RUGĂCIUNEA

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

118 Ce este o Tefila (rugăciune)?

O rugăciune este un ritual compus din anumite cuvinte și fragmente din scrierilor sacre, pentru a ajuta și a participa la unificarea luminilor superioare (Parţufim) pentru o revărsare a abundenței și pentru guvernarea lumii. Ordinea Tefilot (rugăciunilor) se bazează pe sistemele de înălțare a lumilor, așa cum se explică în Cabala.

La acest nivel de înțelegere, realizăm faptul că Tefilot [45] au o influență directă asupra lumilor superioare și asupra guvernării acestora. Atunci când cineva înțelege sistemele și acțiunile acestor Tefilot, își dă seama de importanța ritualurilor noastre, întrucât numai omul, prin rugăciune și împlinirea poruncilor (Miţvot), poate influența aceste forțe foarte puternice.

[45] – Rugăciuni

119 De ce trebuie să ne rugăm în fiecare zi?

Fiecare nouă zi provine dintr-o nouă emanație care o guvernează și are propria sa identificare și propriul său rol. Pentru fiecare zi, există noi Zivugim (cuplărei) ale diferitelor aspecte ale Parţufim (configurații) masculini și feminini.

O zi întreagă este împărțită în două părţi: zi și noapte, iar fiecare jumătate este din nou împărțită în două părţi (zori și zi, amurg și noapte). Pentru fiecare parte, există o Tefila [46], pentru cele două părți ale zilei: Sha’hrit și Min’ha, iar pentru cele două părți ale nopților: Arvit și Tikun Haţot. Prin urmare, fiecare rugăciune are un rol precis și bine definit, într-un anumit și unic moment.

[46] – Rugăciune

120 Care este rolul rugăciunilor?

Pentru ca abundența să coboare în lume, Parţuf-ul masculin (configurația) Zeir Arpin trebuie să se cupleze cu configurația feminină Nukva. Pot exista revărsări de sus numai atunci când masculinul și femininul sunt în armonie. În timpul săptămânii, de Şabat sau de Sărbători și, în funcție de moment, fiecare rugăciune îşi are rolul său în influențarea diferitelor configurații pentru a permite diferite Zivugim (cuplări) și, prin urmare, revărsări de abundență de intensități variabile.

Începând cu prima propoziție din Mode Ani [47], recitată atunci când deschidem ochii, până la sfârșitul rugăciunii de dimineață, există o înălțare și o alipire permanentă a lumilor Asiya (acțiunea), Yeţira (formarea) și Briya (creația) la lumea Aţilut (emanația), pentru a împlini în cele din urmă acest Zivug (împerechere) a configurațiilor masculin și feminin și pentru a primi rezultatele acestor cuplări, care sunt bunătatea, mila, pacea etc.

[47] – Mulţumind lui D-zeu pentru că ne dă înapoi sufletul

121 Care este scopul diferitelor binecuvântări?

Atunci când formulăm binecuvântarea meditând (în meditația cabalistică) asupra cuvintelor sau numelor corespunzătoare, acționăm și participăm direct la Tikun (rectificarea) lucrului binecuvântat sau declanșăm o acțiune în înalt în diferite Sfirot sau configurații.

122 De ce spunem binecuvântarea înainte și după ce am mâncat ceva?

Dacă un suflet a fost reîncarnat într-un fruct sau într-un alt tip de hrană, prin binecuvântare împlinim (rectificarea) acestui suflet și îl eliberăm pentru a se înălța la originea sa.

123 Ce este un Hekhal (portal)?

În fiecare lume există șapte Hekhalot (portaluri). Rolul lor este de a permite alipirea și atașarea diferitelor niveluri ale unei lumi la următoarea.

Funcția lor principală este ridicarea Tefilot (rugăciunilor) până la al șaptelea cel mai înalt Hekhal (portal), Kodeş Hakodaşim.

124 Care sunt numele și corespondența portalurilor (Hekhalot)?

Hekhol (Portal) Corespunzător lui
Primul              Livnat Hasapir Yesod și Malhut
Al doilea Eţem Haşamayim Hod
Al treilea Nogah Neţah
Al patrulea Zechut Gvura
Al cincilea Ahavah Gvura
Al șaselea Raţon Tiferet
Al șaptelea Kodeş Kodaşim Keter, Hochma şi Bina

125 Ce este „Kavana” (concentrare – intenție)?

Există diferite niveluri ale lui Kavana. Kavana de bază constă în înțelegerea cuvintelor și concentrarea asupra intenției binecuvântării sau a rugăciunii (Tefila). Nivelul superior constă din meditaţia asupra diferitelor sisteme de permutare a numelor și a configurațiilor(Parţufim), pentru a obține o anumită acțiune sau rezultat. Aproape fiecare cuvânt și parte a rugăciunii are un rol sau o acțiune precisă în împerecherea configurațiilor.

126 Care este scopul Kavanot?

Ordinea rugăciunilor (Tefilot) este bazată pe sistemele de ascensiune a lumilor, așa cum se explică în Cabala. La acest nivel, înțelegem că rugăciunile noastre (Tefilot) au o influență directă asupra lumilor superioare și asupra guvernării lor.

Începând cu primul act în dimineața zilei – Netilat Yadayim (spălarea mâinilor de trei ori alternativ), până la sfârșitul rugăciunii (Tefila), există o înălțare continuă pentru un obiectiv precis.

Hekhalot (portalurile) sunt diferitele niveluri de ascensiune ale rugăciunilor (Tefilot) înainte de a ajunge la al șaptelea cel mai înalt portal (Hekhal), Kodeş Hakodaşim. Funcția lor principală este aceea de a permite alipirea și atașarea la o următoare dimensiune în conformitate cu un sistem bine definit și organizat. În timpul rugăciunilor (Tefilot), cel care cunoaşte sistemul urcării portalurilor (Hekhalot) se concentrează pe cuvintele care ţintesc acțiunea precisă a portalului (Hekhal).El își propune să ajute la împlinirea cuplării (Zivug) specifice a rugăciunii (Tefila).

Când cineva înțelege sistemele și acțiunile rugăciunilor, el își dă seama de importanța ritualurilor noastre, care sunt mai degrabă dinamice și au puterea de a acționa și de a influența de aici până la lumile superioare.

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

error: Content is protected !!