ANEXE ŞI CIORNE – SECȚIUNEA 12

(înapoi la pagina SCRIERILE ULTIMEI GENERAŢII – click)

Diseminarea

Există trei elemente de bază pentru extinderea religiei: Satisfacerea Dorințelor, Dovada și Diseminarea.

1. Satisfacerea Dorințelor:

În fiecare om, fie el şi un laic, există o scânteie necunoscută care cere unirea cu Dumnezeu. Atunci când uneori această scânteie se trezește, ea aprinde o nevoie fierbinte de a-L cunoaște pe Dumnezeu sau de a-L nega pe Dumnezeu, ceea ce este același lucru. Dacă cineva generează satisfacerea acestei dorințe în acel om, el va fi de acord cu orice. La aceasta ar trebui să mai adăugăm problema nemuririi sufletului, răsplata în lumea care va veni, gloria individului, gloria națiunii.

2. Dovada:

Nu există nicio existență în lume fără ea, cu atât mai mult în zilele atomului și a bombelor de hidrogen.

3. Diseminarea:

Trebuie angajați oameni pentru a disemina cele de mai sus în mulţime.

Comunismul egoist precede comunismul altruist, întrucât de vreme ce are controlul pentru a aboli proprietatea, este posibil să se educe mulţimea că desfiinţarea proprietății va fi rezultatul iubirii faţă de ceilalți.

A doua fază a comunismului, comunismul altruist, trebuie grăbită, întrucât neajunsurile și forța utilizate în comunismul egoist, îi descurajează cu totul pe oameni în a accepta această metodă. Prin urmare, este timpul să descoperim etapa finală a comunismului altruist, care conţine toată plăcerea și nu are nici o deficienţă.

De asemenea, trebuie să ne temem, ca nu cumva să apuce să izbucnească mai întâi un al treilea război mondial și comunismul să dispară din lume. Într-un cuvânt, nu există o lovitură mai dură pentru sistemul de guvernare capitalist decât această formă perfectă de comunism menționată mai sus.

Asistăm deja cum regimul capitalist este din ce în ce mai  puternic și proletariatul țărilor capitaliste detestă regimul comunist. Acest lucru se întâmplă datorită constrângerii și forței necesare pe care sistemul îl presupune din cauza controlului unui mic grup de comuniști asupra unei societăți anticomuniste.

Prin urmare, nu trebuie să ne așteptăm ca regimul capitalist să dispară de la sine. Dimpotrivă, timpul funcționează în favoarea lor. Atâta timp cât guvernele comuniste vor înconjura lumea, constrângerea și supunerea implicate în acest sistem de guvernare vor fi dezvăluite, fiind lucruri pe care orice om obișnuit le urăște cu totul, întrucât omul este dispus să sacrifice totul pentru libertatea sa.

Mai este şi un alt aspect: întrucât comunismul nu se răspândește în țările civilizate, ci în cele primitive, în cele înapoiate, va exista o societate a țărilor bogate cu un nivel de trai ridicat și o guvernare capitalistă, și o societate a țărilor sărace cu un nivel de trai scăzut și o guvernare comunistă. Această situaţie va însemna sfârșitul comunismului. Nici un om liber nu va dori să audă despre asta; sistemul va fi detestat întrucât conceptul de sclavi vânduți pe viață este cunoscut şi detestat astăzi.

Pentru expansiune și diseminare: trebuie să ne amintim că toată agonia, sărăcia și asasinatele etc. nu pot fi rectificare decât prin comunismul altruist. În acest caz, nu va fi greu pentru un om să-și dea viața pentru asta.

Iudaismul trebuie să prezinte ceva nou națiunilor. La asta se așteaptă ei, cu toţii, de la revenirea lui Israel în țara lor! Nu se găseşte acest lucru în alte învățături, pentru că noi nu am inovat niciodată. În ele, am fost întotdeauna discipolii lor. Mai degrabă este înțelepciunea religiei, a dreptății și a păcii. În aceasta, majoritatea națiunilor sunt discipolii noștri și această înțelepciune ne este atribuită numai nouă.

Dacă această reîntoarcere este oprită, sionismul va fi desfiinţat cu totul. Această țară este foarte săracă, iar locuitorii ei sunt destinați să suporte multă suferință. Fără îndoială, fie ei, fie copiii lor vor părăsi treptat țara și vor rămâne doar un număr nesemnificativ, care va fi în cele din urmă înghițit printre arabi.

Soluția la această situaţie este numai comunismul altruist. Nu numai că acesta unește toate națiunile pentru a fi toate ca una, ajutându-se reciproc, ci le și înzestrează pe fiecare cu toleranță una față de cealaltă. Cel mai important: comunismul produce o mare putere de muncă; prin urmare, productivitatea muncii va compensa dezavantajele sărăciei.

Dacă își asumă această religie, Templul poate fi construit și gloria veche restaurată. Acest lucru ar dovedi națiunilor, chiar și arabilor, de bună seamă, corectitudinea reîntoarcerii lui Israel în țara lor. Cu toate acestea, o întoarcere într-o formula laică, precum cea de astăzi, nu impresionează neamurile și trebuie să ne temem ca nu cumva să vândă independența Israelului pentru nevoile lor, fără să menționăm că Ierusalimul va reveni. Acest lucru i-ar speria chiar şi pe catolici.

(înapoi la pagina SCRIERILE ULTIMEI GENERAŢII – click)

error: Content is protected !!