LUMILE

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

61 Ce este o lume?

O lume este o posibilitate și un tip de existență, într-o anumită dimensiune. De la prima configurație; Adam Kadmon (omul primordial), emanațiile au creat cele patru lumi inferioare. Există, de asemenea, lumi negative la partea inferioară sau în contrast cu lumile pozitive.

62 Câte lumi există?

Există patru lumi, numele lor sunt:

  • Aţilut – Lumea Emanației
  • Briya – Lumea Creației
  • Yeţira – Lumea Formării
  • Asiya – Lumea Acțiunii

63 Care este diferența dintre aceste lumi?

În prima lume – Aţilut – nu există niciun aspect al existenței fizice, începând cu a doua lume începe existența entităților distincte. Toate lumile sunt similar: toate conțin 10 Sfirot și cinci Parţufim (configurații), dar chintesența celei mai înalte este superioară. Există un ecran (separator) care separă o lume de alta, iar din acest ecran apar cele zece Sfirot ale lumii inferioare.

64 Ce este Aţilut?

Prima lume care se desfășoară de la Adam Kadmon (Omul primordial) se numește Aţilut, lumea emanației, în care nu există existența unor entităţi distincte și nicio Sitra Achra (forță negativă) chiar și la nivelurile sale inferioare. Ea se compune din cinci Parţufim principali (configurații): Arich Arpin, Aba, Ima, Zeir Arpin și Nukva. Încă un Parţuf, Atik Yomin, se află deasupra lor, primele sale trei Sfirot aflându-se în lumea superioară (deasupra lui Aţilut), iar cele șapte Sfirot inferioare ale sale în cele zece Sfirot ale luin Arich Anpn și fac legătura cu lumea superioară, Adam Kadmon (omul primordial). Arich Arpin se întinde de sus până la partea de jos a lumii Aţilut.

Din Aţilut (lumea emanației) s-au desfășurat toate lumile inferioare, care sunt sursa existenței lumilor fizice și posibilitatea recompensei, pedepsei și răului.

65 Ce este Briya?

A doua lume după Aţilut este Briya (lumea creației). Este lumea sufletelor (Neşamot).

66 Ce este Yeţira?

A treia lume după Briya este Yeţira (lumea formării). Este lumea entităților spirituale, lumea îngerilor.

67 Ce este Asiya?

A patra lume, după Yeţira, este Asiya (acțiune), lumea acțiunii, lumea existenței fizice. Din ultimul nivel de Sfirot al lumii AsiyaMalhut de Asiya, a apărut Sitra Achra (răul).

68 Care sunt cele patru tipuri de existență din lumea noastră?

În paralel cu cele patru lumi (ABYA), există patru tipuri de existență în lumea noastră; nivelul “mineral”, corespunzător lui Asiya (acțiunea), nivelul “vegetal” corespunzător lui Yeţira (formarea), nivelul “animal” corespunzător lui Briya (creația) și nivelul “uman”, corespunzător lui Aţilut (emanația).

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

error: Content is protected !!