CAPITOLUL 1

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

1) Există un Emanator și există un emanat. Emanatul conține patru elemente: foc, vânt, apă și praf. Acestea sunt cele patru litere HaVaYaH (YodHeyVavHey), dar în acelaşi timp și HB TM, precum și TANTA, și sunt totodată ABYA, care sunt cele patru Bhinot (discernăminte/aspecte) ale omului:

  1. omul interior, care este spiritualitatea. Se numește NRNHY.
  2. trupul,
  3. îmbracămintea trupului și
  4. casa în care locuiesc omul și îmbracămintea sa. (1)

Ohr Paşut (Lumina Simplă)

1) Există un Emanator și există un emanat. Emanatul conține patru elemente …

Acest lucru ne învață o regulă importantă care conține întreaga înțelepciune, să învățăm să cunoaştem cum în întregul ansamblu până şi în cele mai mici detalii ale sale toate sunt similare, întrucât toată realitatea, cea superioară și cea inferioară împreună, este constituită din numai cinci Bhinot: Keter, Hochma, Bina, Tiferet și Malhut. Acestea sunt denumite cu numele celor cinci lumi: Adam Kadmon, Aţilut, Briya, Yeţira și Asiya. AK (Adam Kadmon) este Keter, adică rădăcina a tot ceea ce este,  Emanatorul. Lumea Aţilut este Hochma, lumea Briya este Bina, lumea Yeţira este Tiferet, iar lumea Asiya este Malhut. Acestea sunt cele patru litere ale numelui HaVaYaH: Yod este Hochma, primul Hey este Bina, Vav este Tiferet, iar Hey de jos este Malhut. Ele se mai numesc Ta’amim, Nekudot, Tagin și Otiot. Rezultă că toate lumile sunt incluse într-un unic HaVaYaH, adică Hochma și Bina, Tiferet și Malhut, iar vârful lui Yod este considerat a fi Emanatorul, adică lumea AK. În mod corespunzător, în realitate nu există nici un singur element care să nu conțină aceste cinci Bhinot KHB TM.

Raţiunea acestor lucruri este aceea că totul este emanat și creat doar de Sfira (singularul pentru Sfirot) Malhut, iar Malhut cuprinde cu necesitate cele patru Bhinot de deasupra ei, care o preced, întrucât ea este cea mai de jos dintre cele cinci Bhinot. Drept urmare, primele zece Sfirot care au apărut după prima restricționare (Ţimţum),  poartă numele de „lumea AK” sau „linia Ein Sof”, care începe lângă Ein Sof și se sfârşeşte în punctul acestei lumi, şi care a apărut printr-un Zivug în Sfira Malhut și conține, prin urmare, în mod necesar, cele cinci Bhinot menționate mai sus, precum și cele patru lumi ABYA și toate detaliile din ele, care apar de asemenea printr-un Zivug în Sfira Malhut. Astfel, aceleaşi cinci Bhinot există și în ele.

Trebuie știut faptul că cele zece Sfirot: KHB HGT NHYM nu sunt decât cinci Bhinot, care sunt de fapt KHB TM. Numărăm zece Sfirot întrucât Tiferet conține, la rându-i, șase Sfirot: HGT NHY. Raţiunea pentru care Tiferet conține șase Sfirot este Hitkalelut (amestecul / contopirea) acestor Sfirot una în alta, prin care fiecare dintre ele este inclusă în toate celelalte.

Aşadar, există cinci Bhinot în Keter, cinci Bhinot în Hochma, cinci Bhinot în Bina, cinci Bhinot în ZA și cinci Bhinot în Malhut. Cu toate acestea, Hitkalelut în GAR ale lui Tiferet nu este o Hitkalelut completă, întrucât Sfira Tiferet este lumină Hasadim și este considerată Guf (corp), deci cum ar putea ea să conțină cele trei Bhinot KHB, care sunt în esență lumină Hochma? De aceea, discernem o Hitkalelut a lui KHB, care au coborât din gradul lor și au devenit trei Hasadim. Aceasta este raţiunea pentru care numele lor a fost schimbat în HGT și drept care, totodată, cele cinci Bhinot pe care le conţine se numesc HGT NH, care indică faptul că KHB  incluse în Tiferet au devenit în ea Hasadim și nu conțin Hochma, în timp ce calitatea proprie este Neţah, iar Hod este Hitkalelut a lui Malhut în ea. Totodată aceasta este raţiunea pentru care sunt numite „cinci Hasadim”.

În acelaşi timp, în Malhut nu există o Hitkalelut completă a lui KHB și, de aceea, ele sunt numite HGT, ca şi în ZA, în vreme ce cele cinci Bhinot HGT NH sunt numite în ea „cinci Gvurot”, întrucât toate sunt distinse ca Gvurot. Totodată, Sfira Yesod este o Hitkalelut a celor cinci Hasadim din Tiferet și nu constituie o Bhina nouă în sine.

Astfel, aceste zece Sfirot nu sunt nici mai mult nici mai puţin decât cinci Bhinot, fiecare dintre ele conținându-le pe toate celelalte. De asemenea, există o diferență în această chestiune a Hitkalelut, întrucât numai GAR le include pe toate cele cinci Bhinot în totalitate, motiv pentru care ele sunt considerate a avea KHB TM complete în fiecare dintre ele. În Tiferet, însă, unde KHB au devenit Hasadim, deși sunt alcătuite din KHB, ele lipsesc, întrucât au devenit în ea HGT. De aceea Tiferet este considerată ca având șase Sfirot HGT NHY, pentru a sublinia absența lui KHB din ea. Rezultă că fiecare KHB constă din zece Sfirot, care sunt cele trei Bhinot KHB, cele șase Sfirot ale lui ZA și Malhut, întrucât această inovație care a fost făcută în ZA, ale cărei cinci Bhinot au devenit cinci Hasadim, este de asemenea inclusă în fiecare din KHB. Cu toate acestea, ZA are doar șase Sfirot HGT NHY, întrucât îi lipsesc cele trei Bhinot KHB, dar numai acele trei Hasadim numite HGT. Rezultă că aceste HGT NHY care sunt conținute numai în Tiferet nu sunt urmare unui merit al său față de GAR ci, dimpotrivă, indică lipsa lui GAR în ea.

Motivul pentru care ARI socoteşte numai patru Bhinot HB TM și nu cinci Bhinot KHB TM este acela că Keter este considerată rădăcina tuturor celor patru Bhinot și nu este socotită împreună cu acestea.

2) Toate aceste Bhinot constau din patru Bhinot. Ele sunt: Prima Bhina (singularul de la Bhinot) a spiritualității, Neşama pentru Neşama și NRN. A doua Bhina, care este Guf-ul (corpul), constituit din Aţamot (oasele), Moach (măduva) din ele, Gidin (venele), Basar (carnea) și Or (pielea). Așa cum este scris: „Îmbrăcați-mă cu piele și carne și legați-mă cu oase și vene”.

3) A treia Bhina sunt Levuşim (veşmintele). Se știe că acestea sunt acele veşminte obligatorii pentru un preot obișnuit (spre deosebire de Marele Preot): o cămașă, pantaloni, o mitră și o curea. Pentru Marele Preot acestea patru sunt mai preţioase, constituind îmbracămintea numelui ADNI, după cum este menționat în  Zohar, ele fiind îmbracămintea numelui HaVaYaH, dar sunt în esență doar patru Bhinot. A patra Bhina este casa, și există casa, curtea, câmpul și deșertul. Cu toate acestea, în toate aceste patru Bhinot specifice există o Bhina care le conține pe toate, care se află între fiecare două Bhinot și le conține pe ambele.

4) Odată ce am clarificat că toate ființele emanate sunt o Bhina care cuprinde toate cele patru elemente, care sunt cele patru litere YodHeyVavHey, și care sunt cele patru lumi ABYA ce au o Bhina superioară, a cincea dintre ele și Ein Sof, acum vom dezvolta în legătură cu fiecare lume în general, apoi vom reveni să le explicăm pe toate împreună, ca pe un întreg. (2)

5) Tot ceea ce a fost creat în toate lumile sunt doar patru Bhinot, care sunt HaVaYaH. Acestea constituie spiritualitatea, care se numește Neşama, și organele corpului, veșmintele și casa.

6) Să vorbim mai întâi despre lumea Aţilut și de acolo vom înțelege restul. Interioritatea întregii lumi Aţilut o constituie spiritualitatea numită Neşama (sufletul). Acesta este îmbrăcat în interiorul organelor corpului, care se numesc Kelim (vase). Acestea sunt cele zece Sfirot numite Roş (capul), Zero’ot (brațele) și Guf (corpul).

7) Să ne întoarcem la chestiunea Guf-ului, pentru că această Bhina constituie cele zece Sfirot, zece calități, întrucât există o limită și o măsură a lor. Este scris în Pirkey Heichalot, în măsura nivelului, că aceasta este de 2 miliarde 236 de milioane de parse. Acest Guf este îmbrăcat în Levuşim (veşmintele) lumii Aţilut și, așa cum au spus înțelepții noștri, Creatorul s-a îmbrăcat în zece Levuşim, un Levuș de mândrie, așa cum s-a spus: „Domnul este Rege, El poartă mândria”. Acesta este sensul a ceea ce este menționat în Pirkey Heichalot, cum că acolo veşmântul Creatorului se numește Zahariel, dar Neşama din interiorul acestuia nu are nicio măsură. Cu toate acestea, în comparație cu Ein Sof, le putem numi şi „măsuri și Sfirot” ale lui Neşama.

8) Aceste Levuşim se află în interiorul caselor, care sunt cele șapte Heichalot (palate) din lumea Aţilut, care constituie lumea însăși. Acestea sunt cerul și pământul și aerul dintre ele, întrucât toate acestea sunt considerate „case”. Ele sunt numite „lumea Aţilut”, în interiorul căreia locuiește Adam cel superior, care este un suflet și un corp, și ținuta regală așezată în palatul Regelui superior, Care este întreaga lume Aţilut.

9) Aceste patru Bhinot sunt considerate a fi cele zece Sfirot care încep de la Hochma și conțin patru Bhinot. Există, de asemenea, Bhina Keter, care este a cincea Bhina, rădăcina tuturor, și care conține și rădăcina celor patru Bhinot menționate mai sus. Rezultă că lumina și sufletul lui Keter constituie rădăcina celor zece Sfirot din sufletele lumii Aţilut care încep de la Hochma, iar corpul lui Keter constituie rădăcina celor zece Sfirot ale corpurilor celor zece Sfirot de Aţilut care încep de la Hochma. De asemenea, Levuşim de Keter constituie rădăcina celor zece Sfirot de Levuşim ale celor zece Sfirot de Aţilut care încep de la Hochma, iar Heichal (singularul pentru Heichalot) de Keter constituie rădăcina celor zece Sfirot de Heichalot ale celor zece Sfirot de Aţilut care încep de la Hochma.

10) După aceea, lumea Briya a fost creată exact în aceeași manieră, unde prin Masah-ul (ecranul) care este baza lui Heichal de Aţilut, aceasta a luminat în jos și a imprimat acolo o amprentă a tot ceea ce se afla în lumea Aţilut . Este numită „lumea Briya”, Intrucât este o lumină a unei ramuri și nu lumina superioară în sine. Cu toate acestea, din moment ce preia amprenta lumii Aţilut, ar trebui să conțină toate Bhinot care există în Aţilut.

11) Într-adevăr, regula de mijloc care este mai directă decât toate celelalte este aceasta: în toate cele zece Sfirot de Aţilut, inclusiv Keter, există Şoreş (rădăcina), Neşama, Guf, Levuş, Heichal. La fel este și în lumile BYA și, de asemenea, în lumea AK, care este rădăcina tuturor lumilor ABYA.(3)

12) Rezultă că tot ce este emanat este un HaVaYaH care este format din cinci Bhinot, care sunt vârful lui Yod în AK, Yod în Aţilut, Hey în Briya, Vav în Yeţira și Hey în Asiya iar fiecare dintre aceste Bhinot le conține pe toate cele cinci.

Ohr Paşut

12) Tot ce este emanat este un HaVaYaH care este format din cinci Bhinot, care sunt vârful lui Yod în lumea AK, Yod în lumea Aţilut etc., și fiecare dintre aceste Bhinot le conține pe toate cele cinci. Aceste cinci Bhinot sunt în Lumina Superioară însăși. Din perspectiva lor, nu există nici o schimbare de la o lume la alta sau de la un grad la altul. Toate schimbările în lumi și grade sunt doar în Masahim (pluralul pentru Masah) în Kli-ul Malhut pe care s-a făcut un Zivug de Haka’a (cuplare prin impact), ceea ce ridică Ohr Hozer (lumina reflectată) care îmbrăca lumina superioară.

Există patru discernăminte ale lui Aviut (grosieritate) în acest Masah. Cel mai gros (grosier) Masah revelează cel mai înalt nivel prin al său Zivug (cuplare) cu lumina superioară, întrucât Aviut în Bhina Dalet (faza a patra) generează un nivel complet al lui Ohr Hozer până la Keter, nivelul de Aviut de Bhina Gimel (faza a treia) este numai până la Hochma, Aviut din Bhina Bet (faza a doua) este doar până la Bina, iar Aviut de Bhina Alef (primul discernământ) este numai până la ZA. Dacă în Masah nu există decât (Bhina) Şoreş de Aviut, el generează numai nivelul de Malhut.

Acestea sunt toate schimbările între cele cinci lumi AK și ABYA, întrucât Masah-ul din Bhina Dalet serveşte în AK; prin urmare, Ohr Hozer acolo extinde nivelul de Keter. De aceea, este privit ca şi Keter pentru toate lumile. Masah-ul lui Bhina Gimel operează în lumea Aţilut, iar Ohr Hozer acolo extinde nivelul de Hochma. De aceea, lumea Aţilut este considerată ca fiind Hochma a tuturor lumilor. Masah-ul lui Bhina Bet operează în lumea Briya, extinzând doar nivelul de Bina. De aceea, lumea Briya este considerată Bina a tuturor lumilor. Masah-ul lui Bina Alef operează în lumea Yeţira care extinde doar nivelul de ZA și, prin urmare, aceasta este privită ca ZA al tuturor lumilor, adică Tiferet. Cel mai slab Masah al tuturor este în lumea Asiya; prin urmare, acolo există doar nivelul de Malhut.

Deși cele patru Bhinot ale lui Ohr Yaşar (lumina directă) sunt toate egale, chiar și în lumea Asiya, ele au doar nivelul de Malhut în Asiya, iar în lumea Yeţira există doar nivelul de ZA în toate cele patru Bhinot ş.a.m.d..

Am putea să ne întrebăm: Există cinci Parţufim în lumea AK, care sunt cinci niveluri unul sub celălalt. Tot aşa, la fel este în lumea Aţilut, unde aceştia poartă numele de AA (Arih Anpin), AVI (Aba ve Ima) și ZON (Zeir Anpin și Nukva). Aşadar, cum diferă oare ZON de AK de ZON de Aţilut și de ZON ai restului lumilor, care sunt Yeţira și Asiya? Fapt este că fiecare lume se distinge în primul rând în funcție de calitatea sa cea mai înaltă. Întrucât Parţuf-ul Galgalta al lumii AK, care este cel mai înalt, are nivelul de Keter, restul Parţufim sunt consideraţi grade ale lui Keter. La fel este și în lumea Aţilut al cărui Parţuf cel mai înalt, numit AA, are nivelul de Hochma. Aşadar, toți Parţufim sunt considerați drept grade ale lui Hochma. De asemenea, întrucât Parţuf-ul cel mai înalt din lumea Briya are nivelul de Bina, toţi sunt consideraţi grade ale lui Bina. La fel, în lumea Yeţira, Parţuf-ul său cel mai înalt are doar nivelul de ZA, deci toate gradele din el sunt numai grade ale lui ZA. În Asiya, de asemenea, Parţufim sunt priviți ca grade ale lui Malhut. Regula este că toate gradele din orice lume sunt legate de cel mai înalt Parţuf din acea lume și sunt considerate ca ramuri ale acestuia, lumina lui strălucind în toate ramurile sale.

13) Vârful lui Yod în lumea AK conține primul HaVaYaH al altor cinci Bhinot, care sunt cele cinci Bhinot menționate mai sus în AK însăşi. Acestea sunt AK și ABYA din ea, care sunt cinci Bhinot: Şoreş, Neşama, Guf, Levuş și Heichal. De asemenea, Yod în lumea Aţilut conține un HaVaYaH care include în el toate cele cinci Bhinot menționate mai sus și, la fel se întâmplă în restul literelor din BYA. Aşadar, sunt cinci litere care fiecare le conține pe toate, făcându-le să fie douăzeci și cinci de Bhinot.

14) După aceea, în aceeași manieră, există o altă includere în care fiecare dintre ele conține toate cele douăzeci și cinci de Bhinot. Acest lucru se întâmplă pentru că Yod al lumii Aţilut conține un HaVaYaH care este format din toate cele cinci Bhinot și fiecare dintre cele cinci Bhinot este alcătuită din cinci. Acestea sunt cele zece Sfirot din Şoreş, zece Sfirot din Neşama, zece Sfirot din Guf, zece Sfirot din Levuș și zece Sfirot din Heichal. La fel este în vârful lui Yod al lumii AK, în litera Yod a lumii Aţilut, în litera Hey a lumii Briya, în litera Vav a lumii Yeţira etc.

15) Rezultă că, pe scurt, AK este vârful lui Yod și conține un HaVaYaH care cuprinde cinci Bhinot: Şoreş, Neşama, Guf, Levuş și Heichal. Fiecare dintre aceste Bhinot cuprinde cinci, care sunt zece Sfirot din Şoreş, zece Sfirot din Neşama, zece Sfirot din Guf, zece Sfirot din Levuș și zece Sfirot din Heichal. De asemenea, fiecare Sfira din aceste zece Sfirot este inclusă în cei cinci Parţufim (pluralul pentru Parţuf) care sunt rădăcina și ABYA.

_______________

(1) Pomul Vieţii, Partea 2, Poarta 42, Capitolul 1

(2) Pomul Vieţii, Part 2, Poarta 42, Capitolul 2

(3) Pomul Vieţii, Part 2, Poarta 42, end of Poarta 2

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

error: Content is protected !!