ÎNGERII

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

153 Ce este un înger?

Un înger este o entitate spirituală creată pentru un scop anume. El nu are alegere liberă și acționează conform voinței Creatorului. Lumea îngerilor este lumea a treia: Olam Yeţira – lumea formației.

154 Care sunt diferitele tipuri de îngeri?

Există două tipuri de îngeri: îngerii naturii care au fost creați la începutul lumii, ei au grijă de natura însăși. Al doilea tip sunt îngerii „recompensei și pedepsei”. Ei împlinesc voința luminii divine în interiorul Sfirot și sunt reînnoiţi permanent în funcție de faptele oamenilor.

155 Câte grupuri de îngeri există?

Îngerii păcii formează zece grupuri și slujesc Sfirot ale lumii pozitive, în timp ce îngerii distrugerii alcătuiesc zece niveluri și slujesc Sfirot ale lumii opuse, inferioare.

Cele zece grupuri de îngeri pozitivi sunt împărțite după cum urmează: trei grupuri în lumea Briya (creația), șase grupuri în lumea Yeţira (formarea) și un grup în lumea Asiya (acțiunea).

156 Există îngeri negativi?

Cealaltă entitate, care se numește Sitra Achra (cealaltă parte, sau forța negativă) are proprii îngeri, ca în lumea pozitivă, dar cu o forță inferioară. Îngerii săi distrugători se subîmpart în aceeași ordine, în funcție de importanța lor, aparţinând propriilor lumi ale lui Briya, Yeţira sau Asiya.

157 Au îngerii liberă alegere?

Îngerii au doar Yeţer Tov (inclinaţia bună), iar majoritatea sunt creați având o singură misiune.

158 Sunt oamenii superiori îngerilor?

Oamenii sunt considerați superiori îngerilor, întrucât originea sufletelor lor provine dintr-o lume superioară. Faptul că doar oamenii au liberul arbitru, de a face bine sau rău, le conferă un merit [63] pe care îngerii nu îl au.

[63] – Dacă ei fac bine

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

error: Content is protected !!