CAPITOLUL 2

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

16) Acum vom discuta despre semnificația fiecăreia dintre aceste lumi. Știm că rădăcina și sufletele și corpurile constituie un singur discernământ și nu există o separare între ele. În schimb, Levuşim și Heichalot constituie două discernăminte distincte de celelalte trei menționate anterior.

Ohr Paşut (Lumina Simplă)

16) Rădăcina, sufletele și corpurile constituie un singur discernământ și nu există o separare între ele. În schimb, Levuşim și Heichalot sunt două discernăminte, etc. Pentru a înțelege aceste chestiuni, trebuie să cunoaștem sensul asocierii calității milei cu cea a judecăţii, asociere făcută în timpul celei de-a doua Ţimţum din AK, așa cum este scris, „în ziua în care Domnul Dumnezeu a făcut pământul și cerul”, când El a asociat calitatea milosteniei cu cea a judecăţii. Tot aşa, cum au spus înțelepții noștri „La început, El a avut în vedere crearea lumii cu calitatea judecății. A văzut că lumea nu există; El a pus calitatea milosteniei înainte și a asociat-o cu calitatea judecății.” Adică, Malhut este numită „calitatea judecății”, iar Bina este numită „calitatea milosteniei”. Pentru a îndulci calitatea judecății în Malhut, El le-a asociat și a conectat-o pe Malhut cu Bina, așa cum este scris: „Și cele două au mers”, conectând ultimul Hey, care este Malhut, cu primul Hey, care este Bina, deci ultimul Hey a fost îndulcit de primul Hey.

Începutul acestei rectificări a avut loc atunci când Nekudim a apărut din lumina Eynaim (a ochilor), pentru că prin extinderea lui SAG până la Sium Raglin a Parţuf-ului interior al lumii AK, numit Galgalta, SAG, care este nivelul de Bina, s-a contopit și s-a conectat cu Malhut din TNHY al lui AK interioară și cei doi Hey s-au conectat între ei la toate gradele, până când Hey de jos s-a ridicat la locul lui Nikvey Eynaim. Eynaim este Hochma iar Nikvey Eynaim înseamnă Nukva de Hochma. Rezultă că Eynaim au ultimul Hey și primul Hey, precum în „Sunt adormit și sunt al doilea”. Rezultă că prin asta, calitatea milei, care este Bina, s-a alăturat calității judecății, care este Malhut.

Cu toate acestea, deși această asociere constituie un merit foarte mare pentru Malhut, ea a provocat o nouă Ţimţum în lumi, întrucât Ţimţum Alef (prima restricționare) a afectat doar Sfira Malhut, în timp ce toate celelalte nouă Sfirot erau curăţate de orice Ţimţum. Dar acum, când Malhut s-a ridicat și s-a conectat cu Bina, cu aceasta a ridicat Ţimţum din ea la Bina, ceea ce se numește Nikvey Eynaim. Astfel, acum fiecare grad se termină la Sfira de Bina, așa cum se încheia anterior la locul lui Malhut. Și întrucât Sium-ul (sfârșitul) fiecărui grad a fost făcut la locul lui Bina, cele două Sfirot ZA și Malhut s-au despărțit și au părăsit toate gradele, fiecare în parte, lăsând în grad doar cele trei Sfirot KHB.

De aceea el a spus: “Știm că rădăcina și sufletele și corpurile constituie un singur discernământ și nu există o separare între ele. În schimb, Levuşim și Heichalot constituie două discernăminte distincte de celelalte trei menționate anterior.” Şoreş, Neşama și Guf, care sunt cele trei Sfirot: Keter, Hochma, Bina au rămas în fiecare grad după Ţimţum Bet (a doua restricționare), motiv pentru care sunt unite în grad. Cu toate acestea, Levuşim și Heichalot, care sunt ZA și Malhut, s-au separat de fiecare grad în Ţimţum Bet, întrucât aceasta s-a încheiat la Sfira Bina. De aceea, ele au părăsit gradul și au devenit înconjurătoare acestuia, întrucât orice lucru pe care gradul nu îl poate primi acum, ci numai după un anume timp, este considerat a fi devenit înconjurător acestuia. Prin urmare, ZA și Malhut care au părăsit fiecare grad sunt destinate să se reunească cu acesta în viitor, la sfârșitul rectificării. Acesta este motivul pentru care se consideră că au devenit înconjurătoare.

Acesta este sensul celor scrise de ARI: „Cu toate acestea, de la lumea  Nekudim în jos, care este lumea Aţilut, exista o lipsă care nu apărea în ele în toate detaliile lor, dincolo de cinci lumini interioare și două lumini înconjurătoare, care sunt Makif (înconjurătoare) pentru Haya și Makif pentru Yechida.” Asta întrucât Parţufim de AK, de dinaintea lumii Nekudim, conțineau cinci Bhinot KHB ZON interne, iar vizavi de ele cinci Bhinot KHB ZON de lumini înconjurătoare, întrucât nu există lumină care să nu aibă o parte Pnimi (interioară) și o alta Makif, fiecare Ohr Pnimi având propria sa Ohr Makif. Cu toate acestea, în lumea Nekudim, când locul restricționării (Ţimţum) a urcat la Sfira Bina, a fost creată, de asemenea, o lipsă în cele interioare, întrucât cele două Sfirot ZON interioare au părăsit gradul și au devenit înconjurătoare și doar cele trei Kelim (vase) KHB au rămas în grad, în care se îmbracă trei lumini interioare NRN, în timp ce Haya și Yechida nu au Kelim corespunzătoare în Parţuf și rămân afară ca Ohr Makif.

Ne-am putea întreba: Cele trei mari lumini – Neşama, Haya, Yechida – ar fi trebuit să rămână în Parţuf și numai Ruah Nefeş ar fi trebuit să devină Makifim (pluralul pentru Makif), întrucât luminile Neşama, Haya, Yechida îmbracă întotdeauna Kelim de Keter, Hochma, Bina iar Nefeş şi Ruah îmbracă Kelim de ZA și Malhut. Aşadar, de ce spune el că NRN a rămas în Parţuf iar Yechida şi Haya nu au Kelim? Trebuie să ne amintim aici ce a scris ARI, anume că regula este aceea că în Kelim, cele mai înalte cresc primele și este invers în privinţa luminilor. La intrarea luminilor în Kelim, luminile inferioare intră mai întâi, întrucât atunci când există doar lumina Nefeş acolo, ea se  îmbracă în Kli-ul Keter. Când vine lumina Ruah, lumina Nefeş  coboară la Kli-ul Hochma și Ruah se îmbracă în Kli-ul Keter. Când vine lumina Neşama, lumina Nefeş coboară la Kli-ul Bina, lumina  Ruah la Kli-ul Hochma și lumina Neşama se îmbracă în Kli-ul Keter. Când vine lumina Haya, Nefeş coboară la Kli­-ul ZA, Ruah la Kli-ul Bina, Neşama la Kli-ul Hochma iar lumina Haya se îmbracă în Kli-ul Keter. Când vine lumina Yechida, Nefeş coboară la locul său în Kli-ul Malhut, Ruah la Kli-ul ZA, Neşama la Kli-ul Bina, Haya la Kli-ul Hochma şi Yechida la Kli-ul Keter.

Astfel, atâta timp cât nu toate cele cinci lumini NRNHY intră în Parţuf, nu numai că luminile nu sunt îmbrăcate în Kelim corespunzătoare, dar există și o relație inversă între ele: Când Yechida lipsește, cele patru lumini NRNH nu se îmbracă în HB TM iar Kli-ul Keter este golit de lumina sa. Mai degrabă, este complet opusul: Kli­-ul Malhut este golit de orice lumină, întrucât cele patru lumini se îmbracă în Kelim KHB și ZA. Iar când există doar trei lumini NRN acolo, ele nu se îmbracă în Kelim Bina, ZA și Malhut, şi cele două Kelim: Keter și Hochma rămân lipsite de lumină. Mai curând, ele se îmbracă în KHB, iar cele două Kelim de jos rămân goale. Astfel, există întotdeauna o relație inversă între Kelim și lumini. Ar trebui să ne amintim mereu acest lucru, întrucât fără această regulă nu poate exista nicio înțelegere a scrierilor lui ARI.

În felul acesta, am înțeles pe deplin că începând de la lumea Nekudim înainte, după ce a fost făcut un nou loc al restricționării (Ţimţum) în Kli-ul Bina, iar cele două Kelim: ZA și Malhut au părăsit fiecare grad și au devenit Makifim, doar trei lumini NRN se pot îmbrăca în fiecare grad : Neşama în Kli­-ul Keter, Ruah în Kli-ul Hochma și Nefeş în Kli-ul Bina, în timp ce cele două lumini Yechida şi Haya nu au Kelim în care să se îmbrace.

Cu toate acestea, la sfârșitul rectificării, când cele două Kelim: ZA și Malhut se vor reconecta la gradul în care se aflau în Ţimţum Alef, Nefeş va coborî în Kli-ul Malhut iar Ruah în Kli-ul ZA, în timp ce Neşama va putea coborî în Kli-ul Bina. În acel moment va fi loc pentru ca cele două lumini Haya şi Yechida să se îmbrace în Kelim Keter şi Hochma. Astfel, absența Kelim: ZA și Malhut îndepărtează luminile Haya şi Yechida, pentru că nu au loc în care să se îmbrace. De aceea, se consideră că Kelim ZA și Malhut au devenit Makifim pentru Haya și Yechida. Adică, este imposibil ca Haya și Yechida să revină în grad, fără acestea, întrucât prin revenirea Kli-ului ZA, se crează locul pentru ca lumina Haya să se îmbrace în grad și prin revenirea Kli-ului Malhut, se crează şi locul pentru lumina Yechida.

Acesta este motivul pentru care ARI spune: „Începând de la Nekudim înainte, cele cinci Makifim au dispărut din fiecare Parţuf, iar acum există doar două Makifim, Haya și Yechida și, nici ele, nu sunt Makifim în raport cu ele însele.” Asta întrucât anterior lui Ţimţum Bet de AK, care a avut loc în Nekudim, când cinci lumini interioare NRNHY s-au îmbrăcat în Kelim, acestea la rândul lor au avut și cinci lumini înconjurătoare. Fiecare Makif se găsea în propria sa calitate: Ohr Pnimi (interioară) a lui Yechida avea Ohr Makif de Yechida, iar Ohr Pnimi a lui Haya avea Ohr Makif de Haya, ş.a.m.d. Cu toate acestea, după Ţimţum Bet de Nekudim, acum, când cele două lumini Haya şi Yechida au dispărut din fiecare grad, nu există cinci Makifim opuse celor cinci lumini interioare complete, întrucât cele interioare nu conţin în ele Haya și Yechida. Prin urmare, acele Haya și Yechida vor fi considerate acum ca înconjurând NRN rămase în grad. De îndată ce ele intră complet în interior, adică după ce cele două Kelim: ZA și Malhut se reconectează la grad și toate cele cinci interioare sunt întregite corespunzător, cele cinci Makifim de mai înainte vor reveni şi ele.

Rezultă că acum există două deficiențe: Prima deficiență constă în faptul că cele cinci Makifim anterioare au dispărut din cauza lipsei care s-a creat în cele interioare însele. A doua deficiență constă din faptul că până și cele două Makifim Haya și Yechida care au rămas nu sunt Makifim în raport cu ele însele, întrucât nu există Haya și Yechida interioare în Parţuf, care să se refere la aceste Makifim. Mai degrabă, Makifim Haya și Yechida iluminează către NRN care nu sunt în propria lor calitate, întrucât sunt de fapt interioare și singurul motiv pentru care au devenit Makifim se datorează separării celor două Kelim: ZA și Malhut.

De aceea este scris: „Celelalte trei părți interioare nu au Makifim din calitatea NRN, ci doar din calitatea lui Yechida și Haya, care le înconjoară pe toate, deci nu din propria lor calitate”, așa cum s-a explicat.

Ne-am putea întreba de ce în Pomul vieții (Poarta 40) ARI spune că există trei interioare și două Makifim, în timp ce în tot restul în Pomul vieții (Poarta 6, Capitolul 2) el spune că sunt cinci interioare și două Makifim. Problema este că, de fapt, există două Kelim: ZA și Malhut în fiecare grad, chiar și după Ţimţum Bet. Cu toate acestea, nu este vorba propriu-zis de ele însele, ci despre expansiunea lui Bina, întrucât Kli-ul Bina însuși s-a extins şi la ZA și Malhut. De vreme ce aceste ZA și Malhut nu sunt originale, ci provin din Bina, nici noi nu ar trebui să socotim, acum, mai mult de trei Kelim KHB în fiecare grad. Cu toate acestea, această extindere a Kli-ului Bina către ZA și Malhut a făcut posibil ca şi cele două lumini Haya și Yechida să se îmbrace în Parţuf. Ele nu au, însă, un Kli desemnat al lor și se îmbracă în lumina Neşama. Din acest motiv, aceste lumini Haya și Yechida nu au plenitudinea pe care o aveau atunci când aveau desemnate cinci Kelim pentru Hitlabşut (îmbrăcare).

Prin urmare, luând în considerare gradele lumii AK atunci când erau cinci Kelim în Parţuf, luminile Haya și Yechida sunt complet absente după ce s-au separat și au devenit Makifim de Levuş și Heichal. De aceea el spune că în Parţuf au rămas doar trei lumini interioare NRN. Cu toate acestea, atunci când se iau în considerare gradele lui Ţimţum Bet, este posibil ca şi ele să aibă cinci (lumini) NRNHY interioare prin cele două noi Kelim de ZON care se extind din Bina, dar Haya și Yechida se îmbracă în lumina lui Neşama, după cum am văzut.

17) Între cele două, între corpuri și Levuşim, se află Mador ha Klipot (secțiunea cojilor). Acestea se atașează realmente de Achor (posteriorul) luminii Guf-ului. Acest lucru se întâmplă întrucât cele trei Bhinot interioare conțin Ohr Pnimi și partea cea mai rea a lui Ohr Pnimi apare în interiorul pielii, iar acolo se încheie. Ohr Makif este opusul, întrucât lumina aflată mai la exterior este, totodată, cea mai mare. Rezultă că Ohr Makif în Levuş cel mai din interior şi care se agață de Guf, este cea mai mică Ohr Makif dintre toate.

Ohr Paşut

17) Ohr Makif în Levuş cel mai din interior este cea mai mică Ohr Makif dintre toate. S-a explicat deja faptul că Kli-ul ZA care a fost separat prin Ţimţum Bet a devenit Makif de Haya și se numește Levuş. De asemenea, Kli-ul Malhut care a fost separat de grad a devenit o Makif a luminii Yechida din cauza relației inverse dintre Kelim și ordinea îmbracării luminilor. Prin urmare, Makif de Levuş este mai mică decât Makif de Heichal, întrucât Makif de Levuş este Haya, iar Makif de Heichal este Yechida.

18) De aceea, secțiunea cojilor (Klipot) se află la mijloc, unde nu există nici Ohr Pnimi, nici Ohr Makif. Ea se află la mijloc între Pnimi și Makif și este numită „locul întunericului”. Asta se aplică tuturor lumilor şi fiecăreia în parte în ceea ce privește Klipot din lumea respectivă.

19) Totuși, după ce am explicat această problemă în mod particular, vom vorbi despre ea la modul general. Se știe că în interiorul lui AK se află Ein Sof care se îmbracă în rădăcina Neşamot (pluralul pentru Neşama) a celor zece Sfirot ale ei, iar acestea se îmbracă în Neşamot din toate cele zece Sfirot ale ei, care se îmbracă în cele zece Sfirot ale Guf­-ului de AK.

20) Cele zece Sfirot ale Gufim (pluralul pentru Guf) ar fi trebuit să îmbrace cele zece Sfirot de Levuşim, dar nu este așa din motivul menționat mai sus. Mai degrabă, cele trei Bhinot Atik de Aţilut le înconjoară pe aceste trei Bhinot ale lui AK. Cum? Cele zece Sfirot ale Gufim de AK se îmbracă în interiorul celor zece Sfirot ale rădăcinolor Neşamot din cele zece Sfirot de Atik de Aţilut, care se îmbracă în cele zece Sfirot ale Neşamot de Atik de Aţilut, care se îmbracă în cele zece Sfirot ale Gufim de Atik de Aţilut.

21) La fel, rădăcinile și Gufim și Neşamot de AA se îmbracă în Gufim de Atik și, tot aşa, cele trei Bhinot de Aba se îmbracă în AA. De asemenea, cele trei Bhinot de Ima spre Aba, cele trei Bhinot ZA spre Ima și cele trei Bhinot Nukva spre ZA. Aşadar, acum toate corpurile au fost întregite până la Nukva de ZA. Iar aici, în Achoraim (posterioarele) de Gufim de Nukva, sunt atașate toate Klipot de Aţilut ale celor zece Sfirot din ele.

22) Acest lucru necesită să subliniem semnificația lui Levuşim și Heichalot.(1) Știm că Levuşim sunt Kelim pentru Ohr Makif, iar între fiecare două Levuşim există o Ohr Makif.

Acestea sunt lumini înconjurătoare ale lui Yoşer (aspect direct) peste tot în lumea Aţilut, tot așa cum s-a menționat în altă parte că există trei Bhinot Kelim care sunt Makifim și (luminile) NRN le înconjoară.

Ohr Paşut

22) Există trei Bhinot Kelim care sunt Makifim și (luminile) NRN le înconjoară. Sunt cărți în care este scris că luminile NRN le înconjoară. Cu toate acestea, cuvântul „lumini” este o greșeală a celor care au scris, întrucât Kelim de Yoşer care înconjoară, şi care sunt Levuşim, sunt Kelim de ZA, iar Ohr Makif pe aceste Kelim de Makifim sunt Makif Haya și nu luminile NRN, așa cum a scrisARI cum că „Celelalte trei interioare nu au Makifim din calitatea NRN, ci numai din calitatea lui Yechida și Haya, care le înconjoară pe toate, și nu din propria lor calitate”. Aşadar, nu există deloc lumini înconjurătoare din calitatea NRN. Cu toate acestea, în alte cărți este scris, „Makifim de NRN le înconjoară”, iar cuvântul „lumini” nu este scris acolo. Aceasta este versiunea corectă.

Aceasta înseamnă că, întrucât există trei Kelim interioare – la exterior, la mijloc și la interior – în care se îmbracă trei lumini interioare NRN, la fel există trei Bhinot care înconjoară Kelim – la exterior, la mijloc și la interior – în Levuşim, în jurul cărora strălucesc luminile înconjurătoare care iluminează NRN interioare. 

Deşi această Ohr Makif este considerată ca Ohr Makif de Haya, ea iluminează totuşi către NRN interioare, deși această Ohr Makif nu este din propria lor calitate, motiv pentru care este considerată Makifim de NRN.

23) Aceste Kelim de Makifim sunt Levuşim. De asemenea, Heichalot sunt Igulim (cercuri) care, așa cum este menționat peste tot, înconjoară luminile înconjurătoare, care sunt Levuşim. Acestea sunt percepute ca firmamente înconjurătoare, care sunt privite ca Heichalot ale acelei lumi.

24) De aceea, aceste Igulim înconjoară toate Bhinot, întrucât sunt ca niște case în care trăiește omul, iar asupra lor există o iluminare a acelor Makifim foarte mari, cărora nu li se poate da o limită sau o măsură, pentru că nu pot fi restricționate nici chiar în interiorul caselor și Heichalot, care sunt Kelim foarte, foarte mari, cu atât mai puțin în Kelim mici, cum ar fi corpurile. Prin urmare, să nu ne mirăm dacă luminile înconjurătoare sunt în Igulim și Levuşim, întrucât datorită dimensiunii lor uriaşe, ele nu se îmbracă într-un Guf, ci mai degrabă într-un loc foarte întins și, cu cât locul este mai întins, cu atât este mai mare Ohr Makif.

Ohr Paşut

24) … ca niște case în care trăiește omul, iar asupra lor există o iluminare a acelor Makifim foarte mari. S-a explicat deja că Heichalot și casele sunt Ohr Makif de Yechida, întrucât este scris că există o iluminare foarte mare a Makifim asupra lor, întrucât lumina Yechida este cea mai mare dintre toate luminile.

Cu cât locul este mai întins, cu atât este mai mare Ohr Makif. Aceasta înseamnă că extinderea în larg a locului indică îndepărtarea lui Ohr Makif de la cel care stă în acel loc, adică faţă de ale sale Kelim interioare. Astfel, Ohr Makif de Levuşim, care este Ohr Makif numai în calitatea lui Haya, care este mai mică decât lumina Yechida, nu are o asemenea îndepărtare și spațiu între Levuşim și Guf-ul omului, întrucât este aproape de a ilumina înspre Kelim interioare. Însă la case și Heichalot, care sunt Makifim în lumina Yechida, care este foarte mare, Kelim interioare sunt foarte departe de a primi acea Ohr Makif, întrucât este prea mare. Prin urmare, există o distanță mare între om și ale sale Kelim interioare ca şi faţă de pereții caselor și Heichalot, care sunt Kelim înconjurătoare.

_______________

(1) Pomul Vieţii, Poarta 42, Poarta 3

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

error: Content is protected !!