CABALIŞTI DESPRE CABALA

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

VASUL PENTRU SALVAREA UMANITĂŢII

„Putem să înțelegem clar că și Tora conține internalitate și externalitate, la fel ca întreaga lume. Drept urmare, cel care se implică în studiul Torei are și aceste două grade. Atunci când îşi sporeşte strădania în ceea ce privește internalitatea Torei și secretele ei, în aceeaşi măsură, el face ca virtutea internalității lumii – care sunt Israel – să se înalțe mult deasupra externalității lumii, care sunt Națiunile Lumii. Și toate națiunile vor confirma și vor recunoaște meritul lui Israel față de ele”.

(Rav Yehuda Aşlag: Introducere la Cartea Zohar, punctul 69)

Într-adevăr, dacă ne potrivim, însă, inimile să răspundă unei întrebări care ne frământă de când lumea, sunt încredinţat că toate aceste întrebări și îndoieli vor dispărea de la orizont și vom constata că în locul lor nu a rămas nimic, şi mă refer la această întrebare obsedantă pe care şi-o pune o întreagă lume, anume „Care este sensul vieții mele?” Cu alte cuvinte, cine este cel care se bucură de acești ani numărați ai vieții noastre care ne costă atât de mult, inclusiv numeroasele suferinţe și chinuri pe care le îndurăm pentru ei, pentru a-i fructifica la maximum? Sau, încă şi mai precis: Cine este cel căruia îi produc eu încântare? Într-adevăr, este adevărat că istoricii s-au săturat să reflecteze la această problemă și, în special, în generația noastră, nimeni nu dorește să o ia în considerare. Cu toate acestea, întrebarea ne lasă acelaşi gust amar și este la fel de obsedantă ca întotdeauna. Uneori, dă peste noi fără să fie invitată, ne ciuguleşte mințile și ne doboară la pământ, înainte să fi găsit faimoasa strategie de a ne avânta prosteşte în curenţii vieții, ca de obicei.”

(Rav Yehuda Aşlag – Baal HaSulam)

(Introducere la Studiul celor Zece Sfirot, punctul 2)

„În timp ce ortodoxia continuă să insiste exclusiv asupra Gmara și Mişna, respingând Hagada, Cabala și cercetarea … se sărăcește pe sine, și toate mijloacele pe care le aplică pentru a se apăra, fără a adopta poțiunea reală a vieții, adică lumina internă al Torei, nu vor fi de folos. Te vei fi umplut de furie … pentru că ceea ce este evident și tangibil, ceea ce este evident în Tora și Miţvot, nu poate, în niciun caz, să te aducă la obiectivul propriu, în nicio generație și cu atât mai mult în a noastră. Este posibil doar alături de extinderea multor rădăcini spirituale.”

(Rav Abraham Yitzhak HaCohen Cook, Igrot 2)

„La studierea acestei compoziții, se trezește puterea sufletelor și a acelor oameni drepți, împreună cu forța lui Moise … pentru că atunci când o practică, ei reînnoiesc lumina inovată care a fost reînnoită la scrierea acestei compoziții, iar divinitatea strălucește și luminează din acea lumină ca atunci când a fost inovată și toți cei care o studiază au trezit din nou beneficiul și acea lumină anterioară pe care Rav Şimon Bar-Yochay și prietenii săi au descoperit-o la realizarea compoziției. ”

(Ohr Yakar, Poarta 1, articolul 5)

„Studiul rectificărilor din sfântul Zohar … purifică trupul și sufletul și are virtutea de a aduce izbăvirea în curând în zilele noastre”.

(Matte Efraim)

„De aceea … atunci când (cineva) se angajează în această înțelepciune, menționând numele luminilor și vasele legate de sufletul său, acestea îl iluminează imediat într-o anumită măsură. Cu toate acestea, ele iluminează pentru el fără să îmbrace interiorul sufletului său, din lipsa vaselor potrivite să le primească. În orice caz, iluminarea pe care o primește din când în când în timpul angajării, atrage asupra lui harul de sus și îi împărtăşeşte abundența de sfințenie și puritate, care îl aduc mult mai aproape de a-și dobândi plenitudinea”.

(Rav Yehuda Ashlag – Baal HaSulam)

(Introducere la Studiul celor zece Sfirot, punctul 155)

„Când cineva citeşte cuvintele … cum este? Este ca un bolnav care bea o poțiune terapeutică ce-l ajută, deși nu este priceput în înțelepciunea medicinei.”

(Remez, partea 3, pagina 2)

„Vedem, astfel, că în chestiunile spirituale autoritatea majorităţii este răsturnată și se aplică legea “Urmează individul”, adică urmează individul evoluat. Căci este simplu să constatăm că aceia evoluaţi și educați dintr-o societate sunt întotdeauna o mică minoritate. Rezultă că succesul și bunăstarea societății este închisă și pecetluită într-o sticlă aflată în mâiniile minorității.

Aşadar, majoritatea este obligată să respecte cu meticulozitate toate punctele de vedere ale celor puțini, pentru a nu dispărea din lume. Asta întrucât trebuie să știe cu siguranță şi cu încredere deplină, că punctele de vedere adevărate și mai evoluate nu sunt niciodată în mâiniile majorităţii care are autoritate, ci mai degrabă în mâiniile celor câţiva, în mâiniile minorității imperceptibile. Asta pentru că toată înțelepciunea și tot ce este prețios vine în lume în cantități mici. Prin urmare, suntem atenționați să păstrăm punctele de vedere ale tuturor indivizilor, datorită incapacității majorităţii de a distinge ce este bine și ce este rău în ea.

(Rav Yehuda Aşlag, Libertatea)

“Toți marii cabaliști strigă în unanimitate, că atâta timp cât elimină secretele din Tora și nu practică secretele acesteia, ei distrug lumea …”

(Rav Abraham Yitzhak HaCohen Cook, Igrot 2)

„Să ai putere sufletul meu pereche pentru a face să strălucească lumina înțelepciunii celui ascuns în lume. A sosit timpul, ca fiecare să știe că izbăvirea lui Israel și a întregii lumi depinde doar de apariția înțelepciunii luminii ascunse a Torei pe un ton clar. Și cel ascuns îl va ridica în picioare şi pe cel revelat.”

(Rav Abraham Yitzhak HaCohen Cook, Igrot 2)

„Am văzut scris că interdicția de Sus de a se restricţiona de la studiul deschis al înțelepciunii adevărului a fost doar pentru o perioadă limitată, până la sfârșitul anului 1490, dar de atunci interdicția a fost ridicată și s-a permis studierea Zohar-ului. Din 1540 a fost o mare Miţva (poruncă pozitivă) pentru mase de a se studia în mulţime, bătrâni și tineri … și asta pentru că Mesia va veni întocmai din cauza asta și nu din alt motiv. Prin urmare, nu trebuie să fim neglijenți.”

(Introducere la Ohr HaChama)

„Această revelație nu va exista decât prin studiul Torei. Dar izbăvirea depinde în primul rând de studiul Cabalei”.

(Ga’on din Vilna)

„Vai de cei care fac ca spiritul lui Mesia să plece și să părăsească lumea și să nu se poată întoarce în lume. Ei sunt cei care fac Tora să fie seacă, fără niciun fel de urmă de înțelegere și de rațiune. Ei se limitează la partea practică a Torei și nu vor să încerce să înțeleagă Înțelepciunea Cabala, să știe și să înțeleagă secretele Torei și aromele Miţvot. Vai de ei, căci prin aceste acțiuni ei dau naștere săraciei, dezastrului și furtului, prădăciunii, uciderii și distrugerilor din lume.”

(Rav Yehuda Aşlag: Introducere la Cartea Zohar, punctul 70)

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

error: Content is protected !!