SFIROT

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

Lumina lui D-zeu este unică, având o forță și calitate uniformă. O Sfira este într-un fel un „filtru” care transformă această lumină într-o anume forță sau atribut, prin care Creatorul guvernează lumile.

Sfira

Lumina lui D-zeu este unică și având o forță și calitate uniformă. O Sfira este într-un fel un „filtru” care reține și transformă o anumită parte a acestei lumini într-o anume forță sau atribut. O Sfira este modul în care Creatorul dezvăluie o parte, un atribut sau o calitate a voinței Sale în creație. Lumina se împarte în zece gradații diferite ale emanației sale originale, fiecare cu propriile sale calități, caracteristici și acțiuni.

Sistemul de Sfirot este unul dintre elementele principale studiate în Cabala; [10] acesta descrie cu precizie și cu numeroase detalii manifestările luminii lui D-zeu și toate emanațiile ei prin care Creatorul guvernează lumile.

[10] – Numit şi Ma’ase HaMerkava – Carul celest

Fiecare Sfira este compusă dintr-un vas [11] numit Kli, care își conţine partea de lumină numită Ohr. Nu există nicio diferență în lumina (Ohr) în sine, întrucât este o parte a luminii originale, diferența provine din particularitatea sau poziția respectivei Sfira.

[11] – Trebuie înţeles şi ca energie sau lumină, dar de o mai slabă consistenţă

Sfirot liniare sunt dispuse pe trei coloane liniare: dreapta, stânga și mijloc, reprezentând guvernarea lumii în maniera  benevolenţei, rigorii şi milei. În dreapta [12] – coloana benevolenţei, în stânga – coloana rigorii, iar în mijloc – coloana milei, care asigură echilibrul [13] între celelalte două coloane. Această dispunere de zece Sfirot este conceptul de bază a tot ceea ce este creat, întrucât tot ce există este compus din zece energii. [14] (Vezi figura 5)

[12] – Dreapta denotă întotdeauna benevolenţă iar stânga rigoare

[13] – Atenuează

[14] – Dispuse deasemenea pet rei coloane

Sunt zece Sfirot iar numele lor sunt:

  • Keter         Coroana   
  • Hochma    Înţelepciunea 
  • Bina          Înțelegerea                   
  • Gvura       Rigoarea 
  • Hesed        Benevolenţa
  • Tiferet Frumuseţea
  • Hod     Splendoarea
  • Neţah   Gloria
  • Yesod   Fundaţia
  • Malhut Împărăţia
Figura 5

În dreapta: coloana benevolenţei  (Hesed) cu Sfirot: Hochma, Hesed și Neţah. În mijloc: coloana milei (Ra’hamim) cu Sfirot: Keter, Tiferet Yesod și Malhut În stânga: coloana rigorii (Din) cu Sfirot Bina, Gvura și Hod.

Mai există încă o Sfira numită Da’at, tot pe coloana milei, care este socotită atunci când lipseşte Keter. [15]

[15] – Nu sunt niciodată mai mult de zece

Keter – Coroana

Prima și cea mai importantă dintre Sfirot este Keter. Ea constituie benevolenţa deplină pentru toți, chiar și pentru cei care nu merită. Ca o coroană care este deasupra capului, ea nu este o parte a corpului, ci reprezintă gloria care este dată cui se află acolo.

Sfira Keter le include pe toate celelalte Sfirot și reprezintă voința divină, prima sa expresie și manifestare.

Poziția sa se află în partea de sus a coloanei centrale, ceea ce corespunde milei. Din ea, sunt alcătuite cele mai importante două configurații (Parţufim): Atik Yomin și Arich Arpin.

Numele său corespunzător este ANY-H אהיה

Miluy (ortografierea) [16] corespunzătoare numelui său: AB – 72 (עב). Nivelul sufletului asociat cu Keter este Yechida, cel mai înalt nivel al acestuia. Corespondența sa fizică este capul.

[16] – Una dintre cele patru ortografieri diferite ale celor litere ale numelui י-ה-ו-ה

Hochma – Înțelepciunea

A doua Sfira, Hochma, este, de asemenea, benevolenţa pentru toți, chiar și pentru cei care nu merită, dar mai puțin decât Keter și nu întotdeauna. Keter fiind voința, Hochma este prima manifestare a gândului. Este conștiința inițială în forma sa generală.

Poziția sa este în partea de sus a coloanei din dreapta, care corespunde cu Hesed (Bunătatea). Din ea, se alcătuieşte configurația (Parţuf-ul) Aba. Numele său corespunzător este YHיה, iar ortografierea (Miluy) corespunzătoare numelui său este AB 72 (עב).

Corespondența sa fizică este creierul drept iar nivelul corespunzător al sufletului este Haya.

Bina – Înţelegerea

Cea de a treia Sfira Bina este bebevolenţa pentru toți, chiar și pentru cei mai puțin merituoşi, dar de la ea încep rigorile. [17] După conștiința inițială în Hochma, rolul lui Bina este de a traduce acest gând general într-un mod cognitiv gata de a fi pus în acțiune.

[17] – Fiind pe coloana stângă

Poziția sa este în partea de sus a coloanei din stânga, care corespunde cu Din (rigoarea). Din aceasta se alcătuieşte configurația (Parţuf-ul) Ima.

Numele său corespunzător este VHV-H יהוה (dar cu vocalele lui Elokim), iar ortografierea(Miluy) corespunzătoare numelui său este SAG – 63 (סג) to. Corespondența sa fizică este creierul stâng, iar nivelul corespunzător al sufletului este Neşama.

Da’at  – Cunoaşterea

Este a patra dintre Sfirot; Da’at este socotită atunci când lipseşte Keter. Calitatea sa este guvernarea care face echilibrul între Hochma și Bina.

Poziția sa se află în centrul coloanei centrale, care corespunde lui Ra’hamim (mila). Numele său corespunzător este AHV-H  אהו-ה Rolul său este, în principal, de a constitui Mo’chin [18] – forța de direcţionare pentru configurațiile ZA [19] și Nukva.

[18] – Vezi Capitolul 5 – Parţufim

[19] – Zeir Anpin

Hesed – Benevolenţa

Cea de a patra Sfira, Hesed, este o benevolenţă deplină, dar pentru cei care merită. Este calitatea de a oferi mereu și fără limite, de a avea grijă, de a se extinde și a ajunge în exterior pentru a ajuta și a ierta. Un exces de bunătate devine negativ, întrucât ar putea permite totul și orice, fără restricții, nedorind să pedepsească.

Poziția sa se află în mijlocul coloanei din dreapta, care corespunde cu Hesed (bunătatea). Este una dintre Sfirot care compun configurația (Parţuf-ul) ZA.

Numele său corespunzător este Elאל

Ortografierea(Miluy) corespunzătoare numelui său este MA -45 (מה) Corespondența sa fizică este brațul drept și nivelul său corespunzător al sufletului este Ruah.

Gvura – Rigoarea

A cincea Sfira, Gvura [20] este deplina rigoare pentru cel care o merită. Este calitatea restricției, limitării și severității. Ea restricționează excesul de bunătate al lui Hesed, dar este încă influențată de aceasta, din fericire, întrucât rigoarea deplină va însemna distrugerea a tot ceea ce nu este perfect.

[20] – Rigoare

Poziția sa se află în mijlocul coloanei din stânga, care corespunde cu Din (rigoarea). Este una dintre Sfirot care compun configurația (Parţuf-ul) Zeir Anpin.

Numele său corespunzător este Elohim [21] – אלהי-ם

[21] – Acest nume al lui D-zeu denotă de asemenea rigoarea

Ortografierea  (Miluy) corespunzătoare numele său  este MA – 45 (מה). Corespondența sa fizică este brațul stâng, iar nivelul corespunzător al sufletului este Ruah.

Tiferet – Frumuseţea

A șasea Sfira, Tiferet, este bunătatea și dreptatea care asigură echilibrul între Sfirot Nesed și Gvura, între deplina bunătate și rigoare. Este reprezentată ca toracele trupului, care-i conține și susţine pe toți ceilalți membri în locul lor respectiv.

Poziția sa se află în mijlocul coloanei centrale, care corespunde lui Ra’hamim (mila). Este una dintre Sfirot care compun configurația (Parţuf-ul) ZA.

Numele său corespunzător este YHV-K – יהוה

Ortografierea (Miluy) corespunzătoare numelui său este MA – 45 (מה). Corespondența fizică este toracele, iar nivelul  corespunzător al sufletului este Ruah.

Neţah – Gloria

A șaptea Sfira, Neţah, este o bunătate diminuată față de cel care merită. Primește de la Sfira Tiferet noua realitate atenuată dintre Sfirot Hesed și Gvura, dar atrasă de partea benevolenţei, întrucât Neţah se află pe coloana din dreapta a benevolenţei.

Poziția sa se află în partea de jos a coloanei din dreapta, care corespunde cu Hesed (bunătatea). Este una dintre Sfirot care compun configurația (Parţuf-ul) ZA. Numele său corespunzător este YKVK Ţevaot יהיה צבאות

Ortografierea (Miluy) corespunzătoare numelui său este MA – 45 (מה). Corespondența fizică este piciorul drept, iar nivelul  corespunzător al sufletului este Ruah.

Hod – Splendoarea

A opta Sfira, Hod, este o rigoare diminuată pentru cel care merită. Totodată, primește de la Sfira Tiferet noua realitate atenuată dintre Sfirot Hesed și Gvura, dar atrasă de partea rigorii, întrucât Hod se află pe coloana din stânga, a rigorii.

Poziția sa se află în partea de jos a coloanei din stânga, care corespunde cu Din (rigoarea). Este una dintre Sfirot care compun configurația (Parţuf-ul) ZA.

Numele său corespunzător este Elohim Ţevaotאלהים צבאות

Ortografierea (Miluy) corespunzătoare numelui său este MA – 45 (מה). Corespondența fizică este piciorul stâng, iar nivelul  corespunzător al sufletului este Ruah.

Yesod – Fundaţia

A noua Sfira, Yesod, face echilibrul între Sfira Neţah și Hod pentru guvernare și constituie legătura sau conexiunea dintre toate Sfirot superioare și Sfira Malhut. Este punctul de convergență între tărâmurile superioare și ultima Sfira Malhut, care va reflecta revărsările de energii către om și creație.

Poziția sa este înainte de ultima Sfira, în partea de jos a coloanei centrale, care corespunde lui Ra’hamim (mila). Este una dintre Sfirot care compun configurația (Parţuf-ul) ZA.

Numele său corespunzător este Şaday – שדי

Ortografierea (Miluy) corespunzătoare numelui său este MA – 45 (מה). Corespondența fizică este organul masculin, iar nivelul  corespunzător al sufletului este Ruah.

Malhut – Împărăţia

A zecea Sfira, Malhut traduce toate emanațiile superioare care sunt canalizate prin Sfira Yesod într-una singură, care se reflectă în creație. Este legătura sau conexiunea dintre toate Sfirot superioare și om.

Această relație este bidirecțională, întrucât tot ceea ce este comunicat de jos către Sfirot superioare va merge mai întâi la Malhut, iar de la aceasta, la Sfirot de deasupra acesteia.

Poziția sa se află în partea de jos a coloanei centrale, care corespunde cu Ra’hamim (mila). Alcătuieşte configurația (Parţuf-ul) Nukva, împărțită în două Parţufim: Ra’hel şi Leah.

Numele său corespunzător este Adonay – אדני

Ortografierea (Miluy) corespunzătoare numelui său este BON – 52 (בן). Corespondența fizică este coroana organului masculin, iar nivelul  corespunzător al sufletului este Nefeş.

Fiecare dintre cele zece Sfirot constă din alte zece Sfirot, care cuprind, de asemenea, alte zece, și din nou din alte zece etc. (Vezi figura 6)

Figura 6

De exemplu, există:

Hesed de Gvura, sau Hod de Hesed de Gvura, sau Yesod de Hod de Hesed de Gvura etc.

Pentru anumite tipuri de acțiuni, Sfirot se împart în grupuri din care alcătuiesc trei triplete:

HBD [22] – Hochma, Bina și Da’at

[22] – Pronunţat HaBaD

HGT [23] – Hesed, Gvura și Tiferet

[23] – HaGaT

NHY [24] – Neţah, Hod și Yesod

[24] – NeHY

Prima tripletă de Sfirot, HBDHochma, Bina și Da’at acționează împreună ca cel mai înalt nivel al forței de guvernare – Mo’chin pentru o configurație (Parţuf) inferioară și sunt numite Mo’hin de Gadlut (maturitate). De obicei vin după HGT şi NHY.

A doua tripletă de Sfirot, HGTHesed, Gvura și Tiferet acționează împreună ca al doilea nivel al forței de guvernare – Mo’chin pentru configurația (Parţuf-ul) inferioară. De obicei vin după NHY şi înainte de HBD.

A treia tripletă de Sfirot, NHYNeţah, Hod și Yesod acționează împreună ca cea de-a treia forță de guvernare (sau interioară) – Mo’chin pentru configurația (Parţuf-ul) inferioară. Ele vin și intră înaintea tuturor celorlalte, adică înainte de HGT şi HBD.

Există, de asemenea, configurații ale uneia sau mai multor Sfirot care acționează în coordonare, care se numesc Parţufim.

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

error: Content is protected !!