CAPITOLUL 14

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

252) Toate cele patru lumi ABYA au fost sortate după ce au fost sortaţi Melachim (regii): Cel mai fin este în Aţilut, cel mai grosier decât el în ​​Briya, din care a fost făcută Briya și, tot aşa, în Yeţira, și apoi în Asiya. Cel mai grosier dintre toţi, care nu a putut fi sortat și a rămas ca o Klipa (coajă / cochilie), constituie judecăţile (Dinim) cele mai grele care nu au putut fi sortate din Sigim (zgură). Scânteile lor de Kduşa (sfințenie) au rămas în Klipot (pluralul pentru Klipa) și sunt numite „unsprezece urme de tămâie”.(1)

Ohr Paşut (Lumină simplă)

1) Într-adevăr, pentru a înțelege în profunzime cuvintele de mai sus ale lui ARI, trebuie să începem prin a interpreta cei cinci Parţufim generali ai lumii Aţilut de la începutul emanării lor, de la Mochin care au fost stabilite în ei permanent și de care ei nu duc niciodată lipsă. În această privință, ARI a scris că în toţi cei cinci Parţufim ai lumii Aţilut există doar nivelul de MA, numit „noul MA”. Atik a luat Keter de MA, AA a luat Hochma de MA, AVI și YEŞSUT au luat SAG de MA și ZON au luat MA de MA, adică ZAT de MA. Kelim din GAR și ZAT de Nekudim s-au conectat la ele și fiecare a fost rectificat prin Bhina corespunzătoare din MA. Aceste Kelim sunt cele care au rămas în GAR de Nekudim și sunt cele care au fost sortate din BYA și au fost rectificate prin cei cinci Parţufim de MA de Aţilut. Ei sunt numiți „cei cinci Parţufim de BON de Aţilut”.

2) ARI îi numeşte pe cei cinci Parţufim incluzivi ai lumii Aţilut “zece Sfirot de MA” în raport cu cei cinci Parţufim de AK. Motivul este acela că este posibilă rectificarea celor cinci Parţufim de Aţilut numai prin ascensiunea lor și îmbrăcarea celor cinci Parţufim de AK la un acelaşi nivel, ceea ce se va întâmpla la sfârșitul rectificării. Cu toate acestea, la începutul rectificării lor prin Emanator, ei au primit de la cei cinci Parţufim de AK doar nivelul acestuia de MA. Asta înseamnă că, atunci când fiecare Parţuf din lumea Aţilut a fost creat, el a primit nivelul de MA de la Parţuf-ul său corespunzător din AK. Parţuf-ul Atik a primit nivelul de MA de la Parţuf-ul Keter de AK, care se află sub Tabur-ul Parţuf-ului Keter de AK, întrucât Roş-ul fiecărui Parţuf este a sa Keter, iar Guf-ul fiecărui Parţuf până la Hazeh este Hochma a acestuia sau Aţilut sau AB. De la Hazeh la Tabur, este Bina a lui sau Briya sau SAG, iar de la Tabur în jos sunt ZON ai lui, sau MA și BON sau Yeţira și Asiya.

3) Parţuf-ul AA de Aţilut a primit de la AK, MA al Parţuf-ului său Hochma, însemnând de la Tabur de AB de AK în jos, care se numește Hochma de MA sau AB de MA. Parţuf-ul AVI de Aţilut a primit MA de SAG de AK, numit Bina de MA sau SAG de MA, iar Parţuf-ul ZON a primit MA de MA de AK, sub Tabur-ul Parţuf-ului MA de AK numit VAK de MA sau MA de MA. Ar trebui să știm că GAR de Parţuf Nekudim sunt considerate MA de AK, iar ZAT de Nekudim sunt considerate BON de AK. YEŞSUT sunt Tagin, iar MA și ZAT sunt BON și litere. Asta se referă la MA și BON de AK, care constituie interioritatea lui GAR și ZAT de Nekudim, de la care primesc YEŞSUT și ZON de Aţilut. YEŞSUT primesc de la MA de AK, care constituie interioritatea lui GAR de Nekudim, iar ZON primesc de la BON de AK, care constituie interioritatea lui ZAT de Nekudim.

4) Deși Atik nu se alătură celor cinci Parţufim ai lumii Aţilut, acesta ţine numai de BON ale lui, care înseamnă Malhut de AK, marele Hey. Dar nivelul de MA este micul Hey de BeHibara’am (când au fost creați). De aceea, din perspectiva lui MA, Atik se alătură celor cinci Parţufim ai lumii Aţilut și este considerat ca fiind Keter. Știm că toate ascensiunile Parţufim și ale lumilor sunt numai în funcție de calitatea MA, în care Atik este considerat ca fiind Keter și nu AA.

5) Aflăm că fiecare dintre cei cinci Parţufim ai lumii Aţilut este considerat doar VAK, numit MA în raport cu Parţuf-ul corespunzător din AK și îi lipsesc trei grade – Keter, AB, SAG – față de cel superior. Aceste trei grade primesc cei cinci Parţufim ai lumii Aţilut prin ridicarea de MAN de către cei inferiori prin rugăciuni și Şabat-uri (pluralul de la Şabat) și zile speciale. În acel moment, ei se ridică și îmbracă cei cinci Parţufim de AK. Nu este, însă, permanent întrucât în permanență fiecare are doar calitatea de MA a celui superior în AK, ceea ce este suficient numai pentru a susține lumile, dar nu şi pentru NRN de Ţadikim (pluralul pentru Ţadik – drept / literă din alfabetul ebraic) întrucât nu vor putea primi de la ZON atunci când au doar VAK de MA. Aşadar, ei ridică MAN prin fapte bune și rugăciuni şi atrag suplimente de Mochin la ZON. În acel moment, NRN de Ţadikim vor putea primi abundența lor de la ei. Întrucât aceste Mochin de deasupra lui VAK de MA vin numai prin fapte bune și MAN ale celor drepți, ele nu sunt permanente în ZON, întrucât atunci când cei inferiori își strică acțiunile și sunt nevrednici să primească abundenţa din ZON, Mochin adăugate se retrag imediat din ZON.

6) Atunci când cei drepți ridică MAN către ZON și atrag pentru ei Mochin de SAG, aceste Mochin trebuie să treacă de la Ein Sof prin Parţufim de AK și prin toţi Parţufim de Aţilut până să ajungă la ZON de la care primesc NRN de Ţadikim. Asta face ca toate lumile superioare să crească prin ridicarea de MAN a celor inferiori, întrucât Mochin rămân în principal în cei superiori și doar o mică ramură din ele ajung la cei inferiori.

7) Atunci când Mochin vin din Ein Sof la cei cinci Parţufim de AK, ele iau de la ei tot ceea ce aparține calității AK. Apoi, cei cinci Parţufim de AK dau Mochin de SAG celor cinci Parţufim de Aţilut. Mai întâi ajung la Atik de Aţilut, care este Parţuf-ul Keter, care ia de la ei Keter de SAG și dă restul la AA de Aţilut. AA ia de la ei Hochma de SAG și dă restul la AVI de Aţilut, iar AVI iau de la ei Bina de SAG și dau restul la YEŞSUT și ZON de Aţilut, adică MA de SAG. YEŞSUT își iau pentru ei Roş de MA de SAG și dau la ZON VAK de MA de SAG unde devin GAR de Neşama, iar apoi Mochin curg de la ZON către sufletele celor drepți. Astfel, cei inferiori nu pot primi nimic de la ZON înainte ca toate lumile superioare să se fi ridicat.

8) În acelaşi fel, atunci când cei inferiori ridică MAN pentru a atrage la ZON Mochin de AB, numite Mochin de Haya, la început Mochin sunt atrase din Ein Sof prin cei cinci Parţufim de AK și ajung la Atik de Aţilut. Atunci Atik primește Keter de AB pentru el însuși, iar AA ia pentru sine Hochma de AB și dă restul la AVI. Aceşita iau pentru ei Bina de AB și dau MA de Bina de AB la YEŞSUT și ZON. YEŞSUT primesc Roş de MA de AB iar ZON primesc VAK de MA de AB, care devin în ei GAR de Haya. În acel moment, ZON își iau partea și distribuie restul la NRN de Ţadikim. Această ordine în sine se aplică și atunci când cei inferiori atrag Mochin de Haya: Atik, AA și AVI iau KHB de Yechida, YEŞSUT și ZON iau MA de Yechida, unde YEŞSUT primesc Roş de MA de Yechida și ZON primesc VAK de MA de Yechida, iar restul este distribuit la NRN de Ţadikim.

9) Conform celor de mai sus, vom înțelege ordinea exactă de ascensiune a Parţufim și a lumilor atunci când Mochin de Keter AB SAG sunt date celor cinci Parţufim de Aţilut. Când Mochin de SAG de AK sunt date celor cinci Parţufim de Aţilut, Atik ia Keter de SAG. În consecință, Atik face o ascensiune din locul MA al Parţuf-ului Keter de AK, adică din locul spart al Tabur-ului Parţuf-ului Keter de AK, și se ridică și îmbracă locul lui SAG al Parţuf-ului Keter de AK, care este locul Hazeh-ului Parţuf-ului Keter de AK.

Parţuf-ul AA de Aţilut, care ia Hochma de SAG, face de asemenea o ascensiune de la locul MA de AB de AK, care este de la al său Tabur în jos, până la locul lui SAG de AB de AK, care este locul Hazeh-ului lui AB de AK și îmbracă acolo.

Parţufim AVI de Aţilut fac, de asemenea, o ascensiune de la locul MA de SAG de AK, care este locul de sub Tabur de SAG de AK până la locul lui SAG de SAG, adică locul Hazeh-ului lui SAG de AK.

De asemenea, YEŞSUT de Aţilut fac o ascensiune de la locul MA de MA de AK, care este de la Tabur-ul lui MA de AK în jos, până la locul lui SAG de MA de AK, adică locul Hazeh-ului lui SAG de MA de AK. De asemenea, ZON fac o ascensiune de la locul lui VAK din MA de MA de AK la locul lui VAK de SAG de MA de AK.

La fel, sufletele celor drepți se ridică împreună cu lumea Briya până la locul lui Nukva de ZA, adică de la Hazeh în josul lui ZA de Aţilut, iar Ruah de Ţadikim se ridică odată cu lumea Yeţira de la locul lor la locul lui Briya. La fel, Nefeş de Ţadikim se ridică odată cu lumea Asiya până la locul lui Yeţira.

10) Când Mochin de AB de AK sunt repartizate celor cinci Parţufim de Aţilut, care sunt Mochin de Haya, Atik de Aţilut ia de la ele Keter de AB și face o a doua ascensiune de la locul Hazeh-ului Parţuf-ului Keter de AK la Peh a Parţuf-ului Keter de AK, care este de la locul lui SAG până la locul lui AB al Parţuf-ului Keter.

AA ia de la ele Hochma de AB și urcă din locul lui SAG de AB de AK, care este locul Hazeh-ului său, până la Peh și mai jos de Parţuf-ul AB de AK care este AB de AB.

De asemenea, AVI fac o a doua ascensiune de la locul lui SAG de SAG de AK, care este locul Hazeh-ului lui SAG de AK, spre locul lui Peh a Parţuf-ului SAG de AK, care este locul lui AB de SAG de AK.

Tot aşa, YEŞSUT se ridică de la locul lui SAG de MA de AK, care este Hazeh, la locul lui AB de MA de AK, care este a lor Peh.

Totodată, ZON se ridică de la locul lui VAK de SAG de MA de AK la locul lui VAK de AB de MA de AK care este AB de BON de AK.

În plus, sufletele celor drepți urcă cu Briya de la locul lui Nukva de ZA, care este de la Hazeh de ZA în jos, până la locul lui Peh de ZA, care este de la locul Tabur-ului de AA de Aţilut. De asemenea, Ruah al celor drepți se înalță odată cu lumea Yeţira la locul lui Nukva de Aţilut, care este de la Hazeh de ZA în jos, iar Nefeş al celor drepți urcă odată cu lumea Asiya de la locul lui Yeţira până la locul lui Briya .

11) Atunci când Mochin de Keter de AK sunt repartizate celor cinci Parţufim de Aţilut numite Mochin de Yechida de AK, Atik de Aţilut ia de la ei Keter de Keter și face o a treia ascensiune din locul lui Peh a Parţuf-ului Keter de AK, care este locul lui AB, la locul lui Galgalta și îmbracă Roș-ul Parţuf-ului Keter de AK, care este locul lui Yechida de Keter de AK.

De asemenea, AA face o a treia ascensiune de la locul lui Peh a Parţuf-ului AB de AK, care este AB de AB de AK, până la locul Roş-ului Parţuf-ului AB de AK, care este locul lui Yechida de AB de AK.

În plus, AVI de Aţilut fac o a treia ascensiune de la locul lui Peh a Parţuf-ului SAG de AK până la locul Roş-ului lui SAG de AK, unde se află Yechida de SAG de AK.

De asemenea, YEŞSUT fac o a treia ascensiune de la locul lui Peh a Parţuf-ului AB de MA de AK până la locul Roş-ului lui MA de AK, unde se află Yechida de MA de AK.

Și ZA urcă de la locul lui VAK de AB de MA de AK la locul lui VAK din Yechida de MA de AK, care este Roş-ul lui BON de AK, întrucât în general, VAK de MA sunt RoşTohSof de BON de AK, după cum se menționează la punctul 3 de mai sus.

De asemenea, sufletele celor drepți fac o a treia ascensiune cu lumea Briya de la locul lui Peh de ZA, care se află la locul Tabur-ului de AA, până la locul Roş-ului lui ZA de Neşama, care este locul Hazeh-ului lui AA de Aţilut. Tot aşa, Ruah al celor drepți urcă cu lumea Yeţira de la locul lui Nukva de ZA la locul lui Peh a lui ZA la locul Tabur-ului lui AA, iar Nefeş al celor drepți se înalță cu lumea Asiya de la locul lui Briya la locul lui Nukva de Aţilut, care este de la Tabur-ul lui ZA de Aţilut în jos.

Aflăm că, acum, cei cinci Parţufim de Aţilut au urcat și au îmbrăcat fiecare Parţuf corespunzător din AK, iar cele trei lumi BYA de sub Parsa de Aţilut, au urcat cu NRN de Ţadikim și au îmbrăcat BYA de Aţilut peste Parsa. Aceasta este încheierea ascensiunii lumilor care se derulează pe parcursul celor șase mii de ani.

12) Într-adevăr, toate acele ascensiuni care au fost examinate nu înseamnă că fiecare dintre cei cinci Parţufim ai lumii Aţilut au intrat în Parţufim de AK pentru a-și îmbrăca acolo Parţuf-ul corespunzător. Acest lucru este imposibil, întrucât cei cinci Parţufim de AK și cei cinci Parţufim de Aţilut stau și îmbracă fiecare Parţuf inferior de la Peh a celui superior în jos. AB îmbracă Parţuf-ul Keter de AK de la Peh în jos, SAG îmbracă AB de la Peh în jos, MA de AK de la Tabur de SAG de AK în jos și BON de AK de la Peh a lui MA de AK în jos. Atik de Aţilut este deasupra lui MA și BON de AK, care înseamnă de la Tabur de SAG în jos, iar AA îmbracă de la Peh de Atik în jos. AVI îmbracă de la Peh de AA în jos, YEŞSUT îmbracă de la Hazeh de AVI în jos, iar ZON îmbracă de la Tabur de AA în jos. Aceasta este ordinea îmbrăcării în starea permanentă, când există doar nivelul noului MA al celor cinci Parţufim de AK în Parţufim de Aţilut. În consecință, vom înțelege că ascensiunile se petrec de fapt în exterioritatea Parţufim de AK, deși vizează opusul Parţuf-ului vizavi de acesta în interioritatea lui AK. La fel se întâmplă și cu ascensiunile din cei cinci Parţufim de Aţilut, de la Parţuf la Parţuf.

Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să cunoaștem mai întâi punctele de întâlnire exacte dintre Keter și ABYA ale fiecărui Parţuf inferior în locul lui Keter și ABYA ale Parţuf-ului de deasupra acestuia, atât în ​​cei cinci Parţufim de AK, cât și în cei cinci Parţufim de Aţilut.

13) Știm deja că fiecare Parţuf se împarte în Keter și ABYA unde Roş-ul său se numește Keter, Toh-ul său de la Peh la Hazeh se numește Aţilut sau AB, de la Hazeh până la Tabur se numește Briya sau SAG, iar de la Tabur în jos până la Sium Raglin se numește Yeţira și Asiya, sau MA și BON, sau pur și simplu MA. Trebuie să ne amintim mereu că orice Roş este Keter și este Yechida, iar Sium-ul său este Peh. De asemenea, de la Peh la Hazeh este Hochma, Aţilut, AB, Haya, și fiecare Hazeh până la Tabur este Bina, SAG, Briya, Neşama. De asemenea, orice este de la Tabur în jos sunt ZON, MA și BON, VAK fără un Roş, Yeţira și Asiya, Ruah Nefeş.

Cu toate acestea, această comparație de mai sus este exactă în totalitate numai pentru Parţuf-ul Keter, care are nivelul de Keter și Yechida. NRNHY sunt împărțite în ea cu o exactitate deplină. În restul Parţufim de la Hochma în jos, care se diminuează treptat, diviziunea de mai sus nu este exactă în totalitate, ci doar relativ. Adică este corectă doar din propria sa perspectivă și nu din perspectiva lui NRNHY general.

14) Înainte de a ajunge să aranjăm starea îmbrăcării Parţufim și punctele în care se întălnesc unul cu altul, ar trebui mai întâi să prezentăm patru adevăruri: primul este acela că acei doi Parţufim numiți MA și BON de AK, despre care am vorbit deja, au Keter ABYA în fiecare dintre ei. MA începe de la Tabur-ul lui AK interior, numit Keter și se termină la acelaşi nivel cu Raglaim de Aţilut. Îmbrăcarea lui ABYA de MA de AK o fac Keter și ABYA de BON de AK, care sunt interioritatea lui GAR și ZAT de Nekudim care le îmbracă – GAR pe MA de AK la un acelaşi nivel și ZAT de Nekudim înainte de spargerea lor îmbrăcau BON de AK la un acelaşi nivel. Acum, în lumea rectificării, când Atik de Aţilut îmbracă GAR de Nekudim până la propria lor Peh, descoperim că nivelul lui Atik de Aţilut este egal cu nivelul lui MA de AK și se știe că AA de Aţilut îmbracă de la Peh de Atik în jos. Astfel, el ocupă tot locul lui ZAT de Nekudim al cărui nivel era egal cu cel al Parţuf-ului BON de AK. Aflăm că nivelul lui AA este egal cu cel al Parţuf-ului BON de AK.

Cel de al doilea adevăr este acela că YEŞSUT, care sunt partea inferioară a Parţuf-ului AVI și sunt consideraţi ZAT de SAG în sursa lor, în scopul de a genera Mochin pentru ZA, AVI au generat YEŞSUT în afara gradului lor și au devenit Roş de MA. Adică au devenit beneficiari ai acestor Mochin pentru ZA, întrucât lumea nu era potrivită să primească calitatea de Roş iar GAR erau YEŞSUT nediminuaţi și au apărut din calitatea de SAG la calitatea de Roş de MA, pentru că în acest fel ei dau Roş-ului iar GAR dă lui ZA. De aceea, ar trebui să facem două distincţii în YEŞSUT: primul YEŞSUT este HGT de AVI și ZAT de SAG, iar al doilea YEŞSUT este NHY de AVI și GAR de MA.

Al treilea adevăr este acela că tot ceea ce este dat acestui al doilea YEŞSUT anterior sfârșitului rectificării este de la Parţuf-ul MA de AK, întrucât acesta este considerat Roş de BON de AK, și tot ceea ce este repartizat de la AK la ZA este numai de la BON de AK, considerate ca VAK de MA de AK. Asta depinde de ceea ce este explicat referitor la al doilea adevăr.

Al patrulea adevăr este că se știe că AB SAG de AK s-au încheiat deasupra Tabur-ului Parţuf-ului Keter de AK. Cu toate acestea, când cei cinci Parţufim din AK au primit nivelul noului MA în scopul rectificării celor cinci Parţufim de Aţilut, AB SAG de AK au devenit mai lungi și s-au extins sub Tabur de AK până la Tabur-ul Parţuf-ului MA și BON de AK .

15) Acum vom explica ordinea îmbrăcării celor cinci Parţufim de AK și punctul în care se întâlnesc unul cu altul. De obicei, Parţuf-ul Keter de AK este considerat HaVaYaH interior și se divide în  lungime în Keter și ABYA, iar ceilalţi patru Parţufim sunt cele patru îmbrăcăminţi ale sale. Keter și ABYA de AB de AK îl îmbracă de la Peh în jos. Este clar că, întrucât cea mai înaltă Bhina a Parţuf-ului AB a coborât un grad de la Parţuf-ul Keter, tot aşa fiecare dintre celelalte Bhinot de AB coboară un grad. Aşadar, Keter de AB de AK îmbracă Aţilut a Parţuf-ului Keter de AK; mai departe, şi Aţilut de AB coboară în mod necesar și îmbracă Briya a Parţuf-ului Keter, Briya de AB îmbracă Yeţira a Parţuf-ului Keter, iar Yeţira și Asiya de AB îmbracă Asiya a Parţuf-ului Keter.

16) Parţuf­ul SAG de AK a coborât, şi el, un grad faţă de Parţuf-ul AB de AK, întrucât îi lipsea Hochma. Comparativ cu Parţuf-ul Keter, acesta a coborât două grade: Keter, dar şi Hochma. Aflăm că Keter și ABYA ale Parţuf-ului SAG de AK îmbracă ABYA ale Parţuf-ului AB şi BYA ale Parţuf-ului Keter. Totodată, Keter SAG de AK îmbracă  Aţilut de AB de AK, însemnând de la a sa Peh la al său Hazeh, și îmbrăcată în el este Briya a Parţuf-ului Keter de AK de la Hazeh la Tabur. Aţilut din Parţuf-ul SAG îmbracă Briya din Parţuf-ul AB de la al său Hazeh la Tabur, iar în el este îmbrăcată Yeţira a Parţuf-ului Keter de AK de la al său Tabur în jos. Briya a Parţuf-ului SAG îmbracă Yeţira a Parţuf-ului AB de la al său Tabur în jos, şi în el se află Asiya a Parţuf-ului Keter de AK, iar Yeţira de SAG îmbracă Asiya a Parţuf-ului AB.

17) Parţuf-ul MA de AK a coborât un grad de la SAG, întrucât îi lipsește Bina, dar și două grade HB ale Parţuf-ului AB și trei grade KHB ale Parţuf-ului Keter. Aflăm că Keter a Parţuf-ului MA de AK îmbracă Aţilut de SAG de AK, în interiorul căreia se află Briya de AB, în interiorul căreia se află Yeţira din Parţuf-ul Keter, adică sub Tabur. Aţilut de MA îmbracă Briya a Parţuf-ului SAG, în interiorul căreia se află Yeţira de AB, în înteriorul căreia se află Asiya a Parţuf-ului Keter. Briya de MA îmbracă Yeţira de SAG în interiorul căreia se află Asiya de AB, iar Yeţira de MA îmbracă Asiya a Parţuf-ului SAG.

18) Parţuf BON de AK coboară un grad faţă de Parţuf-ul MA de AK, două grade faţă de SAG, trei grade faţă de AB și patru grade faţă de Parţuf-ul Keter. Keter de BON îmbracă Aţilut de MA, în interiorul căreia se află Briya de SAG, în interiorul căreia se află Yeţira de AB, în interiorul căreia se află Asiya a Parţuf-ului Keter de AK. Aţilut a Parţuf-ului BON de AK îmbracă Briya de MA, în interiorul căreia se află Yeţira de SAG, în interiorul căreia se află Asiya de AB. Briya a Parţuf-ului BON de AK îmbracă Yeţira de MA, în interiorul căreia se află Asiya de SAG, iar Yeţira și Asiya ale Parţuf-ului BON de AK îmbracă Asiya a Parţuf-ului MA de AK.

19) Rezultă din cele de mai sus că Roş-ul Parţuf-ului Keter de AK este dezvăluit, iar Aţilut de Keter se află în prima îmbracăminte a lui Roş de AB, Briya a Parţuf-ului Keter se află în interiorul lui Aţilut de AB în interiorul lui Roş de SAG, Yeţira a Parţuf-ului Keter se află în interiorul lui Briya de AB, şi în interiorul Aţilut de SAG, în interiorul lui Keter de MA. De asemenea, Asiya a Parţuf-ului Keter se află în Yeţira de AB, în interiorul lui Briya de SAG, în interiorul lui Aţilut de MA, în interiorul lui Roş de BON.

A doua parte a lumii Asiya de Keter se află în interiorul lui Asiya de AB, în interiorul lui Yeţira de SAG, în interiorul lui Briya de MA, în interiorul lui Aţilut de BON. A treia parte a lumii Asiya de Keter se află în partea a doua a lui Asiya de AB, în interiorul lui Asiya de SAG, în interiorul lui Yeţira de MA, în interiorul lui Briya de BON. De asemenea, Asiya a Parţuf-ului MA se află în Yeţira și Asiya de BON.

20) Acum vom înțelege pe deplin cum fiecare dintre cei cinci Parţufim de Aţilut trebuie să-și extindă Mochin din Parţuf-ul  corespondent din cei cinci Parţufim de AK, fără însă să intre printre Parţufim de AK, ci doar urcând în exterioritatea tuturor acestor Parţufim de AK, vizând însă opusul punctului de întâlnire al Parţuf-ului corespunzător care se află în interioritatea lui AK.

Vom porni cu începutul emanării celor cinci Parţufim de Aţilut atunci când au apărut pentru prima dată din cei cinci Parţufim de AK. S-a explicat deja că inițial, ei au primit de la AK doar MA. Asta nu se referă, însă, la Parţuf-ul MA de AK, care îmbracă de la Tabur-ul Parţuf-ului Keter de AK în jos, întrucât acesta este considerat ca VAK ale lui AK însăși. Mai degrabă, aceasta se referă la calitatea de MA a fiecărui Parţuf din cei cinci Parţufim de AK, numită Yeţira și Asiya ale fiecăruia dintre cei cinci Parţufim de AK. De aceea, ARI numește acest MA al fiecăruia dintre Parţufim de AK cu numele „noul MA”, pentru a nu îl confunda cu MA al lui AK însăşi.

Atik de Aţilut a primit Keter de MA, apoi s-a ridicat și a îmbrăcat GAR de Nekudim, care se află la același nivel cu Parţuf-ul MA de AK în interiorul căruia se află Aţilut de SAG, în interiorul căruia se află Briya de AB de AK, în interiorul căreia se află Yeţira și Asiya ale Parţuf-ului Keter de AK, care este MA a lui Keter de AK. De la acest MA al Parţuf-ului Keter de AK, Atik primește Keter de MA, întrucât MA de Keter are aceeași relație ca şi Keter de MA. Astfel, Atik de Aţilut îmbracă realmente exterioritatea Parţufim de AK, adică Roș de MA de AK, care este Parţuf-ul său exterior în acest loc. El nu primește, însă, de la acesta, întrucât este atribuit lui YEŞSUT și ZON de Aţilut. Mai degrabă, acolo, în acel loc din interioritatea lui AK, se află punctul de întâlnire al lui MA al Parţuf-ului Keter de AK, motiv pentru care poate primi de la el Keter de MA și se știe că MA de Keter este practic aceeași Bhina ca şi Keter de MA.

21) În acest fel, atunci când AA de Aţilut a primit Hochma de MA, el s-a ridicat și a îmbrăcat Aţilut de Atik, ceea ce înseamnă de la Peh de Roş de Atik în jos. Punctul de întâlnire dintre Yeţira și Asiya și MA din Parţuf-ul AB de AK este locul de unde primește Hochma de MA, din moment ce Aţilut de Atik se află deasupra lui Keter BON de AK, în interiorul căruia se află Aţilut de MA de AK, în interiorul căruia se află Briya de SAG de AK, în interiorul căruia se află MA al Parţuf AB de AK de la care AA primește Hochma de MA, întrucât MA de Hochma de AK are aceeași relație cu Hochma de MA. Aşadar, locul lui Aţilut de Atik, unde AA s-a ridicat când a fost emanat, tinde să fie punctul de întâlnire cu MA de AB atribuit lui AA.

22) Tot aşa, AVI de Aţilut, care au primit la generarea lor nivelul Bina de MA, trebuie să-l primească de la Yeţira și Asiya și MA de SAG de AK, întrucât sunt atribuite lui Bina. De aceea, s-au ridicat la locul lui Aţilut de AA de la a lor Peh la Hazeh, care este locul de întâlnire cu MA de SAG de AK, întrucât în ​​Aţilut de AA, Briya de Atik este îmbrăcată, iar în ea este îmbrăcată Aţilut de BON de AK, în interiorul căreia se află Briya de MA de AK, în interiorul căreia se află Yeţira și MA de SAG de AK, care sunt MA de Bina, din care AVI primesc Bina de MA, întrucât MA de Bina este Bina de MA. Astfel, locul emanării lui Aţilut de AA, unde AVI s-au ridicat după generarea lor, tinde să fie punctul de întâlnire cu Yeţira și Asiya de SAG de AK atribuit lui AVI.

23) Primii YEŞSUT sunt consideraţi ZAT de Bina. Prin urmare, ei primesc ZH Bhinat la nivelul de Bina de MA împreună cu AVI. Următorii YEŞSUT iau GAR de VAK de MA de MA și îmbracă de la Hazeh-ul lui AA în jos până la Briya de AA, care este locul de întâlnire cu MA al Parţuf-ului MA de AK.

24) După emanarea lui ZON care nu primesc decât VAK de MA atunci când sunt emanaţi, ei trebuie să primească de la Parţuf-ul BON de AK ce le este atribuit. Prin urmare, ei s-au ridicat și au îmbrăcat Yeţira și Asiya de AA, adică de la propriul Tabur în jos, care este locul de întâlnire cu Yeţira și Asiya de BON de AK, considerate VAK de MA, întrucât nivelul AA este egal cu nivelul BON de AK.

Astfel, am explicat pe deplin ordinea emanării celor cinci Parţufim de Aţilut de la începutul lor, adică în cele cinci niveluri ale lui MA care a luat din cei cinci Parţufim de AK, unde fiecare îl îmbracă pe cel superior, tinzând către vizavi-ul punctului de întâlnire cu Parţuf-ul AK atribuit acestuia.

25) Aflăm că Atik de Aţilut, care a luat GAR de Nekudim, începe de la Tabur de AK întrucât GAR de Nekudim începeau de la Tabur de AK. Prin urmare, îmbracă MA și BON de AK, adică la un acelaşi nivel cu Roş-ul MA de AK și primește acolo de la Yeţira și Asiya ale Parţuf-ului Keter de AK. AA îmbracă Aţilut de Atik de la Peh la Hazeh și primește acolo Hochma de MA, de la Yeţira și Asiya ale lui AB de AK. AVI îmbracă Aţilut de AA de la Peh la (Hazeh) Tabur. Până acolo primesc Bina de MA de la Yeţira și Asiya ale Parţuf-ului SAG de AK. De asemenea, YEŞSUT îmbracă AVI și primesc ZAT de SAG de MA. ZON îmbracă AA de la Tabur în jos, şi până acolo, ZAT de VAK de MA primesc de la Yeţira și Asiya ale lui BON de AK, care sunt VAK de MA. Toate aceste niveluri ale lui MA care au primit de la cei cinci Parţufim de AK sunt considerate ca miezul emanației lor și nu se va întâmpla niciodată în ele o diminuare sau schimbare, întrucât Atik nu se va diminua niciodată mai mult decât nivelul de Keter de MA, sau AA sub nivelul de Hochma de MA sau AVI și YEŞSUT sub nivelul de Bina de MA sau ZON sub ZAT de VAK de MA.

26) Părțile lui BON care au fost stabilite cu cele cinci niveluri de MA menționate mai sus rămân de asemenea permanent și nu se va întâmpla nici o diminuare a acestora. A fost deja explicat mai sus că toate Kelim de GAR și ZAT de Nekudim care au fost anulate și sparte sunt numite BON după ce au fost rectificate prin cele cinci niveluri ale lui MA menționate mai sus.

În Atik, GAR de ZON în Nekudim au fost rectificate, ceea ce înseamnă primele cinci din Keter de Nekudim, şi GAR de Aba de Nekudim și primele patru ale lui Ima de Nekudim și cele șapte Ketarim. Ele fost conectate și s-au contopit cu nivelul de Keter MA, pe care Atik l-a luat de la MA al Parţuf-ului Keter de AK și au devenit un Parţuf, Atik și a sa Nukva. Nivelul de MA este Atik Dechura (masculinul), iar nivelul de BON a devenit a sa Nukva.

Prin Hochma de MA pe care AA a luat-o de la MA de AB de AK, a fost rectificată jumătatea inferioară a lui Keter de Nekudim și a devenit Nukva pentru el. Prin Bina de MA pe care AVI și YEŞSUT au preluat-o de la MA de SAG de AK, au fost rectificate VAK de Hochma, Bina de Nekudim. Prin ZAT de VAK de MA pe care le-a luat ZA, au fost rectificate ZAT de Nekudim.

27) Motivul pentru care părți ale lui Nekudim au fost divizate în mod anume între cei cinci Parţufim de Aţilut în modul descris mai sus, a fost explicat în detaliu. Cu toate acestea, în general, această întreagă rectificare pe care Kelim de Nekudim a primit-o prin cele cinci niveluri de MA menționate mai sus nu sunt altceva decât VAK ale fiecărui Parţuf de Nekudim. Chiar și GAR de Aba și primele patru ale lui Ima de Nekudim pe care le-a luat Atik sunt considerate doar VAK de GAR de HB de Nekudim, întrucât sunt considerate AVI de Nekudim care au apărut în starea de Katnut a lumii Nekudim ca Achor-be-Achor. Motivul pentru care în ele nu au fost rectificate mai mult decât VAK este simplu: întreaga lor rectificare a venit prin MA pe care cei cinci Parţufim de Aţilut l-au primit de la Yeţira și Asiya ale celor cinci Parţufim de AK, care sunt consideraţi ca VAK ale celor cinci Parţufim de AK, întrucât MA și Yeţira și Asiya sau Nefeş  Ruah sunt toate una și sunt considerate VAK fără GAR. GAR se numesc KHB sau Keter AB SAG, sau Yechida Haya Neşama și constatăm că tot ce a fost rectificat în cei cinci Parţufim de Aţilut permanenţi este doar nivelul de MA, care constituie VAK ale celor cinci Parţufim de AK. Prin urmare, este suficient să vină de la Din pentru a deveni acuzat, iar Kelim de Nekudim ar putea fi rectificate doar în VAK ale lor.

Cu toate acestea, atunci când cei cinci Parţufim de Aţilut își primesc definitiv primele trei lipsă, care sunt cele trei Bhinot KeterABSAG, adică atunci când fiecare Parţuf primește de la Parţuf-ul său corespunzător din AK, rectificarea Kelim de Nekudim va fi finalizată și în GAR. În acel moment, toate Parsa vor fi anulate și va fi sfârșitul rectificării. Atunci, cei cinci Parţufim de Aţilut se vor ridica și vor îmbrăca permanent cei cinci Parţufim de AK, la un acelaşi nivel.

Cu toate acestea, chiar înainte de rectificare, cei cinci Parţufim de Aţilut primesc GAR de AK prin faptele bune și ridicarea de MAN de către NRN de Ţadikim și în zilele speciale și de Șabaturi, până când vom găsi că prin Mincha (după-amiaza) de Şabat, fiecare dintre cei cinci Parţufim de Aţilut și-a obținut GAR corespunzătoare în cei cinci Parţufim de AK. În acel moment, Atik primește Keter a Parţuf-ului Keter de AK și este cu el la același nivel, AA primește Keter a Parţuf-ului AB de AK și este cu el la același nivel, AVI primesc Keter a Parţuf-ului SAG de AK și sunt cu el la același nivel iar YEŞSUT primesc Keter al Parţuf-ului MA de AK și sunt cu el la același nivel. De asemenea, ZA primește Keter a lui BON de AK și este cu el la același nivel.

Cu toate acestea, în acel moment, Nukva de ZA primește calitatea lui Aţilut de BON de AK, întrucât nu va putea fi rectificată, chiar şi fără să fie permanent, înainte de sfârșitul rectificării. Aflăm că înainte chiar de sfârșitul rectificării, cei cinci Parţufim de Aţilut vor putea primi propriile GAR de la cei cinci Parţufim de AK. Există, însă, aici trei deficienţe:

  1. Nu este permanent.
  2. Cele trei lumi BYA își pot primi luminile doar printr-o ascensiune către Aţilut, peste Parsa, iar BYA în locul lor sunt lipsite de lumină.
  3. Nukva nu va putea primi Yechida de la Keter BON de AK, întrucât ascensiunea ei se face doar până la Aţilut de BON. La sfârșitul rectificării, însă, Nukva va primi şi ea Keter, Parsa va fi anulată, iar Raglaim de Aţilut se vor extinde în BYA ca Raglaim, ajungând în locul de Raglaim, întrucât Raglaim de Aţilut va fi la acelaşi nivel cu Raglaim de AK care se termină în punctul acestei lumi și vor rămâne permanent, întrucât toate Klipot se vor termina. După aceea vor fi, însă, multe ascensiuni și nu ar trebui să insistăm.

28) Ar trebui să explicăm, de asemenea, problema locului de întâlnire al celor cinci Parţufim de Aţilut, fiecare cu Bhina corespunzătoare din AK atunci când aceştia ajung la primii trei dintre cei cinci Parţufim de AK. Când cei inferiori ridică MAN și Mochin de SAG sunt repartizate din Ein Sof celor cinci Parţufim de AK vizând cei cinci Parţufim de Aţilut, ele ajung mai întâi la Atik. Ulterior, Atik se ridică de la locul său permanent din Keter MA de AK la locul lui Roş de SAG, în interiorul căruia se află Aţilut de AB de AK, în interiorul căreia se află Briya a Parţuf-ului Keter de AK. De acolo Atik ia Mochin de SAG atribuite lui, care sunt Keter de SAG, întrucât SAG al Parţuf-ului Keter are aceeași relație cu Keter SAG.

Când AA primește Mochin de SAG, se ridică de la locul său permanent, de la locul lui Aţilut de Atik, la GAR de Atik în care se află Keter MA de AK, în care se află Aţilut din SAG de AK, în interiorul căruia se află Briya de AB de AK. De acolo ia Mochin de SAG atribuite lui, care sunt Hochma de SAG, întrucât SAG de AB are aceeași relație cu Hochma de SAG.

Când AVI primesc Mochin de SAG de AK, ei se ridică de la locul lor permanent, de la locul lui Aţilut de AA, la locul lui GAR de AA, în interiorul căruia se află Keter BON de AK, în interiorul căruia se află Aţilut de MA de AK, în interiorul căruia se află Briya de SAG de AK. De acolo își iau Mochin de SAG, însemnând Bina de SAG, întrucât SAG de SAG de AK are o relație egală cu Bina de SAG.

29) Atunci când YEŞSUT primesc Mochin de SAG de AK, ei se ridică de la locul lor permanent, care se află de la Hazeh de AA în jos, unde se află Briya de AA, până la locul lui AVI, locul lui Aţilut de AA. În el se află Aţilut de BON de AK, în interiorul căruia se află Briya de MA de AK, iar de acolo YEŞSUT își iau Mochin de SAG, care sunt de la Roş de SAG de MA.

De asemenea, ZON se ridică de la locul lor permanent anume Tabur de AA, la Briya de AA, de la Hazeh de AA în jos, unde este îmbrăcată Briya de BON de AK. De acolo își iau Mochin de SAG, care sunt Mochin de VAK de SAG de MA, întrucât BON de AK în general este VAK de MA.

Cele trei lumi BYA de sub Parsa sunt atrase după ele. Fiecare dintre ele face câte o ascensiune: lumea Briya către locul lui Nukva de Aţilut, lumea Yeţira până la locul lumii Briya, lumea Asiya până la locul lumii Yeţira iar NRN de Ţadikim se ridică odată cu ele .

30) Atunci când ridicarea MAN de către cei inferiori atinge extinderea Mochin de AB în cei cinci Parţufim de Aţilut și sunt repartizate din Ein Sof către cei cinci Parţufim de AK, ele ajung mai întâi la Atik. În acel moment, Atik urcă de la locul lui Keter de SAG până la locul lui Roş de AB de AK, în interiorul căruia se află Aţilut din Parţuf Keter de AK. De acolo își ia Mochin de AB, care sunt Keter de AB, din moment ce AB de Keter este aceeași Bhina ca şi Keter de AB.

De asemenea, AA se ridică de la locul lui Roş de Atik la locul lui Roş de SAG, în interiorul căruia se află Aţilut de AB de AK, iar de acolo își ia Hochma de AB.

La fel, AVI se ridică de la locul lui GAR de AA la Roş de Atik, în care se află Keter de MA de AK, în interiorul căruia se află Aţilut de SAG de AK, iar de acolo iau Bina de AB atribuită lor.

În plus, YEŞSUT se ridică de la locul lui AVI, care este locul lui Aţilut de AA, la locul lui GAR de AA, în interiorul căruia se află Roş de BON, în interiorul căruia se află Aţilut de MA, iar de acolo iau Roş de AB de MA.

Totodată, ZON se ridică de la Briya de AA la locul lui Aţilut de AA, care este locul permanent al lui AVI, în interiorul căruia Aţilut de AA este îmbrăcată, iar în interiorul lor se află Aţilut a Parţuf-ului BON de AK. De acolo își iau Mochin de AB, care sunt VAK de MA de AB. BYA de sub Parsa de Aţilut sunt atrase după ele, iar Briya urcă de la locul lui Nukva de Aţilut la locul ZA de Aţilut, Yeţira urcă până la locul lui Nukva de ZA de Aţilut, Asiya urcă până la locul lui Briya de Aţilut, și odată cu ele urcă şi NRN de Ţadikim.

31) De Şabat, după-amiază (Mincha), când Mochin de Yechida sunt atrase de cei cinci Parţufim de Aţilut din cei cinci Parţufim de AK, ele ajung la Atik. În acel moment, Atik urcă la Roş-ul Parţuf-ului Keter de AK, iar de acolo Keter de Yechida primește ceea îi este atribuit, AA urcă la Roş-ul Parţuf-ului AB de AK și primește de acolo Hochma de Yechida atribuită lui, AVI urcă la Roş de SAG de AK și primesc de acolo Bina de Yechida care le este atribuită, YEŞSUT urcă la GAR de Atik în interiorul cărora se află Roş de MA de AK și primesc de acolo GAR de Yechida de MA care le sunt atribuite, iar ZA urcă la GAR de AA în interiorul cărora se află Roş de BON, considerate VAK de MA, iar de acolo primește VAK de Yechida atribuite lui. După ele urmează cele trei lumi BYA cu NRN de Ţadikim, unde Briya urcă în locul lui YEŞSUT de Aţilut în care se află Briya de AA, adică de la Hazeh de AA în jos, Yeţira urcă în locul ZA de Aţilut de la Tabur de AA în jos, Asiya urcă în locul lui Nukva de Aţilut, lăsând locul celor trei lumi BYA de sub Parsa de Aţilut ca un spațiu gol după ce cele trei lumi însele au urcat la locul lui YEŞSUT și ZON de Aţilut, întrucât acum sunt fără luminile iniţiale ale lumilor BYA și nu există nici Kduşa, nici Klipa în locul lor.

32) Ne-am putea întreba un lucru dat fiind că se știe că din partea lui BON, AA este considerat Keter de Aţilut, totodată din partea lui BON, AVI sunt consideraţi Hochma şi AB de Aţilut, iar YEŞSUT din partea lui BON sunt Bina de Aţilut. Aşadar, rezultă că AA aparţine de Keter de AK, AVI de AB de AK iar YEŞSUT de SAG de AK. Prin urmare, de ce s-a spus atunci că AA este atribuit lui AB de AK iar AVI lui SAG de AK?

Fapt este că toți Parţufim BON nu pot primi nimic decât prin intermediul lui MA care le dă lor. Prin urmare, aceștia pot primi de la cei cinci Parţufim doar prin ascensiunea acestor Parţufim MA. De aceea, toate discernămintele referitoare la ascensiunile celor cinci Parţufim de Aţilut pentru a primi Mochin de la cei cinci Parţufim de AK sunt numai în funcție de nivelurile de MA, şi atunci le primesc de la MA. Din perspectiva lui MA, Atik este considerat Keter de Aţilut, iar AA nu are nimic de la Keter de MA și ia doar nivelul Hochma de MA. De asemenea, AVI au luat doar Bina de MA și nu au nimic din calitatea Hochma. De aceea, în toate valorile dobândirilor de Mochin și a ascensiunilor la cei cinci Parţufim de AK, Atik este în relaţie cu Keter de Aţilut care primește de la Parţuf-ul Keter de AK, iar AA este în relaţie cu Hochma de Aţilut care primește de la Parţuf-ul AB de AK, și AVI sunt în relaţie cu Bina de Aţilut care primeşte doar de la Parţuf-ul SAG de AK.

Întreaga rectificare a acestor Parţufim BON vine numai prin ascensiuni ale lui MA. Prin urmare, aceştia sunt realmente lipsiţi de rectificare, întrucât nu pot fi rectificaţi complet prin Parţufim de MA, întrucât BON de AA trebuie să primească de la Keter, iar AA îi dă numai de la Hochma de AK. De asemenea, BON de AVI trebuie să primească de la Hochma de AK și AVI le dau numai de la Bina de AK, și așa mai departe. Astfel, Parţufim BON nu primesc o împlinire completă de la toate acele Mochin pe care MA le dă lor.

Această problemă va fi corectată abia la sfârșitul rectificării, după anularea Klipot, după cum spune versetul „Moartea va fi înghițită pentru totdeauna”.

Ar trebui să știm că în timpul ascensiunii Parţufim de Aţilut la AK, cei cinci Parţufim de AK urcă, de asemenea, deasupra lor în aceeași măsură. Există o regulă atât pentru Parţufim de Aţilut, cât și pentru Parţufim de AK, anume că orice superior îl ridică pe cel inferior odată cu el. De exemplu, atunci când NHY de AA se ridică la ale sale HGT, YEŞSUT și ZON care îmbracă NHY de AA sunt atrași cu ele și se ridică şi ei la HGT de AA. De asemenea, atunci când HGT de AA se ridică la ale lor HBD, AVI care îmbracă HGT de AA sunt atraşi împreună cu ei și îmbracă acum, de asemenea, ale lor HGT. În mod similar, atunci când HGT de Atik se ridică și devin HBD de Atik, GAR de AA din Levuşim de HGT de Atik sunt atrase împreună cu ele și se ridică, de asemenea, la HBD de Atik. La fel se întâmplă în Parţufim de AK, întrucât atunci când GAR de MA de AK se ridică la Roş SAG de AK, atrag GAR de Atik împreună cu ele la Roş de SAG.

De asemenea, atunci când GAR de MA s-au ridicat la Roş de SAG, HGT de SAG de AK s-au ridicat cu necesitate mai întâi la GAR de SAG, care au ridicat MA de AK împreună cu ele, iar HGT de AB   s-au ridicat cu necesitate mai întâi la GAR de AB de AK care au ridicat Roş de SAG la Roş de AB. La fel, HGT ale Parţuf-ului Keter de AK s-au ridicat cu necesitate primele și au devenit GAR de Keter de AK, ridicând cu ele Roş de AB de AK care îmbrăcau HGT de AK, și care îmbracă acum locul lui GAR ale Parţuf-ului Keter.

GAR ale Parţuf-ului Keter de AK s-au ridicat în continuare, în aşa fel încât, mai întâi, Parţufim superiori urcă și-i atrag cu ei pe cei inferiori care îi îmbracă. Ei evaluează, însă, nivelul de ascensiune al celui inferior în funcție de nivelul de permanență al celui superior, întrucât cel superior își lasă, totodată, a sa Bhina dedesubt, în locul său permanent de dinaintea ascensiunii. De pildă, atunci când AVI se ridică la HBD de AA, ei sunt consideraţi îmbrăcămintea lui GAR de AA, deși, de fapt, GAR de AA s-a ridicat mai sus și îmbracă GAR de Atik. Cu toate acestea, s-a spus că AVI se află în locul lui GAR de AA, întrucât nu există absență în spiritualitate și nu se poate spune că o entitate anume, pe măsură ce se deplasează dintr-un loc în altul, va deveni absentă în primul loc. Mai degrabă, există doar o adăugare aici și ea există în locul de la început ca şi în noul loc în care s-a ridicat acum. De aceea se consideră că AVI au câștigat calitatea de GAR de AA datorită acestei ascensiuni a acestora, deși GAR de AA s-au ridicat de acolo la GAR de Atik.

La fel se petrec lucrurile în toți Parţufim și trebuie întotdeauna reţinut acest fapt întrucât nici o ascensiune în Parţufim sau în lumi nu poate fi înțeleasă fără asta. Prin urmare, rezultă că, pe măsură ce oricare dintre cei inferiori se ridică, el îl dobândeşte totodată pe cel superior întrucât prin ascensiunea lui AVI către HBD de AA, acestea sunt incluse și în GAR de AA, care s-au ridicat la HBD de Atik și de aceea AVI sunt incluşi (Hitkalelut) și în GAR de Atik, de vreme ce GAR de AA sunt acum acolo.

Nu trebuie să ne mirăm că este scris faptul că GAR de MA de AK se ridică într-o ascensiune de la locul Tabur-ului de AK la Roş de SAG și vom constata că acesta urcă două grade simultan – și anume HGT de SAG și HBD de SAG de AK – ceea ce nu am găsit în toţi Parţufim de AK și Aţilut, cu excepția lui MA de AK și a lui Atik de Aţilut care îl îmbracă. Fapt este că acest MA de AK este într-adevăr din calitatea lui SAG de AK, pentru că a apărut din Nikvey Eynaim de SAG, care este interioritatea lui GAR de Nekudim. În consecință, ar fi trebuit să fie îmbrăcat de la Peh de Roş de SAG în jos ca și restul de Parţufim de AK, unde cel inferior îmbracă HGT ale celui superior. Cu toate acestea, întrucât aici exista o nouă problemă, cea a lui Ţimţum Bet – unde Hey de jos s-a ridicat la Nikvey Eynaim și a luat AHP din toate gradele din afara gradului – aceste zece Sfirot nu au putut îmbrăca HGT de SAG, privite ca Akudim de AK, adică Ţimţum Alef, iar Masah-ul lui Ţimţum Bet nu are puterea de a se ridica deasupra rădăcinii sale. Întrucât rădăcina sa începea doar în Parţuf-ul Nekudot de SAG sub Tabur de AK, a trebuit să coboare cu două grade de la Roş de SAG și să înceapă să se îmbrace numai de la Tabur de AK în jos.

Aşadar, vedem că locul lui MA de AK este într-adevăr cu cele zece Sfirot de Nekudim în locul lui HGT de SAG deasupra Tabur-ului de AK, însemnând ca YEŞSUT care îmbracă de la Peh de AVI în jos, întrucât aceştia sunt consideraţi ZAT de SAG, și numai prin conectarea cu Hey inferior din Nikvey Eynaim a coborât ZAT de SAG pentru a ajunge sub Tabur și a devenit MA și BON de AK. Prin urmare, în timpul repartizării Mochin de AB SAG de AK, care coboară Hey inferior din Eynaim și fisurează toate Parsa create de Ţimţum Bet, MA de AK urcă dintr-odată la Roş de SAG de AK, pentru moment, în timpul Zivug-ului, atunci când puterea lui Ţimţum Bet a dispărut și HGT ale tuturor Parţufim se întorc la propriul GAR, GAR de MA sunt ca şi unul cu HGT de SAG și se ridică cu ele la HBD de SAG. Astfel, tot aşa ca atunci când opera Ţimţum Bet, MA de AK, care este YEŞSUT, a coborât două grade dintr-odată, şi la fel, în timpul Zivug-ului, când toată puterea lui Ţimţum Bet a fost temporar anulată, urcă iarăşi două grade dintr-odată, întrucât în raport cu coborârea, MA și BON sunt considerate ca o ascensiune, iar în relaţie cu o ascensiune, ZAT de SAG sunt considerate așa cum sunt în realitate.

În acest fel putem înțelege, totodată, de ce al treilea YEŞSUT a apărut din Bhinat SAG și a devenit Roş de MA. Asta pentru că acest al treilea YEŞSUT se extinde de la MA de AK, care este de asemenea considerat ca YEŞSUT care a coborât și a devenit MA. Să reţinem acest fapt, pentru că este o cheie pentru a înțelege toate Mochin de ZON.

Avem o altă problemă de examinat în legătură cu ascensiunea lumilor și Parţufim: Ordinea obișnuită în cuvintele lui ARI este aceea că AB este Hochma, SAG este Bina, MA este ZA, iar BON sunt Nukva. În legătură cu acest aspect, găsim de mai multe ori în cuvintele lui ARI că AB este Keter, SAG este Hochma, MA este Bina și BON sunt ZON. El mai spune uneori că AVI sunt SAG, iar YEŞSUT sunt MA. Însă, după ce am cercetat toate aceste situaţii, problemele devin foarte clare și simple. S-a explicat deja că fiecare dintre Parţufim de Aţilut este format din MA și BON. Din perspectiva lui MA, Atik este considerat Keter, AA este considerat ca AB iar Hochma, AVI ca SAG și Bina, al doilea YEŞSUT al lui AVI sunt consideraţi ZAT de SAG și ZAT de Bina, al treilea YEŞSUT ca şi GAR de MA și ZON ca VAK de MA sau BON. Din perspectiva lui BON, AA este considerat Keter, AVI sunt consideraţi AB și Hochma, YEŞSUT ca SAG și Bina, ZA ca MA, şi Nukva ca BON.

Prin urmare, în ceea ce privește aspectele legate de BON din Parţufim, AA este considerat Keter, AVI sunt consideraţi ca AB, YEŞSUT ca SAG și ZON ca MA și BON. Cu toate acestea, atunci când se referă numai la MA, Atik este considerat Keter, AA este considerat ca AB, AVI ca SAG, YEŞSUT și al treilea Tvuna ca MA și ZON ca VAK de MA. Uneori, atunci când este vorba despre o relație comună între MA și BON în Parţuf și problema principală se învârte în jurul lui MA, AA se numește Keter și AB împreună, AVI se numesc SAG și Hochma împreună, YEŞSUT se numesc MA și Bina împreună iar ZON se numesc BON .

Acest lucru este interpretat în cuvintele lui ARI aşa cum spune el mai departe: „Yechida nu este considerată ca fiind în Parţuf. … Prin urmare, acum există patru Bhinot generale și se spune că există AB (72 în Gematria) Ta’amim în Keter și SAG (63) Nekudot în Hochma, MA (45) Tagin în Bina și BON (52) Otiot (litere) în ZAT. Am explicat deja că AB este în Keter, care are Arih și Nukva, SAG este în Hochma AVI, MA YEŞSUT și BON ZON”, acestea fiind cuvintele sale. Prin urmare, vedem clar cum amestecă cele două părți MA și BON în Parţuf. El începe cu AA, pe care, din perspectiva lui BON, îl numește Keter. Din perspectiva lui MA, el îl numește AB. De asemenea, el numește AVI din perspectiva BON, Hochma și din perspectiva MA, SAG. De asemenea, el numește YEŞSUT din perspectiva MA cu numele MA și se referă la al treilea YEŞSUT, care devine MA, și  numește ZON BON, întrucât VAK de MA se numesc BON.

A patra întrebare menționată mai sus a fost, de asemenea, explicată în detaliu. Ne-am întrebat când a fost făcută disticţia referitoare la Parţufim ca fiind la același nivel și când ca fiind unul sub celălalt. Acest lucru este explicat aici în cuvintele lui ARI, anume că acei Parţufim care apar pe un Zivug în același Masah, precum cei douăzeci și cinci de Parţufim din Parţuf-ulincluziv AA și din Parţuf-ulincluziv Aba, ş.a.m.d., sunt toţi la un același nivel, întrucât din perspectiva lui Keter și a celor patru Bhinot de Ohr Yaşar, nu există nicio diferență de nivel, de vreme ce se află în Roş-ul lui AK, așa cum sunt în Sof-ul lui Asiya. Diferența dintre lumi și Parţufim se datorează numai modificărilor din Masah în Kli-ul Malhut pe care a fost făcut Zivug-ul de Haka’a, așa cum a scris el în Pomul vieții.

Prin urmare, doar cinci Parţufim incluzivi, ceea ce înseamnă că fiecare dintre ei conține douăzeci și cinci de Parţufim care diferă în Masahim în ei. Parţuf-ul Keter inclusiv apare pe Masah-ul de Bhina Dalet, iar Aba inclusiv, care este AB, apare pe Masah-ul de Bhina Gimel, Ima inclusiv, care este SAG, pe Masah-ul de Bhina Bet, iar ZON inclusiv pe Masah-ul de Bhina Alef . De aceea, fiecare coboară cu un grad în comparație cu cel superior: Aba care apare într-un Masah de Bhina Gimel are doar nivelul de Hochma și îi lipsește Keter. Aflăm că lumina Hochma se îmbracă în Kli-ul Keter, lumina Bina în Kli-ul  Hochma ș.a.m.d., după cum a explicat ARI. De aceea descoperim că Aba, care este AB, îmbracă de la Peh a Parţuf-ului Keter în jos, SAG de la Peh a Parţuf-ului Hochma în jos, ș.a.m.d.

De asemenea, toate lumile se divid din cauza Masah-ului și coboară una sub alta. AK incluzivă este din Masah-ul de Bhina Dalet, Aţilut este din Bhina Gimel, Briya din Bhina Bet, Yeţira din Bhina Alef și Asiya din Bhinat Şoreş. Cu toate acestea, întrucât toți acei Parţufim particulari din fiecare Parţuf incluziv apar pe un Zivug și un Masah, nivelul lor este unul şi acelaşi, întrucât nu există nimic care să îi diferențieze.

Și totuși, am văzut în cartea Rehovot HaNahar a lui Raşaş că a avut mari dificultăți în a explica cuvintele lui ARI referitor la ceea ce a scris ARI, anume că atunci când a fost emanat Keter, în care au fost incluşi toţi Ketarim, etc. faptul că a emanat Hochma, toate Hochmot (pluralul pentru Hochma) au fost incluse în el, etc. El a explicat că după ce au fost emanate toate cele cinci lumi AK şi ABYA şi au fost generate până la capătul inferior al lumii Asiya, Emanatorul le-a inversat ordinea încă o dată astfel încât toate discernămintele în lungime care au apărut unul sub celălalt în fiecare Parţuf, El le-a corectat pentru a fi în grosime, și pe toţi acei Parţufim care se îmbrăcau unul pe altul în grosime, El i-a rectificat pentru a fi în lungime. Astfel, după ce AK și ABYA au apărut, ele au fost incluse una în alta și au devenit douăzeci și cinci de lumi, întrucât fiecare dintre cele cinci lumi este inclusă în toate celelalte. Astfel, cele cinci lumi ale lui AK și ABYA sunt pe lungime în AK, iar cele cinci lumi AK și ABYA sunt pe lungime în Aţilut, iar cele cinci lumi AK și ABYA sunt pe lungime în Briya și, de asemenea, în Yeţira și în Asiya. Prin această Hitkalelut, toate au fost făcute la un acelaşi nivel unele cu celelalte, unde, de exemplu, chiar și lumea de jos Asiya a urcat și și-a ridicat nivelul pentru a fi egal cu AK. Prin urmare, acum și lumea Asiya, începe în Ein Sof la începutul liniei și se încheie tot cu Raglaim de AK și, la fel, toate lumile.

După aceea, Emanatorul a schimbat lungimea în ele, întrucât a luat cele cinci lumi AK care s-au îmbrăcat una pe alta în grosime, care sunt AK de AK, AK de Aţilut, AK de Briya, AK de Yeţira și AK de Asiya, și le-a făcut în lungimea lui AK. Astfel, AK de Aţilut în grosime a devenit Aţilut de AK în lungimea sa, AK de Briya în grosime a devenit Briya de AK în lungimea sa, AK de Yeţira în grosime a devenit Yeţira de AK în lungimea sa iar AK de Asiya în grosime a devenit Asiya în lungimea lui AK. El a corectat cele patru lumi ABYA care au fost anterior pe lungimea lui AK pentru a fi grosime deasupra, pe cele patru lumi ABYA. El a făcut lumea lui Aţilut care era pe lungimea lui AK în AK de Aţilut, lumea Briya pe lungimea lui AK în AK de Briya, lumea Yeţira pe lungimea lui AK în AK de Yeţira și lumea Asiya pe lungimea lui AK în AK de Asiya și, tot aşa, restul lumilor în general, în particular, și în particular în particular. În cele din urmă, în Keter a fiecărei lumi și Parţuf nu există nimic mai mult decât Ketarim de la începutul liniei până la sfârșitul lumii Asiya, și, de asemenea, în Hochma a fiecărei lumi și Parţuf până la sfârșitul lumii Asiya sunt numai Hochmot și tot așa mai departe.

În afară de marea dificultate a acestei interpretări de a explica cuvintele lui ARI, întrucât aici ARI spune explicit, atunci când Ein Sof a emanat Keter, El a făcut-o din toţi cei cinci Parţufim etc., și când El a emanat Keter în El, toate Ketarim de acolo în jos au fost incluse în ea, etc. Aşadar, aici se vorbește chiar despre începutul emanării celor cinci Parţufim ai lumii Aţilut. De asemenea, el interpretează începutul lui Aţilut al celor cinci Parţufim de Briya și al celor cinci Parţufim de Yeţira și Asiya unul sub celălalt. Cum de se poate spune aici că ARI vorbește doar despre o corectare care a fost făcută după apariția tuturor lumilor? El nu ar fi folosit cuvintele „când El a emanat”, ci cuvintele „când El a corectat”. Totodată, cu o atât de mare inovație încât, după apariția tuturor lumilor, Emanatorul a inversat ordinea din lungime în grosime și din grosime în lungime, ARI ar fi trebuit să prezinte cel puțin un indiciu în toate scrierile sale. În plus, în afară de toate cele spuse mai sus, este dificil să înțelegem cum de este posibil ca lumea de jos, Asiya, care a apărut Achor-be-Achor în AK și ABYA în lungime, și în Parţuf-ul Hochma din ea, după spusele lui ARI, să nu există decât ca un punct în ea, deci cum a fost ea rectificată mai târziu pentru a ajunge să fie egală cu nivelul lui AK, şi pentru ca acum lumea Asiya să înceapă la Roş-ul liniei, atașată de Ein Sof ca şi AK?

El (Raşaş) a scris acolo, în Rehovot HaNahar, că aceste cuvinte sunt prezentate în spusele lui ARI, totuși m-am adâncit în studiul acelui Sha’ar HaTikun menționat mai sus și lucrurile stau exact invers. El a scris acolo explicit că înainte de sfârșitul rectificării, Parţufim stau unul sub celălalt. Abia după finalizarea întregii rectificări, când vor apărea GAR de ZA, precum și primele nouă din Nukva, nivelul lor va fi acelaşi și se vor îmbrăca unul pe celălalt. În timpul rectificării, însă, în cei șase mii de ani, el clarifică faptul că lui ZA îi lipsesc GAR și lui Nukva îi lipsesc primele nouă. Pentru a face completarea respectivă, au nevoie de IburYenikaMochin de fiecare dată. Astfel, atâta timp cât nu a fost realizată finalizarea întregii rectificări, nivelul acestora nu este același. De asemenea, în cartea Mavo She’arim ARI nu vorbește deloc despre egalizarea nivelului.

El (Raşaş) probabil explică acolo cuvintele lui ARI conform cărora atunci când vorbește despre finalizarea întregii rectificări, nu este tocmai sfârșitul rectificării, ci doar rectificarea celor șase mii de ani, în timp ce finalizarea întregii rectificări despre care vorbeşte ARI depinde de egalizarea nivelul lor, iar miezul rectificării despre care vorbește ARI se referă chiar la ultimul aspect care poate fi găsit, în care este vorba de problema lui IburYenikaMochin din ZA iar acestea nu sunt la un acelaşi nivel.

Cu toate acestea, în conformitate cu aceasta, întrucât el a explicat că mai întâi lumile și Parţufim în ansamblu au fost rectificate la un acelaşi nivel, iar apoi au apărut Parţufim particulari pentru a fi făcuţi unul sub celălalt, aflăm de aici că ceea ce ARI a scris acolo despre mijlocul rectificării a ajuns acum să fie după finalizarea întregii rectificări. Aflăm că finalizarea rectificării precede mijlocul  acesteia? Acest lucru este foarte confuz.

De asemenea, nu stă în obişnuinţa lui ARI să vorbească în acest fel, întrucât scopul întregii rectificări, sensul ei, este clar: este sfârșitul normal al rectificării despre care vorbeşte ARI întotdeauna în toate tratatele. În plus, ARI nu vorbește deloc de Parţuf-ul AK sau de Parţufim ai celor trei lumi de jos, BYA, spunând că nivelul lor este egal cu cel al lumii Aţilut. Mai degrabă, el vorbește doar despre cei cinci Parţufim ai lumii Aţilut și nu există nicio sugerare aici referitoare la egalizarea nivelului lumii de jos, Asiya, cu Roş-ul liniei care este atașat de Ein Sof.

Raşaş spune, de asemenea, că trebuie să ne adâncim în studiul lucrării Sha’arey Kduşa și al tratatelor referitoare la ABYA, unde se explică faptul că, după ce au apărut cele cinci lumi AK și ABYA,         s-au îmbrăcat una în alta în lungime de sus în jos, de la Roş de AK până la capătul lumii Asiya (vezi în Rehovot HaNahar). M-am adâncit în stidiul tratatelor despre ABYA din Pomul vieții și nu există nicio mențiune acolo despre toate aspectele privind egalizarea nivelului. De asemenea, în Sha’arey Kduşa este scris explicit opusul cuvintelor sale. El scrie acolo că „Toate lumile sunt incluse în numele HaVaYaH, etc., și este la fel în fiecare dintre cele cinci lumi etc. Toate aceste Bhinot și grade de la partea de sus a lui Adam Kadmon până la abisul lumii inferioare sunt una deasupra celeilalte și una înainte de cealaltă, întrucât cel superior se îmbracă în interiorul celui de sub el ca un suflet într-un trup. Cu toate acestea, cel superior nu se îmbracă în cel inferior în întregime, ci numai o anumită Bhina a celui superior se îmbracă în cel inferior și așa mai departe până la Sium-ul (capătul) lumilor.”

Prin urmare, este explicit opusul cuvintelor sale căci, deși sunt incluse una în cealaltă, una deasupra celeilalte, și una înaintea celeilalte, cea superioară încă nu se îmbracă în cea inferioară, ci numai unele dintre ele, numai Malhut a celui superior, iar nivelul lor nu este acelaşi. Este foarte ciudat că, în toate locurile la care a făcut referire pentru a-și susține cuvintele, găsești exact opusul.         I-am cercetat mult cuvintele sfinte, dar n-am meritat să le înțeleg.

Există o altă ciudățe pe care am găsit-o acolo în Rehovot HaNahar: El a scris că nivelul AA începe de la Tabur de AK și că există rădăcina sa. Acest lucru contrazice cuvintele lui ARI care au fost făcute cunoscute în mai multe locuri, anume că GAR de Atik îmbracă GAR de Nekudim care au rămas la locul lor și nu au fost anulate în timpul spargerii vaselor, iar asta începe la Tabur de AK, iar acest Roş de Atik se numește RADLA, pe care AA nu îl poate îmbrăca, iar AA îmbracă numai ZAT de Atik care se află sub GAR de Nekudim, în locul lui ZAT de Nekudim. Astfel, aflăm că RADLA se oprește între Tabur de AK și Roş de AA. Deci, cum poate spune acolo Raşaş că AA începe de la Tabur de AK? Vedem în Sha’ar HaTikun, Capitolul 3: „Deși lumina lui Meţah (fruntea), care se numește acolo MA, a apărut de deasupra lui Meţah, se extinde de acolo în jos și își începe existența de la Tabur, etc. Keter s-a extins și s-a răspândit de la locul ei în jos, etc., iar această expansiune este măsura completă numită „lumea Aţilut.” Acest punct este Nukva de Atik Yomin și, tot aşa, Atik Yomin de Dechura, care a fost făcut din Ta’amim de MA se răspândește în aceeaşi măsură ca mai sus.”

Astfel, este explicat cu claritate că atât Atik Yomin Nukva cât și Atik Yomin Dechura încep de la Tabur de AK și în orice caz nu deasupra acestuia. De asemenea, în Pomul vieții, ARI a scris după cum urmează:

GAR de Atik nu se poate îmbrăca în AA, și este imposibil să primească luminile lor. Din acest motiv, ele rămân dezvăluite și se prezintă ca Makif (înconjurătoare) de AA. Doar cele șapte inferioare ale lui Atik se îmbracă în AA întrucât KHB de AA îmbracă HGT de Atik Yomin, și cele șapte inferioare ale lui AA îmbracă NHY de Atik.”

Astfel, se explică faptul că Roş de AA se află la locul lui ZAT de Atik, care este locul lui ZAT de Nekudim, și nu atinge nici un pic locul lui GAR de Nekudim care se află sub Tabur de AK, întrucât este locul lui RADLA. Este explicat, de asemenea, în Pomul vieții faptul că:

Kelim de GAR (de Nekudim) nu au coborât. A fost creat un Roş din Kelim ale acestor trei Nekudot, iar în interiorul lor trei Mochin. Asta se numește RADLA și se mai numește și Roş de Atik Yomin. Aşadar, primele trei dintre cele zece Nekudot sunt RADLA.”

Astfel, se explică faptul că Roş de Atik a luat locul lui GAR de Nekudim care îmbracă de la Tabur de AK în jos, și nu AA. De asemenea, în Pomul vieții, el spune că „Locul inițial al lui ZA este în locul care este acum AA.” Aşadar, AA se află în locul lui ZA de Nekudim.

Mai mult, pornind de la această premiză, anume că AA începe la Tabur de AK, el a ajuns să interpreteze ordinea de ascensiune a Parţufim de Aţilut la Parţufim de AK, conform căreia atunci când ZA dobândeşte Parţuf-ul Neşama și urcă la Hazeh de AA, ceea ce înseamnă prima ascensiune, AA urcă la Roş SAG de AK. A doua ascensiune este atunci când ZA urcă la Garon de AA și dobândeşte Haya, iar AA urcă la Roş de AB de AK. A treia ascensiune este atunci când ZA urcă la Roş AA și dobândeşte Yechida, iar AA urcă la Roș-ul Parţuf-ului Galgalta de AK.

Conform spuselor sale, rezultă că de Şabat, în Musaf (supliment), atunci când Parţufim se află în a doua ascensiune, când ZA s-a ridicat la Garon de AA în locul lui AVI superiori, AA se află în Roş de AB. Asta contrazice în mod explicit spusele lui ARI din Cartea întenţiilor din tratatul despre masa din dimineața de Șabat, unde a scris că, în acel moment, AA urcă la locul Hey-urilor Parţuf-ului AB de AK. Totodată, ARI a îndemnat să se analizeze acest lucru în Sha’ar Mati ve Lo Mati (Poarta atingerii şi neatingerii), unde explică faptul că locul acestor Hey se află în KHB ale Guf-ului lui AB de AK. Astfel, în ascensiunea de Musaf de Şabat, AA se află în locul Guf-ului lui AB de AK, adică în ale sale HGT când este îmbrăcat în Roş de SAG de AK, și nu în Roş de AB de AK. Numai în a treia ascensiune, în după-amiaza de Şabat (Mincha), când ZA urcă la AA, AA se ridică la Roş de AB de AK, iar Atik se ridică în acel moment la Roş Parţuf Galgalta de AK în aşa fel încât în prima ascensiune, AA se ridică la Roş de Atik de Aţilut, iar în a doua ascensiune, AA se ridică la HGT de AB, care este locul lui Roş de SAG de AK, iar în a treia ascensiune, AA se ridică la Roş de AB de AK.  

Am găsit încă un fapt uimitor acolo, în Rehovot HaNahar: El spune că cei cinci Parţufim de Aţilut menționati, care ies din noul MA, se referă la MA de AK numit ZA de AK, iar cei cinci Parţufim de parte feminină, care se numesc BON, provin din BON de AK Malhut de AK. Aceste cuvinte ale lui contrazic, însă, complet ceea ce scrie ARI în mai multe locuri, anume că partea de BON a celor cinci Parţufim de Aţilut sunt foarte înalte în partea masculină a lui MA, întrucât sunt priviţi ca SAG, care este mai înalt decât MA. Cu toate acestea, din moment ce sunt rectificaţi numai prin MA, numele lor a fost schimbat în BON. Aşadar, în mod evident, Parţufim de BON de Aţilut nu sunt din BON de AK, ci mai degrabă din SAG de AK, care este mult mai înalt decât chiar MA de AK însuși. De asemenea, este ciudat că, potrivit spuselor sale, noul MA este MA de AK. Dacă este așa, atunci de ce ARI îl numește „noul MA”? În acelaşi timp, cum pot Atik, AA și AVI masculini să primească de la GAR de ZA de AK? La urma urmei, acestea sunt considerate GAR și trebuie să primească de la Bhina lor corespunzătoare din Parţufim de AK, adică de la MA din Parţuf-ul Keter și AB și SAG de AK, și nu de la ZA de AK, așa cum este scris în cuvintele lui ARI de mai sus iar acest lucru este evident.

Totodată, el scrie că GAR de ZON de BON pe care Atik le-a luat sunt din cele nouă Sfirot ale lui BON care au apărut încă o dată. Acest lucru contrazice cuvintele lui ARI, care a scris că ele sunt vechile Kelim de Nekudim în care nu a existat nicio spargere.

Am explicat deja mai sus şi despre MA și BON ale celor cinci Parţufim de Aţilut, anume că doar Kelim care au rămas complete din cele zece Sfirot de Nekudim, sau Kelim care au fost sortate până la nivelurile de MA care apar în Aţilut, sunt numite BON. Acest lucru se datorează coborârii lor pentru a primi de la luminile Aţilut care sunt inferioare lor. Deși toate acele lumini care apar în Aţilut apar numai prin MAN din Reshimot și Niţoţin (scântei) ale lui BON, toate sunt numite MA. Așa cum a scris acolo ARI, numai MA apare urmare a Zivug-ului AB SAG pentru Aţilut, și nu BON, care sunt în întregime din Nekudot de SAG de AK, întrucât se numesc BON numai Kelim de Nekudim sau acelea care sunt sortate din ele din BYA. Luminile din ele nu provin de la Zivug-ul AB SAG de AK însuși, ci numai prin proprietarii lor, adică MA. Aceste cuvinte ale lui ARI sunt atât de clare încât nu trebuie revenit asupra lor nici măcar cu un fir de păr.

Ar trebui să ne amintim, de asemenea, ce spune el referitor la faptul că luminile lui Aţilut sunt numite „noul MA” după nivelurile permanente ale lui Aţilut în care nu va apărea niciodată nicio diminuare. Acestea sunt numai ceea ce se primește de la ZON ale fiecăruia dintre cei cinci Parţufim de AK, care se numesc MA, în timp ce toate luminile primite de deasupra lui MA din cei cinci Parţufim de AK, care se numesc GalgaltaABSAG ai celor cinci Parţufimi de AK, şi care sunt atrase prin MAN a celor inferiori prin rugăciuni și ascensiuni, nu sunt permanente în Aţilut, ci mai degrabă se înalță și coboară în funcție de acțiunile celor inferiori. De aceea, numele Aţilut nu este dat lor, ci doar nivelului permanent al lui MA din ele.

Există o altă problemă ce ar trebui menționată aici. Am văzut în cartea Hasdei David (Milosteniile lui David) că însăși AK se numește Yechida în raport cu Aţilut. Însă, în raport cu ceea ce este deasupra lui, şi el se numește ZON etc., întrucât întreaga AK se află în locul îmbrăcat pe jumătate de cel inferior. Îmbrăcarea completă de către cel inferior o constituie ABSAGMABON. Când această îmbrăcăminte este divizată iar și jumătatea de jos, numită MA și BON, este separată și îmbracă jumătatea superioară, care este AB SAG, acel loc vacant care a fost la locul jumătății de jos a îmbracăminţii se numește „aer primordial”, iar balonul care s-a creat în ea, în care se află cele zece Sfirot de AK, se numește Tehiro. În partea de sus a acestui Tehiro, între aerul primordial și îmbracăminte, se află ascunse cele zece Sfirot ale lui AK superior,  întrucât AK se află în locul lui MA și BON, motiv pentru care ZON sunt numite în funcție de ceea ce este deasupra lor. Aceste cuvinte se regăsesc și în cuvintele lui Rav Menachem Azariah da Fano, în Emek HaMelech și în Sha’arey Gan Eden și în alte lucrări.

Trebuie ştiut faptul că aceste cuvinte au venit din ceea ce au primit prietenii, adică ceilalți discipoli ai lui ARI și nu de la Rav Chaim Vital. Dar nu numai că nu se regăsesc în toate scrierile lui Rav Chaim Vital, dar sunt şi în contradicție cu ceea ce a primit Rav Chaim Vital. Putem vedea că Pomul vieții explică astfel: „Acest prim Igul (cerc), care este cel mai apropiat de Ein Sof, se numește Keter de AK.” El mai scrie acolo: „Știm că primele lumini”, etc., „sunt considerate cele zece Sfirot a căror conexiune generală se numește AK pentru toate cele primordiale” – vezi acolo și în mai multe locuri. Astfel, asta explică în mod clar că nu există deloc lumi deasupra lui AK, contrar celor care spun că lumea îmbracăminţii este o lume aparte care precede AK.

Într-adevăr, toate acele lumi prezentate în ceea ce au primit prietenii, adică primul Tehiro și lumea îmbracăminţii care și-a pliat jumătatea inferioară peste jumătatea superioară, și aerul primordial, și Tehiro din interiorul aerului primordial și AK blocată sunt toate incluse în cei cinci Parţufim de AK pe care i-a explicat Rav Chaim Vital. Este scris în Pomul vieții: „Să începem să explicăm un element care include și cuprinde întregul loc al acestui spațiu, un element din care se extind toate lumile și de care ele se agăță și de unde sunt generate și se dezvăluie în afară. Acel element se numește, însă, Adam Kadmon (omul primordial) înaintea tuturor celor primordiale, care precede tot ceea ce există.” Astfel, se explică faptul că AK precede tot ceea ce există și toate lumile sunt incluse în ea și se extind din ea.

Știm că lumea îmbrăcăminţii este inclusă în Parţuf-ul SAG de AK care, înainte de Ţimţum Bet, s-a extins până în punctul acestei lumi. Problema plierii lumii îmbrăcăminţii a fost făcută cu Ţimţum Bet, întrucât atunci lumea îmbracăminţii s-a pliat, de asemenea, din cauza ascensiunii luminilor de sub Tabur, care sunt două HaVaYot (pluralul pentru HaVaYaH), MA și BON de AK, până deasupra Tabur-ului, care sunt două HaVaYot AB SAG de AK. În acest fel vom înțelege că lumile „aer primordial” și cel de-al doilea Tehiro care a fost făcut un cerc în interiorul unui pătrat, așa cum este prezentat în ceea ce au primit prietenii, au apărut în locul jumătății inferioare a îmbrăcăminţii care se pliase. Conform celor de mai sus, descoperim că sunt incluse în Tabur de AK și sub el, adică în lumea Nekudim. De asemenea, primul Tehiro este prima lume a lui Ţimţum. Astfel, lumea îmbracăminţii, și mai ales lumile care o urmează, sunt sub cele două Parţufim Galgalta și AB de AK.

În afară de ceea ce se spune în explicația spuselor lor, ni se cere să nu ne mai gândim deloc la ce au primit prietenii, mai ales acolo unde se contrazic cu ceea ce a primit Rav Chaim Vital, așa cum este scris în Sha’ar HaGilgulim că, la moartea sa, ARI a lăsat un testament în care le interzicea tuturor prietenilor să învețe din cele notate de ei în baza spuselor sale întrucât nu i-au înțeles cuvintele. El le-a interzis să se sdâncească în studiul lor, cu excepția lui Rav Chaim Vital. Vedem, totodată, ce a scris Raşaş cartea sa Nahar Shalom: „Toată dedicarea mea și studiile mele privesc numai cuvintele lui ARI și ale discipolului său Rav Chaim Vital. În afară de ei, nu am de-a face cu nicio carte din cărțile primilor și ultimilor cabaliști. Nu am învăţat nici măcar din cuvintele celorlalți discipoli ai lui ARI. Când întâlnesc un cuvânt al spuselor lor, îl ignor, căci astfel nu încetez să-mi amintesc: pentru numele lui Dumnezeu, nu vă lăsați mâinile să atingă cuvintele lor. ”

Nu trebuie să fim surprinși de acele cărți care s-au luat după ce au primit prietenii, pentru că probabil nu au văzut cuvintele din Sha’ar HaGilgulim și, prin urmare, nu au fost atenți să distingă între ceea ce a primit Rav Chaim Vital și ceea ce au făcut ceilalți prieteni. Acest lucru m-a determinat să alcătuiesc cartea Ha’Ilan (Arborele) și să aranjez în ea lumile și Parţufim de la Roș-ul liniei atașată de Ein Sof până la lumea inferioară Asiya, având la bază puritatea cuvintelor lui Rav Chaim Vital, căci toți arborii pe care i-am văzut sunt amestecaţi cu ceea ce au primit prietenii. De aceea, ei nu sunt de încredere.

253) Acelaşi lucru este în însăşi toată lumea Aţilut: Pe cât de bine a fost sortat în Atik, pe atât de rău în AA și, la fel, în fiecare Sfira în fiecare Parţuf, în particular. Nu trebuie să elaborăm pe acest subiect pentru că nu pot fi detaliate în scris.

254) Știm că, odată ce partea de Atik a fost complet sortată, a început să fie sortată partea de AA. De îndată ce numai partea de AA a fost sortată, a fost sortată partea de AVI. De îndată ce partea de AVI a fost sortată, au început să fie sortate părțile de ZON.

255) Toate acestea s-au făcut prin împerechere și cuplare, unde Niţoţin sortate se ridică de la locul căderii și intră în pântecul lui Nukva, unde rămân pe durata stării de Ibur și se îndulcesc acolo, iar acolo sunt conturate ca un Parţuf.

256) După ce toată Aţilut a fost sortată în întregime, începe sortarea lui Atik de Briya până la Nukva de ZA de Aţilut. După aceea, după sortarea lui Atik de Briya, sunt sortate părțile de AA de Briya și așa mai departe în toată Briya. În acest fel, se petrec lucrurile în Yeţira în fiecare detaliu al său, și tot aşa în Asiya în toate modalităţile și în fiecare detaliu. Rezultă că toate cele patru lumi provin din sortarea celor șapte Melachim (regi), iar ceea ce nu a fost sortat a rămas ca cele “unsprezece urme de tămâie”.

257) Locul extinderii tuturor acestor Parţufim de parte masculină și de parte feminină care sunt făcuți din conexiunea MA și BON, așa cum am menționat mai sus, este în locul în care Nekudot au apărut inițial prin Nikvey Eynaim; el se află în Tabur de AK până la Sof de Raglaim. Lumina Meţah se numește acolo MA deși a apărut deasupra lui Meţah, și se răspândește de acolo în jos și își începe existența de la Tabur până la sfârșitul lui Sium Raglin.(2)

258) Cu toate acestea, ceea ce s-a schimbat acum în comparație cu începutul, la momentul apariției Nekudo de Eynaim este faptul că atunci punctul de Keter era la locul său, singur și pentru sine însuşi, iar punctul de Hochma era singur și pentru sine însuşi și, la fel, toate cele zece Sfirot. Acum, însă, s-a adăugat o mare corecţie, ceea ce înseamnă că punctul de Keter a fost întins și extins de la locul său până în apropiere de Sium Raglin de AK, așa cum este scris în Pomul vieții. Această extindere este măsura completă numită „lumea Aţilut”, iar acest punct se numește Nukva de Atik Yomin.

259) În mod similar, Atik Yomin de Dechura (masculin), care a fost făcut din Ta’amim de MA mai sus menționat, s-a extins de asemenea în aceeaşi măsura ca mai sus, şi la fel au făcut și toţi ceilalţi: AA și Nukva, AVI și ZON. S-au îmbrăcat unul pe altul până la Bhina de ZON, astfel încât toate Raglaim ai Parţufim de Aţilut, indiferent dacă este vorba de Atik sau AA sau AVI sau ZON sunt egali ca Sium. Ei se încheie împreună, puțin mai sus decât Sium Raglaim de AK, și acolo se află Sium-ul întregii lumi Aţilut.

260) În felul acesta ei au devenit Neşama unul pentru celălalt și unul îl îmbracă pe celălalt. În fel acesta, totodată, ființele create vor putea primi luminile superioare, care sunt acum acoperite și îmbrăcate una în cealaltă, și pentru că și-au mărit totodată Kelim răspândindu-se până la partea de jos, şi astfel au puterea de a primi lumini, întrucât sunt Kelim mari.

261) Această lumină a noului MA care iese din Meţah este al optulea Melech (rege) menționat în porțiunea VaYişlach și care se numește Hadar. Nici o moarte nu este menționată în ceea ce îl privește în Tora, întrucât nu a murit ca şi ceilalți. Dimpotrivă, el rectifică și susține primii șapte Melachim care au murit, care îl preced. Am spus deja că toți acei Melachim sunt regi care sunt menționați în porţiunea VaYişlach în versetul: „Aceștia sunt regii care au domnit în țara lui Edom”.

262) Întrucât atunci a apărut, a început imediat să sorteze aceste Bhinot de Melachim pentru a şi le face propria Nukva, căci  acum sunt numite BON ale acelor Hey, s-a spus despre el: „Și Hadar a domnit după el și numele soției lui era Mehitab’el. Este scris în Zohar că „Până acum nu s-a menționat nimic despre partea masculină şi partea feminină, în afară de acum. Și de aceea, ei persistă cu toții”, întrucât acum există masculinul şi femininul, după cum vedem și așa cum este menționat în Idra Raba. Fapt este că ei sunt consideraţi a fi MA și BON menționaţi mai sus, iar acum se numesc Adam (om), întrucât Adam include ZON. De aceea aflăm că numele MA în Gematria este Adam.

263) Acest lucru nu este surprinzător, întrucât numai părţile masculine din Aţilut au fost făcute din numele MA, iar Nukva a fost făcută din numele BON, aşadar cum de a fost numit Adam? Fapt este că, așa cum este scris, când a apărut numele MA, el a fost sortat din numele BON și a fost conectat la el și a fost corectat cu el. Aflăm că atunci lumina lui Nukva i-a fost subordonată și s-a hrănit din ea precum fiul şi cu fiica, unde totul poartă numele fiului, care moștenește totul și îi dă fiicei doar ceea ce vrea el. Prin urmare, descoperim că fiica este subordonată fiului și este inclusă în el.

264) Din acest motiv, numele de BON, care este fiica, este o Nukva și subordonat numelui MA, care este fiul masculinului. Ea este inclusă în el întrucât sortează cu numele MA, iar el este rectificat prin MA. Prin urmare, atunci când sortează, el ia mai întâi ceea ce sortează pentru el însuși, așa cum se știe despre cei doi Ketarim pe care fiul i-a moștenit pe amândoi, Hasadim și Gvura de MA și de BON, iar apoi fiul îi dă fiicei un Keter de Gvura când se împerechează cu ea, ca și cum ar da din ce este al lui. De aceea numai el singur se numește Adam, constând însă din amândoi.

265) Cu toate acestea, ar trebui să explicăm cele de mai sus, întrucât acele Nekudot sunt considerate SAG, aşadar cum de sunt ele mai rele și subordonate numelui, „Noul MA”, iar MA este partea masculină, iar Nekudot SAG este partea feminină? De asemenea, se știe din mai multe locuri că numele SAG este mai mare decât numele MA.(3)

266) Răspunsul este că numele „Noul MA” a apărut din Zivug­-ul de AB și SAG. Prin urmare, întrucât se extinde de la AB însuși, el este mai mare decât SAG. Există şi un alt motiv: Nu a existat nici o moarte sau spargere în numele de MA, așa cum există în numele de SAG însuși.

267) Un al treilea motiv este acela că acestea sunt considerate doar Nekudot de SAG, dar noul MA include TANTA. Întrucât asta înseamnă şi Ta’amim, desigur este superior lui Nekudot de SAG, dar nu și lui Ta’amim de SAG. Există şi un al patrulea motiv: Acum SAG are o mare deficienţă în ceea ce-l priveşte, care este aceea că el încă nu a fost complet sortat. Prin urmare, acum MA este mai mare și mai bun decât el.

268) În viitor (sfârșitul rectificării), însă, când toate Bhinot de SAG sunt rectificate și toți Melachim trăiesc și ajung să fie complet sortați ca în versetul: „Moartea va fi înghițită pentru totdeauna”, numele de SAG va reveni la început, la valoarea sa și numele de SAG va guverna și va străluci în lume. În acel moment, numele de MA va fi anulat. Acesta este sensul revenirii lumii la Tohu ve Bohu, așa cum este menționat în cuvintele înțelepților noștri referitor la zilele lui Mesia. Și în acel moment, MA va fi anulat și vor exista doar două lumini, de AB și SAG, iar asta va fi suficient.

Ohr Paşut

268) Numele SAG va reveni la început, la valoarea sa, iar numele de SAG va guverna și va străluci în lume. Acest lucru înseamnă că SAG de AK a fost diminuat în timpul lui Ţimţum Bet și s-a ridicat de la Sium Raglin de AK în locul de deasupra Tabur-ului de AK și s-a încheiat la Tabur de AK, sub care a fost stabilită Parsa în interiorul intestinelor lui AK, provocând apariția lui Parsa între Aţilut și Briya. La sfârșitul rectificării, toate aceste Parsa ale lui Ţimţum Bet vor fi anulate și SAG de AK va reveni la starea sa inițială și se va extinde până la Sium Raglaim de AK, adică până în punctul acestei lumi, întrucât se extinsese înainte de Ţimţum Bet. De asemenea, numele BON – însemnând cei cinci Parţufim de BON ai lumii Aţilut care provin din cele zece Sfirot de Nekudim care au apărut din SAG de AK din Nikvey Eynaim după ce a fost diminuat și s-a ridicat deasupra Tabur-ului – va reveni la rădăcina sa ca SAG însuși și se va extinde şi el până în punctul acestei lumi. În felul acesta, BYA va reveni la a fi cu adevărat Aţilut și vom constata că numele SAG de dinainte de Ţimţum Bet va domina și va străluci în lume.

Și în acel moment, MA va fi anulat și vor exista doar două lumini, de AB și SAG, întrucât noul MA, care conține toţi cei cinci Parţufim de parte masculină din Aţilut, a apărut din micul Hey de BeHibara’am (când au fost creaţi), care este Ţimţum Bet ce a fost făcută în SAG de AK. Din acest Zivug de la AB cu SAG din Ţimţum Bet a ieșit noul MA. Aflăm că după ce Ţimţum Bet este anulată și SAG se răspândește încă o dată până la Sium Raglaim de AK ca înainte de Ţimţum Bet, nu va mai exista un loc pentru apariția noului MA și acesta va reveni şi el la rădăcina sa, la AB de AK și vor domni numai AB și SAG. Dacă am înţeles acest lucru nu mai este nimic de adăugat.

_______________

(1) Pomul vieții, Partea 2, Poarta „Lumile ABYA Generale”, Capitolul 3.

(2) Pomul Vieţii, Part 1, Poarta 10, Poarta 3.

(3)  Pomul Vieţii, Part 1, Poarta 10, end of Poarta 3.

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

error: Content is protected !!