Capitolul 2 – Lumina ochilor, Spargerea Vaselor (Kelim)

(înapoi la pagina Elemente Esenţiale ale pomului Vieţii – click)

Introducere

Lumini noi, din aspectul lui BON, au apărut din ochii lui Adam Kadmon. Când au ieșit, ele au găsit Kelim care să le conțină. Primele trei Kelim au reușit să-și păstreze Luminile, dar cele șapte Kelim inferioare nu au putut, și s-au spart. Luminile au căzut, dar au rămas în lumea Ațilut, iar Kelim au căzut în lumile inferioare. Aceasta se numește Olam haNikudim (lumea punctelor).

_______________

a) Vocalele lui SAG fiind gata să iasă, SAG și-a asamblat propriile MA și BON, [42] și (generalul) MA și (generalul) BON cu ele, de la buric în sus. S-a întins apoi acolo un ecran (o limită), începând din față, de la nivelul pieptului său și extinzându-se în jos în spate până la nivelul buricului.

Din BON, Sfirot au urcat și au ieșit prin ochi (ochii lui Adam Kadmon): zece (Sfirot) din dreapta și zece din stânga. Ele (Kelim) au apărut de la buric în jos. Ele (Sfirot) au luat de la Luminile superioare, KHB [43] (primite de la Luminile) urechilor, nasului și gurii care erau pe barba bărbiei, iar restul (cele șapte Sfirot inferioare primite de la Luminile) gurii și cele inferioare (barba de pe bărbie).

Din interior (interiorul lui Adam Kadmon), BON au coborât,    s-au scindat la nivelul lor (al Luminilor ochilor care au coborât) și au strălucit în exterior prin pielea sa (a lui Adam Kadmon). De la buric și Yesod (a lui Adam Kadmon) lumina s-a împărțit în Keter, Hochma și Bina, cele rămase (cele șapte Sfirot inferioare, primite de la Luminile) picioarelor.

Primele trei au fost reparate, față în față, restul (șapte Sfirot inferioare) fiind una sub cealaltă.

b) Zece Kelim au ieșit primele, după care, Luminile lor. Luminile au coborât la Keter, Hochma și Bina și au fost acceptate; dar nu au fost acceptate de cele șapte inferioare. Ale lor Kelim au coborât (la Briya, Yețira și Asiya), iar Luminile lor s-au înălțat la locul lor (în Ațilut).

Pe ele, este scris:”Iată împăraţii care au împărăţit în ţara Edom, înainte de a împărăţi un împărat peste copiii lui Israel” (Geneza, 36:31).

După extinderea Luminilor AB de SAG din urechi, nas și gură, celelalte lumini ale lui SAG aveau nevoie să iasă și ele. În interiorul lui Adam Kadmon, SAG și-a adunat propriile aspecte ale lui MA și BON împreună cu MA general și BON general ale lui Adam Kadmon, le-a ridicat deasupra buricului și a pus un voal ca o separare. [44] Luminile sale BON, care aparțin aspectului lui Nekudim, au ieșit cu BON general prin ochi; zece Sfirot înconjurătoare din ochiul drept și zece interioare din ochiul stâng, au coborât mai jos de buric. Aceste lumini nu sunt vizibile deasupra buricului, întrucât luminile urechilor, nasului și gurii se extind până la acel punct.

Fiecare dintre aceste Sfirot avea propriul Kli, dar numai primele trei: Keter, Hochma și Bina, erau structurate în ordine pe trei coloane: Bina Keter Hochma. Cu toate acestea, cele șapte Sfirot inferioare erau aliniate una sub cealaltă în linie dreaptă și nu erau pregătite pentru guvernarea bunătății, rigorii și milei.

Până aici, au fost primele emanații care au creat lumile HaAkudim (atașată) și HaNekudim (pătată), care constituie o pregătire pentru lumea Ațilut. Apoi, vom vedea desfășurarea lumii Ațilut și a lumilor inferioare, care sunt sursă a existenței lumilor fizice, posibilitatea recompensei, pedepsei și răului.

c) Zece Sfirot (ale lui Nekudim) să fie împărțite în șase Parțufim (în Ațilut), iar din ei, patru lumi: Ațilut, Briya, Yețira și Asiya. Din extremitatea lor (a acestor niveluri) [45] iese răul, așa cum se spune:

Eu întocmesc lumina şi fac întunericul, Eu dau propăşirea şi aduc restriştea„. (Isaia, 45: 7)

Scânteile nu au atașamente între ele. După cum se spune: „pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni” (Proverbe, 16: 28)

Și pentru cei răi a spus: „toţi cei ce fac răul sunt risipiţi.” (Psalmi, 92: 9)

Dar pentru sfinți se spune: „Şi Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn şi Numele Lui va fi singurul Nume„. (Zaharia, 14: 9)

Pentru că Tikun a totului; este prin unitate (Yi’hud).

d) La început, toate părțile (vaselor – Kelim) erau egale.

Luminile au ieșit, dar nu au fost acceptate (de ZAT) [46], ele (Kelim) s-au spart și au căzut. Cele mai bune (dintre lumini) au fost ascunse, iar cele mai bune dintre cele rămase (dintre Kelim) au coborât în Briya, restul în Yețira și Asiya.

Când ele (Kelim) s-au întors și au fost rectificate, patru erau compuse din trei. [47] A doua Asiya este inferioară celei dintâi şi, din extremitatea sa [48], iese răul. Așa cum a spus profetul: „Iată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai dispreţuit.” (Obadia, 1: 2)

Aici, o lume, este o noțiune din categoria existenței, influenței și puterii providenţei. Prima lume care se desfășoară din Adam Kadmon se numește Ațilut; lumea emanării, în care nu există existența celor distincte [49] și nici Sitra Achra [50], nici măcar la nivelurile sale cele mai joase. [51] A doua este Briya, lumea creării începutul existenței pentru cele distincte; este lumea sufletelor. Cea de-a treia este Yețira, lumea formării, lumea îngerilor. A patra este Asiya, lumea acțiunii, lumea existenței fizice.

De la extremitatea lumii Asiya începe răul. Când Emanatorul a decis că va exista rău în această lume, acesta avea nevoie să aibă o rădăcină, cu conceptul de Kli, noțiunea de limită și rigoare, această rădăcină a fost dezvăluită de la ultimul nivel al Sfirot (Malhut de Asiya).

e) Care [52] au coborât? Cele șapte inferioare [53] și spatele lui Hochma și Bina. Cele șapte inferioare au coborât la Briya, partea din spate a lui Hochma și Bina au coborât la locul lui ZON din Ațilut, partea din spate a lui Hochma în față și cele ale lui Bina în spate (spate în spate). Cele șapte inferioare s-au spart, dar spatele lui Hochma și Bina nu; doar au căzut. Partea din spate a lui NHY de Keter au fost, de asemenea, deteriorate cu ele.

În fiecare Parțuf; cele șapte inferioare (Sfirot) s-au spart, spatele lui Hochma și Bina au căzut, iar spatele lui NHY de Keter au fost deteriorate.

Din care Parțufim? Cele care vor veni după aceea. [54]

f) Cum au căzut ele (ZAT)?

Prima (care a căzut) a fost Da’at, care a primit șapte Lumini (de la ZAT de Nekudim), dar nu le-a putut ține; s-a spart și a căzut. Kli-ul său (a căzut) la Da’at de Briya, iar lumina sa la Malhut de Ațilut.

Ulterior, Hesed a primit șase lumini; s-a spart și a căzut. Kli-ul său a căzut la Bina de Briya, iar lumina la Yesod de Ațilut.

Gvura a primit în același mod; s-a spart și a căzut. Kli-ul său a căzut la Hochma de Briya, iar lumina sa la Nețah și Hod de Ațilut.

Tiferet a primit în același mod; s-a spart și a căzut. Kli-ul său a căzut în mâinile lui Keter din Briya, iar lumina sa a rămas la locul său. Kli-ul lui Keter s-a extins [55] și a primit [56], lumina lui Da’at s-a ridicat între ele, iar Kli-ul său [57] a căzut a doua oară, (dar acum) către Malhut de Briya.

Luminile au ieşit către (Kelim) Nețah și Hod, acolo, au găsit lumina Gvura care căzuse, (Kli-ul) Bina s-a extins [58] și a primit-o [59], iar Kli-ul său [60] a căzut a doua oară, (dar acum) la Yesod de Briya. Nețah și Hod au primit și s-au spart; Kelim ale lor (au căzut) la Nețah și Hod de Briya, Luminile lor au urcat la Kli-ul Bina.

Luminile au ieşit către (Kli-ul) Yesod, acolo, au găsit lumina  Hesed. Hochma s-a extins [61] și a primit-o [62], iar Kli-ul său [63] a căzut a doua oară (dar acum) la Tiferet de Briya.

Yesod a primit, s-a spart și a căzut; Kli-ul său (a căzut) către Gvura de Briyah, iar lumina sa a urcat la Keter.

Malhut a primit, s-a spart și a căzut; Kli-ul său (a căzut) la Hesed de Briya, iar lumina sa a urcat la Keter.

Aceasta este ordinea spargerii celor șapte (Sfirot) inferioare. Din ele au fost pregătite și create lumile Briya, Yețira și Asiya.

g) Coborârea părţii din spate a lui Hochma și Bina a fost consecința spargerii celor (șapte Sfirot) inferioare:

Hochma și Bina [64] erau față în față. (Când) Da’at s-a spart, Hasadim și Gvurot din Hochma și Bina au căzut în corpul lor, [65] s-au întors [66] (spate în spate); ca să nu se vadă una pe cealaltă.

Hesed s-a rupt; partea din spate a lui Aba a coborât la Yesod (de Aba); partea sa din spate [67] s-a întors de la a fi faţă în faţă cu Ima.

Gvura s-a spart; partea din spate a lui Ima a coborât la Yesod (a lui Ima), amândouă s-au întors [68] spate în spate.

A treia din Tiferet s-a spart; părţile din spate ale lui Yesod din Aba și Ima au coborât.

Tiferet s-a spart complet; Hasadim și Gvurot din Israel Saba și Tevuna au coborât în ​​corpurile lor, s-au întors [69] pentru a nu se vedea una pe cealaltă.

Nețah și Hod s-au rupt; spatele ISOT a coborât până la Yesod. Yesod s-a rupt; părţile din spate ale lui Yesod [70] au căzut.

Malhut s-au rupt; partea din spate a coroanelor lor [71] (care înconjoară Yesod ale lor) a căzut, iar răul produs (părţilor din spate ale) lui NHY de Keter a fost făcut. Prin ele [72] Hasadim și Gvurot intră în Hochma și Bina.

Atunci când Sfirot ale lui BON au ieșit din ochii lui Adam Kadmon, primele trei SfirotKHB, au luat putere din Luminile urechilor, nasului și gurii lui AK și au putut sta pe trei coloane. Numai atunci când coloana milei se află între coloanele bunătății și rigorii, ele se pot alipi și lega împreună. Cele șapte Sfirot inferioare care au luat doar din Lumina gurii, nu au putut sta în această ordine și au format o singură linie descendentă. Acest aranjament imperfect este prima origine a lui Sitra Achra [73] sau a „răului”. Acest tip de existență nu ar putea veni dintr-o sursă perfectă; trebuia să provină dintr-o stare defectuoasă.

Sfirot: Keter, Hochma și Bina au primit și conținut Luminile lor, întrucât se aflau în aranjamentul pe trei coloane. Cu toate acestea, o mica parte nu a putut conține Luminile și a căzut fără să se spargă.

În lumea Akudim, atunci când Sfirot au ieșit din gură, mai întâi au ieșit Luminile și apoi s-a format un Kli unic. Cu toate acestea, în această emanație a Luminilor din ochi, a ieșit mai întâi Kli-ul individual pentru fiecare Sfira, şi numai apoi Luminile.

Kelim ale celor șapte Sfirot inferioare nu și-au putut conține Lumina; s-au rupt și au coborât în ​​lumea Briya. Luminile au căzut și ele, dar au rămas în Ațilut.

Rădăcinile tuturor celor create se află în cele șapte Sfirot inferioare (ZAT), GAR [74] sunt ca o coroană peste ZAT [75] pentru a le rectifica și direcționa. În GAR nu există cu adevărat o noțiune a răului, ele sunt mai presus de faptele oamenilor și nu sunt afectate de păcatele lor. Partea inferioară a acestor GAR, care nu conținea luminile lor, corespunde cu ceea ce este necesar pentru îndrumarea ZAT, dacă le-ar fi conținut [76], ZAT nu s-ar fi spart, iar noțiunile de Kli și Tikun [77] nu ar fi existat.

Spargerea Kelim a provocat o coborâre a lumii Ațilut. Cu toate acestea, KHB au rămas în ceea ce se numește „prima Ațilut”. Cele șapte Sfirot inferioare au căzut în părțile superioare ale lumii Briya, care a devenit Ațilut de astăzi, Briya a căzut în partea superioară a lumii Yețirah, care a devenit Briya de astăzi, Yețira a căzut în părțile superioare ale lumii Asiya, care a devenit Yețira de astăzi, Asiya a căzut și mai jos și a devenit Asiya de astăzi. Din sfârșitul lumii Asiya, a ieșit Sitra Achra.

h) Cele 288 scântei sunt Lumini de la cei patru AB, AB de AB, AB de SAG, AB de MA și AB de BON, care au coborât cu Kelim sparte pentru a le susține.

Ceea ce a coborât a făcut-o ca urmare a coborârii Malkin [78] (regilor) și ceea ce s-a întors și s-a ridicat din nou a făcut-o din cauza întoarcerii lor.

La sfârșitul lucrurilor, ce spune el: „Şi lumina lunii va fi ca lumina soarelui când va lega Domnul vânătăile poporului Său şi va tămădui rana loviturilor lui.(Isaia. 30:26)

O recuperare care nu este urmată de o lovitură. Şi el a spus: „într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea ţării acesteia.” (Zaharia 3:9).

Şi el a spus: „Şi Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn şi Numele Lui va fi singurul Nume (Zaharia 14: 9).

Pentru a susține Kelim după ce s-au spart, au căzut și 288 scântei de lumini, pentru că era nevoie de o conexiune cu luminile lor originale pentru a le menține în viață. Ele corespund celor patru AB ale ASMB [80], 4 x 72 = 288. Această cădere a vaselor (Kelim) este numită și moartea lor.

Este important să înțelegem că tot ce se întâmplă în lumea noastră este similar cu ceea ce s-a întâmplat în această cădere. Separarea dintre GAR, care sunt considerate [81] Mohin, și ZAT – corpul, este ca moartea unui om, atunci când sufletul său pleacă și urcă, în timp ce trupul său coboară pe pământ. Ohr care dă viață Kli-ului este comparabilă cu sufletul care menține trupul în viață. Cu toate acestea, atunci când un om moare și sufletul său se desparte de trupul său, acesta din urmă va rămâne cu „Habela Degarmi” (הבלא דגרמי), care, la fel ca cele 288 scântei, va permite conservarea trupului din momentul în care sufletul l-a părăsit, până la înviere.

Scopul tuturor lucrărilor, faptelor și rugăciunilor oamenilor din această existență este de a ajuta și de a participa la ascensiunea acestor scântei la originea lor. Atunci când se va fi finalizat această Tikun de unificare între scânteile căzute și ale lor Kelim, va fi momentul învierii morților și sosirea lui Mesia.

Note

_______________

 • [42]
 • [43]
 • [44]
 • [45]
 • [46]
 • [47]
 • [48]
 • [49]
 • [50]
 • [51]
 • [52]
 • [53]
 • [54]
 • [55]
 • [56]
 • [57]
 • [58]
 • [59]
 • [60]
 • [61]
 • [62]
 • [63]
 • [64]
 • [65]
 • [66]
 • [67]
 • [68]
 • [69]
 • [70]
 • [71]
 • [72]
 • [73]
 • [74]
 • [75]
 • [76]
 • [77]
 • [78]
 • [79]
 • [80]
 • [81]

(înapoi la pagina Elemente Esenţiale ale pomului Vieţii – click)

error: Content is protected !!