MARI CABALIŞTI

De-a lungul anilor, mulţi cabalişti au scris cărţi minunate şi profunde. Am vrea să ne concentrăm asupra a patru cabalişti importanţi şi asupra cărţilor lor. Aceşti oameni şi-au scris cărţile special pentru a ajuta începătorii să devină familiarizaţi cu Cabala. Excepţie face Rabbi Akiva, care nu a lăsat nici o carte ca moştenire. În schimb, ne-a dăruit concepţii atât de convingătoare încât continuă să ne influenţeze şi astăzi.

Rabbi Akiva este inspiraţia şi modelul pentru toţi cabaliştii din timpul său – primul şi al doilea secol. După Rabbi Akiva, a fost Rabbi Shimon Bar-Yohai (Rashbi), care ne-a lăsat Cartea Zohar. Apoi, 14 secole mai târziu, a venit Rabbi Isaac Luria (Sfântul Ari) a cărui moştenire este “Arborele Vieţii”; ultimul a fost Rabbi Ashlag (Baal HaSulam) a cărui “ Studiu al celor 10 Sefirot” reprezintă cartea fără de care nici un student cabalist nu poate atinge spiritualitatea.

Aceşti mari cabalişti au adaptat textele lor fiecărei generaţii în care au trăit. Aşadar, limbajul variază astfel încât să se potrivească nivelului de percepţie a contemporanilor lor. Mesajul este însă acelaşi – motto-ul Rabinului Akiva “iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”. Acest mesaj ne conduce înapoi la mesajul lui Avraam care spune că numai prin unitate şi conectare vom învinge egoismul, îl vom atinge pe Creator şi vom afla o viaţă de fericire materială şi spirituală.

RAV AKIVA

RASHBI (Rabinul Shimon bar Yoḥai)

ARI (Isaac Ben Solomon Luria Ashkenazi)

BAAL HASULAM (Yehuda Leib HaLevi Ashlag)

RABASH (Rabinul Baruch Shalom HaLevi Ashlag)

DR. MICHAEL LAITMAN

SCURT ISTORIC AL ÎNŢELEPCIUNII CABALA

Înţelepciunea Cabala este cea mai veche din toate înţelepciunile lumii . Se merge înapoi în timp până la patriarhul Avraam, în secolul 18 î.Hr.,cu 3800 de ani în urmă. Avraam Patriarhul a fost un beduin obişnuit dintr-un trib din Babilon, care a descoperit existenţa stării de evlavie, o realitate în afara acestei lumi. Atunci el a scris o carte despre aceasta numită Sefer Yeţira (Cartea Creaţiei), care este, de fapt, chiar prima carte despre Înţelepciunea Cabala.

Au existat mai mulţi Cabalisti după el – discipolii lui, fiii săi, şi nepoata lui. Tot de atunci sunt dovezi scrise despre Cabala, până la cea de-a doua revelare a înţelepciunii de către Moise, datând din timpul exodului din Egipt. Moise a fost un mare Cabalist, el fiind cel care a scris cartea Tora pentru noi. În aceasta, el a exprimat propria revelaţie a Lumii Superioare, dar într-o manieră diferită.

În timp ce Avraam a scris denumind cu nume – Sfirot (poate fi numărat) şi Parţufim (feţe), Moise s-a exprimat el însuşi într-o limbă diferită de limba-derivată . Pentru că totul în această lume vine de sus, de la o lume mai înaltă, după cum este scris, „Nu există un fir de iarbă jos care să nu aibă, sus un înger, care să-l atingă şi să spună ,” Creşti.” Prin urmare, există o corelaţie între tot ceea ce există în lumea Superioară si tot ceea ce există în lumea noastră.

De exemplu, în lumea noastră avem o limbă, denumiri şi nume pentru fiecare element pe care il întâlnim. Vom putea lua aceste nume ,care par să se potrivească şi la un nivel mai înalt, la o lume superioară, şi să folosim aceste nume pentru a descrie tot ceea ce se întâmplă în acea lume. Asta e ceea ce a făcut Moise când a descris Limba derivată.

Îi mulţumim lui, pentru că acum avem o carte denumită Tora. Oamenii de aici, din această lume, cred că se referă la evenimente de viaţă, evenimente istorice, romantism, călătorii şi alte activităţi. cánd de fapt este vorba de lucruri mai nalte, dintr-un plan mai înalt, pe care Moise a dorit să le descrie. Moise nu a scris despre această lume, ci despre ceea ce este în Lumea Superioară. El a descris Guvernarea Înaltă a Providenţei, modul in care sufletele urcă si coboară, incarnările lor, precum şi întregul sistem Superior.

Apoi a urmat Cartea Zohar (Cartea Splendorii), care a devenit cea mai bine cunoscută carte despre înţelepciunea Cabala, chiar dacă nimeni nu o intelege complet. Zohar-ul este scris în limba Midraş. Aceasta este o limbă diferită faţă de cea utilizată de către Avraam, care a scris cartea sa în Sfirot şi nume. Este, de asemenea, o limbă diferită de cea utilizată de către Moise, care a scris în limba ramurilor, folosind cuvinte din lumea aceasta. Zohar-ul este scris ca o ficţiune. Este imaginar şi poetic. Acesta pare că vorbeşte despre această lume şi de lumea de Sus, dar este o limbă a legendelor, numită limba Midraş.

După Zohar, ajungem la revelarea din perioada Evului Mediu, în Safed, cu ajutorul lui Ari cel Sfânt, Cabalistul Isaac Luria. El nu a scris nimic el însuşi, dar ceea ce rămâne din invăţăturile lui a fost memorat, in formă scrisă de către Rav Haim Vital, discipolul lui. Aceasta marchează începutul contemporan al Cabalei.

Apoi a venit momentul Hasidismului, şi a unei evoluţii a înţelepciunii Cabala, începând cu secolele 17 si 18 , până când s-a ajuns în lumea contemporană la Baal HaSulam, Rabinul Cabalist Yehuda Ashlag. Baal HaSulam a redactat în scris comentarii la Cartea Zohar şi la scrierile din vremea lui Ari şi a dat o formă nouă înţelepciunii Cabala într-un limbaj contemporan. El a scris Talmud Eser HaSfirot (Studiul celor zece Sfirot) ca pe o carte ştiinţifică. A fost scrisă academic şi foarte precis, cu un glosar, întrebări şi răspunsuri – un manual potrivit pentru vremurile noastre.

error: Content is protected !!