Înţelepciunea Cabala

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

Cabala constituie explicația mistică și ezoterică a Torei. Ea ne învață desfășurarea lumilor, diferitele căi de guvernare ale acestor lumi, rolul omului în creație, voința Creatorului și multe altele. Nicio altă scriere nu explică în detaliu crearea acestei lumi și a celor de deasupra ei, luminile sau energiile care îi influențează guvernarea și nici scopul final al tuturor acestora. Aceste scrieri se bazează pe texte iudaice antice și mai ales pe Zohar.

Cabala ne învață că lumea este guvernată de un sistem extrem de complex de forțe sau lumini, care prin interacțiunile lor provoacă reacții în lanț ce au un impact direct asupra omului și asupra lumilor. Fiecare dintre aceste reacții are numeroase ramificații, cu multe detalii și consecinţe. Ea ne explică adevărata guvernare a lumii, astfel încât să putem înțelege voința lui D-zeu. Cum și de ce a creat El lumea, în ce fel o guvernează, proveniența sufletelor și a îngerilor, scopul existenței răului, motivele dualismului recompensei și pedepsei, etc.

Cuvântul Cabala provine de la verbul Lekabel (a primi), dar pentru a primi este mai întâi necesar să vrei și să devii un Kli (vas, receptor) capabil să primească și să conțină această cunoaștere. Cabala ne demonstrează, totodată, importanța omului, întrucât numai el, apropiindu-se de Creator, poate influența aceste forțe incredibile. Pentru asta, trebuie să ne ridicăm la o dimensiune superioară a înțelegerii și să începem să ne punem câteva întrebări foarte importante, cum ar fi; „De ce?”, „Care este scopul de a face acest act sau această rugăciune?”, „Care sunt rezultatele acțiunilor mele?” etc.

Celelalte scrieri explică în cele mai mici detalii „cum” să facem cee ace facem, dar numai Zohar-ul și Cabala ne explică motivele exacte și efectele tuturor rugăciunilor și acțiunilor noastre.

Cred că majoritatea tânjesc să-l slujească în modul cel mai bun pe Creator, dar au fost obișnuiți să execute și nu să caute mai departe, sau au fost ținuți departe de această cunoaștere. Acum este momentul să cunoaștem și să învățăm această știință magnifică, așa cum este scris și recomandat:

Şi, dacă de acolo vei căuta pe Domnul D-zeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău.”.

(Deuteronomul 4,29)

„Cel care a reușit să învețe secretele Torei (Cabala) și nu a depus eforturi pentru a le înțelege, va fi aspru judecat”

(Even Şlomo 85, 24). – HaGra, HaGaon Rav Eliyahu de Vilna

Toate sufletele din această lume prezentă, care vor face efortul de a-și cunoaște Creatorul prin scrierile Sale secrete (Cabala), se vor înălţa mai sus decât toate celelalte suflete care nu au învățat și nu au înțeles și vor fi primele în momentul învierii. .

(Zohar, Vayeshev, 182, 2)

Omul care învață Cabala este mai presus de toți ceilalți.

(Zohar, Shemini, 42, 1)

Cel care învață Cabala să înțeleagă secretele Torei și scopul Miţvot conform Sod (secret), este numit „Fiul” Domnului.

(Zohar, Vayera)

Și în cele din urmă, obligația foarte clară din Tora „Să știi, acum”, și nu doar să crezi:

וידעת היום והשבת אללבבך כי יהוה הוא האלהים

בשמים ממעל ועלהארץ מתחת אין עוד

Să ştii dar în ziua aceasta şi pune-ţi în inimă că numai Domnul este D-zeu, sus în cer şi jos pe pământ, şi că nu este alt D-zeu afară de El.”.

(Deuteronomul, 4,39)

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

error: Content is protected !!