AVEAAM PATRIARHUL

(1812-1637 î.Hr.)

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

Prima carte care a intrat în posesia noastră, după cartea primului om, a fost cartea lui Avraam Patriarhul, Cartea Creației (Sefer Yeţira). Este o carte specială și, totodată, una dificil de înțeles, întrucât este o carte foarte sinoptică, ce conține doar câteva zeci de pagini. Știm despre existența sa de mii de ani, dar este imposibil să studiezi Cabala cu ea, deoarece Avraam nu a vrut să scrie o carte de studiu pentru cei din lumea noastră și să explice cum să dezvolți senzația lumii superioare spirituale. Scopul său nu a fost să învețe pe alţii cum să dobândească lumea superioară, ci doar să marcheze câteva legi principale pe care le-a descoperit despre lumea spirituală.

Cu toate acestea, Avraam Patriarhul a folosit desene, explicații și diagrame pentru a descrie diferitele interconexiuni dintre lumea noastră și lumea spirituală și a demonstrat cum funcționează lumea spirituală, de unde vin forțele spirituale și cum îmbracă trupurile acestei lumi. Cartea explică modul în care fiecare trup primește o forță specială de sus, care determină ce se va întâmpla cu el în lumea noastră și ce va deveni în cele din urmă, adică unde va ajunge umanitatea sub influența forțelor superioare.

Cartea Creației a fost scrisă într-un mod diferit de cartea Îngerul Raziel. Ea este alcătuită din capitole (numite Mişniot), iar limbajul ei este mai bine organizat. Avraam scrie în ea despre structura lumii spirituale, despre cele zece Sfirot, despre Parţufim și sistemele de gestionare, modul în care forța superioară (lumina) coboară, modul în care este echilibrată și colectată și modul în care sufletul colectiv este împărțit în suflete individuale și ordinea descendenței lor.

El scrie despre relațiile dintre trupurile din această lume, sub influența sufletelor care le-au îmbrăcat. Cartea este interesantă, dar foarte departe de noi. Pentru sufletele de astăzi, cartea poate servi doar ca un instrument de învățare datorită marii sale puteri, aș spune chiar, datorită căldurii sale.

Proprietatea care îl caracterizează pe Avraam se numește Hesed (benevolenţă). Avraam era cunoscut pentru ospitalitatea sa față de oricine. Cartea sa dă umanității puterea lui Hesed, care a permis generației următoare să se dezvolte și să aspire la împlinirea spirituală. Dar generația care a urmat lui Avraam a cerut o nouă revelație, care a dus la apariția unor noi cabaliști.

Următoarea compoziție semnificativă după Cartea Creației și Îngerul Raziel este cartea Zohar. Au existat mulți cabaliști între Avraam Patriarhul și Zohar. Cel mai mare dintre ei a fost Moise.

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

error: Content is protected !!