Încă o introducere a lui Rav Haim Vital

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

Eu, scriitorul, prin măreţul Său nume (binecuvântat este el), îl implor pe cel mâinile căreia cad aceste broșuri, să citească această introducere. Dacă sufletul său dorește să intre în această cunoaștere, să-şi asume completarea și îndeplinirea tuturor lucrurilor pe care ce voi fi scris. Creatorul va garanta că niciun prejudiciu nu se va abate asupra trupului său, a sufletului său sau a nimic din ceea ce deține, și nici asupra altora, ca o recompensă pentru căutarea binelui.

Cursul principal al studiului acestei cunoașteri este acela de a curăța via de spini; de aceea cei care se angajează în această înțelepciune sunt numiți zdrobitori ai câmpului. Cu siguranţă cojile vor fi trezite împotriva lui pentru a-l ispiti și a-l face să păcătuiască. Prin urmare, el trebuie să fie precaut să nu se apropie de păcat, chiar și din greșeală, astfel încât ele să nu aibă nicio putere asupra lui. Prin urmare, el trebuie să se ostenească să se amelioreze, întrucât cu Ţadikim, Kadoş Baruch Hu ia în considerare până şi grosimea unui fir de păr. Aşadar, el trebuie să se ţină la distanţă de carne și vin în toate zilele săptămânii și să țină seama de avertismentul: “întoarce-te de la rău, fă ​​bine și caută Şalom.” Este necesar să fie un urmăritor al păcii (Şalom) și să nu fie aspru în casa lui în legătură cu nimic, fie că e important sau nu. După cum este scris: “nu se va mânia, Doamne ferește.”

El trebuie să se distanțeze cât mai mult posibil de rău astfel:

1) Să aibă grijă la toate precizările de amănunt ale Miţvot și chiar la cuvintele Hakhamim – nu se va abate deloc de la ele.

2) El trebuie să rectifice ceea ce este denaturat înainte de a intra în lumea viitoare.

3) Trebuie să se abţină de la mânie, chiar și atunci când își mustră copiii; nu trebuie să fie deloc furios.

4) El trebuie, de asemenea, să se ferească de mândrie, mai ales în ce priveşte Halakha, pentru că puterea sa este mare, iar mândria pentru asta este o încălcare gravă.

5) La fiecare întristare care îi cuprinde, el trebuie să-și examineze căile și să se întoarcă la H’.

6) El se va scufunda la momentul necesar.

7) El se va sfinți chiar și în relațiile conjugale.

8) El nu va dormi toată noaptea, ci se va gândi în fiecare noapte la ceea ce a făcut în timpul zilei și se va confesa.

9) El va menține, totodată, relațiile sale comerciale la un nivel minim și, dacă nu are un venit în afară de comerț, să petreacă Yom Şelişi [90] și Yom Revi’i [91], începând de la amiază, în slujba Creatorului său.

[90] Ziua de Marţi

[91] Ziua de Miercuri

10) Va evita orice vorbire care nu este despre Miţva sau nu este necesară. Chiar și despre o chestiune legată de Miţva, el ar trebui să se abțină în timpul rugăciunii (Tefila).

Și să facă bine astfel:

  1. El trebuie să se ridice la miezul nopții și să facă Seder (Tikun Hatsot) îmbrăcat în sac și punându-şi cenușă în cap, plândând și cu Kavana [92] pentru tot ce rostesc buzele sale.

[92] Concentrare

După aceea, el se va angaja în Tora atât timp cât poate fără să adoarmă și se va trezi pentru a se angaja în Tora înainte de zori.

2) El va merge la Beit Kneset înainte de zori, înainte de a fi venit vremea obligației pentru Talit și Tetalin și va fi atent să fie unul dintre primii zece.

3) Înainte de a intra, el va accepta în inima lui Miţva pozitivă: “iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuți” și abia după aceea va intra.

4) El trebuie să completeze aluzia din literele:צדיק (Tsadik) [93] în fiecare zi, adică 90 Amen, 4 Keduşot, 10 Kadişim și 100 Brakhot.

[93] Gematria 204

5) El nu își va abate atenția de la Tefilin în timpul rugăciunii (Tefila), cu excepția momentului rugăciunii Amida și a angajării în Tora.

6) Este necesar ca el să fie înfășurat în Talit și Tefilin atunci când se angajează în Tora.

7) El trebuie să facă Kavanot în Tefilah așa cum este scris.

8) El va avea întotdeauna în fața ochilor numele de patru litere HaVaYaH și va tremura în fața lui, așa cum este scris: “L-am pus continuu pe H’ în fața mea.”

9)  El se va concentra în toate Brakhot, în special în Brakhot Nehenin [94].

[94] Binecuvântări după luarea mesii

10) Este necesar ca el să lucreze în Pşat, Remez, Draş și Sod ale Torei [95], despre care se spune: “Să se țină de puterea mea și să nu creadă că misterele Torei îi vor fi revelate atâta timp cât este gol”, așa cum este scris: “El dă această cunoaștere celor înțelepți.”

[95] Literal, aluzie, alegorie şi secret

Totodată, el trebuie să fie atent să nu rostească cu buzele ceva din această cunoaștere pe care nu le-a auzit de la o persoană de încredere. Ca avertisment al lui Raşbi și al însoțitorilor săi: la început, el trebuie să-și mențină discursul la minimum și să tacă cât poate, pentru a nu purta o conversație inactivă. Ca zicala rabinilor noștri: “tăcerea este o protecție pentru înțelepciune.” O altă condiție, de asemenea: se va plânge cât poate referitor la un subiect al Torei pe care nu-l înțelege.

Pentru ca sufletul să urce noaptea în lumea superioară și să nu fie reținut de deșertăciunile lumii, el ar trebui să doarmă cu plâns și tristețe amară. Întrucât pentru a dobândi înțelepciunea și înțelegerea; nimic nu îi împiedică mai mult dobândirea decât asta.[96] De asemenea, în ceea ce privește înțelegerea unui om, nimic nu este mai de folos decât purificarea și scufundarea; el ar trebui să fie pur în fiece moment. Învăţătorul meu, din cauza sănătății sale şubrede, chiar dacă frigul i-a provocat necazuri, el nu a renunțat totuși să se scufunde oricând.

[96] Atunci când sufletul lui (Neşama) nu poate să se ridice

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

error: Content is protected !!