Introducere

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

Binecuvântat fie Domnul pentru permisiunea dată de sus întru dezvăluirea către publicul ce nu e vorbitor de ebraică, a măreției uneia dintre cele mai importante figuri ale istoriei iudaice și în special a Înţelepciunii Cabala.

Rabinul Isaac Luria, cunoscut sub numele de Ari [1] sau Ari Z’al  s-a născut la Ierusalim în anul 1534, a influențat foarte mult, în scurta sa viață, învățarea și dezvoltarea Înţelepciunii Cabala. Nimeni în ziua de azi nu îndrăznește să respingă sau să contrazică oricare dintre învățăturile sale. Nivelul cunoașterii și revelației sale a fost și este încă mult peste posibila înțelegere a majorității oamenilor. Pentru a-i descrie cel mai bine natura celestă, principalul său discipol, rabinul Haim Vital, scrie în introducerea la una dintre lucrările sale următoarele:

[1] ARI înseamnă leu în ebraică dar ARI sunt iniţialele de la Aloki Rav Isaac – Sfântul Rav Isaac. Z’al înseamnă “binecuvântată fie-I amintirea”.

Ari deborda de cunoştinţele sale în Tora. El a fost expert în Scripturi, Mişna, Talmud, Midraş, Ma’aseh Bereişit [2] și Ma’aseh Merkava.[3] Cunoştea toate diversele niveluri ale profeției, detaliile lor și de la ce nivel profeții au avut revelațiile lor. El a înțeles șuieratul copacilor, iarbii și pietrelor, limbajul păsărilor și al altor animale, conversațiile îngerilor, pâlpâirea unei lumânări. El putea citi liniile din palmă sau de pe față în modul descris în Zohar (2: 74b). El putea discerne tot ceea ce făcuse orice individ și putea vedea ce va face fiecare în viitor. Putea citi gândurile unei persoane, chiar înainte ca gândul să-i intre aceluia în minte. A văzut evenimente viitoare și a știut despre toate întâmplările de aici sau decretate în ceruri.

[2] Lucrări şi detalii ale creaţiei

[3] Carul ceresc – Sfirot – Parţufim

El a înțeles misterele reîncarnării, celor care se născuseră înainte sau ale acelora care s-au întrupat pentru prima dată. El putea vorbi cu sufletul unei persoane din fața sa; să știe despre încarnările sale anterioare, ce a făcut din ziua în care s-a născut până acum și care este actuala sa Tikun. El putea spune oricui despre păcatele sale din viața sa anterioară și de ce s-a întors în această viață actuală. Putea să privească pe cineva și să-l anunțe cum era conectat la niveluri spirituale superioare și care este rădăcina sa originală în Adam Harişon.

Ari putea vedea lucruri extraordinare despre cineva la lumina unei lumânări sau la flacăra unui foc. El a putut vedea sufletele celor drepți, cei care muriseră în ultima vreme sau trăiseră în cele mai vechi timpuri. Cu aceste suflete a studiat secretele supreme. Prin parfumul unei persoane, el a fost capabil să știe tot ceea ce a făcut. Răufăcătorii l-au evitat, el putea să vadă și să știe ce au făcut sau ce au gândit. Când oamenii sinceri doreau să se pocăiască, atunci el le spunea care era exact Tikun a lor pentru a le restabili și rectifica pe de-a-ntregul sufletele. Le putea spune studenților săi în ce mod sufletele pierdute veneau la el cu miile ori de câte ori se afla pe câmp. Ele umpleau copacii, râurile și îi cereau să le ajute și să le rectifice. Știa fiecare faptă pe care o făcuse sau urma să o facă o persoană în viitor, își vedea gândurile și le prevedea pe toate cele viitoare.

Putea parcurge distanțe mari concentrându-și şi proiectându-şi corpul fizic instantaneu. Toate secretele și misterele erau în el și erau dezvăluite ori de câte ori şi-o dorea. Am asistat la toate acestea cu ochii noștri şi nu le-am auzit de la alții. Erau lucruri extraordinare care nu au fost dezvăluite niciodată de pe vremea rabinului Şimon bar Yohai. Toate astea nu le-a dobândit prin magie, întrucât este cu desăvârşire interzisă utilizarea acestor forțe. În schimb, i-au apărut în mod natural datorită sfințeniei și ascetismului său, după ce a studiat timp de mulți ani texte cabalistice vechi și mai noi. El a crescut și a atins niveluri mai înalte de evlavie, puritate și sfințenie, unde profetul Eliyahu i s-a revelat continuu, vorbindu-i direct și învățându-l aceste secrete.

Am încercat cu această lucrare să dau mai întâi o descriere veridică a vieții extraordinare a lui Ari Z’al prin traducerea unei publicații cunoscute adnotate „Şivhe HaAri” și „HaAri Veguriav” care descriu de fapt unele dintre minunile sale după cum au fost probate și mărturisite de contemporanii săi. În a doua parte, am tradus și explicat câteva fragmente din principalele sale lucrări pentru a da o primă idee despre nivelul extrem de ridicat al revelărilor și explicației sale referitoare la Cabala autentică. Am ales să nu traduc unele lucrări precum Sha’are Hakdamot, Sha’are Mamarel Raşbi sau Sha’are Mamarel Razal întrucât acestea sunt despre concepte foarte avansate ale Cabalei ce depăşesc sfera acestei cărți.

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

error: Content is protected !!