DONAŢII

Accesul la toate informaţiile este necondiţionat pentru cei care își deschid un cont ceea ce înseamnă o donaţie lunară de 100 RON  (circa 20 €) plătibilă lunar sau anticipat 250 RON trimestrial, respectiv 500 RON semestrial sau 1000 RON anual.  Donaţiile se socotesc pe an calendaristic, adică de exemplu o donaţie trimisă in data de 15 februarie a anului este considerată pe anul respectiv (de la 1 ianuarie pana la 31 decembrie), sau pe semestrul de la 1 ianuarie pana la 30 iunie, sau pe trimestrul de la 1 ianuarie pana la 31 martie a anului respectiv. Cărtile și textele pot fi procurate și in format PDF, donatia pentru orice carte sau text (indiferent de numarul de pagini) fiind 50 RON (circa 10 €). Cand o carte are mai multe volume, fiecare volum este considerat o carte distinctă.

Donaţiile sunt cele recomandate. In cazul în care dorești să faci o donaţie mai mare decat cea recomandată ești liber să o faci și îti suntem recunoscători.Indiferent de suma donată, viramentul se face prin PayPal. Vei putea alege după click pe butonul [DONATE] de mai jos, să optezi pentru suma donată corespunzător.

In cazul în care nu te descurci şi vrei să faci donaţia direct prin virament bancar, trebuie să intri pe pagina de CONTACT şi să te identifici cu nume (opţional) şi adresă de e-mail valabilă. Vei primi via e-mail instrucţiunile necesare.

Donaţiile sunt în principal dedicate acoperirii cheltuielilor de întreţinere a site-ului dar constituie totodată aprecierea ta privind efortul nostru de a traduce aceste texte minunate pentru a ţi le pune la dispoziţie. Sumele rezultate din donaţii sunt folosite pentru traducerile textelor, tehnoredactare, etc. întreţinerea şi permanenta îmbunătăţire a site-ului, dar şi pentru achiziţionarea unor cărţi “rare” de Cabala, precum cele ale lui Chaim Vital, RAMBAM, RAŞI, şi alţii, inclusiv Zohar-ul, pentru a ţi le pune la dispoziţie traduse în limba română.

Toate textele, fără excepţie, sunt traduse (din limba engleză) de echipa care administrează site-ul. Nu răspundem pentru eventualele neconcordanţe de conţinut sau de utilizare a termenilor specifici care se găsesc în alte surse tipărite sau on-line.

IMPORTANT

Site-ul nostru este securizat conform standardelor internaţionale şi orice tranzacţie financiară prin intermediul acestui site îţi este asigurată în condiţii optime.

error: Content is protected !!