CREAŢIA

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

La început, nu era altă existență; Creatorul era singur, ocupând tot spațiul cu lumina Lui. Lumina Lui fiind de o asemenea sfințenie și intensitate, nu era posibil ca vreo ființă să existe în apropierea sa. Când a decis să creeze, El a trebuit la început să ia o anumită distanță faţă de lumina Sa pentru a da posibilitatea existenței unor ființe separate.

Ţimţum – contracţia

La început, nu era nicio existență în afară de prezența Lui; Creatorul era singur, ocupând tot spațiul cu lumina Sa. Lumina Lui, [1] fără sfârșit, fără graniță sau limită, umplea totul. El nu-și dăruia influența pentru că nu era nimeni care să o primească. Atunci când a voit să creeze, atunci a început să influențeze. Lumina Sa fiind de o asemenea sfințenie și intensitate, nu este posibil ca vreo ființă să existe în apropierea ei.

[1] – energie

Ţimţum” constituie primul act al lui Ein Sof [2] (Infinitatea) în creație. Este retragerea luminii Sale dintr-un anumit spațiu și înconjurarea acestuia, astfel încât să reducă intensitatea ei și să permită existența ființelor create. După această contracție, o rază a luminii Sale a pătruns în acest spațiu gol și a format primele Sfirot.

[2] – fără sfârşit

Prin aceste graniţe, El a dezvăluit conceptele de rigoare și limită necesare ființelor create și a oferit un spațiu pentru ca toate cele create să existe. (Vezi figura 1)

Figura 1 Ţimţum – Halal

Halal – spaţiul liber

După Ţimţum (contracţia) luminii Sale, un spațiu gol numit Halal a fost lăsat în centrul acestei noi creații – un spațiu fără prezența Sa deplină. Acest spațiu este circular și conține toate posibilitățile de existență pentru entități separate, [3] având în vedere că acum sunt distanțate de intensitatea luminii Sale. (Vezi figura 1)

[3] – fizic şi spiritual

Reşimo – Amprenta

Atunci când lumina Sa s-a retras pentru a forma acest spațiu rotund, o urmă a ei, numită Reshimo (amprentă), a rămas înăuntru. Această lumină de intensitate mai mică a permis un spațiu de existență (Makom) pentru toate lumile și ființele create.

Rădăcinile tuturor evenimentelor şi existenței viitoare se află în Reshimo. Nimic nu poate apărea fără a avea rădăcina în această amprentă.

Combinația dintre Reshimo, amprenta luminii originale, și Kav, raza luminii Sale directe, va constitui originea [4] tuturor lumilor și existenței viitoare. (Vezi figura 2)

[4] – Kav este masculinul, Reşimo este feminimul

Figura 2 – Kav şi Reşimo

Kav – raza

Această rază a luminii Sale directe numită „Kav” a ieșit din Ein Sof (Infinitate) și a intrat într-o parte [5] a spațiului liber, unde exista încă o amprentă a luminii originale. Kav, care reprezintă masculinul și amprenta, femininul, vor da împreună, acum, existență lumilor și diferitelor sisteme de Sfirot [6] cu care El va guverna aceste lumi.

[5] – Partea de sus

[6] – Parte a energiei Lui transformată într-un atribut sau calitate. (vezi capitolul 2)

Există două sisteme principale de guvernare a lumilor: unul este pentru guvernarea generală, responsabilă de natură și evenimentele normale, și altul pentru oameni, influențat de actele și epoca lor.

După intrarea în spațiul liber, Kav a generat zece Sfirot circulare care se încercuiau reciproc – (Sfirot circulare) însărcinate cu guvernarea generală a lumilor. Păstrându-și forma, Kav a generat și zece Sfirot într-o dispunere liniară – (Sfirot liniare) responsabile de guvernarea lumii în maniera lui Hesed, Din și Ra’hamim (benevolenţă, rigoare și milă), care constituie guvernarea echilibrată [7] a acestei existențe.

[7] – Dispuse pet rei coloane – dreapta, stânga şi centru

Kav constituie rădăcina întregii guvernări și a interiorității celei mai lăuntrice [8] a acestei creații. (Vezi figura 2)

[8] – A fi energia Lui directă

Sfirot dispuse circular

Cele zece Sfirot circulare încercuiesc întreg spațiu liber, una în jurul alteia. Prima Sfira Keter [9] încercuieşte Hochma, care încercuieşte Bina și așa mai departe până când Yesod încercuieşte ultima Sfira  Malhut. Aceste zece Sfirot circulare se ocupă de guvernarea generală a lumilor, asigură subzistența acesteia, întru ceea ce este necesar pentru evenimentele normale ale naturii și pentru viața regnurilor vegetal și animal. Această guvernare nu este influențată de acțiunile oamenilor. (Vezi figura 3)

[9] – Keter este limita exterioară a spaţiului liber

Figura 3 – Sfirot circulare

Sfirot – dispuse liniar

Kav (raza) și-a menținut forma dreaptă și a generat alte zece Sfirot, dar de data aceasta într-o dispunere liniară. Cele zece Sfirot liniare au fost dispuse pe trei coloane: una în dreapta, una în stânga și alta în mijloc, care constituie modelul guvernării dinamice a lumii. Fiecare din aceste trei coloane reprezintă una dintre forțele principale care determină guvernarea: benevolenţa, rigoarea și ceea ce asigură echilibrul acestea două: mila. Această primă configurație sau prima lume în care luminile emanate au fost formate în zece Sfirot se numește Adam Kadmon (Omul Primordial). Este cuplarea dintre amprentă și Kav (raza). Din această primă configurație au apărut în existență toate celelalte lumi – Aţilut (emanația), Briya (creațiea), Yeţira (formarea) și Asiya (acțiunea). (Vezi figura 4)

Figura 4 – Sfirot liniare

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

error: Content is protected !!