Şa’ar HaKavanot

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

În această lucrare Ari Z’al explică secretele rugăciunilor, sistemele de Kavanot – intenții și concentrare, pentru a ridica rugăciunile și Miţvot pentru a îndeplini diferitele Zivugim [139] sau Yi’hudim [140]. Pentru a lua parte şi a ajuta la diversele Tikunim [141] pentru revărsarea abundenţei şi armoniei lumilor.

[139] Cuplarea (unirea) unor energii înalte

[140] Unirea numelor sacre

[141] Acţiune, rectificare (forma de plural)

Diferențele în obiceiurile privind Tefila [142]

[142] Acest concept important este iarăşi menţionat aici

În majoritatea datinilor, există multe diferențe și multe variații în stilul rugăciunilor (Tefilot). În afară de Pizmonim [143] suplimentare și Piyutim din cadrul Tefilot, în formularea Berakhot și în rugăciunile (Tefilot) însele, există multe variații în ordinile lor între datinile sefarzi, aşenazii catalani și așa mai departe.

[143] Cântece

În această chestiune, Ari Z’al a spus că în firmament există 12 ferestre care corespund celor 12 triburi, rugăciunea fiecărui trib trecând printr-o poartă care îi este unică, acesta fiind secretul celor 12 porți menționate la sfârșitul lui Ye’hezkiel.[144]

[144] Profetul

Nu există nicio îndoială că, dacă Tefilot ale tuturor triburilor ar fi fost identice, nu ar fi fost nevoie de douăsprezece ferestre și porți. Prin urmare, fiecare poartă are o cale în sine și din moment ce Tefilot ale fiecărui trib sunt diferite, sunt necesare porți speciale pentru fiecare dintre ele în conformitate cu rădăcina și sursa sufletelor acelui trib.

De aceea, este potrivit ca fiecare să se țină de obiceiul ordinii rugăciunii (Tefila), după datina părinților săi, întrucât nimeni nu știe cine din ce trib este. Întrucât părinții săi au respectat acea datină, poate că el provine din acel trib căruia i se potrivește acel obicei și, dacă îl anulează, Tefila nu se va ridica, deoarece nu este conform acelei ordini. Este necesar să știm că aceasta se referă doar la o formulare diferită pe parcursul rugăciunii și așa mai departe, de exemplu pentru a aduce Hodu înainte sau după Barukh Şe’amar și așa mai departe. Dar pentru ceea ce este stabilit conform ordinii explicite din Talmud, această chestiune fiind aceeaşi pentru toată lumea este valabilă pentru toate triburile.

Să te roage după Sidur, cu excepția rugăciunii Amida

Toți psalmii, Korbanot și Keriat Şema învăţătorul meu obișnuia să le spună cu Sidur-ul[145] de rugăciuni în mână, dar la rugăciunea Amida închidea ochii și o spunea din memorie. Chiar și la repetarea Amida, el închidea ochii, asculta și se concentra asupra cuvintelor din Şelia’h Ţibur [146].

[145]

[146]

Rugăciunea săracilor

Trebuie ştiut că toate rugăciunile se află în lumea Asiya (lumea acţiunii) în secretul lui Tefila Leani – rugăciunea săracilor, care este Malhut ce-şi cere nevoile și se roagă lui Zeir Anpin. Așa cum este sugerat în VeAni Tefila (Eu sunt Tefila). Acesta este motivul pentru care de fiecare dată când Tefila este folosită în Tora, este la fel ca Şefikhat Nefeş (revărsarea sufletului) așa cum este scris: Îmi voi revărsa sufletul lui Haşem. Este de la nivelul lui Malhut a lumii Aţilut (Lumea emanaţiei) sau a lumii Asiya, care se numește Nefeş.

Înainte de generația potopului și generația ridicării Turnului, D-zeu revărsa sufletele foarte sfinte cu abundență. Generația potopului a provocat o asemenea daună încât D-zeu a decis să-i eradicheze pentru a purifica noile generații prin Noe și descendenții săi. În generația Turnului, a existat și o abundență de suflete foarte sfinte, până când au păcătuit cu ridicarea Turnului. D-zeu i-a împărțit sub autoritatea a 70 de conducători și i-a ales pe Israel pentru sine, așa cum este scris: “Lotul lui Haşem este poporul Său.”

Roagă-te cu bucurie

Este interzis să te rogi cu tristețe și, dacă o faci, sufletul tău nu poate primi lumina superioară care iţi este emanată atunci când te rogi. Când faci Viduy,[147] numai atunci este acceptabil să fii trist. Dar în restul rugăciunii (Tefila), dacă eşti trist, ai putea atrage asupra ta o pedeapsă. Este important, totuși, să apari în fața Domnului cu teamă, uimire și umilință, dar cu o mare bucurie, servitor slujind stăpânului său cu deplină încântare.

[147] Confesiune

Dacă îl slujești pe Domnul cu tristețe, slujirea lui va fi din dispreț pentru Domnul. Dobândirea nivelurilor superioare și a lui Ruah Hakodeş [148] depinde de asta, atunci când te rogi sau îndeplineşti alte Miţvot.

[148] Dobândire spirituală

Înainte de a începe să te rogi la sinagogă, pornind de la Paraşa a jertfei lui Isaac, este necesar să-ţi asumi porunca “Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi” și ar trebui să simţi intenția de a-i iubi pe toți ca pe propriul său suflet. De aceea, rugăciunile tale vor fi incluse în toate Tefilot ale lui Israel și se vor ridica mai sus pentru a obține un rezultat.

În ceea ce privește iubirea pentru prietenii cu care înveţi Tora împreună, fiecare ar trebui să se includă pe sine și să se simtă ca și cum ar face parte dintr-un singur trup. Dacă cineva este suferind, toți ar trebui să se simtă cu el şi, fie că este vorba de boală sau de alte motive, să se roage pentru el.

Opreşte-te la intrarea în sinagogă

Când vii la sinagogă, ar trebui să te opreşti la intrare pentru câteva momente și să simțiți frică și temere înainte de a intra în palatul regelui. Acest lucru ajută la obținerea integrității pentru om și a înțelegerii.

Motivul și scopul rugăciunii

La începutul zilei, este necesar să împlineşti mai întâi Tikun a celor patru lumi ABYA și să îndepărtezi Klipot [149] care se atașează de ele în timpul nopţii, îndeplinind Miţvot. În timpul zilei, Klipot nu pot avea o poziție dominantă. La început, faci Netilat Yadayim,[150] dimineața Berakhot, purtând Talit Katan, Talit Gadol și Tefilin.

De la începutul rugăciunii te afli în Olam Asiya până la Baruch Şeamar, apoi în Olam HaYeţira până la Yoţer Ohr, în Olam HaBriya până la Amida și apoi în Olam Aţilut.

Trebuie ştiut că raţiunea pentru care ne rugăm este aceea de a cupla configurațiile masculine și feminine. Atunci când Beit Hamikdash a fost construit, Mo’chin – energiile de direcţionare erau întotdeauna în ele, dar după distrugerea sa, s-au detașat pentru a intra înapoi doar în anumite ocazii, în funcție de timp și de rugăciunile noastre. În diferitele părți ale rugăciunii (Tefila) există un sistem de înălțare în care ajutăm aceste configurații să-și recupereze Mo’chin – energiile de direcţionare, să fie complete și să se unească la Amida. Scopul acestor cuplări este acela de a crea suflete noi și abundența care va veni către creație. Fără aceste cuplări, nu există nicio posibilitate de a primi această abundență. În ceea ce privește citirea Şemah și a Tefilot cu care ne rugăm de trei ori pe zi, dimineața, după-amiaza și noaptea, în timpul săptămânii, de Şabat și de sărbători, trebuie ştiut că există o diferență importantă între Tefilot din cursul săptămânii și cele din Şabat, de Roş Hodesh, Yom Tov, Hol Hamoed. De asemenea, cele cu ocazia diferitelor sărbători, cele de Pesah nu sunt ca cele de Sukot, sau de Şavuot etc. și nu următorul. Chiar și pentru Tefilot zilnice, indiferent dacă este rugăciunea de dimineața, de după-amiaza sau de noapte, fiecare are scopul său, care este pentru acea zi anume și nu pentru următoarea. Nu există o Tefila de la crearea lumii până la sfârșitul zilelor care să fie la fel cu o altă Tefila. Fiecare este unică, ca scop și moment.

Pentru a ridica scânteile

Scopul fiecărei Tefila este acela de a ridica scânteile sfinte care au căzut în dimensiunile inferioare la creație și care nu au fost niciodată ridicate înainte. De aceea este atât de important pentru noi să ne facem Tefilot în mod diferit, întrucât fiecare își îndeplinește un scop unic pentru Tikun a înălţării scânteilor sfinte. Scânteile purificate se ridică de jos în sus cu fiecare rugăciune. În consecință, există un Zivug mai înalt și noi ajutăm la atragerea energiilor lor de direcţionare (Mo’chin). Acesta este motivul acestei mari obligații care ne este dată să ne rugăm în fiecare zi și în fiecare clipă, având în vedere că în fiecare rugăciune se îndeplinesc aspecte reînnoite, care nu au fost făcute în nicio altă rugăciune în afară de aceea. La fel și pentru citirea rugăciunii Şema, scopul fiecăreia este unic și diferă de următoarea. Această diferență de scop este în timp, dar Kavanot generale ale fiecărui tip de rugăciune sunt în general aceleaşi, fie că sunt în timpul săptămânii, de Șabat sau de sărbători.

În fiecare Tefila, aducem anumite niveluri ale lumilor și le conectăm la următoarea lume superioară. Ascensiunea nivelurilor complete până în lumea Aţilut va fi la venirea lui Maşiah. Pentru fiecare Tefila există diferite tipuri de Zivugim (cuplări) ale configuraţiilor (Parţufim). Aceste Zivugim produc fluxul de energii care ajung la existența noastră.

Trebuie ştiut, totodată, că în toate rugăciunile noastre ne ridicăm lumile superioare și le conectăm între ele, așa cum se menționează în pasajul din Bereşit referitor la Hechalot (niveluri) și, tot aşa, în Parașa Pekudei.

Ordinea rugăciunilor

În ceea ce privește diferența dintre cele trei rugăciuni – Şahrit, Min’ha şi Arvit, trebuie ştiut că în timpul săptămânii femininul Ra’hel urcă în Hod iar masculinul Ya’akov coboară în Neţah. Se cuplează în timpul rugăciunii Amida și apoi în repetarea Amida cu voce (nu în tăcere), apoi Hesed și Gvura iluminează sau transcend asupra lor în timp ce stau în Neţah și Hod. Odată cu repetarea rugăciunii Amida, ne alăturăm celor două prin intermediul lui Yesod și acesta este secretul lui Amin pe care îl spunem după Berachot la repetarea lui Amida. Găsim asta în toate cele trei rugăciuni, dar există o diferență între ele, în rugăciunea  Şahrit urcăm spre interioritatea lui Neţah și Hod din ZA, în Min’ha ele urcă la nivelul lor mediu iar cu Arvit în exterioritatea lor.

În ceea ce privește ordinea rugăciunii de dimineaţă în zilele săptămânii, la început trebuie să rectificăm cele patru lumi Aţilut, Briya, Yeţira și Asiya prin intermediul Miţvot fizice pe care le îndeplinim mai jos în această lume. Kavana – intenția, acestei Tikun este de a le rectifica în locul lor, astfel încât Klipa [151] care le înconjoară și se atașează de ele în timpul nopții să se desprindă de ele considerând că este zi, iar acum Klipa nu prevalează.

[151] Coajă negativă

Tikun a celor patru lumi prin cele patru Miţvot

Așa cum am menționat anterior, este necesar să rectificăm cele patru lumi ABYA prin Miţvot fizice pe care le îndeplinim mai jos în această lume. La început, omul îşi ridică mâinile [152] de dimineață și se concentrează ca, astfel, Klipa a ultimelor trei Sfirot din lumea Asiya să se separe de ele în aspectul exteriorității. Ultimele trei din Asiya sunt rectificate sub aspectul luminii interioare, sub aspectul exteriorității și interiorității care se află în ele. Și prin Berakhot din Netilat Yadayim, când omul ridică mâinile, și prin Aşer Yaţar, atunci când evacuează, lumina lor înconjurătoare este rectificată sub aspectul interiorității și exteriorității lor. Fiecare Miţva care este îndeplinită prin vorbire și suflarea gurii este sub aspectul luminii înconjurătoare. Acum, ultimele trei din Asiya sunt rectificate în locul lor sub aspectul exteriorității și interiorității lor prin cele două acţiuni menționate. Ulterior, prin cele două Talitot, Talit-ul mic și cel mare, sunt cele două Tikunim pentru ultimele trei din lumea Yeţira, întrucât secretul Talit-ului se află în Metatron care se află în Yeţira, așa cum se menționează în Paraşat Pin’has. pagina 236b. De aceea, este purtat peste rochia de sub haine, nu ca cei care o poartă peste haine, pentru că asta este o eroare. Marele Talit corespunde exteriorității și, de aceea, este purtat peste toate hainele.

[152] Atunci când ne spălăm pe mâini în timpul Netilat Yadayim

Interioritatea lumii Yeţira nu este o interioritate completă ca cea a lumii Asiya, care este cu adevărat în interiorul trupului, în secretul lui Yefaneh, întrucât nu există o înțelegere a Klipa în Yeţira ca în Asiya. Ulterior, prin cele două Berakhot ale lor, lumina lor înconjurătoare este rectificată. Este de reţinut faptul că, în timp ce se află în lumea Asiya, doar cele trei inferioare sunt rectificate. Dar acum, când primele trei din Yeţira au fost rectificate, toate cele zece Sfirot din Asiya, care se află sub cele trei inferioare din Yeţira, sunt rectificate. E adevărat, ele sunt rectificate doar sub aspectul exteriorității. Se constată acum că ultimele trei din Yeţira au fost rectificate sub aspectul interiorității și exteriorității, cele șapte superioare ale  lui Asiya doar sub aspectul exteriorității și cele trei inferioare ale lui Asiya sub aspectul interiorității și exteriorității.

Apoi, prin Tefilin ai braţului, sunt îndreptate cele trei inferioare ale lui Briya, iar prin Berakha, este rectificată lumina lor înconjurătoare, iar acesta este doar aspectul exteriorității, întrucât pentru aspectul interiorității lor nu este nevoie să fie făcută o altă  Tikun în maniera menționată în Yeţira și Asiya. Motivul este acela că Klipa nu se atașează de interioritatea lui Briya, ci doar de exterioritatea ei și cu atât mai mult în lumea Aţilut. După cum știm, în Briya răul și binele nu sunt amestecate.

Atunci când ultimele trei din Briya au fost rectificate, exterioritatea celor șapte superioare ale lui Yeţira, care se află sub cele trei inferioare ale lui Briya sunt rectificate, precum și interioritatea celor șapte superioare ale lui Asiya. Ulterior, prin Tefilin ai frunţii, ultimele trei din Aţilut sunt rectificate în aspectul exteriorității lor, cu excepția faptului că este doar în secretul luminii lor interioare. Tefilin ai frunţii nu este nevoie să fie binecuvântate, întrucât lumina lor înconjurătoare este create de ele însele și de noi.

Secretul abundenței care coboară prin cuvintele rugăciunii (Tefila)

Este de reţinut faptul că până acum, prin acţiuni, lumile au fost rectificate în locurile lor și Klipot le-au părăsit astfel încât, ulterior, prin cuvintele rugăciunii (Tefila) vom putea ridica o lume la cea de deasupra și să le conectăm pentru a se ridica împreună.

Să începem să explicăm ordinea ascensiunii lor. Este de reţinut că, prin cele 18 binecuvântări ale dimineții, de la cea la spălarea mâinilor, până la Paraşat haTamid, revărsăm în jos o mare abundență și o mare iluminare la primele trei Sfirot din Asiya, astfel încât exterioritatea lor va fi ridicată și va fi din nou sub aspectul interiorității, așa cum se știe de mai sus. În fiecare lume există două aspecte ale exteriorității și două ale interiorității, care sunt Neşamot din ele. Prin aceste Berakhot ale interiorității, exteriorul este binecuvântat, primește o mare iluminare și revine în aspectul interiorității.

Apoi, prin Paraşat Korban haTamid,[153] ridicăm sus interioritatea primelor trei Sfirot din Asiya și ele devin din aspectul exteriorității celor trei Sfirot inferioare din Yeţira. Acesta este secretul lui Korban haTamid, care este acela de a aduce pe cel inferior la cel superior și de a-l ridica până acolo. Prin Korban haTamid, interioritatea primelor trei din Asiya se înalță și devine exterioritate pentru cele trei inferioare ale lui Yeţira, iar apoi și interioritatea celor trei inferioare ale lui Yeţira urcă mai sus și rămâne exterioritatea lor în secretul interiorității.

[153] Ofranda zilnică

Prin Korbanot, lumile se înalță și se conectează unele cu altele, nivel peste nivel, până la Ein Sof. Cu aceasta ne devene clar ceea ce s-a spus mai sus, că lumile în aspectul lor de exterioritate nu urcă deloc. Într-adevăr, ele rămân la locul lor și revin pentru a fi sub aspectul interiorității.

Secretul Tefila corespunzătoare celor patru lumi

Vom explica acum generalitățile care sunt în ordinea rugăciunii Tefilat haŞa’har [154]. Trebuie ştiut că, de la începutul rugăciunii până la Baruch şe’Amar, este lumea Asiya, iar de la Baruch şe’Amar până la Yoţer Ohr este lumea Yeţira, iar de la Yoţer Ohr până la sfârșitul Birkat Avot [155] este lumea Briya, iar restul rugăciunii Amida este lumea Aţilut.

[154] Rugăciunea de dimineaţă

[155] Prima binecuvântare în rugăciunea Amida

Ordinea lumii Asiya este de jos în sus, pentru a uni Asiya cu Yeţira, întrucât există Klipot puternice în ea, este mai întâi necesar să fie unite capul lumii Yeţira cu capul lumii Asiya, iar apoi restul lumii Yeţira este de jos în sus.

De asemenea, Briya este de jos în sus, iar Birkat Avot este capul lui Briya numit Hekhal Kodeş haKodaşim al lumii Briya, până la sfârșitul lui Baruch Atah H’ Magen Avraham, iar restul rugăciunii Amida este în Aţilut.

Este necesar să te incluzi cu toate părțile tale, adică să-ţi trimiţi sus propriul Nefeş cu Nefaşot din Asiya, Ruah cu Ruhot din Yeţira și Neşama cu Neşamot din Briya. Trebuie înțeles bine acest lucru.

Kavana înseamnă că este necesar la început să ridici lumile de jos în sus. Lumea inferioară îşi are limita în lumea de deasupra ei, până când toate lumile sunt conectate între ele în lumea Aţilut când ne rugăm cu Amida și Zivug-ul superior este realizat. După aceea, este necesar să primim abundența care este extrasă din acel Zivug și să o coborâm în lumile inferioare, de sus în jos.

De aceea, atunci când spunem Aşrey Yoşvey Beitecha până la Tefila leDavid, coborâm abundența de la Aţilut la Briya. Kavana nu înseamnă coborârea lumii Briya în sine. Tot aşa, până la Ein Kadoş KaH’. Coborâm abundența de la Yeţira la Asiya. Apoi, în Aleinu leŞabea’h, lumile menționate coboară, fiecare la locul său.

Secretul rectificării (Tikun) interiore a celor patru lumi

Când spui ordinea pentru Korbanot, ar trebui să te concentrezi în a atașa Asiya la Yeţira după ce toate lumile au fost cuprinse și rectificate în generalitatea lor. Pentru a le ridica deasupra și a le cuprinde împreună, este posibil să o facem numai prin aspectul sufletelor lor (Neşamot), care este aspectul interior al tuturor lumilor.

De aceea spunem care sunt Korbanot prin care atașăm lumea Asiya sub aspectul interiorității sale, care este aspectul lui Nefaşot din ea, cu lumina înconjurătoare creată prin vorbire. Apoi, chiar și exterioritatea, care este generalitatea lumii Asiya, este conținută de ele și ridicăm lumea Asiya la lumea Yeţira și o atașăm sub aspectul Nefaşot ale lumii Asiya, care constituie interioritatea lumii Asiya, așa cum am menționat. Asta prin Korbanot, şi apoi Mo’chin ale luminilor interioare sunt făcute pentru aspectul Nefaşot și, tot aşa,  lumina lor înconjurătoare este creată prin vorbire.

Apoi, odată cu recitarea psalmilor din Baruch Şe’Amar până la Yoţer, ridicăm Ruhot care se află în lumea Yeţira … şi apoi de la Yoţer Ohr la Amida ridicăm Neşamot care se află în lumea Briya sub aspectul luminii interioare și înconjurătoare, până la lumea Aţilut.

Acum, prin Keriat Şema, pe care o spunem în Yoţer, scoatem și coborâm Mo’chin interioare ale luminii interioare în aspectul interiorității lumilor care sunt Neşamot. Ulterior, în rugăciunea Amida le oferim aspectul luminii lor înconjurătoare.

Daune cauzate de evitarea Miţvot sau Tefilot

Uneori, un om anulează una dintre Miţvot din greșeală sau cu bună știință. Atunci când, în orice moment, un om neglijează să se roage, el a anulat Miţva pozitivă: “Și Îl vei sluji pe D-zeul tău”. Aceasta este rugăciunea și oricine încalcă această Miţva produce o daună la nivelul literei Hey inferioară a numelui HaVaYaH. Oricine evită porunca (Miţva) Ţiţit-ului produce o daună la nivelul literei Vav, oricine anulează Miţva referitoare la Tefilin produce o daună la nivelul literei Hey superioară a numelui HaVaYaH iar cine neglijează Keriat Şema produce un prejudiciu la nivelul literei Yud a numelui HaVaYaH. Cele patru litere, în funcție de ordinea lor de la cea inferioară la cea superioară. Pentru a remedia daunele menționate mai sus, omul trebuie să îndeplinească patru Yi’hudim [156], fiecare Yi’hud în funcție de dauna care îi corespunde.

[156] Unificare realizată prin concentrare, meditaţie utilizând nume sau permutări de litere

Obiceiul lui Ari Z’al în spunerea Piyutim și Pizmonim

Mai întâi voi scrie o chestiune pe care mi-a spus-o învăţătorul meu cu privire la Pizmonim și Piyutim pe care A’haronim [157] le-au stabilit. Trebuie ştiut că învăţătorul meu nu ar spune nicio Pizmon, nicio Piyut sau Bakaşa din cele pe care le-au stabilit A’haronim, cum ar fi rabinul Şlomo Ben Gavriel și așa mai departe. Întrucât acești A’haronim nu cunoșteau căile Cabalei, nu știau ce spun și se înșelau în ordinea cuvintelor lor lipsite de înțelegere, în special Pizmon Yigdal Elohim și altele.

[157] Ultima generaţie de înţelepţi

Dar el ar fi spus Tefilot, Bakaşot și Pizmonim pe care le-au stabilit Rişonim [158], cum ar fi Tefila a rabinului Akiva, Tefila a rabinului El’azar Ben’ Erekh și Tefila a rabinului Ne’hunya Ben haKana. La fel ar spune toate Piyutim și Pizmonim pe care rabinul El’azar haKalir le-a stability, așa cum se află în Ma’hzor a Aşkenazim. Întrucât toți acești Rişonim și-au corectat cuvintele conform Cabalei și aveau cunoștințele corespunzătoare. Chiar dacă ei le-au inclus în mijlocul Berakhot din Yoţer, el le-ar spune pentru că erau Tanaim, știau ce rectifică și toate cuvintele lor au fost stabilite în conformitate cu adevărul.

[158] Vechea generaţie de înţelepţi

Îmbracă-te în alb pentru Șabat

Pentru Șabat trebuie să te îmbraci cu haine albe și fără alte culori. Ari Z’al a spus că culoarea pe care o poartă cineva de Şabat în această lume, o va purta pentru toate zilele de Şabat în lumea viitoare.

Să te rogi cu voce scăzută

Tot aşa, el nu şi-a făcut niciodată rugăciunea (Tefila) cu voce tare, chiar și atunci când se ruga şezând, ca în cazul psalmilor și așa mai departe, pentru a arăta deferenţă, venerație și teamă în fața lui HaŞem. De Șabat, îşi ridica și înălța vocea cantilând, rugându-se în timp ce era aşezat, puțin mai tare decât ar fi făcut-o într-o zi oarecare din timpul săptămânii și chiar și asta ar fi făcut aşa doar pentru a onora Șabat-ul.

Să nu te îmbraci cu două veșminte deodată

Trebuie ştiut că nu este bine să te îmbraci simultan cu două haine  diferite, acest lucru putănd produce uitarea. Din cauza păcatelor pe care le comite omul, el se îmbracă cu coji care sunt se atașează de hainele sale. Hainele au un aspect de lumină înconjurătoare în exterior și lumini interioare în interior care se atașează trupului. Îmbrăcămintea înfășoară trupul și pe ea se află luminile înconjurătoare. Nimic nu îndepărtează cojile ca luminile din jur, întrucât cojile nu se pot atașa de ele. Când cineva se îmbracă cu două veșminte în același timp, el nu lasă spațiu luminilor din jur pentru se strecura între veșminte și pentru a le înconjura. Drept urmare, cojile nu sunt îndepărtate de ele.

De fiecare dată când te îmbraci, trebuie să ai grijă să-ţi iei îmbrăcămintea cu mâna dreaptă și să-ţi îmbrace mai întâi partea dreaptă, apoi partea stângă, iar mâna dreaptă ar trebui să dea întotdeauna mâinii stângi și nu invers.[159]

[159] Stânga reprezintă partea lui Gvura – Rigoarea. Dreapta  reprezintă partea lui Hesed – Benevolenţa. Asprimea lui Gvura este atenuată de influența lui Hesed.

În ceea ce privește pantofii, ar trebui să-ţi pui mai întâi pantoful drept și să nu legi șireturile, apoi să-ţi pui pantoful stâng și să legi șireturile celui drept. Dacă pantofii nu au șireturi, trebuie să-l încalţi mai întâi pe cel drept și apoi pe cel stâng.

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

error: Content is protected !!