CABALA ESTE O ŞTIINŢĂ

(înapoi la pagina O CARTE DESCHISĂ – click)

Înțelepciunea Cabala examinează întregul sistem al creației ca un singur obiect. În acest moment, putem percepe doar o mică parte din ea, pe care o numim „lumea noastră”, sau „această lume”. La fel ca în toate științele exacte, Cabala presupune experimentări, documentarea rezultatelor, repetarea experimentelor și colectarea și sortarea datelor. De aceea, Înțelepciunea Cabala este numită și „știința Cabala” – o știință, nu o religie.

Înțelepciunea Cabala examinează nu numai fenomenele materiei, ci și pe cele ale spiritului în materie. În cadrul acestui studiu, învățăm cum forțele spirituale superioare sunt extinse de Sus în jos către lumea noastră, unde se împart în diverse fenomene pe care le numim fenomene fizice, chimice, biologice și mentale.

Există, de fapt, o singură lege incluzivă pe care toată lumea o studiază, care are diverse manifestări: în mecanică, în biologie, astronomie, muzică și așa mai departe. Astfel, împărțirea pe domenii este simbolică și superficială. Există pentru că am fost creați în așa fel încât să nu putem examina aceste fenomene în ansamblu și, studiindu-le separat, creăm domenii diferite. Dar adevărul problemei este că toate sunt legate între ele, întrucât obiectul examinat este comun tuturor și îl împărțim doar pentru a face studiul mai ușor.

Înțelepciunea Cabala nu este despre studierea acestei lumi. Toate celelalte științe nu sunt decât detalii care o alcătuiesc. În ceea ce privește Cabala – muzica, biologia și medicina nu sunt decât fenomene externe care decurg din legea interioară a naturii.

Sufletul este receptiv doar la emoții. În lumea noastră, nu putem să ne descriem cu exactitate senzaţiile. Sunetele, aromele, fricile și plăcerea nu pot fi documentate cu exactitate.

Cabala ne oferă șansa de a exprima cu acuratețe, matematic, realizarea lumii superioare: sentimentele, senzațiile și experiențele fiecăruia dintre noi, în funcție de starea noastră, în funcție de factorii care ne influenţează. Aceste stări interioare sunt numite „stările sufletului”.

Când cineva își schimbă starea, se poate întoarce la starea anterioară a sufletului. Adică există o modalitate de a manipula cu precizie, într-o manieră științifică – prin anumite formule,  stările personale – pentru a trece de la o starea la alta. Se întâmplă și atunci când citim cărți de Cabala. Dacă cititorul are un „ecran”, poate călători în mod conștient prin lumi spirituale, în funcție de ceea ce a scris autorul.

Luați, de exemplu, o carte de rugăciune cabalistică, scrisă de RAŞAŞ (rabinul Şalom Şabazi). Se afirmă foarte simplu: luați lumina dintr-un grad spiritual și extindeți-o la alta. Ridicați-vă la noul grad și luați lumina din ea dintr-un loc în altul. Din aceasta aflăm că o carte de rugăciune cabalistică este într-adevăr un manual care explică cum să influenţez lumea superioară, astfel încât în ​​cele din urmă voi putea să-mi influenţez propriul viitor. Ce înseamnă când un individ se roagă? El construiește pentru sine și pentru mediul său condiții mai bune de dezvoltare.

Cartea de rugăciune cabalistică se găsește în librării, dar nimeni nu înțelege niciun cuvânt din ea. Există instrucțiuni în ea, ca în orice manual. Dacă operați la un nivel spiritual, dacă aveți cunoștințe și putere, puteți efectua schimbări în providența care vă este activată de sus și, prin aceasta, puteți schimba lumea în bine și numai în bine.

De aceea spun că iudeii (evreii) conduc lumea. Într-adevăr, un iudeu-evreu (de la cuvântul ebraic „ever” – adică “peste”) se referă la cineva care a trecut în lumea superioară, dincolo de lumea noastră și, prin urmare, el poate conduce într-adevăr lumea.

Nu există nicio contradicție între științele cunoscute și Înțelepciunea Cabala. Dimpotrivă, mulți dintre studenții mei au diplome academice în științe exacte.

Înțelepciunea Cabala are toate caracteristicile unei științe: experimentare, testare, documentare, repetarea experimentelor și reconstrucția fenomenelor. De fapt, include tot ce găsești în alte științe, dar dintr-o perspectivă mai largă, întrucât include toate domeniile științei în cadrul ei.

Înțelepciunea Cabala permite atingerea (senzația) unor rezultate numai prin dobândirea unui anumit grad spiritual. Se numește înțelepciunea ascunsului, întrucât rezultatele sunt dobândite doar de cercetător, prin „ecranul” său (puterea intenţiei). El nu poate transmite rezultatele experimentului pe care l-a realizat unei alte persoane dacă aceasta nu are un ecran cu aceeași putere.

Efectuarea unui experiment în Cabala înseamnă să te schimbi în tine, să simți rezultatele experimentului asupra ta, în corpul tău, în dorința ta. Un fizician își poate efectua experimentele, indiferent de atributele și emoțiile sale; acestea sunt irelevante pentru experimentul pe care îl conduce și nu se schimbă în cursul acestuia. Un cabalist, însă, dacă dorește să efectueze un experiment la un anumit nivel, el trebuie mai întâi să se ridice la acel nivel spiritual, să opereze cu atributele sale spirituale și, prin aceasta, să afecteze rezultatele experimentului și să le documenteze asupra sa.

Există doar instrumente exterioare pentru a extinde puterea percepției pentru un om de știință obișnuit. În Înțelepciunea Cabala, cabalistul nu are alt instrument, decât „ecranul” interior, care îi servește ca un simț suplimentar, un al șaselea simț, care îi este suficient pentru a acționa asupra întregului sistem al creației și a-l rectifica. De aceesa, el nu are nevoie decât de ecran.

Cabala nu este diferită de nicio altă lege. Ea corespunde tuturor legilor naturii pe care le cunoaștem. Tot ce face Cabala este să le dezvăluie în profunzime. Ea este o prelungire în mod evident a legilor fizicii, chimiei, opticii, electronicii etc., dar din perspectiva sufletului. Știința obișnuită face parte din Cabala, întrucât Cabala este o știință care descrie legea fundamentală a creației și consecințele acesteia în lumea noastră.

Întrucât Înțelepciunea Cabala se ocupă cu sistemul creației ca întreg, cuprinzând toate lumile, inclusiv a noastră, ea include în mod natural toate celelalte științe, inclusiv medicina, cee ace înseamnă cunoașterea corpului nostru biologic. Dar toate acestea sunt posibile numai dacă dobândeşti spiritualitatea și eşti cunoscător al lumii spirituale. Atunci știi pec e cale coboară forțele spirituale în lumea noastră și susțin trupul, de ce se întâmplă cutare sau cutare lucru cu trupul, care este problema cu fiecare boală etc. Pentru a dobândi această cunoaștere, trebuie să fii cabalist, pentru că nu poţui învăţa lucrurile acestea numai din cărți.

(înapoi la pagina O CARTE DESCHISĂ – click)

error: Content is protected !!