AVRAAM PATRIARHUL

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

Cartea principală, care a intrat în posesia noastră după cartea primului om, a fost cartea lui Avraam Patriarhul, Cartea Creației (Sefer Yeţira). Este o carte specială și una dificil de înțeles, întrucât este foarte sintetică, conținând doar câteva zeci de pagini. Știm despre existența sa de mii de ani, dar este imposibil să studiezi Cabala cu ea, întrucât Avraam nu a vrut să introducă o carte de studiu pentru cei din lumea noastră și să explice cum să îţi dezvolți senzația lumii spirituale superioare. Scopul său nu era să învețe cum să dobândeşti lumea superioară, ci doar să marcheze câteva legi principale pe care le-a descoperit despre acea lume.

Cu toate acestea, Avraam Patriarhul a descris diferitele interconectări dintre lumea noastră și lumea spirituală și a demonstrat cum funcționează lumea spirituală, de unde provin forțele spirituale și cum se îmbracă acestea în trupurile acestei lumi. Cartea explică modul în care fiecare trup primește o forță specială de Sus, care determină ce se va întâmpla cu el în lumea noastră și ce va deveni în sfârșit în ea – adică ce va dobândi umanitatea sub influența forțelor superioare.

Cartea Creației a fost scrisă într-un mod diferit faţă de Îngerul Raziel. Ea este alcătuită din capitole (numite Mişniot), iar limbajul său este mai bine organizat. Avraam scrie despre structura lumii spirituale, despre cele zece Sfirot (proprietăți ale realității spirituale), Parţufim (entităţi sau configuraţii spirituale) și sisteme de management, modul în care coboară Forța Superioară (lumina), modul în care este echilibrată și colectată și modul în care sufletul global este împărțit în suflete individuale care coboară într-o anumită ordine. El scrie despre relațiile dintre trupurile din această lume, sub influența sufletelor care s-au îmbrăcat în ele. Deși cartea este interesantă, este foarte îndepărtată de sufletele de astăzi și poate servi doar ca instrument de învățare, în special datorită marii sale puteri.

Proprietatea care îl caracterizează pe Avraam se numește Hesed (benevolenţă). Avraam era cunoscut pentru ospitalitatea sa. Cartea sa dă umanității puterea sa de Hesed, care a permis generației următoare să se dezvolte și să aspire către dobândirea spiritualităţii. Dar generația care a urmat lui Avraam a avut nevoie de o nouă revelație, care a dus la apariția altor cabaliști.

error: Content is protected !!