PERICOPA SĂPTĂMÂNII

TRUMA (Donația)

(Exod, 25:1 – 27:19)

Rezumatul Pericopei

Porţiunea Truma (Donaţie), se ocupă în primul rând de construirea Tabernacolului. Creatorul îl învaţă pe Moise să le spună copiilor lui Israel: „Vorbeşte copiilor lui Israel să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice om care-l va da cu tragere de inimă.”(Exodul 25:2). Donaţiile au fost destinate construirii Tabernacolului și a celor necesare acestuia – chivotul legământului, capacul chivotului, masa pentru punerea pâinii înaintea lui, Menora (sfeșnicul sfânt), scândurile Tabernacolului, soclurile, draperiile, altarul de cupru și pânzele cortului. Creatorul îi spune lui Moise cum să construiască Tabernacolul. Pasajul este numit Truma (donație) pentru că vorbeşte de porunca de a dona.

Comentariu

Tot ce avem este construirea Tabernacolului. Aici se revelează Creatorul și aici este locul unde locuiește El. Trebuie să-l construim prin donație, înălţând importanța calității dăruirii și iubirii pentru ceilalţi (în ebraică, cuvântul Truma (donație) se referă, de asemenea, la Harama (ridicare), ca în „ridicarea lui Hei”. (Rabaș, Scrierile lui Rabaș, vol. 3, p 1806) Cu cât preamărim mai mult calitatea donaţiei și o folosim în mod corespunzător, cu atât mai mult ne corectăm Kelim (vasele), adică dorințele noastre, pe care le folosim în mod curent pentru noi înșine, așa cum este scris: „Am creat înclinația rea”. („Am creat înclinația rea; Am creat pentru ea Tora ca un condiment” – Talmudul babilonian, Masehet Kidușin, 30b).

Construirea Tabernacolului explică procesul corectării noastre, de la ce este mai ușor la ce este mai greu, așa cum construim treptat Tabernacolul, de la cele mai ușoare până la cele mai grele, mai mari şi mai egoiste dorințe ale noastre.

Donația noastră pentru Tabernacol trebuie să vină din inimă, cea care conține toate dorințele. Numai celor care sunt conduși de un impuls din inimă le este permis să ofere donația, iar din această „investiție” ei își vor construi Kelim (vasele). Kelim sunt conexiunile dintre noi care susţin Tabernacolul. În Tabernacol se iveşte Forța Superioară, Creatorul, în funcţie de echivalența noastră de formă. Creatorul ni se revelază, aşadar, în măsura în care ne asemănăm cu El.

Creatorul este o Forță ascunsă și, în mod normal, noi nu ne-am născut cu instrumentele necesare pentru a-L descoperi, pentru că nu avem calități asemănătoare cu ale Lui. De exemplu, auzim sunete, deoarece timpanele noastre reacționează la anumite frecvențe. Tot aşa, putem simţi diferite mirosuri, deoarece avem neuronii olfactivi care le detectează. Acestea sunt Kelim (vasele) noastre. Ne lipsesc, însă, instrumentele (Nota trad.: în ebraică, Kelim înseamnă, atât „vase”, cât și „unelte”) pentru a detecta Forța Superioară, Creatorul, Sursa de energie.  

Totul se mișcă și există, însă, prin această Forță. Cu toate acestea, Sursa ei ne este ascunsă, precum și direcția mișcării ei, a „vectorului” ei, a scopului și a cauzei pentru care mișcă și acţionează ea totul.

Această cunoaștere este revelată în Tabernacol pe măsură ce ne corectăm și ne construim pe noi înşine, în funcție de influența Forței Superioare, în echivalență de formă cu aceasta. Echivalența de formă înseamnă că, dacă El este bun și face bine, dacă El iubește pe cel rău, la fel ca şi pe cel bun, (Baal HaSulam, Scrierile lui Baal HaSulam, „Introducere în studiul celor Zece Sfirot”, pct. 90, p. 789.) trebuie ca şi noi să dobândim starea de „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi” (Talmudul Ierusalmitean, Seder Nașim, Masehet Nedarim, Cap.19.) . Noi construim Tabernacolul în funcţie de corectarea treptată a dorințelor noastre, de la egoism către dăruire și iubire.

Tora și Talmudul ne învață că Tabernacolul, cu toate detaliile sale, simbolizează corectarea sufletului. Nu este vorba nici de construirea unei clădiri frumoase în Ierusalim, nici de ustensile fizice. Mai curând, este vorba de inima omului și de corectarea sa interioară.

Este scris: „Am creat înclinația rea; Am creat pentru ea Tora ca o mirodenie” (Talmudul babilonian, Masehet Kidușin , 30b), deoarece „Lumina din ea reformează” (Midraș Rabah, Eiha, „Introducere”, Paragraful 2.). De aceea este scris că numai o persoană cu o inimă bună ar trebui să doneze, pentru că prin asta, îşi doreşte cu adevărat să-și corecteze inima.

„Donația” este o îndepărtare treptată de dorințele egoiste care pot fi corectate, trecând de la o stare de separare și ură față de ceilalţi, la dăruire și iubire faţă de ei.

Această porţiune se referă, în primul rând, la cei care doresc să se sfințească, să se construiască în așa fel, încât acea sursă de energie, acea calitate superioară, să se ivească în ei. Asta le va permite să știe de unde vine viața și toată energia noastră și de ce anume, şi totodată îi va ajuta să înţeleagă încotro se îndreaptă.

Din cauza crizei globale în care ne aflăm, avem nevoie de informații despre acest proces. Fără ele, nu vom ști ce să facem. Cei care studiază Înțelepciunea Cabala descoperă cum ar trebui să procedeze în viață.

În trecut, atunci când ne-am confruntat cu probleme, am știut cum să le depășim. Lumea nu devenise încă circulară, globală. În ziua de azi, însă, pe măsură ce lumea a devenit astfel, ni se dezvăluie legea generală, pe care o putem înțelege numai dacă noi înșine vom deveni un întreg rotund.

Asta înseamnă că ni se cere acum să ieșim din noi înșine, din mentalitatea noastră personală, individualistă și să începem să ne conectăm cu alții. Conform Forței comune care apare între noi, și anume Creatorul – care ni se înfăţişează ca locuitor al Tabernacolului – vom descoperi cum să rezolvăm această criză globală.

Asta face ca această porţiune să fie atât de pertinentă. De îndată ce vom începe să respectăm cerința Torei de a construi Tabernacolul din inimile noastre, chiar dacă doar puțin, vom începe să înțelegem ce ni se cere pentru a restabili echilibrul. Când vom înțelege Legea Echilibrului, legea generală a realității, vom ști cum să rezolvăm criza. Astăzi, suntem dezorientaţi în legătură cu ceea ce trebuie să facem cu noi înșine în viitor. De aceea, ni se arată o distrugere în plină escaladare ce nu poate fi rezolvată, nici măcar prin război sau alte evenimente tragice.

Prin urmare, trebuie să facem să circule Înțelepciunea Cabala pentru a arăta care este soluția tuturor problemelor. Acesta este motivul pentru care Cabala apare aici și acum, astfel încât să putem folosi instrumentele care ne-au fost date în mod corespunzător. Tot ce trebuie este să le aranjăm puțin și să-L înțelegem treptat pe Creator, să-L descoperim și să avansăm spre corectarea crizei, spre o viață fericită.

error: Content is protected !!