ARI

(1534-1572)

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

În secolul al XVI-lea, pe vremea Evului Mediu și a barbariei, un copil s-a născut în Ierusalim. Mai târziu în viață a primit numele de Sfântul Ari. El a absorbit întreaga cunoaștere cabalistică de la Primul Om până în vremea sa, a prelucrat-o și a formulat-o în așa fel încât toate generațiile care îl urmează să poată primi hrana spirituală din cărțile sale.

Ari s-a născut în Ierusalim și mai târziu s-a mutat în Egipt. Tatăl său a murit când el avea o vârstă fragedă și atunci s-a mutat să locuiască cu unchiul său. La 35 de ani a venit la Zefat (numele unui oraș antic care găzduia mulți cabaliști). A predat într-o yeşiva, pe care o aranjase pentru discipolii săi, în ultimele 18 luni înainte de moartea sa. Primul său discipol a fost Chaim Vital, care avea pe atunci 28 de ani. Chaim Vital a scris tot ce auzise în acea perioadă și ceea ce a notat este cuprins în cele douăzeci de volume ce constituie scrierile Ari. Ari a murit la vârsta de treizeci și opt de ani. El și-a lăsat opera în grija lui Chaim Vital și nimănui altcuiva. Vital a fost singurul autorizat să practice Cabala după dispariția lui Ari și să publice scrierile învăţătorului său.

Ceea ce-l distinge pe Ari nu este numai faptul că sufletul său a fost un descendent al sufletelor gigantilor cabaliști care l-au precedat, ci și că a venit tocmai în momentul în care nivelul general al sufletelor era de așa natură, încât se cerea o evoluție spirituală.

Ari a primit cartea Zohar în secolul al XVI-lea. El l-a desluşit discipolilor săi împreună cu toate sursele cabalistice care l-au precedat. Mai târziu, interpretările acestor surse au fost publicate într-o singură carte, numită Pomul vieții. Este un manual care ne învață despre calea către lumea spirituală, explicând cum putem să ne ridicăm și să atingem perfecțiunea și eternitatea.

În fiecare generație, aceleași suflete care existau în generațiile anterioare coboară în generaţia noastră. Ele se îmbracă în trupuri noi, evoluează, devin mai sensibile și mai receptive la cunoștințele spirituale sublime și complexe. Astfel, oamenii care au trăit cu mii de ani în urmă aveau aceleași suflete ca ale noastre, dar ele sunt astăzi mai dezvoltate, aducând progresul tehnologic și spiritual în lumea noastră.

Orice progres în omenire vine ca urmare a ridicării sufletelor la un grad mai înalt, după ce au câștigat experiență în viețile anterioare. Fiecare suflet care vine în lumea noastră își începe viața cu experiențele acumulate în viața anterioară. Prin urmare, sufletul trece printr-un proces de acumulare a cunoașterii, împliniri spirituale și senzații lumești, rămânând cu amintiri pe care le numim Reşimot (reminiscențe). În acest fel, el colectează și stochează experiențe în memoria sa.

Dintre toate sufletele care au coborât în ​​lumea noastră în generațiile anterioare, doar câteva au dorit să dobândească lumile spirituale. Cu toate acestea, în vremurile noastre, multe dintre ele o fac deja. Astăzi, un copil de cinci ani este mult mai inteligent decât eram noi în generația anterioară. Îi este mult mai ușor să absoarbă informații noi și să le trăiască, întrucât se naște pregătit pentru absorbția acestor informații. Prin urmare, fiecare nouă informație este complet firească pentru el.

Cărțile de Cabala tind să fie dezvăluite și ascunse intermitent. Ele pot fi ascunse unor câteva generații, pot reapărea și apoi pot fi pierdute din nou. Se întâmplă aşa pentru că în felul acesta umanitatea trece prin anumite rectificări. În general, aceste cărți există de-a lungul istoriei omenirii, pentru a rectifica umanitatea și a-i asigura dezvoltarea. Toate aceste cărți vor fi cunoscute de toată lumea în viitor. Zohar-ul și cărțile profeților afirmă că, la sfârșitul zilelor, întreaga omenire va folosi aceste cărți ca manuale, manuale pentru dobândirea lumilor superioare. Folosindu-le, omul va dobândi o viață fericită, eternă și desăvârşită.

Sufletele marilor cabaliști trec prin anumite cicluri. Ele nu apar în lumea noastră în fiecare generație, ci la fel ca şi cărțile, doar în anumite epoci. Sufletul primului om s-a întrupat mai târziu în Patriarhul Avraam, apoi în Moise și în Rav Şimon Bar-Yochay, în Ari și în zilele noastre, a ajuns în trupul lui Rav Yehuda Aşlag. Un astfel de suflet vine doar în momente speciale, când este menit să influențeze și să rectifice întreaga rasă umană.

Prima fază a evoluției sufletelor s-a încheiat odată cu Ari. Aceasta a fost o fază a evoluției inconștiente a unei simple existențe animalice. Europa era atunci încă în Evul Mediu, o epocă a barbariei și sălbăticiei.

Apariția lui Ari a adus cu sine o nouă eră a dezvoltării umane. Sufletele care trezesc dorința de spiritualitate și cunoaștere a lumii superioare au început să coboare și să se îmbrace  in trupurile lumii noastre. Prin urmare, timpul Evului Mediu s-a încheiat și a început Renașterea. A fost un timp al evoluției, care a dus la revoluția industrială.

Ari a primit permisiunea de Sus pentru a reînnoi sistemul care exista pe vremea Primului Om și a-l schimba dintr-un sistem pentru suflete unice, individuale, într-unul potrivit pentru mase, într-un număr mare de suflete care au evoluat anterior în această lume și erau acum pregătite pentru ascensiunea spirituală.

Ari a scris alte vreo douăzeci de cărți pe lângă Pomul Vieții. Sunt foarte greu de înțeles, dar astăzi aceste cărți stau la baza întregii metode a Cabalei. În acele cărți, el descrie legile creației ca pe un sistem științific clar. Aceasta este diferența dintre cărțile sale și Zohar. Cărțile sale pot servi drept manuale pentru studiu. Partea principală a cărților sale este împărțită în opt părți, numite „porți”. Fiecare poartă descrie un anumit subiect din Cabala într-un mod științific clar. El explică legile lumii superioare, cum influențează omul aceste legi, precum și reîncarnările.

Toate cărțile lui Ari sunt scrise într-o abordare nouă și complet diferită. El a fost ghidat de evoluția sufletelor timpului său. Mulți cabaliști din toată lumea s-au bazat pe munca sa, în special în Europa de Est, Ucraina, Rusia Albă și Polonia.

Mulți au fost atrași de Cabala. Pe baza ei a fost creată o mișcare de masă care nu este cabalistă, numită Hasidut. Aceștia sunt oameni care au fost atrași de legătura cu lumea spirituală superioară. Au început să vadă că există un scop sublim în viața lor, în timp ce trăiau încă în această lume.

Studierea cărților lui Ari îl ridică pe om dincolo de nivelul lumii noastre. În introducerile cărților sale, Ari a declarat că oricine simte o dorință pentru lumea spirituală ar putea să-i studieze cărțile. Înainte de Ari, abilitatea de a studia Cabala era diferită de cea de după el: un suflet special al unui cabalist urma să coboare și, prin har de Sus, urma să apară cartea potrivită pentru generația respectivă. Dar încă din vremea Ari, oricine are orice fel de dorință de spiritualitate poate studia cărțile de Cabala. Este suficient pentru noi să studiem cărțile lui Ari pentru a accesa lumile superioare.

Am afirmat deja că în fiecare generație se întorc aceleași suflete, îmbrăcate în trupuri noi și își păstrează experiențele anterioare. Prin urmare, fiecare generație este mai înțeleaptă decât cea anterioară și aspiră la ceva mai înalt.

În vremea lui Ari, evoluția generală a sufletelor a fost de așa natură, încât sufletele au dorit o înălțare spirituală și nu o simplă viață obișnuită la nivelul acestei lumi. Acesta a fost motivul pentru care a început Renașterea și apoi revoluția industrială.

În spiritualitate, acest proces este exprimat prin apariția dorinței de a găsi care este originea vieții, în căutarea răspunsului la întrebarea: „Care este sensul vieții mele?” Începând cu epoca lui Ari, această întrebare începe să se coacă în sufletele care coboară. Începe să-i preocupe pe oameni și să-i facă să caute originea vieții. Cercetarea se încheie în studiul lumii superioare, din care provenim, deși nu o putem simți și înțelege. Ari a preluat întreaga Înțelepciune Cabala începând cu vremurile Primului Om și a creat un sistem complet nou, potrivit pentru sufletele care doreau să se ridice prin ele însele.

Înainte de Ari, sufletele care au venit în această lume erau împărțite în două categorii: prima – cele animalice. Acestea au constituit existența, multiplicarea și perpetuarea rasei umane în această lume. Cea de-a doua este constituită din sufletele cabaliștilor. Acelea erau preocupate independent cu studierea lumii spirituale.

Încă din vremea lui Ari, sufletele care coboară în lumea noastră nu s-au mai putut mulțumi cu hrana animalică a acestei lumi. Au ajuns la o astfel de evoluție, încât multe dintre ele vor să se ridice în lumea spirituală. Înainte de Ari, nu a existat niciodată o situație în care un suflet care era încă scufundat în dorințe animalice, să fi început dintr-odată să-și dorească să se ridice și să evolueze spiritual, întrucât doar câțiva aveau astfel de suflete speciale care au evoluat pentru a deveni cabaliști. Evoluția sufletelor oamenilor a început în vremea lui Ari.

Acum sufletele dobândesc dorințe de ascensiune spirituală independentă. De aceea au nevoie de o metodă care să-i ajute să acceadă în lumea spirituală. Ari a fost primul care a stabilit o metodă care permite oricui să acceseze lumea spirituală. Din această cauză, îl considerăm cel mai important cabalist. În introducerea cărții sale, el scrie că, odată cu stabilirea metodei sale, orice individ care dorește să studieze Cabala poate face acest lucru. Astfel, prin această știință, orice individ dispus poate împlini scopul creației sale, indiferent de vârstă, sex sau naționalitate.

După Ari, mulți au început să se deschidă către Cabala. Sute de oameni-suflete au început să se ridice independent la spiritualitate pentru a pătrunde în lumea spirituală. Într-adevăr, ultima fază a dezvoltării umane începe cu Ari. Începând cu secolul al XVI-lea, sufletele se angajează într-o nouă naștere spirituală, obținând ieșirea completă în lumea spirituală, în timp ce sunt încă îmbrăcate în trupurile lor fizice.

Această perioadă prosperă a continuat până aproximativ în anii 1920. Fără metoda lui Ari, lumea spirituală ar fi fost inaccesibilă unui număr atât de mare de suflete. Prosperitatea s-a remarcat mai ales în Europa de Est, unde au apărut mulți cabaliști, creând multe mișcări în iudaism.

Ari avea propriul său grup de discipoli, dar înainte de moartea sa, el a permis studiul doar unuia dintre ei – acesta fiind Chaim Vital. Chaim Vital și-a început studiile cu Ari la o vârstă fragedă și a studiat cu el doar 18 luni, până la moartea lui Ari. Dar cuvintele lui Ari pe care le notase Chaim Vital erau suficiente pentru a umple dulapuri întregi.

Unele texte au fost îngropate împreună cu Ari, unele au fost ascunse într-o cutie de rudele lui Ari, iar Chaim Vital însuși a început să lucreze la o altă parte. Astfel, treptat, a început procesul de tipărire a cărților.

Şmuel Vital, fiul lui Chaim Vital, a continuat munca tatălui său. Fiul său, nepotul lui Chaim Vital, a continuat după acesta, publicând cărțile lui Ari. Mormântul lui Ari a fost deschis la aproximativ trei generații după dispariția sa, iar restul scrierilor sale au fost dezgropate. Au fost asamblate împreună în cele Opt Porți, textul principal al lui Ari.

Astfel vedem că nici măcar adepții lui Ari nu erau în posesia tuturor compozițiilor sale. Chiar și Chaim Vital nu avea cunoașterea suficientă pentru a alcătui o metodă cuprinzătoare și concisă, potrivită pentru fiecare suflet care coboară în această lume, în ciuda eforturilor uriașe pe care le-a făcut pentru a păstra aceste texte pentru noi.

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

error: Content is protected !!