Eț Haim

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

În Eţ Haim Ari Z’al dezvăluie în detaliu toate conceptele Cabalei. De la primul act al lui D-zeu în creație (Ţimţum), până la diferitele lumi, Sfirot, Zivugim (cuplarea energiilor) și multe altele.

(Textul original este foarte dificil și tehnic. Din câteva rânduri ale textului original, am întocmit note extinse pentru a explica aceste concepte).

La inceput

Trebuie ştiut că înainte ca creaturile să fi fost emanate, exista o lumină superioară simplă care umplea tot spațiul și nu era nimic lipsit (gol) de această lumină. Nu era nici nici început, nici sfârșit; totul era umplut în mod egal de această lumină care se numește lumina lui Ein Sof. [97]

[97] Fără limită, nume al lui D-zeu în Cabala

Ţimţum – contracţia

Când s-a ajuns ca El să voiască să creeze lumile și creaturile, să reveleze perfecțiunea acţiunilor și calităților Lui şi care constituie scopul creației, El și-a retras lumina dintr-un punct central pentru a lăsa un spațiu liber care să conțină toate lumile.

Acest spațiu este rotund și înconjurat în mod uniform din toate părțile de lumina Lui. Acest prim act al creației se numește Ţimţum. Acest spațiu liber a revelat acum o posibilitate a existenţei.[98]

[98] Aflându-se la distanţă de lumina Lui pură

Kav – Raza

O rază dreaptă a luminii Lui a intrat în spațiul liber pentru a păstra o conexiune cu lumina Lui înconjurătoare din afara spațiului circular. Din această rază numită Kav [99] vor fi create toate lumile în interiorul spaţiului.

[99] Kav este rădăcina întregii guvernări şi cea mai lăuntrică interioritate a întregii creaţii.

Odată ce Kav a intrat în spațiu, o lumină circulară aproape de limita interioară a spațiului a emanat din Kav. Aceasta a fost prima dintre Sfirot circulare și se numește Keter. După aceea, o a doua lumină circulară a emanat din Kav, sub prima, numită Hochma. Mai multe lumini circulare au emanat din Kav, sub Hochma, una în interiorul celeilalte, numele lor fiind: ​​Bina, Hesed, Gvura, Tiferet, Neţah, Hod, Yesod și Malhut.

Ele sunt numie Sfirot HaIgulimSfirot circulare.

Sfirot

În a doua emanație, Kav (raza) și-a menținut forma dreaptă și a generat alte zece Sfirot, dar de data aceasta într-o dispunere liniară.

Aceste zece Sfirot liniare [100] au fost dispuse pe trei coloane: dreapta, stânga și mijloc; este modelul guvernării dinamice a lumii.

[100] Lumina lui Dumnezeu este unică și de aceeași forță și calitate. O Sfira este, într-un fel, un filtru care reține și transformă o anumită parte a acestei lumini într-o anumită forță sau atribut. O Sfira este modul în care Creatorul dezvăluie o parte, un atribut sau o calitate a voinței Sale în creație. Lumina se împarte în zece gradații diferite ale emanației sale originale, fiecare cu propriile sale calități, caracteristici și acțiuni. Sistemul de Sfirot este unul dintre elementele principale studiate în Cabala. El descrie cu precizie și cu numeroase detalii manifestările luminii lui Dumnezeu și toate emanațiile ei prin care Creatorul guvernează lumile. Fiecare Sfira este compusă dintr-un vas numit Kli, care își conţine partea de lumină numită Ohr. Nu există nicio diferență în Ohr în sine, întrucât ea este o parte a luminii originale. Diferența provine din particularitatea sau poziția respectivei Sfira. Sfirot liniare sunt dispuse pe trei coloane liniare: dreapta, stânga și mijloc, reprezentând guvernarea lumii în maniera  benevolenţei, rigorii și milei. Această dispunere de zece Sfirot constituie conceptul tuturor celor create, întrucât tot ce iese este făcut din zece energii.

Fiecare dintre aceste trei coloane reprezintă una dintre forțele principale care determină guvernarea: benevolenţa, rigoarea și ceea ce face echilibrul între celor două – mila.

Numele celor zece Sfirot sunt:

Keter [101]            Coroana

[101] Prima și cea mai importantă dintre Sfirot este Keter, care cuprinde toate celelalte Sfirot și reprezintă voința divină, prima Lui expresie și manifestare. Poziția sa este în partea de sus a coloanei centrale, ceea ce corespunde milei.

Hochma [102]       Înțelepciunea

[102] A doua Sfira,t este Hochma. Keter fiind voința, Hochma este prima manifestare a gândului. Ea este conștiința inițială în forma sa generală. Poziția sa este deasupra coloanei din dreapta, care corespunde cu Hesed (Bunătatea).

Bina [103]             Înţelegerea

[103] A treia Sfira este Bina. De la ea, încep rigorile. După conștiința inițială din Hochma, rolul lui Bina este de a traduce acest gând general într-un mod cognitiv gata să fie pus în acțiune. Poziția sa este în partea de sus a coloanei din stânga, care corespunde cu Din (rigoarea).

Hesed [104]          Benevolenţa

[104] A patra Sfira, Hesed, este calitatea de a oferi mereu și fără limite, de a-ți păsa, de a te extinde și de a ajunge în exterior pentru a ajuta și a ierta. Poziția sa se află în mijlocul coloanei din dreapta, care corespunde cu Hesed (bunătatea).

Gvura [105]          Rigoarea

[105] Aa cincea Sfira, Gvura, este calitatea restricționării, a limitării și severității. Ea limitează excesul de bunătate al lui Sfira Hesed, dar este încă influențată de aceasta, Din fericire, întrucât rigoarea deplină ar însemna distrugerea a tot ceea ce nu este perfect. Poziția sa se află în mijlocul coloanei din stânga, care corespunde cu Din (rigoarea).

Tiferet [106]          Frumusețea

[106] A șasea Sfira, Tiferet, este bunătatea și dreptatea care fac echilibrul dintre Sfirot Hesed și Gvura, între bunătatea deplină și rigoarea deplinşă. Poziția sa se află în mijlocul coloanei centrale, care corespunde lui Ra’hamim (îndurare, milă).

Neţah [107]           Gloria

[107] A șaptea Sfira, Neţah, primește de la Sfira Tiferet noua realitate atenuată dintre Sfirot Hesed și Gvura, dar atrasă de partea bunătății, din moment ce Neţah se află pe coloana din dreapta a recompensei. Poziția sa se află în partea de jos a coloanei din dreapta, care corespunde cu Hesed (bunătatea).

Hod [108]                         Splendoarea

[108] A opta Sfira, Hod, primește, de asemenea, de la Sfira Tiferet noua realitate atenuată dintre Sfirot Hesed și Gvura, dar atrasă de partea rigorii, întrucât Hod se află pe coloana stângă a rigorii. Poziția sa se află în partea de jos a coloanei din stânga, care corespunde cu Din (rigoarea).

Yesod [109]           Fundaţia

[109] A noua Sfira, Yesod, face echilibrul între Sfira Neţah și Hod pentru guvernare și constituie legătura sau conexiunea dintre toate Sfirot superioare și Sfira Malhut. Ea constituie punctul de convergență între tărâmurile superioare și ultima Sfira, Malhut, care va reflecta fluxurile de energii către om și creație. Poziția sa se află înainte de ultima Sfira, în partea de jos a coloanei centrale, care corespunde lui Ra’hamim (îndurare, milă).

Malhut [110]         Împărăţia

[110] Cea de-a zecea Sfira, Malhut, traduce toate emanațiile superioare care sunt canalizate prin Sfira Yesod într-una singură, care se reflectă în creație. Este legătura sau conexiunea dintre toate Sfirot superioare și om. Această relație este bidirecțională, întrucât tot ceea ce este comunicat de jos către Sfirot superioare va merge mai întâi la Malhut, iar de la aceasta, la Sfirot de deasupra acesteia. Poziția sa se află în partea de jos a coloanei centrale, care corespunde lui Ra’hamim (îndurare, milă).

Şvirat HaKelim – Spargerea vaselor

Vom explica acum faptul că, atunci când acești regi [111] au murit, vasele lor (Kelim) au căzut în lumea Briya, ceea ce nu este cazul lui pentru Aba ve Ima. Cei șapte regi care sunt ZON [112] au coborât complet, inclusive a lor Ohr – lumina şi Kli-ul. Sfirot ale lui Aba ve Ima au căzut, dar au rămas în lumea Aţilut.[113]

[111] Cele zece Sephirot au ieșit mai întâi din aspectul numelui BON (52); acestea corespund aspectului feminin – rigoarea, și constituie rădăcina deteriorării. Când au ieșit, vasele primelor trei Sfirot: Keter, Hochma și Bina au primit și au conținut luminile lor, întrucât se aflau în dispunerea pe trei coloane. Cele șapte vase inferioare ale Sfirot nu se aflau în dispunerea pe trei coloane necesară pentru direcționearea benevolenţei, rigorii și milei. Luminile au încercat să intre în vasele corespunzătoare lor, dar forța lor a fost copleșitoare și, neputând să-și conțină luminile, vasele s-au spart. Luminile au rămas în lumea Aţilut, vasele lor căzând în lumile inferioare. Acest lucru a provocat o stricăciune importantă numită Şvirat HaKelim – spargerea vaselor. Vasele celor șapte Sfirot, care nu conțineau luminile lor, au căzut în lumea Briya (lumea creației). Acest aranjament imperfect este prima origine a stricăciunilor și a lui Sitra A’hra (partea negativă) – „răul”.

[112] Șapte Sfirot inferioare, de la Hesed la Malhut

[113] Primele trei Sfirot: Keter, Hochma și Bina nu și-au conținut complet luminile în părțile lor inferioare şi au căzut mai jos, dar nu s-au spart. Aceste părți inferioare corespund cu ceea ce este necesar pentru guvernarea celor șapte Sfirot inferioare. Dacă și-ar fi conținut complet luminile, cele șapte Sfirot nu s-ar fi spart și noțiunile de Kilkul (daune) și Tikun (rectificare) nu ar exista. Rădăcinile tuturor celor create se află în cele șapte Sfirot inferioare (ZAT); primele trei Sfirot sunt ca o coroană pe celelalte șapte pentru a le repactifica și direcționa. Este important să înțelegem că tot ce se întâmplă în lumea noastră este similar cu ceea ce s-a întâmplat în această cădere. Dacă vasele    și-ar fi conținut luminile, cele șapte Sfirot inferioare nu s-ar fi spart și lumea ar fi fost într-o stare perfectă de la început.

Scântei

În timpul spargerii vaselor (Şvirat Hakelim), când vasele (Kelim) a coborât în Briya, 288 scântei ale luminii originale când au coborât cu vasele (Kelim) pentru a le susține. [114]

[114] Pentru a susține vasele după ce s-au spart, au căzut și 288 scântei ale luminilor, întrucât era nevoie de o conexiune cu luminile lor originale pentru a le menține în viață. Unele dintre aceste scântei s-au reunit cu luminile lor superioare și au ajutat vasele să se ridice și, totodată, să se reunească cu luminile lor, în timp ce altele au căzut și mai jos în celelalte lumi. Tikun – rectificarea constă în a ridica toate celelalte scântei la originea lor și de a readuce creația la starea sa inițială. Prin urmare, scopul tuturor lucrărilor, faptelor și rugăciunilor oamenilor din această existență este acela de a ajuta și de a participa la ridicarea la originea lor a elorlalte 288 de scântei căzute. Acest lucru poate fi realizat în moduri diferite, dar în principal prin îndeplinirea Miţvot și prin rugăciuni.

Parţuf – configurație

Dacă mergem în detaliu în ce priveşte rezultatul acestor Sfirot, vedem că acestea se împart în cinci aspecte. Fiecare dintre aceste aspecte se numește un Parţuf, [115] – faţă, înfățișare sau chip.

[115] Un Parţuf este o configurație a uneia sau mai multor Sfirot care acționează coordonat. Guvernarea lumii depinde de diferitele poziționări și interacțiuni ale configurațiilor – Parţufim masculini și feminini, întrucât acestea au un efect direct asupra măsurii și echilibrului factorilor de benevolenţă, rigoare și milă.

Toate emană din cele zece Sfirot după cum urmează:

Din Keter:

Arich Anpin [116]

[116] Arich Anpin este configurația principală în fiecare lume; toate celelalte configurații fiind „ramurile” sale. Arich Anpin este prima configurație din Aţilut și rădăcina tuturor celorlalte. Arich Anpin se întinde de sus până la partea de jos a unei lumi. 

Din Hochma:

Aba [117]

[117] Cele două Parţufim (configurații) ale lui Aba și Ima sunt esențiale pentru guvernarea lumilor; acestea constituind legătura dintre configurația Arich Anpin, care este cea mai înaltă configurație, și configurația Zeir Anpin care comunică aceste emanații lumilor prin Zivug-ul (cuplarea) sa cu configurația Nukva.

Din Bina:

– Ima

Din Hesed, Gvura, Tiferet, Neţah, Hod și Yesod:

Zeir Anpin [118] numit și Israel

[118] Configuraţia Zeir Anpin este cel mai adesea numită prin inițialele sale: ZA. Acest parţuf este compus din ceie șase Sfirot inferioare: Hesed, Gvura, Tiferet, Neţah, Hod și Yesod. Pentru cele create, ZA cu configurația Nukva sunt principalele configurații pentru guvernare. Toate relațiile noastre cu cele superioare sunt direcționate mai întâi către ZON (Zeir Anpin și Nukva). Zeir Anpin este o configurație dinamică, într-un proces permanent de trecere de la o stare mai slabă la una de maturitate pentru a-și reînnoi forțele și influența. Pentru ca abundența să vină în lume, configurația masculină Zeir Anpin trebuie să se cupleze cu Nukva – femininul. Poate exista abundență numai atunci când masculinul și femininul sunt în armonie. Guvernarea lumii depinde de diferitele poziționări și interacțiuni ale configurațiilor masculine și feminine, întrucât acestea au un efect direct asupra măsurii și echilibrului factorilor de benevolenţă, rigoare și milă. Configurațiile Zeir Anpin și Nukva constituie rădăcina tuturor celor create. Prin cuplarea lor și Tikunim – acțiuni și interacțiuni – se manifestă guvernarea dreptăţii. Zilnic, în funcție de acțiunile omului, rugăciunile din timpul săptămânii, de Şabat sau de Sărbători și, în funcție de timp, diferite configurații permit diverse cuplări de configurații, rezultând revărsării de abundență cu intensități variabile.

Din Malhut:

Nukva, împărțită în doi Parţufim: Ra’hel și Leah

Zivugim – Cuplări

Există două tipuri de Zivugim; unul se numește interior și al doilea exterior. Există diferite scopuri pentru aceste cuplări. [119]

[119] Odată ce configurațiile şi-au primit forțele de direcţionare și sunt în poziție de față-la-față, ele sunt acum pregătite pentru Zivug – să se cupleze. Zivug-ul este cuplarea masculinului cu al său feminin. Toate rezultatele emanațiilor superioare sunt rezultatul diferitelor cuplări dintre luminilor masculine și feminine. Pentru ca abundența să vină în lume, configurația masculină Zeir Anpin trebuie să se cupleze cu Nukva – femininul. Poate exista abundență numai atunci când masculinul și femininul sunt în armonie. Guvernarea lumii depinde de diferitele poziționări și interacțiuni ale configurațiilor masculine și feminine, întrucât acestea au un efect direct asupra măsurii și echilibrului factorilor de benevolenţă, rigoare și milă. Configurațiile lui Zeir Anpin și Nukva sunt rădăcina tuturor celor creați. Prin sindicate și Tikunim – acțiuni și interacțiuni – se manifestă îndrumarea justiției. În fiecare zi, în funcție de acțiunile omului, rugăciunile din timpul săptămânii, Shabbat sau Sărbători și, în funcție de timp, diferite configurații permit diferite uniri de configurații, rezultând ieșiri de abundență cu intensități variabile. Sunt necesare două condiții pentru ca unirea să fie posibilă: configurațiile trebuie construite, iar femininul trebuie să stimuleze o reacție de la masculin. Guvernarea lumii este puternic influențată de diferitele tipuri de poziționare și interacțiuni ale configurațiilor, întrucât acestea emană diferite intensități de benevolenţă și rigoare. Scopul slujirii creaturilor este de a ajuta la pregătirea configurațiilor Z’A și Nukva pentru cuplare, și aceasta, ca urmare a respectării poruncilor și a diferitelor rugăciuni. Rugăciunile și diferitele ritualuri iudaice sugerează nume secrete și meditații care provoacă ridicarea și alipirea lumilor și pregătesc configurațiile pentru cuplările lor.

Lumi

În interiorul spațiului au fost emanate diverse lumi. Prima este Adam Kadmon (omul primordial) și din ea au ieșit emanațiile care au generat celelalte lumi.

Există patru lumi. Prima care se desfășoară din Adam Kadmon se numește Aţilut [120] (lumea emanației). A doua este Briya [121] (lumea creației), lumea sufletelor. A treia este Yeţira [122] (lumea formării), lumea îngerilor. A patra este Asiya [123] (lumea acțiunii), lumea existenței fizice.

[120] Aţilut este lumea emanației, lumea gândirii divine. Este o lume complet spirituală, fără existența unor entități separate. Ea aduce în existență și susține celelalte lumi. Din Aţilut s-au desfășurat toate lumile inferioare, care sunt sursa existenței lumilor fizice și posibilitatea recompensei, pedepsei și răului.

[121] Briya este lumea creației, lumea sufletelor. Este prima lume în care entitățile separate au posibilitatea existenței. Aceste creații individuale sunt de cea mai înaltă spiritualitate; ele sunt sufletele cu toată luminozitatea lor, înainte de a coborî în corpuri fizice.

[122] Yeţira este lumea formării, lumea îngerilor. După Briya care a separat entități, deși de cel mai înalt nivel spiritual, Yeţira este, de asemenea, o lume spirituală, dar îngerii care sunt entitățile sale distincte au, de asemenea, o formă spirituală.

[123] A patra lume care se desfășoară se numește Asiya – lumea acţiunii, lumea existenței fizice. Este cea mai îndepărtată de emanația luminii, care a fost acum filtrată de cele trei lumi de deasupra ei. Toate tipurile de existență fizică sunt acum posibile și este permisă chiar şi existența forțelor opuse. Este lumea omului ca entitate compusă din două elemente contrare: un suflet din lumea foarte înaltă a lui Briya și un corp fizic din lumea inferioară Asiya. Aceste două componente sunt întotdeauna într-o stare de luptă, sufletul fiind atras și direcţionat către tărâmurile originii sale spirituale, în timp ce trupul este atras către plăcerile fizice și deșertăciunile acestei lumi.

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

error: Content is protected !!