CABALA – GENERALITĂŢI

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

1 Ce înseamnă cuvântul Cabala?

Cuvântul Cabala își are rădăcina în verbul ebraic Lekabel– a primi. Poate însemna și a accepta sau a fi acceptat.

2 Ce este Cabala?

Cabala este înțelepciunea mistică și ezoterică a evreilor. Ea ne învață modul de aranjare a lumilor, diferitele căi de guvernare ale acestor lumi, rolul omului în creație, voința Creatorului și așa mai departe. Niciun alt gen de scrieri nu explică în detaliu: crearea acestei lumi și a celor de deasupra ei, luminile sau energiile care influențează guvernarea ei și nici scopul final al tuturor acestor lucruri. Aceste scrieri se bazează pe Tora, pe vechile şi mai noile texte iudaice și, mai ales, pe Zohar.

3 Ce ​​înseamnă „a primi”?

Cabala vine de la verbul Lekabel (a primi), dar pentru a primi, este mai întâi necesar să vrei și să devii un Kli (vas, recipient) capabil să primească și să conțină această cunoaştere. O persoană trebuie să merite și să fie acceptată în a primi această cunoaștere și să o păstreze trăind conform căii Torei și a virtuţii pentru a se întări permanent.

4 Care sunt subiectele abordate în Cabala?

Pe lângă principalele subiecte tratate în Cabala precum modul de aranjare a lumilor și guvernarea acestora, semnificaţia reală și obiectivele poruncilor (Miţvot) [3] și rugăciunilor, ea se include numeroase alte științe precum: astrologia, cosmologia, Gematria [4], metafizica, demonologia, fiziognomia, chiromanţia, vindecare, alchimia, reîncarnarea, exorcismul, profeția etc.

[3] – Porunci

[4] – Numerologie

5 Care sunt scrierile care alcătuiesc Cabala?

Baza tuturor scrierilor Cabalei este Zohar-ul, scris în secolul al II-lea de rabinul Şimon Bar Yohai. Alte lucrări importante sunt Sefer HaYeţira – Cartea Formării, Kitve HaAri – Scrierile lui Ari Z’al etc. Toate aceste scrieri încearcă să explice și să comenteze secretele ascunse și la care se face aluzie în Tora.

6 Ce este „Cabala practică”?

Este „celălalt” tip de Cabală, unde numele sau combinațiile de nume ale îngerilor sunt folosite cu semne speciale sau descântece, uneori scrise pe pergament, pentru a invoca anume puteri și a modifica stările normale ale evenimentelor

7. Care este istoria Cabalei?

Prima carte care menționează un sistem de zece lumini numite Sfirot este Sefer HaYeţira – Cartea Formării, atribuită patriarhului Avraam (aprox. 1750 î.e.n.)

În secolul al II-lea, rabinul Şimon Bar Yohai a compus Zohar-ul, care constituie explicația ezoterică și mistică a Torei, și baza majorității scrierilor Cabalei.

În secolul al XII-lea, după ce a dispărut timp de aproximativ o mie de ani, cartea Zohar este găsită și tipărită de rabinul Moşe de Leon în Spania.

În Europa, în secolele al XII-lea și al XIII-lea, în orașele Provence din Franța, Gerona în Spania și Worms în Germania  s-au format trei dintre principalele centre ale Cabalei din acea perioadă. Este, de asemenea, perioada „Cabalei profetice”, așa cum a predat-o rabinul Avraam Abul’afia.

După expulzarea evreilor din Spania în 1492, a fost fondată în orașul Safed din Israel, o școală de Cabala numită „Noua Cabala” sau „Cabala Safed”, care constituie perioada de aur a Cabalei sub Rav Iţhack Luria Aşkenazi; Sfântul Ari.

În secolul al XVI-lea, odată cu venirea lui Şabetai Ţvi, care a fost numit „Mesia al cabalei”, comunitatea evreiască a fost împărțită între adepții săi și necredincioși. După convertirea la islam, acest fals Mesia a provocat o mare decepţie și, totodată, o neîncredere în învățăturile Cabalei. Autoritățile rabinice ale vremii au devenit și mai severe referitor la învățarea Cabalei și unii au fost persecutați pentru faptul că au predat sau au scris despre acest subiect.

În secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, Cabala devine mai populară în estul Europei odată cu mișcările hasidice. Fondatorul lor; Ba’al Shem Tov și alții, încearcă să ofere posibilitatea fiecărui evreu de a se apropia de Creator, devenind mai spirituali și studiind cu mai multă profunzime.

La începutul acestui secol, Rsav Yehuda Aşlag a tradus tot Zohar-ul din aramaică în ebraică, ceea ce a permis o diseminare și mai bună a învățăturilor sale.

8 Ce este un cabalist?

După cum s-a spus mai sus, cuvântul Cabala provine de la verbul Lekabel (a primi), dar pentru a primi este mai întâi necesar să fii pregătit și să fi un Kli (vas, recipient) capabil să primească și să conțină această cunoaștere.

Un cabalist este o persoană care este acceptată să primească această cunoaștere și este capabilă să o păstreze trăind pe calea Torei și a virtuţii pentru a se întări permanent. El este o persoană spirituală care va acorda cea mai mare importanță semnificaţiei superioare a lucrurilor și va încerca în permanenţă să avanseze în studiul său. Pentru el, scopul principal al acestei existențe este să se apropie de Creator și să-L slujească la cel mai înalt nivel al posibilităţilor sale.

9 Cine sunt cei mai importanți cabaliști?

Rabinul Şimon Bar Yohai, care a trăit în Galileea în secolul al II-lea şi a compus Zohar-ul, care constituie explicația ezoterică și mistică a Torei și baza majorității scrierilor Cabalei.

Rabinul Moşe de Leon, care a retipărit Zohar-ul după ce dispăruse timp de o mie de ani. (1270)

Șefii celor trei școli de Cabala din Europa: rabinul Iţhack cel Orb în Franța, rabinul Ezra din Gerona, în Spania și rabinul Elazar din Worms, în Germania. (1200)

Rabinul Abraham Abul’afia și rabinul Yosef Giktalia. Ei au creat școala „Cabalei profetice”. (1200 – 1300)

Prima generație a cabaliștilor din Safed, în Israel: rabinul Moşe Kordovero, rabinul Şlomo Alkabeţ și rabinul Yosef Karo. După această primă generație, rabinul Isaac Luria Aşkenazi; Ari Z’al a devenit cel mai important cabalist din Safed. El a explicat și a clarificat toate conceptele principale ale Cabalei și, totodată, a adus elemente noi în explicareaa noţiunilor de Sfirot și Parţufim (configurații). El este autorul corpusului Eţ Haim (Pomul Vieţii), care constituie astăzi cea mai importantă referință în Cabala. (1500)

Ba’al Şem Tov a fost fondatorul mișcării “hasidice”, învățăturile sale bazându-se, în mare parte, pe învățăturile cabaliste ale lui Ari Z’al, dar abordarea sa a făcut ca beneficiile acestor învățături să fie accesibile chiar și pentru cel mai simplu evreu. Unii dintre ceilalți lideri importanți care și-au fondat propria „mișcare hasidică” sunt rabinul Nahman din Breslov, strănepotul lui Baal Şem Tov, rabinul Şneur Zalman din Liadi, aşa-numitul Baal HaTanya al mișcării „Habad Lubavitch” (1600 —1700) )

Rabinul Moshe Haim Luzzatto (Ramhal) care a trăit în Italia și Amsterdam. A fost un scriitor foarte prolific și a scris despre toate aspectele Torei și Cabalei, dar din cauza acuzațiilor false, a fost, din păcate, persecutat în cea mai mare parte a scurtei sale vieți. (1700)

Rabinul Eliyahu din Vilna (Gaon din Vilna) care s-a născut în Lituania. El a fost unul dintre principalii lideri ai mişcării Mitnagdim (mişcare opusă hasidismului). El este considerat unul dintre cei mai mari cabalişti şi cărturari ai Torei din ultimele două secole. (1700)

Rabinul Şalom Şar’abi (Raşaş). Este cunoscut sub numele de „Stăpânul Kavanot”[5]. Lucrarea sa Sidur HaRaşaş [6]este cartea Sidur [7], folosită de unii cabaliști în rugăciunile lor de zi cu zi, și se bazează pe Kavanot ale lui Ari Z’al. (1700)

[5] – Rugăciunea cu intenţie şi cu permutarea numelor

[6] – Carte de rugăciuni

Rabinul Iacov Abe’hţera a fost un cabalist renumit pentru evlavia sa și pentru săvârșirea minunilor. A compus lucrări tratând toate fațetele Torei, inclusiv comentarii importante asupra explicațiilor cabalistice ale Torei. (1800)

Rabinul Haim Ben’ Atar – Ohr Ha’Haim. Ba’al Şem era convins că Or Ha’Haim era Maşiah din acea generație. Lucrarea sa principală este comentariul la Tora; Ohr Ha’Haim, unde a comentat Tora privind cele patru niveluri de înțelegere, de la Pşat (simplu), până la Sod (semnificaţia cabalistică). (1800)

Rabinul Yosef Haim – Ben Iş’Hai. A fost un autor prolific care a scris cu o viteză incredibilă. Se știe că putea termina de scris o pagină completă înainte ca cerneala din partea de sus a paginii să apuce să se usuce. El a explicat Halakhot (legile) la nivel cabalistic, dar într-un limbaj accesibil. (1900)

Rabinul Yehudah Aşlag. Opera sa principală este traducerea întregului Zohar din aramaică în ebraică inclusiv comentariul numit HaSulam [7] (1950)

[7] – Scara

Această listă nu este exhaustivă, dar fiecare dintre acești mari cărturari ai Cabalei a contribuit cu propriile explicații și inovații în Cabala.

10 Ce zici despre Madonna, Cabala și industria spectacolului?

Pentru unii, Cabala a devenit un cuvânt al „industriei spectacolului”. Dacă studiezi Cabala, aparții aceluiași cerc de prieteni ca Madonna, Britney Spears, Demi Moore, Elizabeth Taylor etc. În ziua de azi, aceste personalităţi din industria spectacolului, ca şi altele, pretend că studiază misticismul iudaic – Cabala.

Într-un interviu recent pentru CNN, Madonna a declarat: „Sunt un cabalist, există cu siguranță o abordare cabalistică a vieții sau un punct de vedere cabalist … „

Este posibil să studiezi Cabala atât de ușor și să pretinzi că ești cabalist? Sau încântarea manifestată acum de Madonna și alții ar putea fi doar o chestiune de moment sau se va extompa, cunoscând intensitatea și investiția necesară pentru a studia Cabala într-o manieră autentică?

A dori să te apropii mai mult de D-zeu este foarte nobil, și asta, îndiferent de religie sau origine. Sunt sigur că Madonna și ceilalți vor sincer să facă bine, așa cum a declarat și ea: „De asemenea, cred că toate căile duc la D-zeu”. Problema o constituie oamenii care le arăta acestor căutători „calea” și le iau banii (o mulțime) pe drum. Când o vedem pe Madonna având pe decorul din spatele ei, în timpul concertelor sale,  strălucind nume ebraice ale Divinităţii (care în mod normal sunt atât de sfinte încât nici măcar nu trebuie pronunțate), ne întrebăm dacă își dă seama de gravitatea acțiunilor sale.

Dacă Madonna crede că este un cabalist, cu siguranță ea nu este. Dacă profesorii ei i-ar spune că este, ei nu respectă niciun standard recunoscut și, personal, cred că se profit de pe urma ei, pentru că, dacă ar dori cu adevărat să învețe Cabala autentică, ar trebui să o facă într-un mod foarte diferit.

Contribuția ei principală este faptul că face muolt mai cunoscut un misticism evreiesc foarte frumos și puternic.

11 Ce este „Pomul vieții”?

În timpul nopții „Pomul Vieții” urcă mai sus și domneşte „Pomul morții”. Conform Zohar-ului abia dimineața domnia este redată Pomului Vieții și toate sufletele se întorc în trupurile oamenilor. (Zohar, Bamidbar)

Este, de asemenea, numele lucrării de bază a Sfântului Ari.

12 Ce este „Pomul morții”?

În timpul nopții „Pomul Vieții” urcă mai sus, sufletele părăsesc trupurile și domneşte „Pomul morții”.

13 Ce este „ATBaŞ”?

Este o permutare a literelor unui cuvânt pentru a-i înțelege semnificațiile ascunse. Prima literă este înlocuită de ultima, cea de a doua de penultima etc.

א cu בת cu ש etc.

14 Ce este „Notrikun”?

Notrikun este o metodă de interpretare în care inițialele diferitelor cuvinte alcătuiesc un cuvânt nou.

אל מלך נאמן = אמן

15 Ce este o Kmi’a (amuletă)?

Nume sau combinații de nume de îngeri cu semne speciale sau descântece, scrise pe pergament pentru a proteja sau a invoca anume puteri.

Scriind diferite permutări de litere sau nume de îngeri,       cineva ar putea face ca aceste forțe superioare să acționeze conform voinței sale. Există pericolul utilizării acestor nume fără o pregătire adecvată și o bună cunoaștere a propriilor forțe și limite.

16 De ce există liberul arbitru pentru bărbați?

Întrucât intenția Creatorului este de a acorda bunătate creaturilor Sale, toate nivelurile creației au fost puse în funcțiune, astfel încât benevolenţa Lui să le poată emana, în așa fel, însă, încât să poată să o primească. O totală rigoare ar însemna distrugerea a tot ce nu este perfect, în timp ce o totală bunătatea ar permite totul, fără restricții. Aceste două aspecte sunt, însă, necesare pentru a asigura guvernarea bunătății și rigorii și pentru a oferi omului posibilitatea de a sluji Creatorului conform liberului său arbitru.

După Shvirat HaKelim (spargerea vaselor) prin emanația luminilor numelor MA (45) și BON (52) D-zeu ar fi putut face Tikun (rectificarea) tuturor lumilor; atunci, însă, nu ar fi existat o raţiune pentru participarea omului la această Tikun și o posibilitate de a dobândi merit.

Pentru ca omul să aibă posibilitatea de a acționa și de a rectifica creația, D-zeu a restricţionat într-un fel, revărsarea abundenţei Sale către această lume, pentru a le oferi oamenilor meritul de a face Tikun (rectificarea) conform liberului lor arbitru. Prin faptul că se vor apropia de Creator și vor învăţa căile Lui, urmare a voinței lor libere, oamenii își vor merita locul în lumile superioare atunci când se duc.

17 Care sunt impulsurile bune și rele din om?

Yeţer Hatov corespunde impulsului bun sau pozitiv din om, iar Yeţer Hara constituie impulsul său rău sau negativ.

Faptele bune ale omului au un efect asupra celor patru lumi superioare, iar faptele sale rele – asupra celor patru lumi inferioare. Numai atunci când omul păcătuiește, latura sa negativă poate crește în putere. Aspectul negativ crește în interiorul său; acesta este a sa Yeţer Hara, care îl separă de lumile superioare și îl dezrădăcinează de Kduşa [8].

[8] – Sfinţenie

Yeţer Hara încearcă aproape în permanenţă să-l seducă și să îl facă să se împiedice, în timp ce Yeţer Hatov, pe de altă parte, încearcă să-l atragă către Tora și Miţvot [9] și să-l ajute să facă Tikun (rectificarea) a propriului său Neşama [10].

[9] – Poruncile din Tora

[10] – Suflet

Cele două aspecte Yeţer Tov și Yeţer Hara au fost create pentru a-i permite omului să aleagă binele în locul răului prin propriul său liber arbitru. este

18 Ce este Grădina Eden-ului?

Este locul de odihnă pentru Neşamot (suflete) după separarea lor de fostele lor corpuri fizice. Există o Grădină a Eden-ului inferioară şi o alta superioară.

19 Ce este Gan Eden inferioară?

În Grădina Eden inferioară, Neşamot (sufletele) se bucură de plăceri spirituale dar au încă un corp spiritual asemănător fostului lor trup.

20 Ce este Gan Eden superioară?

În Grădina Eden superioară, Neşamot (sufletele) se bucură de plăceri spirituale pure și nu au nicio imagine spirituală asemănătoare cu trupurile lor anterioare.

21 Ce este timpul în Cabala?

Există o dimensiune superioară în care nu există o noțiune numită timp. Trecutul, prezentul și viitorul sunt unu. Pentru om, care este o entitate limitată fizic și temporal, nu este posibil să înțeleagă această realitate.

Toate – trecutul, prezentul și viitorul – au un scop și, în cele din urmă, tot ceea ce este și se întâmplă, va fi clar și ușor de înțeles.

22 Ce diferență există pentru fiecare zi?

Fiecare zi nouă, este rezultată dintr-o nouă emanație care o guvernează. Pentru fiecare zi, există noi Zivugim (cuplări) cu diferite aspecte ale cuplului ZON (Zeir Arpin și Nukva).

În fiecare zi, în funcție de acțiunile omului, Tefilot [12] din timpul săptămânii, Şabat sau sărbători și, în funcție de timp, diferite configurații permit diferite Zivugim – cuplări și, drept  urmare, revărsări de abundență de intensități variabile.

[12] – Rugăciuni

Fiecare zi poate fi descrisă, totodată, în termeni de permutări ale numelor lui D-zeu și prin diferite Sfirot și Parţufim (configurații) care guvernează în această zi.

23 Ce este o Yihud (unificare)?

O Yihud este unificarea unor nume sau litere, pentru a provoca o acțiune sau o reacție anume. În cartea sa Sha’ar Ruah HaKodeş, Ari Z’al explică semnificația acestor Yihudim, a diferitelor lor acţiuni și, totodată, avertizează asupra pericolului utilizării acestor nume fără o pregătire adecvată. Prin concentrarea asupra diferitelor permutări de litere sau nume de îngeri, cineva ar putea face ca aceste forțe superioare să acționeze conform voinței sale.

Unirea Sfirot și a Parţufim pentru coborârea abundenței se mai numește și Yihud.

24 Există creație din nimic?

Există o forță specială numită „Tsu’r TuK”, care are puterea de a crea entități distincte din nimic.

Această forță nu este legată de Sfirot. A fost explicată pentru prima dată în „Sefer HaYeţira” [13], care este cea mai veche scriere cabalistică. Abia după ce a fost creată, guvernarea este preluată de Sfirot.

[13] – “Cartea Creaţiei” atribuită lui Avraam

25 Cum se constituie fiecare evreu într-un garant pentru semenii săi evrei?

Kol Israel Arevim ze la ze”, fiecare evreu este un garant pentru apropiaţii săi evrei. Majoritatea rectificărilor (Tikunim), aşa cum sunt explicate în Cabala, nu sunt realizate de unul singur, ci mai mult de acțiunile mai multora. Geulah (izbăvirea) va veni ca urmare a eforturilor întregului Israel.

26 Cum se regăseşte omul în imaginea formei celeste?

Omul este ca imaginea arborelui Sfirotic și a luminilor superioare, sufletul său are 613 părți și are 248 membre și 365 de vene pentru un total de 613. În mod corespunzător, o Sfira sau o configurație (Parţuf) cuprinde 613 forțe sau lumini principale, care apoi se împart în multe părți. Această structură este similară și pentru Tora, care are 248 de porunci pozitive și 365 de porunci negative.

27 Care este numele corespunzător lui 72?

Numele AB (72) este format din șaptezeci și două grupuri de câte trei litere din trei versete ale Torei.

Este indicat în cartea Şemot (Exilul) [14] capitolul 14, din cele trei Pesukim (versete) 18, 19, 20, care au câte 72 de litere fiecare. Din aceste trei versete, luăm prima literă a versetului 18, ultima literă a versetului 19, prima literă a versetului 20, apoi a doua literă a versetului 18, penultima a versetului 19 și a doua a versetului 20 și așa mai departe pentru a obține 72 de triplete.

[14] – Exodul

Fiecare dintre aceste grupuri de câte trei litere, așa cum se explică în Zohar, are puteri speciale.

28 Care sunt diferitele niveluri ale profeției?

Profeția îşi are originea în Sfira Neţah sau Sfira Hod. Aceste Sfirot au trei părți fiecare. Diferența dintre nivelurile profeților depinde din care dintre cele trei părți ale acestor Sfirot primesc ei profeția.

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

error: Content is protected !!