ANEXA B

Înapoi la pagina CĂRŢI RAV DOVBER PINSON (link)

UNIFICAREA „TRANSCENDENȚEI” CU „IMEDIATUL” REALITĂȚII – LUCRAREA DE RECTIFICARE (TIKUN)

ZEIR ANPIN (FAŢA MICĂ) SAU CONȚINUTUL contractat, este forma colectivă a celor șase Sfirot emotive. Această formă a acestor Sfirot este „masculină”, ceea ce înseamnă că este o calitate de a da și a oferi. În perspectiva noastră umană, ZA este realitatea transcendentă imediat „deasupra” realității noastre normative, experiențiale. Ne vom referi la el cu acronimul său, ZA.

Malhut (Împărăţia) este Sfira a „imediatului” sau a imanenței; este primitorul energiei dăruitoare a lui ZA și are o personalitate „feminină” sau primitoare. De multe ori Şhina și Malhut sunt utilizate în mod interschimbabil, deși există unele diferențe subtile. În acest capitol le putem considera aceleași.

MALHUT

CALITATEA SPIRITUALĂ A LUMII NOASTRE

Malhut este tărâmul și contextul lumii noastre fizice și „vasul” suprem al tuturor energiilor Divine. Întrucât este primitorul și vasul, Malhut este uneori umplută și înfloritoare iar alteori este într-o stare de lipsă sau deficiență. În ceea ce privește fluxul Divin revelat în lume, Malhut se află uneori la un nivel „mai înalt”; conștiința colectivă a lumii într-o stare de înălțime, toate fenomenele exprimându-și scopul superior. Uneori, din cauza stărilor inferioare ale conștiinței și comportamentului uman, Malhut este o stare de gol interior. Lumea poate apărea atunci ca un loc inferior, nemilos și pustiu. Asta cere munca de rectificare (Tikun).

RIDICAREA LUMII ȘI REVELAREA ADEVĂRATEI SALE NATURI

Sarcina noastră este să fim grădinari ai grădinii Divine a lui Malhut. Ca grădinari, sarcina noastră este să rectificăm lumea și să o facem să încolțească, să se înalțe și să înflorească în adevăratul ei potențial spiritual și evolutiv. Trebuie să înlăturăm în permanență buruienile urâtului, ale urii și stricăciunii, în timp ce hrănim și fertilizăm solul spiritual al lumii. Trebuie să ne tăiem pornirile de servire a sinelui propriu pentru a umple grădina cu frumusețe colorată, dragoste și bunătate, cât despre “eu şi propriul avantaj” – să le pregătim pentru a fi un loc potrivit pentru Unul Infinit unde să se odihnească și să sălăşluiască.

Instrumentele pe care ni se oferă pentru a crea o astfel de Tikun sunt practicile Miţvot, cele morale, etice, interpersonale, rituale și contemplative ale Torei. Aceste acțiuni pozitive, cuvinte și gânduri, au puterea de a transforma lumea dintr-o condiție de deficiență spirituală, morală, emoțională și chiar fizică într-o împărăție splendidă care este ridicată la lumina lui ZA și îndestulată de aceasta.

ATRAGEREA ÎN JOS A MINŢII (MO’CHIN)

Pentru a ridica Malhut la ZA și a-l atrage pe ZA în Malhut, trebuie mai întâi să atragem Mochin supremă, conștientizarea, intenția și prezența trează în ZA. Doar odată ce ZA este umplut cu Mo’chin, acesta se poate unifica cu Malhut și poate produce „copii” sau efecte benefice în lumea fizică.

Descendenții sănătoși din punct de vedere spiritual se nasc din intimitatea reciprocă conștientă și din unitatea dintre partenerii bărbați și femei. Bărbatul are o responsabilitate specială de a aduce intenționalitate în această întâlnire. În același mod, pentru ca ZA masculin și Malhut feminină să se împerecheze și să producă rezultate bune, trebuie să existe intenție conștientă și atenție, în special din partea lui ZA. Înțelepții noștri spun: „Ein Kişu Eta leDa’at – nu există excitare a bărbatului fără intenție conștientă”. Pentru a produce binecuvântări tangibile, ZA trebuie să fie trezit și aprins cu claritatea lui Mo’chin.

Acțiunile fără intenționalitate sau „minte” pot avea o mare valoare în acest moment, dar vor fi lipsite de rodnicie durabilă. Le va lipsi aspectul rectificării (Tikun). Când facem o faptă bună sau îndeplinim o Miţva cu prezență și intenție conștiente, o putem atrage pe Mo’chin în ZA. Acest lucru stârnește dorința și inspirația lui ZA de a intra în frumoasa grădină a lui Malhut și de a locui acolo permanent.

Să facem această lume strălucitor de frumoasă și parfumată cu faptele noastre, trezind atenția și dragostea Mirelui suprem.

Inspirându-L să deschidă larg Porțile pentru a Sa MO’CHIN și Inima Sa, Şi astfel ZA, cu cel mai mare entuziasm și încântare, vine să locuiască cu Mireasa Sa regală.

Și noi, descendenții lor spirituali, înflorim de-a pururi în această grădină Divină.

Fie ca această carte să te ajute să grăbești asta pentru tine, dragă Cititorule, și pentru noi toți,

Amein.

Înapoi la pagina CĂRŢI RAV DOVBER PINSON (link)

error: Content is protected !!