O poveste despre Rav Şlomo Luria și Rav Moşe Iserles

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

Se știe că Ari Z’al, care a luminat fața pământului cu minunile sale, a dezvăluit lucruri ascunse din locurile secrete ale Torei.

Sfinții prieteni Rav Şlomo Luria și Rav Moşe Iserles, când au auzit despre lucrurile astea, l-au considerat ca pe unul care trece dincolo de limitele ce înseamnă granița Torei, pentru că erau ciudate în ochii lor și nu știau dacă el era demn de așa ceva. L-au judecat și au fost de acord să-l alunge, Doamne ferește, astfel încât să se pocăiască faţă de căile sale și să meargă pe urmele rabinilor noștri din Halakha.

Când Ari Z’al a aflat ce aveau de gând să-i facă, întrucât știa care era măreția lor în lume și ştia că acțiunea lor va fi acceptată în rândul tuturor oamenilor din orașul lor, s-a temut foarte tare. Îl necăjea situaţia asta, chiar dacă ulterior avea să-i pedepsească pentru acțiunea lor, pentru că erau în ochii lui ochii pe de-a-ntregul Ţadikim. El s-a gotărât să-l trimită la ei pe sfântul și evlaviosul său elev Rav Haim Vital. El i-a transmis numele sfinte pe care să le folosească la nevoie și pentru Kefiţat haDerek [57]. Rav Haim Vital    s-a dus la rabinul Şlomo Luria de Yom Şişi, în Erev Şabat Kodeş. Era ziua care fusese convenită de rabinul Şlomo Luria și rabinul Moşe Iserles să-l excomunice pe Ari Z’al, fiecare de unde se afla. Rav Haim Vital i-a spus rabinului Şlomo Luria de ce și cu ce scop venise și, iar el, auzindu-i cuvintele, a fost foarte deranjat de această chestiune. El i-a răspuns:

“Degeaba v-ați creat astfel de necazuri pentru a vă angaja la acest drum lung. V-ați folosit puterea pentru nimic, pentru că astăzi rabinul Moşe Isserles va face totul de la locul său.”

Rav Haim Vital i-a spus:

“Voi cere doar un singur lucru de la amândoi: să amânați această chestiune până duminică și să nu vă grăbiți să faceți așa ceva. Întârziați încă două zile.”

Rabinul Şlomo Luria i-a răspuns:

“Nu am nimic împotrivă și accept ceea ce cereți, dar la ce vă va fi de folos înainte de a face acelaşi lucru şi cu însoțitorul meu rabinul Moşe Iserles. Este imposibil acum, pentru că astăzi este ziua care a fost stabilită pentru a face excomunicarea, fiecare de la locul său. Fără îndoială, Rav Moşe Iserles va face partea lui de unde se află, așa cum s-a convenit între noi și nu va fi nicio diferență.”

Rav Haim Vital a răspuns:

“Dacă este aşa, voi merge la rabinul Moşe Iserles pentru a discuta cu el acelaşi lucru.”

Rabinul Şlomo Luria a spus:

“Cum este posibil să faci asta? Este departe și ziua este scurtă.”

Era convins că Rav Haim va întârzia pe drum în vreme de Şabat Kodeş. Rav Halm Vital i-a spus:

“Să știi că mă voi întoarce la tine înainte de Șabat și voi lua masa cu tine.”

Şi așa a fost. Când a ajuns la rabinul Moşe Iserles i-a spus:

“Azi am plecat și astăzi am ajuns.”

Rabinul Moşe Iserles a vrut să-i ceară să ia masa cu el de Șabat, dar Rav Haim Vital i-a răspuns:

“Nu pot, pentru că am promis deja că voi lua masa cu însoțitorul tău, rabinul Şlomo Luria de Șabat.”

S-a întors la rabinul Şlomo Luria așa cum spusese. În întregul  Şabat Kodeş Haim Vital nu a vorbit despre Tora la masă, așa cum ar fi fost potrivit pentru un mare Talmid ‘Hakham cum era el și a acționat cu discreție. El a făcut aşa în mod deliberat, astfel încât rabinul Şlomo Luria să rămână încă potrivnic Rav-ului său și studenților săi cabaliști și să nu se răzgândească cu privire la acțiunea sa.

Când a venit duminica, ziua ce fusese stabilită pentru ca rabinul Şlomo Luria și rabinul Moşe Iserles să facă ceea ce doreau împotriva lui Ari Z’al și a elevilor săi, rabinul Şlomo Luria l-a întrebat pe Rav Haim Vital care era răspunsul lui cu privire la căile Rav-ului său, pentru a-i lămuri de ce a dorit să-și apere Rav-ul, că nu era corupt în căile sale, iar toate acțiunile sale erau conforme cu Tora și Halakha. Dacă nu, el ar fi forțat să acționeze în conformitate cu ceea ce conveniseră între ei. De dragul de a pune o stavilă împotriva transgresiunii celor răi, astfel încât aceștia să nu continue să încalce limitele Torei în faptele lor ciudate, orbind ochii lui Israel.

Rabinul Haim Vital i-a răspuns cu aceste cuvinte:

“Să știți că nu pot să clarific această chestiune decât dacă noi doi suntem în ascundere, fără niciun alt om în cortul în care ne aflăm.”

El a întrebat dacă nu există o peșteră în apropiere unde cei doi ar putea să se izoleze, fără nimeni altcineva de faţă. Rabinul Şlomo Luria a răspuns că ştie o peșteră, așa că cei doi s-au la peşteră și au stat acolo și au disputat cu privire la căile sfinte ale Rav-ului său Ari.

Rabinul Şlomo Luria l-a rugat să-i dea un semn și un exemplu despre adevăratele sale căi. Rav Haim Vital i-a răspuns cu aceste cuvinte:

“Să știți că Rav-ul nostru și studenții săi au puterea de a face oricui tot ce dorim, chiar și de a vă lua viața, pentru că toate căile noastre sunt drepte înaintea lui H’ (binecuvântat este el) și curate înaintea lui. Ordinele creației ne-au fost transmise pentru a schimba natura și pentru a influența sistemele cât dorim. Nimic nu este imposibil pentru noi.”

Rabinul Şlomo Luria i-a spus:

“Şi cine știe dacă spusele tale sunt demne de încredere?”

El a raspuns:

“Vei vedea” și imediat rabinul Şlomo Luria și-a ridicat privirea și a văzut că peștera s-a umplut cu un râu de apă. Atunci Rav Haim Vital i-a spus:

“Spune-mi te rog: acum crezi?”

El a raspuns:

“Încă nu cred că ai puterea de a-mi face tot ceea ce vrei, sau de a-mi lua viața de la mine.”

Rav Haim Vital i-a spus:

“Dacă-i aşa, atunci vei vedea mai multe…”

Deodată, rabinul Şlomo Luria a văzut că apa se ridică, din ce în ce mai sus, până când ajunge la jumătatea trupului său. El, însă,       și-a întărit spiritul și și-a încurajat inima, până a văzut că apa i-a ajuns până peste cap și curentul l-a copleșit. Atunci rabinul Şlomo Luria a strigat violent:

“Mântuiește-mă, fratele meu. De acum cred că Rav-ul tău este adevărat și Tora lui este adevărată, pentru că miracolele arătate de tine sunt semn al Domnului.”

_______________

[57] Parcurgerea unei distanţe mari într-o clipă

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

error: Content is protected !!