CABALA REVELATĂ – Transcript curs. 7

Echivalenţa de formă

De asemenea am învăţat că toată mişcarea din realitatea superioara, din lumea spirituală, se întâmplă doar ca un rezultat al acestei legi a echivalenţei de formă. Acum ne putem imagina, că aceasta lege a echivalenţei de formă este vreun fel de lucru mistic sau magic, o inovaţie, o noutate, şi nu este doar ceva inventat de înţeleptii Cabalei. Chiar este un principiu, o lege ce guvernează întregul univers, tot ceea ce vedem. Există în natură. Dar pur şi simplu înţelepţii ne arată că aceasta este metoda prin care ne dezvoltăm, creştem, ne mutăm şi putem împlini scopul creaţiei.

În această lecţie ne vom uita îndeaproare la această lege a echivalenţei de formă. Vom face asta printr-un articol scris de Baal HaSulam. Este de fapt o parte dintr-un articol. Provine din Matan Torah (Dăruirea Torei – darea de instrucţiuni de către Lumină). Şi este o portiune din articol, numită Inteligenţa Activă.

Ceea ce spun Cabaliştii, că fiecare persoană este obligată să îşi înţeleagă rădăcina sufletului, înseamnă că scopul omului, cel mai dorit şi plin de speranţă, este de a se uni cu Creatorul, precum în versetul: ”şi pentru a te uni cu El”; iar înţelepţii interpretează asta ca pe o uniune cu Atributele Sale, aşa cum el este înţelegător aşa şi tu … şi aşa mai departe.

El spune aici “fiecare persoană este obligată să îşi cunoască rădăcina sufletului”. Cu alte cuvinte, nu se referă doar la faptul că cineva ia o hotărâre de a se uni cu rădăcinile sufletului său, ci se referă la faptul că întregul sistem constă dintr-o mişcare provenită din Gândul Creaţiei, care mişcă persoana până în punctul în care îşi va înţelege rădăcinile sufletului.

Modul în care Gândul Creaţiei – acela de a crea o fiinţă şi a o umple cu plăcere – modul în care funcţionează în univers şi în creaţie este exprimat prin legea echivalentei de formă. Adică, toată natura funcţionează prin această lege. Există o presiune constantă în mediul nostru şi în fiecare habitat din univers, şi există o forţă echivalentă constantă care egalează presiunea interioară cu cea exterioară şi ajunge la un stadiu de echilibru, astfel ajungem la un stadiu de repaos şi confort. Aceasta este pur şi simplu legea care functionează permanent. 

Puteţi compara Cabala cu fizica lumii spirituale şi astfel ne arată asta pentru a începe să o conştientizăm şi să lucrăm cu ea. Dar această lege funcţionează de asemenea şi în universul natural şi putem să o privim prin stiinţa biologiei. De pildă, astrofizicienii ne spun că universul material s-a format printr-o explozie imensă – “big bang” – şi din acel moment mai departe, întreaga acţiune din univers este un fel de echilibrare a acestei forţe, până când va găsi un stadiu în care este nemişcat. Astfel, toate fortele din univers functionează în aşa fel încât să ajungă într-o stare de echilibru.
În lumea noastră, această lege este respectată strict şi o putem vedea la diferitele niveluri ale vieţii, în diferitele niveluri care există în lumea noastră.

De pildă, la nivelul mineral, vedem că este o mişcare a forţelor plăcilor tectonice, sau o mişcare a vremii, a apei sau aerului, căutând permanent un fel de stadiu echilibrat cu celelalte. Şi vedem cum şi nivelul vegetal respectă aceasta lege absorbind lucrurile de care are nevoie din lumină, din afara sa, printr-un proces foto-electric, un proces chimic, sau mişcarea mineralelor prin el, ca un fel de echilibrare a forţelor hidraulice care il vor mişca prin scoarţă şi prin frunze.

La nivelul însufleţit – animal – veţi observa mişcări ale animalelor către locuri unde este mâncare şi lucruri necesare supravieţuirii. Dacă forţele şi condiţiile exterioare se schimbă, există o mişcare constantă pentru a se coordona cu acestea.

Dar la nivelul uman, noi nu respectăm această lege a echivalenţei de formă, întrucât nu trăim într-un mediu precum cel mineral, vegetal sau animal. De acestea deja s-a avut grija. Aceste lucruri sunt deja perfecţionate; deja funcţionează coform acestei legi. La nivelul uman, ne confruntăm cu legi de care nu suntem constienţi şi nu stim cum să le respectăm.

Aşadar, nivelul uman, nu cel intelectual şi fizic, animalic, ci partea creaţiei însăşi – ce trebuie sa fie conectată la forţele superioare – nu este implicat în menţinerea acestor expresii fizice a echivalenţei de formă, dar trebuie să înveţe cum să menţină legea echivalenţei de formă în lumea spirituală, care este mediul lui.

Să privim către mediul în care locuim. Lumea ce înconjoară nivelul uman este un nivel de senzaţii, gânduri şi intenţii, şi există legi şi forţe care lucrează asupra noastra care sunt de aceasta natură.

Acesta este mediul în care ne regăsim. Există un câmp de influenţă, şi acest câmp de influenţă se numeşte “Creatorul”. Creatorul ne influenţează prin intermediul forţelor şi aceste forţe sunt exprimate ca nişte legi. Adică, sunt obligatorii. Ele provin de la Creator şi fiecare din acestea este una din cele 613 forţe sau legi. Acestea sunt legile iubirii; sunt legile dăruirii; sunt intenţii către creaţie.

Aici, în acest câmp, se află creaţia, plus celelalte niveluri de viaţă de sub creaţie – nivelurile 1, 2 şi 3, despre care am vorbit mai devreme. În interiorul creaturii, acolo există o presiune a forţelor care trebuie să se echilibreze cu influenţa ce vine de la Creator, şi acestea se numesc “dorinţe”.

Exista 613 dorinţe în om, la nivelul uman al creaţiei. Legea echivalenţei de formă, înseamnă că dorinţa interioară sau presiunea trebuie să se echilibreze, adică trebuie să devină echivalentă, să creeze un echilibru cu această dorinţă care are legatură cu această forţă de la Creator.

Iar la nivelul la care suntem diferiţi de aceste forţe, de cele 613 legi ale naturii umane, la nivelul la care suntem diferiţi, noi şi toate nivelurile inferioare nouă avem de suferit, lucrurile se înrăutăţesc. Până la stadiul în care ne echilibrăm, în care reuşim să găsim echivalenţa de formă şi să devenim asemenea intenţiei din spatele legii, cu întreaga viaţă, inclusiv cu fiinţa insăşi, se gaseşte o homeostază. Omul, nivelul uman, gaseşte o homeostază în acest câmp şi dobândeşte echivalenţa cu acesta, devine asemenea celor 613 legi.

Toate aceste legi care afectează atât nivelurile de viaţă inferioare nouă cât şi cele în relaţie cu oamenii, dacă omul poate să se echilibreze cu acestea, cu legea naturii, de asemenea se echilibrează cu însuşi Creatorul, întrucât cabaliştii ne spun că valoarea numerică (Gematria) cuvântului pentru “natură” (Teva) şi a cuvântului pentru D-zeu (Elokim) este 86, însemnând că sunt unu şi acelaşi lucru; asta se aplică atât nivelului uman cât şi oricărui nivel inferior lui.

Asta poate să pară ceva mecanic, este un fel de explicaţie mecanică, dar este aşa întrucât noi, ca oameni, nu simţim cu adevărat cum stările noastre interioare afectează întreaga viaţă inferioară nouă, şi nici nu trebuie cu adevărat, nu trebuie decât sa fim conştienţi de stările noastre sentimentale şi de modul cum funcţioneaza în relaţiile noastre cu lumea din jurul nostru, cu oamenii din jurul nostru, cu situaţii din viaţa noastra. Si la asta se referă de fapt echivalenţa presiunii interioare a dorinţei cu presiunea exterioară a legii.

Am invăţat din povestea Oaspetelui şi Gazdei că modul în care percepem ce sunt aceste legi şi înţelegem modul în care să ne sincronizam cu ele, se rezumă la a nu ne concentra asupra darului, adică asupra evenimentului în sine, ci de a ne concentra asupra celui care dăruieşte – care este intenţia din spatele evenimentului şi circumstanţele în care ne găsim în acel moment, şi care este atitudinea noastră în legătură cu ele? Pare un lucru foarte dificil, dar procesul prin care facem asta, deja există în natură şi nu trebuie decât să învăţăm să îl observăm, să înţelegem cum functionează, şi să facem, la rândul nostru la fel.

Să ne întoarcem la articolul Inteligenţa Activă al lui Baal HaSulam. Pe măsură ce îl citim, încercaţi să vă conectaţi la gândurile şi trăirile autorului şi, în mod special, încercaţi să înţelegeţi gândul şi sentimentul datorită cărora el vă transmite asta.

Inteligenţa Activa

Vă voi explica cu ajutorul unui desen: observăm că,

În fiecare faptă realizată în lume, va rămâne însuşi gândul care a înfăptuit-o; aşadar în masă vom găsi intenţia tâmplarului şi puterea acestuia, fie mică sau mare: la momentul realizării el a evaluat-o cu inteligenţa şi înţelepciunea sa. Astfel că cineva, care examinează o faptă şi se gândeşte la intenţia ascunsă înăuntru, realizează că prin acest început de legătură cu mintea care a realizat fapta, ei sunt de fapt, uniţi.

Putem vedea în tot ceea ce este în lume, că există un gând în spatele fiecărui lucru. Nu apar pur şi simplu din nimic. Există în mod sigur în lumea din faţa ochilor noştri, o intenţie în spatele tuturor obiectelor. Şi cunoaştem din exemplul fizic că intenţia, însemnând calitatea lucrului, grija, ceea ce ne-am dorit pentru folosinţa noastră, poate fi simţit şi în cele mai simple lucruri. Este ceea ce noi numim calitate. Nu este o senzaţie care se referă la cât de scump sau de frumos este un obiect ci, dacă privim în profunzime, putem simti intenţia din spatele lucrului; calitatea minţii, calitatea dorinţei de a ne dărui un obiect sau o împrejurare de frumuseţe.

Ne putem uita la un obiect material şi este posibil să fim orbiţi de calitatea sa opacă, dar la nivelul la care dorim să simţim şi să cunoaştem şi sa devenim asemenea lucrului din spatele său, adică “Vreau să ştiu care a fost experienţa prietenului meu, vreau să ştiu ce a vrut să exprime artistul, vreau să cunosc mesajul care ne era menit prin acesta.” Dacă iau lucrurile ca atare nu pot înţelege nimic, dar dacă privesc obiectul, pot simţi mintea artistului, a meşteşugarului care l-a făcut.

Voi sări aici, pentru a continua mai departe.

El continuă astfel:

Aşadar, când cineva se gândeşte la performanţa prietenului său, şi înţelege inteligenţa depusă în această performanţă, atunci ambii sunt în mod egal înzestraţi cu o singură putere şi inteligenţă; acum sunt, de fapt, uniţi asemenea unui om ce se întâlneşte cu prietenul său în oraş, şi se îmbrăţişează şi se sărută, şi este imposibil să-i desparţi datorită strânsei lor legături.

Cu alte cuvinte, dacă o persoană care percepe gândul din spatele darului, este în contact cu gândul, este în contact cu exact acelasi punct de origine din care au provenit obiectul şi intenţia. Şi s-a apropiat de prietenul din spatele obiectului, din spatele evenimentului. Adică, “Ah, înţeleg ce a vrut să spună artistul prin asta. Simt că ideea mi se comunică, dar nu de la distanţă, ci sunt legat de această idee, sunt unul ăi acelaşi cu cel ce a intenţionat totul.”

Aşadar, în mod general, acel aspect al Inteligenţei despre care vorbim este puterea, ce se regăseşte între Creator şi creaţia Sa, este elemental intermediar, adică, El a emanat o scânteie de Inteligenţă prin care totul se întoarce la El.

Toate aceste lucruri ce ni se prezintă drept întâmplări fizice, drept sentimente, senzaţii, dorinţe, împliniri, toate aceste lucruri ce par a fi în afara noastră, sunt de fapt Mintea Creatorului, care este, Gândul Creatorului, dezvăluit nouă la nivelul la care noi îl putem accepta. Dacă dorinţa noastră este de a înţelege de ce ne-a fost dată asta, calitatea iubirii din spatele a ceea ce ne este dăruit, atunci ne legăm de acel intermediar, Lumina. Aceasta este Inteligenţa ce emană de la Sursa.

Şi amintiti-va versetul: “Toţi cei pe care Tu i-ai creat cu înţelepciune”, adică, El a creat întregul univers cu înţelepciune, astfel, cel ce merită să înţeleagă căile prin care El a creat universul şi ordinea lui, sigur se leagă de Inteligenţa Celui ce le-a creat, astfel legându-se cu Binecuvântatul Creator.

Actele Creatorului nu sunt lucruri fizice. Amintiţi-vă, mediul în care trăiesc oamenii nu este mediul actelor fizice, care este deja în armonie perfectă cu legile naturii. Mediul oamenilor este Gândul Creatorului. Cu acesta se poate conecta o persoană. Ne putem conecta cu cauza. Conectarea cu aceasta este pur şi simplu intrarea în acelaşi gând şi aceeaşi intenţie. Odată ce aceasta începe să se întâmple, nu mai suntem izolaţi într-o lume exterioară, într-o lume materială, ci suntem conectaţi cu acel punct care emană totul în această lume.

Asta se face printr-o relaţie cu Creatorul. Este ca şi relaţia cu un iubit, cu o persoana dragă, în sensul în care atunci când iubeşti pe cineva, vrei să ştie cine eşti. Îi scrii bileţele; îi arăţi ce îţi place, îţi exprimi gândurile pentru ca legătura cu persoana dragă să nu fie doar la nivel fizic, ci cu mult peste acesta, în locul necorporal cunoscut drept iubire. Astfel aceste evenimente constante ce au loc în viaţa noastră sunt precum scrisori de dragoste, o chemare din partea Creatorului să venim la El, şi dorinţa noastră de a raspunde acestei chemări este, deasemenea, dintr-un loc şi dintr-o dorinţă de a-L cunoaşte pe cel drag în acest mod. Acesta este secretul Torei; sunt toţi Creatorii Creatorului ce aparţin creaţiei şi prin aceştia creaţia înţelege Inteligenţa ce a dat nastere la tot.

Asta înseamnă că, tot ceea ce a fost creat, fiecare expresie care există în creaţie este doar expresia Creatorului şi este direcţionată în mod special către această chemare către creaţie. Totul îi este accesibil omului. Fiecare mică părticică se presupune a fi cunoscută de către om. Cu alte cuvinte, lumile au fost create pentru om.

Şi cu asta, înţelegem de ce Creatorul ne-a arătat Instrumentul Creaţiei Sale; avem nevoie se creăm alte lumi? Mai mult, din ce am spus mai sus este clar faptul că Creatorul ne-a arătat Ordinile Sale pentru ca noi să ştim cum să ne conectăm cu El, care este împlinirea la cerinţa de “a te conecta la Atributele Sale”.

De ce ne arată un artist opera sa? Pentru că percepţia, sentimentele sale şi atitudinea sa, să ne fie accesibile şi, deşi acum nu întelegem cum sunt create lumile, prin conexiunea cu Gândul Creatorului, ne putem ridica şi cunoaşte toate legile Sale, prin care tot ce vedem în faţa noastră ia fiinţă, adică ce este acolo şi cu ce scop este acolo. Această senzaţie reciprocă de gând şi intenţie este legea în care echivalenţa de formă este exprimată la nivel uman. Ea reprezinta echilibrul dintre dorinţa interioară de a cunoaşte, de a fi plin de plăcere, şi plăcerea care există cu adevărat, singura plăcere care există cu adevărat, care este cunoaşterea Gândului Creatorului, iar acest sistem este construit perfect pentru a crea dorinţa ce va permite unei persoane să ajungă la acest echilibru. Alăturaţi-vă nouă şi data viitoare.

error: Content is protected !!