Peri Eț Haim

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

În Peri Eţ Halm constituie comentariile și explicațiile lui Ari Z’al referitoare la rugăciuni (Tefilot), Sărbători și porunci (Miţvot) prin prisma Cabalei.

Tefilah este în Malhut

Orice rugăciune (Tefila) este în lumea Asiya [124], așa cum este scris: “O Tefila a celui asuprit când este istovit este Malhut; săracă și asuprită, cerând şi rugându-se lui ZA [125] soțul ei, să-i dea ceea ce îi lipsește.” Orice menţionare a rugăciunii (Tefila) în Tora este numită Şefikhat Nefeş – revărsarea sufletului, care este fie din aspectul lui Malhut de Aţilut, fie din Asiya, întrucât ambele sunt numite suflet. Așa cum spune Scriptura: “Mi-am revărsat sufletul înaintea lui H’.” Prin urmare, Tefila este menționată cu termenul de lamentare, așa cum este scris: “O Tefila a celui asuprit … el își revarsă lamentația, întrucât Tefila este din aspectul lui Malhut care nu are nimic din sine înaintea lui H’, care este ZA. Ea cere ceea ce are nevoie, așa cum s-a spus despre Malhut de Asiya sau Yeţira, întrucât fiecare cere de la cel ce se află deasupra lui.

[124] Malhut de Asiya

[125] Parţuf-ul (configuraţia) Zeif Anpin

Cele douăsprezece porți ale lui rugăciunii (Tefila)

Despre rădăcinile obiceiurilor în care există diferențe între Aşkenazim, Sefaradim, catalani, italieni și persoane asemănătoare în ordinea rugăciunii (Tefila), stăpânul nostru Ari Z’al a explicat că există douăsprezece porți către tărâmurile superioare corespunzând celor douăsprezece triburi și fiecare își ridică Tefila printr-una dintre aceste porți, așa cum este menționat în cartea Ezechiel.

El a spus că porțile și căile către porți nu sunt cu siguranță identice, fiecare fiind diferită de omologa sa, prin urmare și Tefilot sunt diferite. De aceea, este potrivit ca fiecare persoană să se țină de obiceiul său pentru Tefila, întrucât cine știe din ce Şevet (trib) își are originea și a sa Tefila se ridică doar prin acea poartă anume. În ceea ce privește, însă, legile explicate în Talmud, acestea sunt aceleași pentru toate triburile.

Melodii noi sau Piyutim [126]

[126] Poeme care fac parte din liturghie

Învăţătorul meu nu aprecia niciun cântec sau Piyut scrise de Aşaronlm [127], ci doar cele ale Rişonim [128]. cum ar fi Tefila a lui Rav Akiva, Rav Yişma’el, Rav El’azar Ben’ Erekh și Rav El’azar haKalir și altele asemenea, care au fost compuse după calea adevărului (Emet) – Cabala. Dar Aharonim care nu învățaseră calea Cabalei nu știau ce spun și greșeau în ordinea vorbirii lor fără această înțelegere. El nu le-ar fi spus deloc, în special Yigdal Elohim și așa mai departe, și, tot aşa, pentru Vidui suntem vinovați în cuvânt și în faptă … și în restul Viduyim, cum ar fi Vidui al lui Rav Nisan Adantel și așa mai departe, nu a vrut să le spună.

[127] Scriitori recenţi

[128] Scriitori vechi

Un înger este numit peste Tefilot

Există un înger numit peste rugăciune (Tefila) care o ridică în anumite momente prin puterea numelui cu care Kadoş Baruch Hu a creat lumile. S-a spus despre acești îngeri, Veragleihem regel yeşarah – că picioarele lor sunt un picior drept. La asta s-a referit Moşe când a spus: “Și l-au rugat pe H’ la acel moment, ceea ce înseamnă că în acel moment anume, așa cum am menționat mai sus.

Tefilot instituite de Avraam, Isaac și Ya’acov

Rabinii noștri au explicat că Tefila de dimineață se află în secretul lui Ari – Leul și a fost instituită de pătrintele nostru Avraham, așa cum este scris: “Avraham s-a ridicat dimineața devreme” Tefila  Min’ha se află în secretul unui bou și a fost instituită de Isaac, o aluzie la faptul că deasupra altarului el și-a oferit gâtul pentru a fi sacrificat ca un bou, care este secretul rigorilor. Tefila Arvit se află în secretul unui vultur care cloceşte peste copiii săi, așa este și Ya’akov în grija pentru fiii săi.

Concentrare și intenție în Tefilah

Cel care se roagă în fiecare zi rectifică cele patru picioare ale carului. Dacă, Doamne ferește, nu are intenția sau concentrarea corectă, opunându-se celorlalte trei forțe, acestea sunt: câinele, șoimul și măgarul – Klipot [129]. Așa a spus regele Şlomo: “Ochii tăi arată LeNe’H (drept în față)”. El a avertizat că atunci când un om se roagă, trebuie să se concentreze pentru ca rugăciunea sa (Tefila) cu Kavana să poată fi acceptată și să-i ofere în locul unui Korban. El ar trebui să se teamă ca nu cumva cele trei Klipot sus-menționate să nu-l smulgă.

[129] Forţe negative

Interioritatea și exterioritatea lumilor

În cele patru lumi Aţilut, Briya, Yeţira și Asiya există două aspecte; primul este exterioritatea, care este generalitatea lumilor în exterioritatea lor. Al doilea este interioritatea lumilor, care este aspectul sufletelor (Neşamot). Corespunzător acestora există două aspecte în Tefila, așa cum se menționează în Zohar [130]; Ma’ase – acțiunea și ordinea rugăciunii (Tefila) în sine.

[130] Paraşat Bamidbar şi Paraşat Vayakhel

Aspectele acestora două sunt împărțite în patru, pentru Ma’ase – acţiunea [131]; mai întâi, îşi va evacua nevoile, după care va purta Ţiţit-ul, Tefilin ai braţului și ai frunţii. Corespunzătoare acestora sunt cele patru părți ale ordinii rugăciunii (Tefila): Korbanot, care sunt începutul tuturor Berakhot până la Baruch Şe’amar, apoi psalmii de la începutul lui Baruch Şe’amar până la sfârșitul lui Yiştaba, Yoţer incluzând fiecare Berakha din Keriat Şema până la Amida și Amida însăși.

[131] Mai întâi acţiunile făcute de dimineaţă

Vor fi explicate cele patru părți ale aspectului ordinii lui Ma’ase și cele patru părți ale aspectului Tefila în sine. Cele patru părți ale lui Ma’ase sunt pentru a corecta cele patru cuvinte: Aţilut, Briya, Yeţira și Asiya, sub aspectul exteriorului lor, așa cum am menționat mai sus. Toate acestea sunt doar pentru a-și corecta locul de mai jos.

Cele patru părți ale rugăciunii (Tefila) sunt pentru a face ca lumile să se ridice și să se includă una în alta. Dar acest aspect care trebuie să le facă să se ridice este posibil numai dacă toate interiorităţile includ și se ridică, care este aspectul sufletelor (Neşamot), așa cum am menționat mai sus. Apoi, de asemenea, exterioritatea lor, care este aspectul exteriorului lumii lor, se ridică și sunt incluse cu ele.

Patru părți ale lui Ma’ase

Vom explica, mai întâi, chestiunea celor patru părți ale lui Ma’ase, care sunt pentru rectificarea aspectului lumilor în exterioritatea lor. Toate astea sunt în timp ce ele sunt la locul lor. Mai întâi te vei spăla pe mâini; prin asta, rectifici exterioritatea lui Asiya și prin Berakha încercuirea acesteia. După aceea, va trebui să-ţi îndeplineşti nevoile, prin asta rectificând Nefeş de Asiya și prin Berakha; Aşer Yaţar, care este din aspectul suflării ce iese din gură, şi îşi face lumina înconjurătoare.

După aceea, cu Talit-ul, rectifici lumea Yeţira, cu Berakha a Ţiţit-ului lumina înconjurătoare este făcută pentru Yeţirah. Apoi, cu ajutorul Tefilin ai braţului, este rectificată lumea Briya.

Apoi, cu Berakha a Tefilin ai braţului, lumina înconjurătoare este făcută pentru Briya. Apoi, prin Tefilin ai frunţii, se termină Tikun a lumii Aţilut. Se constată acum că toate lumile sunt rectificate sub aspectul exteriorității lor, care este aspectul general al acestor lumi, cu lumina lor înconjurătoare.

Dreptul este întotdeauna primul

Când un bărbat își îmbracă hainele, trebuie să aibă grijă să pună cele două laturi ale marginilor îmbrăcămintei pe partea dreaptă și să le țină în mâna dreaptă. Apoi le va îmbrăca, latura marginii drepte a hainei rămânând pe partea dreaptă. După aceea, el va roti partea stângă a veșmântului în spatele său spre stânga. El va pune mai întâi mâna dreaptă în mâneca dreaptă a hainei și apoi își va îmbrăca mâna stângă. El trebuie să se concentreze întotdeauna ca totul să fie cuprins în dreapta, iar apoi mâna dreaptă să dea la stânga.

Să nu îmbraci două haine odată

Trebuie să nu îmbraci două haine împreună, cum fac unii iarna, când este frig. Vei purta fiecare haină separat. Cine nu face acest lucru aduce asupra sa uitarea. Motivul acestui lucru îl constituie faptul că haina unui bărbat este din aspectul Kduşa – al sfințeniei. Din cauza păcatelor pe care le face un om, el se îmbracă cu Klipot și le face să se agaţe de hainele sale. Îmbrăcămintea este din aspectul luminii înconjurătoare din afară și există lumina interioară în interiorul corpului. Hainele îmbracă și înconjoară trupul; aşadar luminile înconjurătoare rămân afară pe veșminte.

Fiecare haină în parte are o singură lumină înconjurătoare și nimic nu îndepărtează Klipot precum lumina înconjurătoare, întrucât ele nu se pot agăţa acolo. Prin urmare, cel care poartă două veșminte împreună nu lasă spațiu luminii înconjurătoare să se strecoare între veșminte iar Klipa care aduce uitarea nu este îndepărtată din haine.

Înainte de a intra în sinagogă

Când intri în sinagogă, ar trebui să te opreşti o clipă la ușă, să simţi frica și teama de a intra în casa Domnului și să spui înainte de a intra: “Veani Berov Hasdekha Avo Beteikha” [132]. Totodată, înainte de a intra în sinagogă, ar trebui să iei asupra ta porunca “iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi” și, de aceea, rugăciunea ta se va ridica împreună cu toate rugăciunile copiilor lui Israel. Este interzis ca cineva să se roage când este trist; ar trebui să o faci cu cea mai mare bucurie a unui slujitor care-L slujește pe stăpânul său.

[132] Eu cu abundenţa benevolenţei tale voi veni la casa ta

Înălțarea sufletului pe timpul nopţii

Fiecare om are doi îngeri păzitori care îl însoțesc, unul în dreapta lui și unul în stânga lui. Dacă este drept, îngerul din partea dreaptă anunță: “El cinsteşte imaginea lui D-zeu”, iar dacă este rău, îngerul din stânga anunță că el se răzvrătește împotriva Domnului său. În fiecare noapte ambii îngeri se înalță cu sufletul omului. Atunci când doarme, al său Neşama se ridică la trei lumi diferite ale rigorii. Dacă este un suflet (Neşama) al unei persoane rele, este luat acolo de un prim grup și aruncat în direcții diferite. Dacă este merituos, un al doilea grup îl iau, îl întreabă unde ar dori să urce și decid în consecință dacă ar putea merge acolo. Dacă sunt de acord, un al treilea grup îl iau și-i spun: “Ai venit să înveți și să înțelegi, știm ce vrei și ei încep să-l învețe.”

Cei care au meritat să fie învățați secrete superioare nu merită întotdeauna să-și amintească ce au fost învățați, atunci când se trezesc. În funcție de Kavana pe care o are atunci când îşi face rugăciunea Şahrit, omul va primi ajutor în timpul zilei. Ridicarea sa în timpul nopţii va fi în concordanţă cu a sa Kavana în rugăciunea Arvit.

Ari Z’al obișnuia să spună că pentru a ajunge la o înțelegere profundă, există o singură condiție: să vorbeşti mai puţin și să eviţi conversațiile frivole, așa cum au spus înțelepții: “Tăcerea este o protejare a perspicacității.”

Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți

Ari Z’al a insistat ca toți cei din grup, înainte de Tefila Şahrit să acceptăm porunca (Miţva) pozitivă: Veahavta re’ekha kamokha – “Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”. Și să acceptăm să-i iubim pe toți, ca și cum ar fi propriul nostru suflet, și din această cauză, rugăciunea noastră îi va uni pe toți ceilalți care se roagă și vor putea urca și face Tikun în tărâmurile superioare. Iubirea pentru prietenii (Haverim) [133] din grup ar trebui să fie aceea de a simți că fiecare este unul dintre membrele aceluiași trup.

[133] Prieten, coleg

Ari Z’al ne-a avertizat, totodată, să fim atenți la faptul că, dacă unul din grupul nostru are probleme sau un membru al familiei este bolnav, să ne asociem cu el în durerea lui și să ne rugăm pentru el.

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

error: Content is protected !!