ANEXE ŞI CIORNE – SECȚIUNEA 8

(înapoi la pagina SCRIERILE ULTIMEI GENERAŢII – click)

Dacă comunismul este just pentru fiecare națiune în parte, atunci este just pentru toate națiunile. Ce prerogative și prelevanţă a proprietăţii asupra materiilor prime din sol are o națiune faţă de altele? Cine a legiferat această lege a proprietăţii? Cu atât mai mult cu cât pământul este însuşit cu ajutorul săbiilor și baionetelor!

De asemenea, de ce ar trebui o națiune să o exploateze pe alta dacă lucrul acesta este injust pentru fiecare individ? Într-un cuvânt: întrucât abolirea proprietății este considerată justă pentru individ, la fel ar trebui să fie şi pentru fiecare naţiune. Abia atunci va fi pace pe pământ.

Luați în considerare acest lucru: dacă legile privind proprietatea și regulile de moștenire nu conferă drepturi de posesie pentru indivizi, de ce ar face-o pentru o întreagă națiune? Întrucât justa distribuire se aplică între indivizii unei națiuni, ar trebui să existe, de asemenea, o distribuire justă la nivel internațional privind materiile prime, mijloacele de producţie și posesiunile acumulate, pentru toate națiunile în mod egal. Nu ar trebui să existe nicio diferență între alb și negru, între civilizat și primitiv, la fel ca între indivizii dintr-o singură națiune. Nu ar trebui să existe nicio diferenţiere fie că e vorba de indivizi, de o singură națiune sau de toate națiunile din lume. Acolo unde există vreo diferențiere, războaiele nu vor conteni.

Nu există nicio speranță de a ajunge la comunismul internațional prin comunismul egoist. Chiar dacă America, India și China ar trebui să adopte un regim comunist, nu există încă niciun element care să îi oblige pe americani să-și egaleze nivelul de trai cu africanii și indienii sălbatici și primitivi.

Toate remediile lui Marx și Lenin nu vor fi de niciun folos aici, prin incitarea celor săraci să-i jefuiască pe cei bogaţi, întrucât cei bogați şi-au fabricat deja arme pentru a se păzi. Aşadar, dacă nu e de niciun folos, atunci întregul comunism egoist a fost în zadar, pentru că nu va împiedica niciun război.

(înapoi la pagina SCRIERILE ULTIMEI GENERAŢII – click)

error: Content is protected !!