CAPITOLUL 12

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

229) Motivul pentru care Israel a fost exilat printre națiuni a fost deja explicat în porțiunea Re’eh cu privire la porunca de a ţine minte exodul din Egipt. Am spus că Adam HaRişon conține toate sufletele și toate lumile. Când a păcătuit, toate acele suflete au căzut din el în Klipot care se împart în șaptezeci de națiuni. Israel trebuie să fie exilat acolo în toate națiunile şi în fiecare în parte pentru a colecta crinii sufletelor sfinte care s-au împrăștiat printre acei spini. Este aşa cum au spus înțelepții noștri în Midraş Raba, „De ce a fost Israel exilat printre națiuni? Pentru a-şi adăuga prozeliţi.”(1)

230) Exilul în Egipt a fost, de asemenea, explicat acolo, întrucât la acea vreme, majoritatea acestor suflete sau toate sufletele erau amestecate cu Klipot numite „Egipt”. Totuși, cine au fost aceste suflete specifice este clarificat în explicația referitoare la Paște și exodul din Egipt.

Ohr Paşut (Lumină simplă)

230) Exilul în Egipt … erau amestecate cu Klipot numite „Egipt”. Egiptul înseamnă Klipot corespunzătoare lui Garon de ZA, care este un loc îngust (Ţar). Asta înseamnă că sunt considerate ca şi Klipot vizavi de GAR de Guf de ZA, de la Garon la Hazeh, unde Hasadim este acoperită, întrucât Hasadim este revelată numai de la Hazeh în jos. Aceasta este considerată a fi ţara Canaan-ului, care este considerată VAK de Guf de ZA. Atâta timp cât Klipot ale Egiptului se agață pentru a suge din GAR de Guf de ZA, făcând sufletele să păcătuiască extinzând iluminarea Haya către locul lui GAR de Guf de ZA, astfel încât, de asemenea, ele să se poată bucura de abundență, HG de ZA rămân ascunse în Roș și nu se extind de la Garon în jos. Aceasta este semnificaţia faptului că Garon (gâtul) devine un loc îngust. Asta presupune blocarea luminii Hasadim datorită agăţării egiptenilor în dreptul spatelui gâtului lui ZA.

Aceasta este semnificaţia exilului în Egipt, întrucât sufletele copiilor lui Israel au căzut sub autoritatea lor și au trebuit să le slujească în funcție de dorința lor, pentru a extinde către ei lumina Hasadim revelată, către locul lui GAR de Guf de ZA de la Garon în jos. De aceea Mochin de ZA s-au îndepărtat și nu au iluminat către copiii lui Israel până când nu au fost eliberați din mâinile lor, iar Mochin de Haya de ZA s-au născut și s-au extins în locul lor de la Hazeh de ZA în jos. Aceasta este semnificaţia exodului din Egipt.

În toate aceste explicații, trebuie să ne amintim că rectificarea poate surveni în sufletele oamenilor doar prin Mochin de Haya de ZA, întrucât Nukva de ZA, Rahela, nu are puterea de a elibera suflete înainte ca ZA să dobândească Mochin de Haya, cu atât mai puțin suflete care sunt rezultate din Nukva de ZA. În felul acesta vom înţelege că exilul în Egipt s-a datorat esențial lipsei de Mochin de Haya în ZA. Puterea Egiptului de a-i înrobi pe Israel a fost aceea de a face ca sufletele lui Israel să păcătuiască și să atragă iluminarea Mochin la calitatea lor, în locul lui GAR de Guf de ZA, care sunt numite „încleştarea cefei”, care este o continuare a păcatului pomului cunoașterii.

Cu toate acestea, în afară de nelegiuirea menționată mai sus, în ele a fost inclusă și spurcăciunea șarpelui care se întinde de la Klipot, opuse lui Ţimţum Alef, numită „moarte”. Prin această forță, ele i-au dat morţii pe copiii lui Israel, precum în versetul: „Dacă este băiat, daţi-l morţii”. Este aşa întrucât orice Bhina (discernământ) nesortată  include toate Bhinot de Klipot. Însă, principala forță a răului a egiptenilor a fost extinderea lui Hasadim revelată la locul interzis numită „încleştarea cefei”, considerată ca fiind anularea liniei Parsa de Ţimţum Bet. Aceasta este semnificația versetului „Și-au făcut viața amară cu muncă grea cu mortar și cărămizi.”

231) Acum vom explica pe scurt aceste lucruri. S-a clarificat anterior, în versetul, „Du-te la Iosif; indiferent ce-ţi va spune, tu să faci”, întrucât el a constatat în spiritul sfințeniei că erau scântei de Keri ale sufletelor sfinte pe care Adam HaRişon le-a generat în primii 130 de ani, numite „suferinţe ale fiilor omului”, adică ale lui Adam HaRişon. Datorită plăcerilor pe care le-a avut în timp ce le trăia, ca plăceri ale fiilor omului, demon și demoni, care sunt Lilit și Na’ama etc., au fost inversate și au devenit suferinţe în loc de plăceri. Drept urmare, el le-a convertit și le-a tăiat împrejur.

Ohr Paşut

231) Drept urmare, el le-a convertit și le-a tăiat împrejur. Circumcizia înseamnă îndepărtarea prepuţului, care înseamnă cele trei Klipot rele îmbrăcate în șarpele impur. Iosif le-a circumcis pentru a îndepărta din ele această Klipa grea, care este începutul tuturor rectificărilor. Au rămas, totuşi, încă în Klipa lor principală numită „încleştarea cefei”. Acei egipteni care au fost circumciși de Iosif s-au reîncarnat ulterior în mulțimea amestecată cu care Moise a trudit din greu pentru a-i rectifica și de încleştarea cefei.

232) Fapt este că, referitor la ceea ce am clarificat despre Cain și Abel în porțiunea Bereşit, majoritatea sufletelor provin din HG, care se extind în Guf de ZA și nu din Da’at însăși, deși picăturile aruncate din rândul de spermă irosită ţin numai de pofta bărbatului a cărui Da’at s-a trezit la Zivug și el generează acele picături peste însăşi Da’at superioară, negăsindu-şi propria Nukva pregătită pentru asta în lumea Aţilut, întrucât era coborâtă din cauza deficienţei. În acel moment, ele au ieșit afară și au fost luate de femeile din Klipot, au fost oglindite în trupurile lor și le-au livrat. Acestea sunt demoni și acele Lilit și li se spune „suferinţele fiilor omului”.

Ohr Paşut

232) Acele picături peste însăşi Da’at superioară, negăsindu-şi propria Nukva pregătită pentru asta. Anterior s-a explicat faptul că ZON Panim-be-Panim în Mochin a nașterii provin numai din VAK de Haya care o iluminează doar pe Rahela. A se extinde din Da’at înseamnă din GAR de Haya, întrucât ZA nu are o Nukva care să fie gata să primească GAR de Haya, de vreme ce AVI interiori erau ascunşi.

233) Rezultă că toți demonii și fantomele care au fost create în acei 130 de ani de abstinenţă a lui Adam față de Eva sunt suflete înalte și sfinte de calitatea lui Da’at. Ele au fost amestecate cu Klipot și au nevoie de multe încarnări pentru a fi curățate și a fi albite până când zgura lor va fi îndepărtată complet prin multe încarnări.

234) De aceea, aflăm că națiunea israeliană nu s-a născut înaintea lui Iacov și a altora după el, întrucât majoritatea sufletelor au fost amestecate cu Klipot și au fost sortate și întrupate din generație în generație. Rectificarea lor nu a început înainte de Iacov, cel mai bătrân dintre patriarhi, care l-a rectificat pe Adam HaRişon. La fel este şi atunci când a început rectificarea fiilor săi, și anume sufletele menționate mai sus, și au fost sortate treptat în exilul din Egipt, până când Israel au plecat din Egipt.

235) Aceasta este semnificaţia versetului: „A încercat oare Dumnezeu să meargă să ia pentru sine un popor din interiorul unui popor?” Înțelepții noștri au comentat: „Nu a spus «o națiune din interiorul unui popor», ci «un popor din interiorul unui popor»”. Trebuie să înțelegem acest lucru pentru că ei au fost într-adevăr în Klipot și au fost neamuri ca ei, și au fost curățați şi albiți și luați din acele neamuri.

Ohr Paşut

235) „Un popor din interiorul unui popor”. … au fost neamuri ca ei și au fost curățați și albiți. Cu alte cuvinte, acele două forțe de Tuma’a (impuritate) ale poporului egiptean au fost cu adevărat atașate copiilor lui Israel ca și egiptenilor, întrucât aceasta este semnificaţia înrobirii de către ele. De aceea, copiii lui Israel au trebuit să fie albiți și sortați până când aceste două forțe de Tuma’a se vor fi îndepărtat de sufletele lor, anume încleştarea cefei şi spurcăciunea șarpelui.

236) Începutul încarnării lor a fost în generaţia potopului. Întrucât provin din acea rădăcină amară care a apărut prin irosirea spermei a suferinţelor fiilor lui Adam HaRişon, ei s-au răzvrătit și au mers împotriva Creatorului. Păcatul lor a fost, în principal, faptul că și-au irosit sperma în pământ, după cum spune versetul: „Căci toate poftele trupeşti le-a stricat calea lor pe pământ”.

237) Aceasta este semnificaţia versetului „Și Dumnezeu a regretat că l-a făcut pe om pe pământ”, referitor la generaţia potopului, presupunând că ei sunt ca fiii lui Adam HaRişon însuşi, care au apărut atunci când el și-a irosit sperma pe parcursul celor 130 de ani. Acesta este și sensul versetului „Și Dumnezeu a văzut că răul omului era mare pe pământ”. Se știe că cel care își iroseşte sperma este numit „rău”, ca în versetul „Și Er, primul născut din Iuda, a fost rău în ochii Domnului”, așa cum se menționează în Zohar, în porțiunea VaYechi, căci aceasta este semnificația cuvintelor „Niciun rău nu va veni la tine”. Aflăm că generația potopului care a apărut prin irosirea spermei lui Adam se numește „adevăratul rău al omului”.

238) S-a spus, de asemenea: „Și Domnul a spus:«Voi izgoni pe omul pe care l-am creat»”, presupunând că sunt suflete din risipirea spermei a lui Adam HaRişon însuşicare a fost creat și care a fost cu adevărat o creaţie a mâinilor Lui. Acesta este sensul lui „Și toată înclinația gândurilor inimii sale este numai rău toată ziua”, întrucât toată intensificarea înclinaţiei lor a provenit din risipirea spermei numită „rău”, întrucât și ei s-au extins de acolo, și atunci Guf-ul lor a fost înmuiat de potop, pentru picătura de apă clocotind a risipirii spermei lor în pământ. Așa cum au spus înțelepții noștri: „În clocot au fost corupţi; în clocot au fost condamnați.

239) După aceea, ei s-au întrupat a doua oară în timpul generației Babilonului și au acționat prost ca și părinții lor, dar nu prin irosirea spermei. Acesta este sensul cuvintelor: „Și Domnul S-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii omului”. (Geneza 11:5) S-a explicat în Zohar și în Midraş că ei erau cu adevărat fiii omului, Adam HaRişon, ceea ce presupunea că ei erau cu adevărat fiii lui, care au ieșit atunci când și-a irosit sperma.

După aceea, ei s-au întrupat a treia oară în oamenii din Sodoma. De aceea s-a spus despre ei, „Și oamenii din Sodoma erau răi şi afară din cale de păcătoși împotriva Domnului”, (Geneza 13:13) ceea ce presupune că erau răi în sensul irosirii spermei lui Adam, care se numește „rău”.

Ohr Paşut

239) S-au întrupat a doua oară în timpul generației Babilonului și au acționat prost ca și părinții lor, dar nu prin irosirea spermei. Acest lucru înseamnă că nu au păcătuit în calitatea masculină, în care există problema irosirii spermei. Mai degrabă, au păcătuit în calitatea de Nukva, la care aceasta nu se aplică. Problema păcatului a fost, însă, şi o continuare a păcatului pomului cunoașterii, întrucât ei au vrut să anuleze Parsa de Ţimţum Bet numită „un firmament care separă apa de apă”. Aceasta este semnificaţia celor spuse de înțelepții noștri: „Nu totul este de la El, El îi va alege pentru Sine pe cei superiori … ne vom ridica la firmament și vom lupta împotriva Lui.” Ceea ce înseamnă că ei au negat miezul lumii, întrucât Parsa de Ţimţum Bet este miezul lumii, ca în cuvintele „El le-a creat cu un Hey”, anume că toate lumile au apărut doar prin rectificarea acestei Parsa, care este micul Hey.

240) După ce s-au întrupat de trei ori în cele trei generații menționate mai sus, și este scris: „Dumnezeu face toate acestea cu un om de trei ori”(2), ei s-au întrupat a patra oară în Egipt, în copiii lui Israel care erau născuţi atunci, în acea generație din exil și apoi au început să fie rectificaţi.

241) Asta ne va răspunde la o mare întrebare pe care şi-au pus-o mai marii lumii și chiar în Zohar, în porţiunea Şemot, Rav Aba l-a întrebat pe Raşbi (Rav Şimon Bar Yochai), tatăl său, despre motivul exilului în Egipt, anume de ce a fost exilul și de ce în Egipt mai presus de orice altă ţară. Și mai există şi o altă întrebare, anume care este motivul pentru care exilul a fost sub forma acelei mizerabile înrobiri: (Exodul 1:14) „Le-a făcut viaţa amară cu lucrări de mortar şi cărămizi”, etc.

242) Chestiunea este clarificată cu cele explicate mai sus, anume că acele suflete s-au înecat în Klipot în națiunea Egiptului. Aşadar, de la început, în generaţia potopului, ei au păcătuit prin a-și irosi sperma, motiv pentru care au fost înmuiați atunci, în zilele potopului, prin clocotul apei. De aceea, și acum, Faraon i-a condamnat ca fiecare copil de parte bărbătească ce se naște „îl vei arunca în Nil”. El i-a condamnat însă doar pe bărbați, şi nu pe femei, întrucât aceştia păcătuiseră prin irosirea spermei.

Ohr Paşut

242) Aşadar, au fost înmuiaţi atunci, în zilele potopului, … şi acum, Faraon i-a condamnat ca fiecare copil de parte bărbătească ce se naște „îl vei arunca în Nil”. Aceste suflete ale copiilor lui Israel sunt considerate ca fiind sufletele care au căzut din Adam HaRişon cu păcatul pomului cunoașterii, așa cum este scris mai sus, că au existat două feluri de deficienţe în păcatul pomului cunoașterii. Primul a fost generarea picăturii de Keri în van, ca drojdie de Klipot, care se consideră a fi tragerea de propriul prepuţ, întrucât el a aruncat acele suflete în cele trei Klipot ale prepuțului numite „vânt furtunos”, etc. Al doilea a fost problema anulării Parsa de vreme ce el a extins iluminarea GAR de Haya din AVI de Nekudim care erau ascunse în Aţilut. Astfel, el a anulat Parsa dintre Aţilut și BYA așa cum s-a întâmplat în timpul celor șapte Melachim (regi) de Nekudim. Aceasta se numește „negarea miezului”, întrucât el a negat miezul lumii, care este micul Hey al lui Hibara din care au apărut toate lumile ABYA. De aceea, acele suflete au venit în două întrupări, una în generaţia potopului, așa cum este scris: „Și El a şters întregul univers”, când Klipa prepuțului s-a despărțit de ele. Al doilea a fost în generația Babilonului, când a doua Klipa de a nega miezul a rămas în acele suflete și prin care au păcătuit cu orașul și turnul cu vârful său în cer, ceea ce înseamnă că doreau să anuleze Parsa și să tragă lumini din Aţilut către BYA. După aceea a venit în poporul Sodomei, apoi în sufletele poporului Israel din exilul din Egipt. Din acest motiv, aceste două deficienţe s-au agățat de ei ca egiptenii, care sunt cu adevărat aceste Klipot.

Acesta este sensul cuvintelor:Aşadar, de la început, în generaţia potopului, ei au păcătuit prin a-și irosi sperma … Faraon i-a condamnat ca fiecare copil de parte bărbătească ce se naște „îl vei arunca în Nil”. Întrucât această Klipa a prepuțului este privită ca moarte și îşi are rectificarea doar în maniera în care „El a şters întregul univers”, prin care generația potopului a fost condamnată. De aceea, Faraon i-a condamnat, de asemenea: “Fiecare copil de parte bărbătească ce se naște „îl vei arunca în Nil”, tot aşa ca şi „Dacă este băiat, îl veţi da morţii”.

Aceasta este semnificația cuvintelor „Potrivit cu ceea ce au păcătuit în întruparea generației Babilonului … pentru a se ridica și a nega miezul, pentru a lupta împotriva lui … și și-au făcut viața amară construind Pithom și Ramesses în loc de orașul și turnul lor.” Munca grea cu mortarul și cărămizile este tocmai aceeași nelegiuire de a nega miezul a generației Babilonului, iar egiptenii    i-au făcut pe copiii lui Israel să păcătuiască cu ea.

Ar trebui să înțelegem diferența dintre cele două întrupări – generația potopului și a Babilonului, și generaţia exilului în Egipt. În generaţia potopului și a Babilonului, aceste două Klipot erau încă agăţate și amestecate în acele suflete ale picăturilor de Keri. Prin urmare, nu au putut fi rectificate complet. Dar, după ce Klipot s-au separat de suflete și s-au îmbrăcat în egipteni și sufletele în sine în copiii lui Israel, rectificarea sufletelor copiilor lui Israel a devenit posibilă, pentru a le scoate din Egipt, așa cum este scris, „ un popor din interiorul unui popor.”

243) Potrivit cu ceea ce au păcătuit în întruparea generației Babilonului: „Să facem cărămizi și să le ardem temeinic”, pentru a construi orașul și turnul, pentru a se ridica și a nega miezul, pentru a lupta împotriva lui. De aceea, s-a spus acum, mai curând: „Să-i păcălim, în loc de «Să facem cărămizi»” și și-au făcut viața amară construind Pithom și Ramesses în loc de orașul și turnul lor.

244) Știm că au existat două Bhinot, întrucât există suflete care au fost rectificate complet și întrupate în acei copii ai lui Israel în acea generație după ce au coborât în ​​Egipt. Printre ei există suflete care nu au fost rectificate și au fost întrupate în copiii egiptenilor înșiși. Ei sunt cei pe care Iosif i-a tăiat împrejur, după cum se menționează în versetul, „Duceţi-vă la Iosif şi faceţi ce vă va spune el” (Geneza 41:55), și așa cum este scris, „El a spus poporului său: «Iată, poporul copiilor lui Israel».” (Exod 1:9)

245) Mai întâi i-a numit „poporul copiilor lui Israel”, şi atunci „Ei erau înspăimântaţi de fiii lui Israel”, fără să se refere la ei ca la „un popor”. Această întrebare a fost pusă în Zohar în porțiunea Şemot. Fapt este că Iosif i-a condamnat pe acei egipteni să fie tăiaţi împrejur, şi aşa a făcut Iacov, tatăl său. Înțelepții noștri au spus că și el a făcut convertiri în Egipt, acestea fiind sufletele menţionate mai sus.

_______________

(1) Sha’ar HaPsukim, Porţiunea Şemot, Semnul 1.

(2) Sha’ar HaPsukim, Porţiunea Şemot, Semnul 1, p 103.

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

error: Content is protected !!