CABALIŞTII DESPRE ÎNŢELEPCIUNE CABALA

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

CINE AR TREBUIE SĂ STUDIEZE CABALA?

În ceea ce privește învățarea Zoharului, nu există restricții.

– Hafeţ Chaim (1843–1933)

Dacă generația mea mi-ar fi ascultat vocea, ar fi început să studieze cartea Zohar de la vârsta de nouă ani.

– Rav Isaac din Komarno,

Noţer Hesed (1806–1874)

Cine simte în lăuntru, după mai multe încercări, că sufletul său interior este în pace numai atunci când se angajează în secretele Torei, ar trebui să știe cu certitudine că pentru asta a fost făcut. Nu lăsați niciun fel de obstacole – corporale sau spirituale – să-l oprească pe cel care aleargă către sursa propriei sale vieți și a adevăratei completitudini.

– Rav Abraham Yiţhak HaCohen Kook,

Orot Kodesh 1, 88–89 (1865–1935)

Tora a fost dată pentru a fi învăţată şi predată astfel încât toți să-L cunoască pe Domnul, de la cel mai nevolnic la cel mai măreţ. Găsim, totodată, multe cărți ale cabaliștilor care atrag atenţia asupra importanței studiului înțelepciunii pe care toată lumea trebuie să o învețe.

– Rav Yiţhak Ben Ţvi Aşkenazi,

Puritatea Sanctităţii, 147 (d. 1807)

Fie ca turma sfântă să înceapă studiul cărții sfinte a Zohar-ului încă de când sânt mici, în vârstă de nouă și zece ani … și mântuirea va veni cu siguranță fără niciun fel de dureri mesianice ale facerii… Rav Şem Tov a scris deja în “Cartea Credinței” că Iudeea și Israelul vor fi salvate pentru totdeauna numai prin Înțelepciunea Cabala, întrucât aceasta este singura înțelepciune dumnezeiască dată înțelepților lui Israel din  vremuri vechi și prin ea slava lui Dumnezeu și sfânta Lui Tora vor fi revelate.

– Rav Şabtai Ben Yaakov Yiţhak Lifşitz,

Segulat Israel, sistemul 7, item 5 (1845–1910)

Cel neutru să nu spună: „Căci eu sunt un copac uscat și cine sunt eu pentru a mă apropia în sfinţenie de cărțile Cabalei?” Cei drepți au fost deja de acord că asta este soluţia înclinației și care este o minciună astăzi. Chiar și atunci când nu înțelegeți totul, cuvintele Sfântului Zohar sunt totuşi apte pentru suflet și bune pentru fiecare suflet al lui Israel; mici și mari sunt acolo, fiecare după rădăcina sufletului său.

– Rav Ţvi Hirş Ben Yaakov Horoviţ,

Hanhagot Yeşarot (Ghidare în Sus), item 5 (d. 1873)

Frate al meu, faptul că eşti preocupat de afaceri, fie că te afli bogat sau (Doamne ferește) într-o mare sărăcie, nu te scapă (Doamne ferește) de a te angaja în această înțelepciune, căci  pentru ce trăieşti și de ce ne-au fost dezvăluite toate acestea ? De ce Creatorul a dezvăluit în generația noastră ceea ce El nu a mai dezvăluit decât în generația lui Rav Akiva și a lui Rav Şimon Bar Yochay și a prietenilor săi, studiul înțelepciunii lui Ari? Nu sunteți scăpați de interioritatea Torei, pentru că fără ea omul este ca o fiară care se hrănește cu fân, așa cum este scris în Tikunim în versetul „Toată carnea este iarbă”.

—Rav Ţvi Hirş Eichenstein din Ziditchov,

Fereşte de Cel Rău, 29 (1763–1831)

Într-adevăr, dacă ne potrivim, însă, inimile să răspundă unei întrebări care ne frământă de când lumea, sunt încredinţat că toate aceste întrebări și îndoieli vor dispărea de la orizont și vom constata că în locul lor nu a rămas nimic, şi mă refer la această întrebare obsedantă pe care şi-o pune o întreagă lume, anume „Care este sensul vieții mele?” Cu alte cuvinte, cine este cel care se bucură de acești ani numărați ai vieții noastre care ne costă atât de mult, inclusiv numeroasele suferinţe și chinuri pe care le îndurăm pentru ei, pentru a îi fructifica la maximum? Sau, încă şi mai precis, cine este cel căruia îi produc eu încântare?

Într-adevăr, este adevărat că istoricii s-au săturat să reflecteze la această problemă și, în special, în generația noastră, nimeni nu dorește să o ia în considerare. Cu toate acestea, întrebarea ne lasă acelaşi gust amar și este la fel de obsedantă ca întotdeauna. Uneori, dă peste noi fără să fie invitată, ne ciuguleşte mințile și ne doboară la pământ, înainte să fi găsit faimoasa strategie de a ne avânta prosteşte în curenţii vieții, ca de obicei.

 – Rav Yehuda Leib HaLevi Aşlag (Baal HaSulam),

Introducere la Studiul celor zece Sfirot, pct. 2 (1884–1954)

DE CE DISEMINAREA ÎNŢELEPCIUNII?

Ai putere sufletul meu pereche pentru a face să strălucească lumina înțelepciunii celor ascunși în lume. A sosit momentul ca fiecare să știe că mântuirea lui Israel și a întregii lumi depinde doar de apariția înțelepciunii luminii ascunse a Torei într-o nuanţare limpede. Iar ce este ascuns va ridica în picioare şi ceea ce este revelat.

– Rav Abraham Yiţhak HaCohen Kook,

Igrot 2 (1865–1935)

Am văzut scris că interdicția de Sus de a se opri studiul liber al înțelepciunii adevărului a fost doar pentru o perioadă limitată, până la sfârșitul anului 1490, dar de atunci interdicția a fost ridicată și a fost dată permisiunea de a fi studiată Cartea Zohar. Începând din 1540, s-a considerat o mare Miţva (faptă foarte bună) ca masele să studieze în public, bătrâni și tineri … și asta pentru că acesta este motivul pentru care va veni Mesia și nu altul, oricare ar fi acela. Prin urmare, nu trebuie să fim neglijenți.

– Rav Chaim David Yosef Azulai (Chidah),

Introducere la Ohr HaHama, 81 (1724–1806)

Numai prin expansiunea Înțelepciunii Cabala în mase vom obține o completă izbăvire … Atât individul, cât și națiunea nu-şi vor îndeplini scopul pentru care au fost creați, decât prin dobândirea părții interne a Torei și a secretelor sale … De aceea, mai întâi avem nevoie de o mare expansiune a înțelepciunii în interiorul națiunii, pentru a merita să primim beneficiul lui Mesia al nostru. Aşadar, expansiunea înțelepciunii și venirea lui Mesia al nostru sunt interdependente. Prin urmare, trebuie să înfiinţăm seminarii și să compunem cărți, pentru a grăbi diseminarea înțelepciunii în întreaga națiune.

– Rav Yehuda Leib HaLevi Aşlag (Baal HaSulam),

Introducere la Pomul Vieţii, pct. 5 (1884–1954)

Când iluminarea se diminuează din partea Copiilor lui Israel în cursul exilului, iar precedența dumnezeiască dispare și este uitată de ei, mulți vor cădea în capcanele corporalității … Asta se va întâmpla pentru că secretele Torei vor dispărea din ei. Nu mulți vor fi înțelepți și vor cunoaște secretul, poate doar unul într-un oraș și mulți vor înota în canalele erorii.

– Rav Moşe Kordovero (Ramak),

Cunoaşte-L pe Dumnezeul Tatălui tău, 139–40 (1522–1570)

Mântuirea depinde în primul rând de studiul Cabalei.

– Vilna Gaon,

Even Şlema 11,13 (1720–1797)

Și vor cunoaște secretele Torei și gustul Miţvot … pentru că sufletul este întărit de ele și este izolat cu Făcătorul său… și pe lângă binele ce este ascuns în lumea care vine pentru a te adânci şi a învâţa din el, în lumea asta gustă din gustul lumii următoare. În virtutea adâncirii în ea, Mesia va veni, pentru că atunci pământul va fi plin de cunoaștere și acesta va fi motivul pentru a grăbi venirea Lui.

– Rav Isaia Ben Abraham HaLevi Horowiţ

(Sfântul Şlah), Primul Articol, 30 (1565–1630)

Am știri despre orașul Praga … și despre cum iudaismul decade acolo zi de zi … Într-adevăr, anterior Tora revelată era suficientă; dar acum, în zilele lui Mesia, trebuie să existe și învățătura celor ascunse … Înainte, înclinația rea nu era la fel de puternică, iar Tora revelată era suficientă ca remediu pentru aceasta. Dar acum, înainte de mântuire, înclinația rea este în creștere și trebuie să fim întăriți și cu ce este ascuns.

– Rav Simha Bonim din Pşişa,

Tora Bucuriei, 57 (1767–1827)

Trebuie să o cunoaștem, pentru că ni se poruncește: „Cunoașteți această zi și puneți-o în inima voastră, căci Domnul, El este Dumnezeu”. Astfel, suntem meniţi să cunoaștem și nu numai să credem, ci mai degrabă cu chestiuni care raționează cu inima.

– Rav Moşe Chaim Luţato (Ramhal),

Cartea Războiului lui Moise, Legi, 349 (1707–1746)

BENEFICII

În viitor, copiii lui Israel vor ieși din exil numai cu ajutorul cărții Zohar.                                           

– Rav Şimon Bar Yohay,

Paraşa Naso, Cartea Zohar (sec.2 en)

Studiul cărții Zohar este preferabil și mai presus de orice studiu.

– Rav Chaim David Yosef Azulai (Chidah) (1724–1806)

Dobândirea începe de la Tora ascunsă și abia după aceea se dobândesc porțiunile rămase din Tora și numai în final se dobândeşte Tora revelată.

– Vilna Gaon, Siddur (1720–1797)

Această revelație nu va fi, decât prin studiul Torei. Dar izbăvirea depinde în primul rând de studiul Cabalei.

– Vilna Gaon (1720–1797)

În timp ce ortodocşii continuă să insiste exclusiv asupra Gomorei și Mișnei, respingând Agada, Cabala și cercetarea … se sărăcește pe sine, și toate mijloacele pe care le aplică pentru a se apăra, fără a adopta poțiunea reală a vieții, adică lumina internă a Torei, nu va fi de folos. Va fi umplut de furie … pentru că ceea ce este evident și tangibil, care este evident în Tora și Miţvot, nu poate, în niciun caz, să aducă pe cineva la obiectivul propriu, în nicio generație și cu atât mai puţin în a noastră. Este posibil doar alături de extinderea multor rădăcini spirituale.

– Rav Abraham Yiţhak HaCohen Kook,

Igrot 2 (1865–1935)

Studiul rectificărilor Sfântului Zohar … purifică trupul și sufletul și are virtutea de a aduce izbăvirea în curând în zilele noastre.

– Matte Efraim

La studierea acestei compoziții, se trezește în tine puterea sufletelor și a acelor oameni drepți, împreună cu forța lui Moise … pentru că atunci când este practicată, se reînnoieşte Lumina reînnoită la scrierea acestei compoziții, iar divinitatea strălucește și luminează din aceea Lumina așa cum a făcut-o atunci când a fost inovată și toți cei care o studiază, au trezit în ei din nou beneficiul și acea fostă Lumină pe care rabinul Şimon Bar Yochai și prietenii săi o descoperiseră la crearea compoziției.

– Rav Moşe Kordovero (Ramak),

Ohr Yakar, gate 1, item 5 (1522–1570)

Vai de cei care fac ca spiritul lui Mesia să dispară din lume, ca să nu se mai întoarcă niciodată, care fac Tora să se usuce, fără umezeala minții și a cunoștințelor, pentru că se limitează la partea practică a Torei și nu doresc să încerce să înțeleagă Înțelepciunea Cabala, să cunoască și să se educe în secretele și raţiunile din spatele Torei și Miţvot (poruncilor). Vai, ei cauzează prin faptele lor sărăcia, ruina și jaful, jafurile, uciderile și distrugerile din lume.

 – Tikunei Zohar, Tikun 30

Chiar și atunci când nu are vasele potrivite, atunci când se angajează în această înțelepciune, menționând numele luminilor și vasele legate de sufletul său, acestea îl iluminează imediat într-o anumită măsură. Cu toate acestea, ele iluminează pentru el fără să îmbrace interiorul sufletului său, din lipsa vaselor potrivite să le primească. Cu toate acestea, iluminarea pe care o primește din când în când în timpul angajării, atrage asupra lui harul de sus și îi împărtăşeşte abundența de sfințenie și puritate, care îl aduc mult mai aproape de a-și dobândi plenitudinea.

– Rabbi Yehuda Leib HaLevi Aşlag (Baal HaSulam),

Introducere la Studiul celor zece Sfirot, pct. 155 (1884–1954)

Când cineva citeşte cuvintele … cum este? Este ca atunci când cineva bolnav bea o poțiune terapeutică ce ajută, fără ca acela să fie priceput în înțelepciunea medicinei.

– Rav Moşe, Zechuta (Remez), partea 3, 2 (1625–1698)

Toți marii cabaliști strigă în unanimitate, că atâta timp cât sunt date la o parte secretele din Tora și nu sunt practicate secretele, este distrusă lumea.

– Rav Abraham Yiţhak HaCohen Kook, Igrot 2 (1865–1935)

ISRAEL ŞI NAŢIUNILE

Învierea națiunii este fundamentul pentru construirea marii căințe – pocăința lui Israel și pocăința lumii, care va urma.

– Şopteşte-mi Secretele Domnului, din Spusele lui Rav Kook

Israel – națiunea a cărui universalism complet este înrădăcinat adânc în sufletul său.

– Şopteşte-mi Secretele Domnului, din Spusele lui Rav Kook

Dar dacă, Doamne ferește … un om al lui Israel va degrada virtutea internalității Torei și a secretelor ei, … ca și cum ar fi inutil, prin aceasta dezonorează şi degradează  internalitatea lumii, care sunt Copiii Israel și amplifică externalitatea lumii – adică Națiunile Lumii – mai presus de aceştia. Un astfel de om va umili și va dezonora pe Copiii lui Israel și va privi pe Israel ca fiind de prisos, ca și cum lumea n-ar avea nevoie de ei, Doamne ferește.

Rabbi Yehuda Leib HaLevi Aşlag (Baal HaSulam),

Introducere la Cartea Zohar, pct. 69 (1884–1954)

Rabinul Elazar Bar Abina spune: „Nici o nenorocire nu vine în lume, ci pentru Israel”.

– Talmud Bavli, Masechet Yevamot, 63

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

error: Content is protected !!