Capitolul 3 – Construcţia Parţufim Atik, Arih Anpin, Aba ve Ima

(înapoi la pagina Elemente Esenţiale ale pomului Vieţii – click)

Introducere

Alte lumini, cu aspectul lui MA, au ieșit prin fruntea lui Adam Kadmon. Unirea dintre Luminile lui MA, care reprezintă mila, cu cele ale lui BON, care reprezintă rigoarea, au făcut Tikun a tuturor Sfirot sparte. Această Tikun este, de asemenea, aranjamentul Sfirot pe trei coloane, ceea ce va permite începerea construcției primilor Parțufim: Atik Yomin, Arich Anpin, Aba ve Ima.

_______________

a) MA [82] a ieșit prin frunte (a lui Adam Kadmon), a selectat și a făcut din toate Kelim sparte [83] cinci Parțufim (Arich Anpin, Aba, Ima, Zeir Anpin și Nukva), și Atik deasupra lor, și din părţile din spatele lui Aba ve Ima [84] (i-a făcut) pe Ya’acov și pe Leah.

Din Keter de MA și din jumătatea lui Keter [85] de BON și din ceea ce era necesar din restul [86], s-a realizat Atik [87].

Din Hochma de MA și din jumătatea lui Keter [88] de BON și din ceea ce era necesar din rest, a fost realizat Arich Anpin.

Din Bina de MA și din Hochma și Bina de BON și din ceea ce era necesar din rest; au fost relizaţi Aba ve Ima.

Din cele șapte Sfirot inferioare ale lui MA și din cele șapte Sfirot ale lui BON, a fost realizat Zeir Anpin.

Din Malhut de MA și din Malhut de BON, a fost realizată Nukva.

A lor Tikun (aranjarea de rectificare) este realizată de principiile masculin și feminin [89]. Sunt rectificate de D’uN [90]; în timpul Zivug-ului, [91] a gestației, nașterii și creșterii.

După spagerea Kelim și separarea de Luminile lor, a fost necesar pentru guvernarea lumii, să fie făcută rectificarea. Din fruntea lui Adam Kadmon au ieșit zece Sfirot din aspectul numelui MA, corespunzător masculinului – rectificare. În contrast, Sfirot de  BON corespund aspectului feminin – rigoarea și reprezintă rădăcina deteriorării.

Aceste două aspecte [92] sunt necesare pentru îndrumarea justiției și pentru a oferi omului posibilitatea de a alege liber.

Kilkul [93] a fost cauzat de dispunerea Sfirot în linie dreaptă (una sub cealaltă), în locul aranjamentului pe trei coloane. Tikun [94] este uniunea Sfirot ale lui MA și BON în aranjamente complexe, pentru a permite ca BON feminini să fie reparaţi de MA masculini, iar Sfirot să fie poziţionate în aranjamentul pe trei coloane ale benevolenţei, dreptăţii și milei. Numele lui BON reprezintă rigoarea, în timp ce MA este mila. Creația bazată pe rigoare nu a fost posibilă; dacă omul ar fi judecat pe această bază, nu ar supraviețui. Numele MA este Miluim [95] al lui א, care este o linie ו (Vav) în mijloc (milă) care unește între ele două י (Yud) (bunătatea și rigoarea).

Odată instalată ordinea corectă a Sfirot, diverse configurații numite Parțufim [96] au completat creația. Unii Parțufim sunt masculini și dau bunătatea, alții sunt feminini și dau rigoarea. Prin unirea lor, diferite tipuri de echilibru al acestor două forțe [97], crează providenţa. Completa rigoare va însemna distrugerea a tot ceea ce nu este perfect, în timp ce complete bunătate va permite totul fără restricții. Astfel vedem că tot ceea ce există și se întâmplă este întotdeauna compus dintr-o măsură și un echilibru variabil al acestor două forțe.

b) Zivug-ul [98], în ce manieră (se face)? (Mai întâi) Nukva (din Parțuf-ul superior ridică Mayim Nukvin [99] (dorința feminină), care fac selecția vaselor (Kelim), apoi în schimb, luminile [100] lui MA coboară.

Ele stau [101] în Nukva [102] și sunt rectificate în interiorul ei; aceasta corespunde gestației (Ibur).

Ele (luminile și Kelim) apar [103] în pozițiile lor; aceasta este nașterea (Leida).

Când Parțuf-ul inferior [104] îmbracă Parțuf-ul superior și ajunge la dimensiunea acestuia, aceasta este creșterea (Gadlut)

La început, el suge din Parțuf-ul superior (pentru a-și aduna forţele), după cum este necesar pentru a crește, și odată crescut și îmbrăcat, devine independent.

Toate Tikunim din Parțufim (masculini și feminini) se realizează prin Zivug (cuplare), gestație și naștere. În timpul Zivug-ului, luminile MA necesare pentru Tikun sunt atrase de luminile lui BON și sunt păstrate în partea superioară a lui Nukva [105]. În timpul gestației, în interiorul Nukva, acestea sunt aranjate și finalizate până când nu mai este nimic de adăugat. Când este complet rectificat, Parțuf-ul este dezvăluit și aceasta este nașterea. Există apoi suptul și, în cele din urmă, creșterea, astfel încât Parțuf-ul va fi pe deplin independent (acest lucru este explicat în mai multe detalii în capitolul șase, care tratează detaliile referitoare la Zivugim).

c) Ascensiunea Malkin [106] (de la Briya la Ațilut) durează patruzeci de zile:

 • Zece zile: Hesed și Nețah, la Nețah de Ațilut.
 • Zece zile: Da’at și Tiferet, la a sa Yesod [107].
 • Zece zile: Gvura și Hod, la a sa Hod [108].
 • Zece zile: Yesod și Malhut, la a sa Malhut [109]

d) Atik este rectificat de D’uN [110]. Al său MA este partea sa masculină din față, ai săi BON, partea sa feminină din spate. Fața lui MA partea sa din față, fața lui BON partea sa din spate [111], astfel Atik este numai față. Arich Anpin este rectificat de D’uN, masculin [112] pe dreapta, feminin [113] pe stânga.

Tikun a lui Arich Anpin rezultă din Zivug-ul lui Atik. Tikun a lui Atik rezultă din Zivug-ul celui superior lui.

Atik a fost construit de Zivug-ul dintre AB și SAG de Adam Kadmon. Al său MA corespunde principiului masculin, ai săi BON corespund principiului feminin, ei se numesc Atik și Nukva lui. Nukva lui nu este niciodată despărțită de el, cu spatele lipit de spatele lui, Atik este astfel numai fața; fața lui BON corespunzând spatelui său, iar fața lui MA feţei lui. Prin Zivug-ul lui Atik, au fost construite Arich [114] și Nukva lui, iar din Zivug-ul lor [115] au fost construite Aba ve Ima. Arich Anpin este primul Parțuf al lumii Ațilut și rădăcina tuturor celorlalte, care sunt ramurile sale.

e) Din Zivug-ul lui Arich Anpin; sunt aranjaţi Aba ve Ima, unul masculin și celălalt feminin, iar din Zivug-ul lor [116] sunt creaţi ZA și Nukva. Yesod de Atik se termină la pieptul [117]  lui Arich Anpin [118], Hasadim și Gvurot sunt dezvăluite din el [119].

Gvurot a ieșit mai întâi [120], fiind împinse afară de Hasadim; ele l-au înconjurat pe Yesod (al lui Atik) din toate părțile. Hasadim au apărut; jumătățile lor [121] la dreapta și au împins toate Gvurot către stânga lui (a lui Yesod). Jumătățile lor [122] au coborât de la piept în jos, iar Hasadim au coborât, de asemenea, pentru a le satisface. Prin urmare, există două și jumătate Hasadim dezvăluite și două și jumătate acoperite, care își răspândesc luminile [123] către exterior.

Din Hasadim, au ieșit Aba și Israel Saba în dreapta lui Arich, iar din Gvurot, au ieșit Ima și Tevuna în stânga lui. Ima și Tevuna picioarele unuia (Ima) pe capul celuilalt (Tevuna), nefiind același lucru pentru Aba și Israel Saba [124], întrucât două jumătăți din Gvurot sunt revelate ca una, în timp ce jumătate din Hasadim sunt acoperite în Yesod.

f) Aba ve Ima sunt cei doi Mo’hin [125] (creiere) ale lumii Ațilut; ei îmbracă cele două brațe (Hesed și Gvura) ale lui Arich. Sunt construiţi din MA și BON și creaţi [126] de luminile lui Arich.

Din cele trei părți [127] ale brațelor (Hesed și Gvura din Arich), până la HBD ale lor (ale lui Aba ve Ima), și de la Tiferet (a lui Arich), până la restul corpului lor (al lui Aba ve Ima). Din primele trei părți ale lui HGT (ale lui Arich), pentru a le face Mo’hin ca unul, din alte două părţi pentru a-și face HGT și din alte trei părţi – care sunt ale lor NHY.

Primele părți (ale brațului) din dreapta sunt îmbrăcate în capul lui Aba, la același nivel [128]; cel din stânga (brațul) este îmbrăcat în Ima, (părțile) a doua (sunt îmbrăcate) în HGT și (părțile) a treia – în NHY.

Tiferet (de Arich) este acoperit sub ele, până la piept.

Aba ve Ima sunt cei doi Parțufim care au ieșit din aspectele lui Hochma și Bina ale lumii Ațilut. În realitate, ei erau meniți să le îmbrace pe Hochma și Bina ai lui Arich Anpin, dar din cauza spargerii Kelim, au suferit o cădere. Din brațele (Hesed și Gvura) lui Arich Anpin, au ieșit lumini pentru a-și construi HBD, iar din Tiferet au ieșit lumini pentru a-și construi corpurile. Aceasta este o primă emanație pentru a le construi împreună.

Din primele părți ale lui Hesed și Gvura ale lui Arich, vor fi constituite HBD ale lui Aba ve Ima, din a doua parte a HGT ale lor și din a treia parte a NHY ale lor, aceasta este o a doua emanație pentru a le construi ca Parțufim distincţi.

Din prima parte a lui Hesed, pentru HBD din Aba, din prima parte a lui Gvura, pentru HBD din Ima, din (părţile) a doua pentru HGT ale lor și din părțile terțe pentru NHY ale lor, aceasta este a treia emanație pentru Halbașa (הלבשה – îmbrăcare).

g) Aba ve Ima au MA și BON în ele. Când s-au alăturat [129], Aba i-a dat BON lui Ima și a luat MA pentru el. Doi MA în dreapta: Aba și Israel Saba. Doi BON în stânga: Ima și Tevuna.

În timpul gestației din interiorul lui Nukva a lui Arich Anpin, pentru construcția lui Aba ve Ima, li s-au dat MA și BON. Apoi, Aba a luat toate MA pentru el însuși și i-a dat BON lui Ima. În consecință, Aba avea două aspecte ale lui MA: primul și al doilea. Din primul aspect al lui MA, s-a făcut Aba, iar din al doilea, Israel Saba. În mod similar, din primul BON s-a făcut Ima, iar din al doilea, Tevuna.

h) ISOT [130] cum (sunt construite)? Malhut ale lui Aba ve Ima devin Parțufim distincţi, jumătate din a lor Tiferet şi NHY (din Aba ve Ima) se îmbracă în interiorul lor [131], ca Mo’hin al lor. Aba ve Ima sunt finalizaţi din nou; de acolo și în sus [132]. Aba ve Ima sunt la nivelul pieptului lui Arich, ISOT este la (nivelul) buricului său. Aba și Israel Saba, (ca) Ima și Tevuna sunt uneori doi [133], iar alteori unul [134]; când sunt uniți unul cu celălalt.

Când NHY ale lui Aba ve Ima sunt date ca Mo’hin către ISOT, li se dau noi NHY [135] astfel încât să fie Parțufim compleţi încă o dată. Aceştia sunt patru (Aba, Israel Saba, Ima și Tevuna), în timpul primei creșteri a lui ZA, și doi (Aba ve Ima), în timpul celei de-a doua creșteri a acestuia, când ISOT fuzionează cu ei.

i) Mo’hin de ZA sunt din Aba ve Ima, ei sunt îmbrăcați în Kelim [136], acesta este צלמ. Cum?

Malhut a celui (Parțuf-ului) superior constituie interioritatea celui inferior; Malhut ale lui Aba ve Ima sunt în ZA. NHY ale lor [137] intră în acesta, cele nouă părți ale lor [138] în cele nouă membre ale sale (ale lui ZA); acesta este צ. Primele ei șapte (KHBD HGT din Tevuna) îl înconjoară în exterior; acesta este למ al lui.

Mo’hin-ul lui ZA îi este dat de Zivug-ul între Aba ve Ima. În funcție de starea de creștere a lui ZA, acestea provin din ISOT sau direct din Aba ve Ima. O primă parte (NHY) a lui Mo’hin pătrunde în Parțuf, în timp ce celelalte două părți (HGT și KHBD) îl înconjoară în exterior.

 • NHY care intră, corespund cu צ
 • HGT care îl înconjoară, corespund cu ל
 • KHBD care îl înconjoară, corespund cu מ

j) (Când) Aba ve Ima (sunt separaţi de) ISOT (care) sunt doi [139], ZA este mai mic decât toţi, iar Mo’hin al său este din ISOT.

(Când) Malhut ale lor [140] constituie al lui ל, aceasta corespunde lui ISOT 2. De la pieptul lor (al lui ISOT 2) în jos (NHY), i se dau Mo’hin (ZA). Noi NHY sunt făcute pentru ei, extinzându-se și coborând pe spatele său până la nivelul pieptului său, ca o mamă care îşi acoperă puiul.

De la pieptul (lui ISOT 2) în sus [142], este למ al său; corespunzător primei creșteri. (Gadlut 1)

k) (Când) Ei (Aba, Ima și ISOT) sunt unul, iar ZA este sub ei, Mo’hin-ul său este (direct) din Aba ve Ima, iar Malhut ale lor este צלמ; există atunci un singur ISOT.

De la piept în jos [144] sunt ale sale צ, restul [145] sunt ale sale למ; corespunzând celei de-a doua creșteri. (Gadlut 2)

Când NHY din ISOT 2 sunt îmbrăcate în ZA ca Mo’hin al său; este prima creștere. Dar când NHY din ISOT 1 sunt îmbrăcate în el, se consideră că Aba ve Ima ar fi îmbrăcaţi în el direct ca Mo’hin, și aceasta este a doua creștere.

l) Zivug-ul lui Aba ve Ima este permanent, dar cel al lui ISOT este ocazional. Zivug-ul pentru vitalitatea lumilor este permanent, dar cel pentru Mo’hin este ocazional.

Pentru Aba ve Ima există două tipuri de Zivug: Zivug-ul permanent se numește exterior și este pentru subzistența lumilor și nu mai mult, iar celălalt se numește interior și este pentru reînnoirea Mo’hin a lui ZON. În mod similar, există două tipuri de guvernări ale lumii: una pentru subzistența ei și o alta, care este dependentă de acțiunile omului, pentru guvernarea pe baza dreptății, recompensei și pedepsei.

Note

_______________

 • [82]
 • [83]
 • [84]
 • [85]
 • [86]
 • [87]
 • [88]
 • [89]
 • [90]
 • [91]
 • [92]
 • [93]
 • [94]
 • [95]
 • [96]
 • [97]
 • [98]
 • [99]
 • [100]
 • [101]
 • [102]
 • [103]
 • [104]
 • [105]
 • [106]
 • [107]
 • [108]
 • [109]
 • [110]
 • [111]
 • [112]
 • [113]
 • [114]
 • [115]
 • [116]
 • [117]
 • [118]
 • [119]
 • [120]
 • [121[
 • [122]
 • [123]
 • [124]
 • [125]
 • [126]
 • [127]
 • [128]
 • [129]
 • [130]
 • [131]
 • [132]
 • [133]
 • [134]
 • [135]
 • [136]
 • [137]
 • [138]
 • [139]
 • [140]
 • [141]
 • [142]
 • [143]
 • [144]
 • [145]

(înapoi la pagina Elemente Esenţiale ale pomului Vieţii – click)

error: Content is protected !!