CABALA REVELATĂ – Transcript curs. 11

Liberul arbitru – Partea 2

Dacă într-un complet de judecată este posibil să facem apel la judecător şi să spunem că nu cunoaştem legea – şi, poate că judecătorul va înţelege – atunci când vine vorba de legile naturii, nu există excepţii. Legile naturii funcţionează, fie că le cunoaştem, fie că nu.

Dacă aşa stau lucrurile, atunci ar fi bine să aflăm care sunt de fapt, aceste legi, cum funcţionează ele, cum sunt ghidate lucrurile, ce este predeterminat în acest sistem. Odată ce vom şti asta, vom avea posibilitatea de a căuta acel punct, în care putem alge, şi să vedem dacă există o cale prin care putem influenţa sistemul, să-l ghidăm către ceea ce numim “libertate”, ceva ce ar fi adevărata alegere. Deci să aruncăm o privire asupra acestor legi.

Baal HaSulam a scris un articol numit Libertatea. L-a scris în prima parte a secolului 20. Acest articol ne explică, modul în care fiecare formă pe care o vedem în realitate are originea în primele forme ale creaţiei. Din acel moment, se dezvoltă prin patru componente, iar acele componente au adus-o la forma în care o vedem acum şI, în cele din urmă, o vor duce la perfecţiune. (Articolul) explică legile şi fortele care funcţionează asupra creaţiei şi unde există punctul de libertate.

Să citim acest articol. Articolul începe cu un citat din Midraş – Şemot Raba, 41:

“Harut (cioplit) în tăbliţele de piatră”; a nu se pronunța Harut (cioplit), ci mai degrabă Herut (libertate), pentru a arată că sunt eliberați de îngerul morții.”

Aceasta este o afirmaţie curioasă. De ce începe acest articol despre “libertate” vorbind despre înfrângerea îngerului morţii? Asta întrucât analizează dezvoltarea şi legile naturii, nu doar la nivel fizic, ci aşa cum se aplică la toate nivelurile, adică la întreaga realitate. El ne arată în acest articol, că aceleaşi principii care funcţionează la nivelurile inferioare ale naturii, funcţionează şi la cele superioare. Şi atunci când ne conectăm la ele şi le înţelegem în profunzime, începem să înţelegem ce este viaţa şi moartea.

Pentru a putea aprecia tot ce spune Baal HaSulam în acest articol, trebuie să cunoaştem câte ceva despre natura lucrurilor în nivelul superior de existenţă. Cabaliştii ne spun că, toate generaţiile care au existat în această lume sunt de fapt, aceeaşi generaţie, adică, sunt acelaşi suflet – iar această progresie pe care o numim “viaţă şi moarte”, este de fapt o schimbare a înveşmântării esenţei sufletului, care este sufletul colectiv. Adică, trupul vine şi pleacă, dar asta nu are nici un efect asupra a ceea ce îmbracă el, asupra esenţei sufletului – şi că am progresat pe parcursul unei vieţi, care reprezintă sute de ani.

Cu alte cuvinte, sufletul colectiv al lui Adam ha Rişon a fost creat drept colectiv, a coborât in această lume prin timp şi spatiu, şi şi-a început evoluţia, trăind experienţă căutării libertăţii şi a căutării satisfacţiei prin împlinirea dorinţelor, şi s-a simţit ca o mulţime de indivizi, ce nu au legătură unul cu altul. Atunci, dacă nu şi-a împlinit scopul libertăţii, s-a mutat la alt stadiu şi a revenit drept o nouă generaţie de indivizi, ce urmăreau să îşi găsească libertatea prin împlinirea dorinţelor; bogăţie, şi aşa mai departe, trecând prin ceea ce numim ‘istorie’; ajungând la momentul distrugerii celui de-Al Doilea Templu, când Cabala a fost ascunsă, şi când au obţinut putere şi onoare. Apoi ajungând la momentul în care ne aflăm acum, adică în 1995, când Cabala nu a mai fost ascunsă, şi când intrăm într-o perioadă de rectificare colectivă. Aşadar, pentru prima dată, ne putem simţi drept acel sufelt colectiv, drept ceea ce suntem de fapt, drept sursa noastră.

De aici mai departe, evoluţia noastră trebuie să fie în limitele esenţei noastre: să dobândim aceasta dorinţă, nu pentru înţelepciune, ci pentru spiritualitate. Asta ne explică Baal HaSulam printr-un exemplu din natură. El foloseşte exemplul seminţelor de grâu dintr-un spic. Ne spune că ceea ce înţelegem prin “eu”, de fapt, ce înţelege omul de obicei, reprezintă patru factori:

  1. Sursa.
  2. Relaţia neschimbătoare dintre cauză și consecinţă, care are legătura cu însăși atributul sursei.
  3. Relaţiile sale interne de tip cauză și consecinţă, care se schimbă la contactul cu forțe străine.
  4. Relaţiile de cauză și consecinţă ale elementelor străine, care o influenţează din afară.

El le explică în felul următor:

Sursa” este materia primordială, legată de acea ființă. Căci “nu e nimic nou sub soare” și tot ce se întâmplă în lumea noastră nu este existență din absență, ci existență din existență. Este vorba de o entitate care s-a dezbrăcat de forma sa anterioară și a luat o altă formă, diferită de prima. Iar acea entitate, care și-a lepădat forma anterioară, este definită ca fiind “sursa”. În ea se află potențialul menit a fi dezvăluit și determinat la sfârșitul formării acelei manifestări. Drept urmare, ea este considerată în mod evident ca fiind cauza sa primară.

Acest prim factor este numit “sursa”. Este numit “Maţa”. Este esenţialul, materialul de baza din care suntem alcăţuiţi. Acesta ne-a fost dat de către Creator, este imprimat în noi, şi ne defineşte întreaga existenţă. Este ceva ce Creatorul a făcut din nimic; este existenţă din non-existenţă, ceva din nimic.

Acesta este materialul principal şăi a fost creat înainte de ceea ce percepem ca fiind noi. Baal HaSulam foloseşte analogia unei seminţe pentru că nu putem înţelege un procedeu decât dacă ne folosim mintea şi simţurile Superioare. Ştim că putem lua o sămânţă şi îi putem cauza moartea, descompunerea, prin plasarea acesteia în pământ, caz în care se va descompune în totalitate şi va deveni cenuşă, îşi va pierde viaţa şi forma, forma pe care a avut-o. Dar, la sfârşitul descompunerii, devine o nouă formă de viaţă.

Esenţa, aceea, Maţa sau sursa, care este informaţie pură, este transferată din acea sămânţă într-o formă nouă, iar forma cea nouă va fi un spic de grâu.

Aşadar vedem că esenţa nu este modificată in niciun fel de îmbrăcăminte. Este ceva ce se poate îmbrăca ăi dezbrăca în alte forme de viaţă. Acum, dacă putem începe să vedem acelaşi sistem funcţionând indiferent de nivelul nostru, atunci putem începe să vedem ce se întâmplă şi putem interveni, să putem găsi un punct de unde să putem alege.

Această sursă, aceasta Maţa, constă din originea şi mentalitatea tuturor strămoşilor noştri. Adică, calităţile lor mentale alături de toată înţelepciunea acumulată. Acestea se vor resimţi în noi, în noua noastră formă de viaţă, drept tendinţe subconştiente; aşa încep să se manifeste. Pot fi exprimate pozitiv sau negativ – depinzând de evoluţia necesară în acest stadiu al vieţii – şi asta depinde de mentalul nostru, de calităţile emoţiilor, şi de calităţile fizice. Această sursă nu poate fi schimbată în niciun fel. Aceasta a fost creată înainte de noi şi nu o putem influenţa nicicum.

Baal HaSulam continuă cu al doilea factor:

Acesta este o cale de cauză și consecinţă care este legată de atributul propriu sursei şi care nu se schimbă. De pildă, să ne gândim la o sămânţă de grâu care a prins rădăcini în pământ și a ajuns la starea de a genera mai multe spice de grâu. Astfel, acea stare înrădăcinată e considerată “sursă”; adică, esența grâului s-a dezbrăcat de forma ei anterioară, forma de grâu, și a căpătat o nouă calitate, aceea de grâu înrădăcinat, care este sămânța, numită “sursa”, care nu are nicio formă. Acum, după ce a prins rădăcini în pământ, ea devine potrivită pentru a prelua o altă formă, forma mai multor spice de grâu, care e menită să fie generată  din acea sursă care e sămânța.

Este ştiut de toată lumea că această sursă nu este destinată să devină nici orz, nici ovăz, ci doar să se egalizeze cu forma sa anterioară, de care s-a dezbrăcat, adică un singur spic de grâu. Și deși ea se schimbă, într-o anumită măsură, în ceea ce privește calitatea și cantitatea, căci în forma anterioară ea era un singur spic  iar acum sunt mai multe spice și, totodată, în ceea ce privește gustul și aspectul, esența formei grâului rămâne neschimbată. Aşadar, există o cale de cauză și consecinţă, atribuită atributului propriu sursei, care nu se schimbă niciodată. Astfel, orzul sau ovăzul nu va apărea niciodată din grâu, după cum am spus, iar acesta se numește al doilea factor”.

Cum putem înţelege asta?

Aici avem primul factor, Maţa, esenţa formei create. În interiorul acestei Maţa avem calităţile care formează esenţa – cele ce vor continua să existe în noile forme de viaţă. Aceasta constituie primul factor, sursa; este numărul unu. În jurul acestuia este ceea ce el numeste “al doilea factor” sau “o cale de cauză și consecinţă, atribuită atributului propriu sursei ”.  Asta înseamna că exista un program care se referă doar la calităţile din interiorul esenţei sursă. Este ca un program de calculator şi este direcţionat către acele calităţi, şi este un program de dezvoltare, facând parte din aspectul pre-determinat al formei. Şi asta este ceva ce nu poate fi schimbat sub nicio formă. Este un sistem fix şi este menit să funcţioneze cu precizie asura dezvoltării acelor calităţi din esenţă. Acesta este al doilea factor. La fel ca în cazul primului factor, nu putem influenţa aceste lucruri. Acestea sunt determinate de Creator. Acestea fiind creaţia completă şi totală şi gestionarea acestor două niveluri. Iar aceasta esenţă, prin efectul acestui program va fi purtată prin dezvoltare – prin timp, spaţiu şi tot ce este necesar să se dezvolte – până la perfecţiunea finală.

Următorii doi factori, al treilea şi al patrulea, sunt exteriori faţă de ce tocmai am văzut până acum, exteriori sufletului. Ei exercită presiune asupra noastră până la a ne dezvolta într-un mod care pare să fie impotriva voinţei noastre.

Al treilea factor: Cauză şi Consecinţă interne

Aceasta este calea interioară de cauză și consecinţă a sursei, care se schimbă la întâlnirea cu forțele străine din mediul său. Astfel, vedem că dintr-un singur spic de grâu, care prinde rădăcini în pământ, apar mai multe spice, care sunt uneori un grâu mai bogat și mai bun decât cel ce a fost semănat.

Prin urmare, aici trebuie să existe şi alţi factori implicați, care concură și se conectează cu forța ascunsă în mediu, adică cu “sursa”. Și datorită acestui lucru, apare acum adaosul în ceea ce privește calitatea și cantitatea, care era absent în forma anterioară a grâului. Acestea sunt mineralele și materialele din pământ, ploaia şi soarele. Toate acestea acţionează asupra sa, administrându-i din forțele lor și alăturându-se forței existente în sursa însăși. Și pe cale de cauză și consecinţă, ele vor produce adaosul de cantitate și calitate în ceea ce este generat.

Trebuie să înțelegem că elementele celui de-al treilea factor se alătură internalității sursei, întrucât forța ascunsă în sursă  le controlează.

Asta înseamnă că această consecinţă a sa poate fi simţită doar pentru că atinge ceva în programul intern şi în calitate. Adică, dacă ai face acelaşi lucru, de pildă, cu apa şi cu o piatră, în comparaţie cu o plantă, nu s-ar întâmpla nimic. Trebuie să aibă legătură, cauza şi consecinţa cu calităţile interioare.  Deci există în continuare aspecte extreme care afectează din exterior sufletul, care sunt corelate cu el.

În cele din urmă, toate aceste schimbări aparțin grâului, nu altei plante. Drept urmare, le definim ca fiind factori interni. În orice caz, aceste elemente sunt diferite de al doilea factor, care este totalmente neschimbător, în timp ce al treilea factor se schimbă atât la nivel calitativ cât şi cantitativ.

Acest al treilea factor, factorii externi, pot afecta dezvoltarea doar parţial. Nu afectează esenţa. Afectează doar calitatea; dacă se va dezvolta bine sau rău în concordanţă cu ceea ce o înconjoară, ce influenţeaza programul de dezvoltare.

Cu alte cuvinte, putem face un experiment în care vom pune în pământ două seminţe; una într-un mediu în care nu este soare şi destulă apă, şi una care va avea situaţia ideală – mult soare, apă, temperatura potrivită, pământ fertil – şi ceea ce veţi vedea, va fi aceeaşi plantă crescând, va fi tot grâu, va fi grâu bun sau rău, sau va fi mult sau puţin. Acesta este cel de-al treilea factor.

Forţele externe, sau străine, care se combină cu esenţa şi programul ei. Aşadar, putem avea aceste forţe ale vremii şi ale soarelui şi mineralelor, şi aşa mai departe. Iar acestea sunt direcţionate către program. Deci, influenţeaza cât de bine va funcţiona programul de bază. Acesta este factorul trei.

Acesta este exterior sufletului. Este simţit drept o forţă străină, ceva împotriva voinţei noastre, dar, putem determina care sunt forţele care vor funcţiona asupra acestui program. Anumite forţe îmbunătăţesc programul; altele nu au nici un efect. Altfel spus, nu avem un control direct asupra acestui al treilea factor.

Al patrulea factor:

Aceasta este calea cauzei și consecinţei prin elementele străine, care acționează asupra sa din exterior. Cu alte cuvinte, acestea nu au o legătură directa cu grâul – aşa cum au mineralele, ploaia sau soarele – ci îi sunt străine, cum ar fi lucrurile aflate în vecinătate sau evenimente întâmplătoare exterioare, precum grindina, vântul etc.

Și constatăm că, în procesul creșterii grâului, cei patru factori acţionează combinat. Fiecare stare particulară căreia îi este supus grâul pe parcursul procesului devine condiționată de cei patru factori, iar calitatea și cantitatea fiecărei stări este determinată de aceştia.

 Iar ceea ce am descris în cazul grâului constituie o regulă pentru fiecare manifestare din lume, chiar în cazul gândurilor și ideilor.

Întregul lanţ al transformării către atingerea libertăţii este menit să se întâmple prin gândul creaţiei pe parcursul unei vieţi, şi se numeşte “sfârşitul rectificării”. Iar până când are loc aceasta, ne aflăm în continuă dezvoltare, întorcându-ne la ceea ce numim o experienţă fizică.

Toate acestea sunt predeterminate pentru noi. Există un singur lucru pe care îl putem schimba în sistem – viteza dezvoltării, astfel încât să poată fi dobândit pe parcursul unei singure vieţi.

Acest al patrulea factor este singurul pe care il putem influenţa. Adică, întregul sistem predeterminat al dezvoltării este afectat de locul, mediul în care are loc. Astfel că o persoană poate avea primii doi factori slabi sau negativi şi, cu toate acestea, plasându-i pe aceştia şi sistemul de dezvoltare într-un mediu propice, calitatea dezvoltării poate fi dobândită şi viteza poate creşte foarte mult.

Aceasta este mica noastră zonă de libertate. Este mică, dar efectul ei este enorm. Şi ce se află sub influenţa acestor patru factori la nivelul uman? Este doar intenţia, este gândul. Cum am putea să fim responsabili pentru lucrurile pe care nu le putem controla? Gândurile şi faptele noastre iniţiale nu se află sub controlul nostru; ci doar capacitatea de a alege un mediu.

Când devine asta un lucru important? La momentul în care punctul din inimă apare în sufletul unei persoane. Atunci, Creatorul ia persoana şi o plasează într-un mediu care va permite tuturor acestor factori din suflet să se dezvolte spre perfecţiune. Iar acest mediu trebuie să fie unul de nivel uman.

Adică, trebuie să fie alcătuit din gânduri şi intenţie. Deci, mediul corect, singurul lucru pe care o persoană trebuie să-l facă în a-l alege, este să aleagă gândurile corecte, adica harta corectă a realităţii şi drumul către împlinire. Cărţile adecvate.

O persoană are nevoie de un grup bun de prieteni; unii care să aibă exact aceleaşi dorinţe de a-şi împlini dezvoltarea într-o singură viaţă, în acord cu gândurile corecte, şi un ghid care să le ofere metoda potrivită care să îi îndrume.

Atunci când apare punctul din inima, Creatorul aduce omul în acest mediu, alcătuit din acele forţe şi factori care permit sufletului să îşi termine dezvoltarea într-o singura viaţă. Ne întâlnim din nou data viitoare când vom vedea care sunt cărţile adecvate şi metoda corectă.

error: Content is protected !!