TORA ŞI MIŢVOT

(inapoi la LISTĂ ÎNTREBĂRI – link)

Cabala constituie explicația mistică și ezoterică a Torei. Toate secretele profunde explicate în Cabala, sunt sugerate prin litere, cuvinte și diferitele istorii povestite în Tora. Aceste istorii, precum și forma literelor, vocalele și notele de cantilaţie constituie o anvelopă (Levuş) exterioară a mesajului real și a semnificației Torei. Diferitele sisteme de Sfirot și configurațiile de lumini și energii sunt reprezentate de personaje și evenimente în textele ebraice ale Torei. Prin urmare, traducerile acoperă doar sensul cel mai elementar și nu pot ajunge la scopul real și semnificația Torei, așa cum se explică în Zohar:

„Rabinul Şimon a spus: Vai de acest om care spune că Tora a ajuns să descrie pur și simplu povești într-un limbaj obișnuit, pentru că dacă așa este, chiar și în aceste vremuri am putea face o Tora din poveștile obișnuite și chiar mai plăcută decât din aceste povești. Dacă Tora ar fi să explice subiecte lumești, chiar și guvernanții lumii (prezente) ar avea povești mai interesante. Dacă este aşa, atunci să urmăm ceea ce spun aceste poveşti și să facem o Tora din ele în același mod. De fapt, tot ceea ce spune Tora are o natură foarte înaltă și cuprinde secrete supreme.

Prin urmare, poveştile Torei sunt haina Torei. Cel care crede că această îmbrăcăminte este ea însăși Tora și că nu există nimic altceva, lasă-i sufletul să se umfle și să nu aibă parte în lumea viitoare. De aceea, regele David a spus: (Psalmi, 119:18) „Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!”. Adică ceea ce se află sub această haină a Torei. (Zohar, Bamidbar, Behalotekha 58-64)

Tora are 248 de porunci pozitive și 365 de porunci negative. În mod similar, există 613 vene și oase la om, 613 părți ale sufletului și 613 lumini în fiecare Sfira sau Parţuf. Acest număr nu este arbitrar, întrucât există inter-relaționări și interacțiuni importante între ele.

Tora conține patru niveluri de înțelegere, dintre care cel mai înalt este Sod (secretul). La acest nivel, Tora ne explică scopul creației, scopul real al tuturor poruncilor și influența lor asupra Sfirot. Prin cunoașterea Cabalei, putem ajunge la un nivel de înțelegere adevărată a voinței Creatorului, a guvernării Lui, a creației și, într-un fel, la „decodificarea” secretelor profunde ale sfintei noastre Tora.

Miţvot – porunci

În Tora sunt 613 Miţvot și fiecare corespunde uneia dintre cele 613 vene și oase ale omului și uneia dintre cele 613 părți ale sufletului acestuia. Îndeplinind poruncile, omul le întărește puterea și, neîndeplinindu-le, într-un fel, le slăbește.

Miţvot au fost date din trei raţiuni principale:

•   Pentru a-l întări și purifica pe om

•   Pentru a acționa asupra guvernării și a o influența

•   Pentru a ajuta la împlinirea rectificării creației

După spargerea vaselor și căderea celor 288 scântei, omul trebuie să acționeze și să participe la ridicarea la sursa lor a scânteilor căzute. Acest lucru se poate face prin îndeplinirea Miţvot și prin rugăciuni. Întrucât există diferite niveluri de înțelegere a semnificațiilor și scopului acțiunilor noastre există, totodată, diverse posibilități și puteri de influență, în funcție de înțelegerea și intenția actelor noastre.

Cojile sunt manifestările forței negative de obstrucționare a luminilor Sfirot, iar această degradare este cauzată de păcatele comise de om. Atunci când îndeplinesc Miţvot, ființele inferioare trimit energii pozitive pentru a slăbi aceste coji și a le detașa de luminile superioare și, astfel, îndepărtează orice obstacole din intrările și ieșirile de energii pozitive. Prin urmare, înainte de fiecare rugăciune și îndeplinire a poruncilor Torei, încercăm să cuplăm configurațiile masculine și feminine, astfel încât să existe armonie Sus și drept rezultat să coboarre la noi o revărsare de abundenţă.

Înțelegând semnificațiile profunde ale acestor porunci, așa cum sunt explicate în Cabala, ne dăm seama de dragostea enormă pe care Domnul o dăruiește creaturilor Sale, permițându-le să facă parte din acest sistem dinamic și oferindu-le mijloacele și instrumentele pentru a ajunge la cele mai înalte tărâmuri.

(inapoi la LISTĂ ÎNTREBĂRI – link)

error: Content is protected !!