat ca:

AB de AB, SAG de AB, MA de AB

BON de BON de SAG, SAG de MA de AB etc

Toate emanațiile și Sfirot care au apărut din Adam Kadmon (omul primordial) prin deschiderile sale au fost din diferitele aspecte ale acestor patru nume. Ele au diferite acțiuni și toate Parţufim (configurațiile) vor fi construite prin unirea lor.

57 Care sunt Sfirot ale numelui BON (52)?

Ele corespund aspectului feminin – rigoarea, și au apărut din Adam Kadmon (omul primordial). Când primele trei SfirotKHB (Keter, Hochma, Bina) a apărut, ele au putut să se aşeze pe trei coloane, cele șapte Sfirot inferioare nu puteau să se aşeze în această ordine, formând o singură linie descendentă și s-au spart. Acest aranjament imperfect și spargerea acestor Sfirot feminine al aspectului numelui BON, este prima origine a lui Sitra Achra [30] sau a „răului”.

[30] – Cealaltă parte – Forţa negativă.

58 Ce înseamnă Şvirat HaKelim – spargerea vaselor?

Din prima configurație a lui Adam Kadmon au ieșit diferite emanații pentru construirea lumilor.

Din ochii lui au ieșit zece Sfirot din aspectul numelui BON (52); corespunzătoare aspectului feminin – rigoarea. Când au apărut, numai primele trei Sfirot: Keter, Hochma și Bina au primit și au conținut luminile lor pentru că erau în dispunerea pe trei coloane, necesară pentru direcțiile  bunătăţii, rigorii și milosteniei, în timp ce cele șapte Sfirot inferioare, care nu erau dispuse în ordinea pe trei coloane, nu au putut susțină influxul de lumini și s-au spart. Pentru a le susţine după spargere, 288 de scântei de lumină au căzut și ele, pentru că era nevoie de o conexiune cu luminile lor originale pentru a le menține în viață.

Acest lucru a provocat o stricăciune importantă numită Şvirat Hallelim – spargerea vaselor și această dispunere imperfectă este cea care constituie prima origine a lui Sitra Achra [31] „răul”. Dacă cele șapte Sfirot ar fi conținut luminile lor, nu s-ar fi spart, iar noțiunile de Kilkul (deteriorare) și Tikun (rectificare) nu ar fi existat.

[31] – Cealaltă parte sau partea negativă

Scopul tuturor lucrărilor, faptelor și rugăciunilor oamenilor din această existență este de a ajuta și de a participa la ridicarea acestor 288 scântei la originea lor.

Cu emanarea altor lumini, Creatorul ar fi putut face Tikun (rectificarea) tuturor lumilor după Şvirat HaKelim (spargerea vaselor), dar atunci nu ar fi existat o raţiune pentru participarea omului la această rectificare (Tikun). Cu acest scop, de a da omului posibilitatea de a acționa și a rectifica creația, D-zeu Şi-a restrâns oarecum revărsarea Lui de bunătate către această lume.

La finalizarea acestei rectificări (Tikun) [32] a unirii între scânteile căzute și ale lor Sfirot, va fi timpul învierii morților și al sosirii lui Maşiah.

[32] – Rectificare

59 Ce sunt Rapa’h Niţuţot (cele 288 de Scântei)?

După spargerea Sfirot [33], pentru a le susține, au căzut și 288 de scântei de lumină, pentru că era nevoie de o conexiune cu luminile lor originale pentru a le menține în viață. Această cădere a avut loc în toate lumile și, în acelaşi timp, şi în lumile negative. Este important să înțelegem că tot ce se întâmplă în lumea noastră este similar cu ceea ce s-a întâmplat în această cădere. Această separare între vas și lumina sau energia acestuia, este modelul lucrărilor care trebuie îndeplinite de oameni în această lume, unde aceștia trebuie să reunească aceste scântei cu vasele lor originale, prin rugăciuni și îndeplinind poruncile (Miţvot).

[33] – A se vedea “Spargerea Vaselor”

60 Care sunt Sfirot ale lui MA (45)

După spargerea vaselor și separarea de luminile lor, a fost necesar pentru guvernarea lumii să fie făcută rectificarea. Din Adam Kadmon (omul primordial) au apărut zece Sfirot ale aspectului numelui MA (45) corespunzător principiului masculin – rectificarea. În contrast cu Sfirot ale lui BON (52) care corespund principiului feminin – rigoarea, și care constituie rădăcina deteriorării. Este unirea acestor două principia, cel masculin și cel feminin, cea care va crea noile Sfirot formate din aceste două principii pentru o armonie echilibrată.

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

error: Content is protected !!