CAPITOLUL 3

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

25) Să explicăm acum care a fost calitatea lumilor BYA în sine.(1) Trebuie ştiut că nu există nimic care să nu aibă interioritate și exterioritate, chiar și în Kelim (vase). Într-adevăr, de la jumătatea lui Tiferet și NHY de Adam Kadmon până la Sium Raglin, exterioritatea lor se împarte în două Bhinot. Exterioritatea lor din partea Panim (anterioară) se numește Briya, iar cea din Achor (posterioară) se numește Yeţira.

Ohr Paşut (Lumina Simplă)

25) Nu există nimic care să nu aibă interioritate și exterioritate, chiar și în Kelim. Kelim care sunt apte să primească luminile GAR poartă numele de „interioritate”, iar Kelim care nu sunt apte pentru a primi luminile GAR poartă numele de „exterioritate”. Aşadar, fiecare Parţuf este împărțit la nivelul Tabur-ului (buricului) său astfel: de la Tabur în sus este apt să primească GAR și poartă numele de „interioritate”, iar de la Tabur în jos, unde nu este apt să primească GAR, poartă numele de „exterioritate. “

La fel, Kelim de la Tabur-ul său în jos se împart în interioritate și exterioritate în ele și faţă de ele însele. Adică, atunci când Mochin se

îmbracă și asta se face în cel inferior, NHY ale celui superior se împart în trei treimi – Roş, Toh şi Sof, adică HBD HGT, NHY, întrucât acestea se extind și devin un Parţuf complet format din RoşTohSof în cel inferior. Din acest motiv, NHY de la Tabur în jos se împart și în interioritate și exterioritate, unde HBDHGT ale lui până la Tabur sunt numite „interioritate”, iar cele trei ale treimii inferioare ale lui NHY, și anume NHY de NHY, sunt numite „exterioritatea” sa.

De la jumătatea lui Tiferet și NHY de Adam Kadmon până la Sium Raglin, exterioritatea lor se împarte în două Bhinot. …  cea din partea de Panim (anterior) se numește Briya. Aici trebuie să cunoaștem starea acestor Parţufim de AK și Nekudim. Acest lucru a fost explicat în cartea Studiul celor Zece Sfirot, Partea 6, și aici vom face o prezentare pe scurt. Primele zece Sfirot care au apărut după Ţimţum Alef (prima restricționare) sunt numite „HaVaYaH interior al lumii AK” sau „AK interioară”. Aceasta este linia lui Ein Sof care începe lângă Makif de Ein Sof și se termină în punctul acestei lumi. Parţuf-ul AB de AK o îmbracă de la Peh de Roş până la Tabur, iar de la Peh de Roş al acestui AB până la Sium Raglin (în aramaică: picioare) al interiorului lumii AK se îmbracă în Parţuf-ul SAG de AK, care se întinde până în punctul acestei lumi .

Totuși, însuşi acest Parţuf SAG de AK se împarte în două Parţufim particulare numite Ta’amim și Nekudot. Parţuf-ul său Ta’amim începe la Peh de Roş al lui AB de AK și se încheie, la fel, cu  Raglaim (în ebraică: picioare) ale lui AB, adică până la Tabur-ul lui AK interioară, unde se oprește. Parţuf-ul Nekudot de SAG de AK începe în locul Tabur-ului lui AK interioară după Sium-ul lui Ta’amam de SAG și se încheie la acelaşi nivel cu Raglaim ale lui AK interioară, care este locul punctului acestei lumi.

Aceste TNHY de AK pe care ARI le aduce aici sunt TNHY ale lui AK interioară, care este HaVaYaH interior care se îmbracă de la al său Tabur în jos în întregul Parţuf Nekudot de SAG de AK. Prin urmare, este considerat ca un Parţuf complet, RoşTohSof, și este, aşadar, împărțit în patru diviziuni: interioritate și exterioritate, Panim și Achor. În primul rând, se împarte în interioritate și exterioritate unde HBD HGT din el până la Hazeh sunt numite „interioritate”, iar de la Hazeh până la al său Sium Raglaim în această lume, se numește „exterioritate”. Apoi, de la Hazeh în jos, se împarte și în două Bhinot: Panim și Achor, unde de la Hazeh până la Sium-ul lui Tiferet se numește Panim, iar ale sale NHY se numesc Achor. Panim este considerat Briya, iar Achor este considerat Yeţira și Asiya.

26) Când Emanatorul a dorit să emane lumea Nekudim, s-a explicat deja mai sus că Adam Kadmon s-a restricţionat încă o dată și a ridicat interioritatea luminii de la jumătatea lui Tiferet în ea și dedesubt. El a ridicat-o și apoi acea lumină a apărut prin Eynaim (ochi) și s-a extins de la jumătatea lui Tiferet în ea și dedesubt, şi a fost creată lumea Nekudim.

Ohr Paşut

26) Adam Kadmon s-a restricţionat încă o dată și a ridicat interioritatea luminii de la jumătatea lui Tiferet în ea și de dedesubt. El a ridicat-o și apoi acea lumină a apărut prin Eynaim. Această problemă a celei de-a doua Ţimţum din AK a fost deja explicată la Punctul 16, anume că prima Ţimţum (restricționare) a fost doar pe Sfira Malhut, astfel încât să nu primească lumina superioară în ea. Din această cauză, a rezultat faptul că Malhut a pus capăt și a rezolvat cu lumina superioară. Cu toate acestea, cea de-a doua Ţimţum a fost făcută la locul lui Bina, întrucât Malhut s-a ridicat și s-a conectat la Bina însăși, drept pentru care lumina superioară     s-a sfârşit la locul lui Sfira Bina.

Acest lucru nu înseamnă că Bina însăși a fost restricționată pentru a nu primi lumina superioară ci că, din moment ce Malhut deja restricționată s-a amestecat și s-a conectat cu Bina, lumina superioară s-a oprit acolo din cauza lui Malhut din Bina. Din acest motiv, lumina superioară s-a sfârşit la locul lui Bina.

Există două Bhinot în această Malhut restricţionată: prima este Malhut care se împerechează într-un Zivug de Haka’a (cuplare prin impact) cu lumina superioară, prin care ridică Ohr Hozer de jos în sus și îmbracă lumina superioară. Această îmbrăcare generează cele zece Sfirot ale Roș-ului Parţuf-ului. De asemenea, prin acest Ohr Hozer pe care l-a ridicat către cele zece Sfirot de la ea și în interiorul ei, ea extinde și generează cele zece Sfirot ale Guf-ului Parţuf-ului până la Sium Raglin. A doua Bhina din Malhut este Malhut care limitează lumina superioară. Odată ce Malhut s-a extins de sus în jos prin Ohr Hozer în ea, de la ea și în interiorul ei în zece Sfirot ale Guf-ului, numai cele nouă Sfirot superioare ale lui Ohr Hozer sunt apte să primească lumina superioară în ele, dar Malhut a ei nu este potrivită pentru a primi lumina datorită restricționării (Ţimţum) care a fost făcută pe ea. Întrucât nu este aptă să primească, ea oprește lumina superioară și Guf-ul se termină. Astfel, orice Sium Raglin al unui Parţuf este creat datorită lui Malhut de capăt. Aceste două Bhinot mai sunt numite Malhut de Roş și Malhut de Guf, întrucât Malhut de Roş este Malhut de cuplare, iar Malhut de Guf este Malhut de capăt.

Mai sus s-a explicat şi faptul că numai cele zece Sfirot de Roş și GAR poartă numele de KHB TM, în timp ce cele zece Sfirot de VAK și Guf nu sunt numite KHB TM, ci mai degrabă HGT NH. Se știe că fiecare Guf este considerat VAK în comparație cu propriul său Roş, și vom vedea că HGT este întocmai precum KHB, cu excepția faptului că în Guf, KHB se numesc HGT.

Rezultă că acum în Ţimţum Bet (a doua restricționare), când Malhut cea restricționată s-a ridicat la Sfira Bina, ar trebui să distingem și cele două Bhinot de Malhut de deasupra, unde Malhut de Guf, considerată ca Malhut de capăt, s-a ridicat la locul lui Bina de Guf, adică Sfirot Tiferet, întrucât Tiferet este Sfira de Bina de Guf. Cea de-a doua Bhina de Malhut, care este Malhut de cuplare din Roş, s-a ridicat la Sfira Bina de Roş numită Nikvey Eynaim, întrucât cele zece Sfirot de Roş sunt numite Galgalta Eynaim Ozen (ureche) – Hotem (nas) – Peh (gură). Eynaim este Hochma a Roş-ului, Nikvey Eynaim este Bina, Nukva de Hochma, și vom descoperi că acum Zivug-ul lui Malhut de Roş care face un Zivug de Haka’a cu lumina superioară are loc la nivelul lui Nikvey Eynaim întrucât Malhut de cuplare s-a ridicat de la Peh la Nikvey Eynaim, după cum am explicat mai sus.

A fost scris: „Adam Kadmon s-a restricţionat pe sine însăşi încă o dată și a ridicat interioritatea luminii de la jumătatea lui Tiferet din ea și de dedesubt. Ea a ridicat-o și apoi acea lumină a apărut prin Eynaim.Adică Malhut de Guf, care limitează Guf-ul, a urcat în Bina de Guf numită Tiferet, astfel încât acum Guf-ul se termină cu Tiferet. Rezultă că toată lumina care se extindea de la jumătatea lui Tiferet în jos a fost acum nevoită să se retragă de acolo și să se ridice deasupra jumătății lui Tiferet, adică deasupra lui Malhut de capăt.

La fel, Malhut de cuplare din Roş s-a ridicat acum de la locul lui Peh la Nikvey Eynaim unde a avut loc un Zivug de Haka’a, așa cum este scris, „atunci acea lumină a apărut prin Eynaim”, întrucât prin această nouă Ţimţum, Zivug-ul a fost făcut în Nikvey Eynaim, iar nivelul Zivug-uluise amplifică și se extinde în jos prin Eynaim. Acesta este nivelul celor zece Sfirot de Nekudim care s-au extins de la Tabur de AK în jos, ceea ce înseamnă în Kelim ale Parţuf-ului Nekudot de SAG care ţine de la Tabur de AK în jos.

Ceva mai jos va fi explicat faptul că Parţuf-ul Nekudot de SAG în sine, care ţine de la Tabur în jos, se împarte și ca urmare a lui Ţimţum Bet, aşa cum a arătat ARI privitor la SAG de AK general, în care Zivug-ul a fost făcut pentru Nekudot. Acest lucru se întâmplă pentru că, de îndată ce a avut loc noua Ţimţum, Malhut de capăt s-a ridicat de la locul lui Raglaim ale Parţuf-ului Nekudot de SAG până la locul Hazeh-ului său, astfel încât toate Kelim de la Hazeh în jos au părăsit acest Parţuf și au căzut sub Raglaim de AK interior, întrucât acestea erau deja sub Malhut de capăt, care acum se află la locul Hazeh-ului.

27) Într-adevăr, imediat după Ţimţum, care constituie ascensiunea luminii în sus înainte de a ieși din Eynaim și înainte ca Nekudim să fi fost create, cele două Bhinot exterioare au fost imediat întunecate întrucât Ohr Pnimi (lumina interioară) s-a retras în sus și ele nu au putut rămâne acolo. Prin urmare, ele au coborât sub Raglaim de Yoşer de Adam Kadmon în locul lui Ohr Makif sub Raglaim de Yoşer numai ale lui Adam Kadmon.

Ohr Paşut

27) Imediat după Ţimţum … înainte de a ieși din Eynaim … cele două Bhinot externe au fost întunecate.

Interpretare: Ascensiunea lui Malhut de capăt până la jumătatea lui Tiferet de AK pe care ARI a explicat-o mai sus nu a lăsat cu adevărat nicio amprentă în AK. Aceste ascensiuni ale lui Malhut au fost făcute pentru a produce un nou Zivug pentru cel inferior, care este Nekudim, dar nu a avut loc nicio modificare în AK, întrucât orice Ţimţum care este generată acționează numai de la locul apariției sale în continuare, fără ca aceasta să îi influențeze în vreun fel pe cei de deasupra acesteia. Din acest motiv, în Parţuf-ul AK nu a existat niciun nou Sium. Mai degrabă, întregul nou Sium inițiat de această Ţimţum a acționat doar asupra vaselor (Kelim) ale Parţuf-ului de sub AK, numit Nekudot de SAG, care începe de la Tabur de AK în jos și se încheie în punctul acestei lumi.

Un nou Sium a fost făcut şi în acel Parţuf de Nekudot de SAG de AK, prin ascensiunea lui Malhut la locul lui Bina. Aici Ţimţum a provocat separarea Kelim de sub Hazeh-ul său din cauza faptului că Malhut de capăt a apărut acolo. Rezultă că toată această parte de la Hazeh până la punctul acestei lumi a fost separată de Parţuf și nu este potrivită pentru a primi nicio lumină, la fel ca punctul acestei lumi sub Raglaim ale lui AK interior. (ARI numește acest Parţuf „cel de la jumătatea lui Tiferet de AK în jos”, iar în altă parte îl numește Nekudot de SAG. Acesta este un Parţuf complet cu Roş și Guf de unde, prin noua Ţimţum, toată lumina s-a retras și s-a ridicat deasupra Tabur-ului de AK.)

S-a spus: „Imediat după Ţimţum … înainte de a ieși din Eynaim … cele două Bhinot externe au fost întunecate întrucât Ohr Pnimi (lumina interioară) s-a retras în sus.” După cum s-a scris anterior, există patru diviziuni în acest Parţuf de Nekudot de SAG. De la Hazeh și deasupra acestuia se numeşte „interioritate”; de la Hazeh în jos, sub aceasta, se numește „exterioritate”. De asemenea, partea de la Hazeh în jos, dedesubt, se împarte în două Bhinot: Panim și Achor. Aceste două Bhinot ale externalității, adică Panim și Achor, de la Hazeh în jos, au căzut și s-au despărțit de el ca urmare a ascensiunii lui Malhut de capăt la locul Hazeh-ului. De aceea este scris că „cele două Bhinot externe au fost întunecate întrucât Ohr Pnimi (lumina interioară) s-a retras în sus.”. Adică, datorită ascensiunii lui Malhut de capăt deasupra lor, ele au fost golite de toată Ohr Pnimi.

Cuvintele „Imediat după Ţimţum … înainte de a ieși din Eynaim înseamnă că înainte de a fi făcut Zivug-ul pe Malhut de Roş, care s-a ridicat de la locul unde se află Eynaim, întreg acest Parţuf a fost golit cu adevărat, inclusiv ale sale Kelim interioare de la Hazeh în sus, întrucât toate luminile de la Tabur de AK în jos s-au stins. Cu toate acestea, deși luminile s-au retras din Kelim de la Hazeh în sus, fără îndoială nu s-au separat de Aţilut, întrucât acum şi Malhut de capăt se află sub ele. Aşadar, după Zivug, ele sunt potrivite pentru a primi lumina superioară. În schimb, cele două Bhinot externe aflate sub Malhut de capăt s-au separat complet de Aţilut, întrucât e ca şi când s-ar afla sub punctul acestei lumi. Chiar și după aceea, atunci când Zivug-ul se face în Eynaim, acestea nu vor mai fi în măsură să primească lumina superioară, întrucât sunt sub punctul de Sium.

Au coborât sub Raglaim de Yoşer de AK în locul lui Ohr Makif sub Raglaim de Yoşer de AK. Asta înseamnă că cele două Bhinot exterioare, menționate mai sus, de la Hazeh-ul lui Nekudot de SAG în jos, au coborât acum sub Raglaim de AK, în locul în care Ohr Makif de Yoşer este destinată să se afle. Sium Raglaim de AK se află în punctul acestei lumi, iar acum au coborât și au căzut sub punctul acestei lumi, întrucât în ​​ceea ce privește Parţuf-ul Nekudot de SAG, în care Malhut de capăt s-a ridicat la locul lui Bina de Guf, care este punctul Hazeh-ului în Tiferet. Prin urmare, acolo, în punctul Hazeh-ului, se află deja Sium-ul luminii superioare, iar Kelim de la Hazeh în jos au devenit complet întunecate, la fel ca această lume, care se află sub Raglaim de AK. De aceea, se consideră că cele două Bhinot exterioare au coborât sub Raglaim de AK în locul întunericului. După aceea, atunci când Zivug-ul are loc în Nikvey Eynaim, Ohr Makif de Yoşer și Igulim (cercurile) de Nekudim sunt sortite să apară acolo și ele vor lumina acolo. Dar acum, înainte să aibă loc Zivug-ul în Nikvey Eynaim iar Ohr Makif de Yoşer nu a apărut acolo sub Raglaim de AK, acest loc este complet întunecat.

Ar trebui să ne amintim ce este scris mai sus, anume că noul Sium în locul lui Bina de Guf care a fost stabilit în Ţimţum Bet este complet necunoscut Parţuf-ului AK în sine și se termină întotdeauna în punctul acestei lumi, la fel ca înainte să se fi instalat a doua restricționare (Ţimţum Bet). Întregul scop al noului Sium a acționat doar asupra Parţuf-ului Nekudot de SAG de AK, numit Parţuf­-ul TNHY de AK. De aceea, ARI evaluează căderea Kelim aflate de la Hazeh de SAG în jos la fel precum şi AK interioară care a căzut sub Raglaim, întrucât același punct care încheie Raglaim de AK interioară s-a ridicat la Hazeh-ul Parţuf-ului Nekudot de SAG și a constituit limita acolo pentru lumina superioară. Astfel, Kelim de la Hazeh în jos sunt considerate a fi sub Raglaim de AK interioară.

28) Nu a luat restul locului lui Ohr Makif sau locul de sub acesta, iar Ohr Makif de Yoşer, care se află sub Raglaim, s-a ridicat în locul lor deasupra, în jurul internalității lui NHY de Adam Kadmon.

Ohr Paşut

28) Nu a luat restul locului lui Ohr Makif sau locul de sub acesta. Asta arată că acest fapt nu înseamnă că Kelim au ocupat tot locul lui Makif de Yoşer, întrucât această Makif este destinată să apară și să devină circulară foarte departe de Raglaim de AK, adică în întreaga măsură în care ea înconjoară, deasupra, centrul Tabur-ului de AK. Este aşa întrucât acesta este modul de înconjurare; își înconjoară propriul centru la o distanță uniformă, întrucât într-un cerc, centrul este considerat a fi sfârșitul lui. Rezultă că punctul de mijloc al acestei Makif de Yoşer este punctul Hazeh­-ului Parţuf-ului Nekudot de SAG, întrucât Malhut de capăt a urcat acolo, iar Makif de Yoşer o înconjoară, la o distanță uniformă de sus şi de jos.

De asemenea, cercul cel mai de sus, care se află cel mai la exterior, este Sfira Keter de Ohr Makif. Urmează Hochma de Makif, până la Malhut de Ohr Makif carese află chiar în centru. În consecință, nu există nicio diferență în Ohr Makif în sus sau în jos, întrucât a sa Keter este departe de centru atât de sus, cât şi de jos.

Rezultă că cu cât se află mai departe de centru, cu atât este mai importantă pentru că şi cercul lui Malhut este aproape de centru, jos, iar sub aceasta se află cercul (Igul) lui ZA, sub care se află Igul de Bina, iar sub el se află Igul de Hochma, iar cel mai de jos dintre toate este Igul de Keter. În consecință, chiar înainte de apariția lui Ohr Makif de Yoşer din Eynaim, descoperim că, cu cât locul său este mai jos, cu atât este mai bine. Prin urmare, vasele (Kelim) de la Hazeh de Nekudot de SAG în jos, căzute, nu au ocupat tot locul lui Ohr Makif de Yoşer, ci au rămas să stea în apropiere, sub Raglaim de AK, care sunt încă considerate ca fiind locul lui Malhut de Makif de Yoşer și nu mai jos de acolo, ceea ce este mai important, întrucât acolo este locul primelor nouă ale lui Makifim de Yoşer. Aceasta este semnificația cuvintelor „Nu a luat restul locului lui Ohr Makif sau locul de sub acesta”, ci doar o parte din loc, adică ceea ce este aproape de Raglaim de AK și nu sub acesta.

Ohr Makif de Yoşer, care se află sub Raglaim, s-a ridicat în locul lor deasupra, în jurul internalității lui NHY de Adam Kadmon. Aceasta nu se referă la Ohr Makif de Yoşer, pentru că acest Ohr Makif nu a apărut încă, întrucât el se naşte din Zivug-ul din Nikvey Eynaim, în timp ce aici se află înainte ca Zivug-ul să fi avut loc. Mai degrabă, aceasta se referă la lumina care se retrage din acele Kelim căzute ale celor două Bhinot exterioare de la Hazeh în jos. Această lumină care se retrage din ele este destinată să fie inclusă în cele două Makifim de Levuşim și Heichalot. În ceea ce privește ZON care au ieşit din grad din cauza restricționării Ţimţum Bet, au fost create două MakifimLevuş și Heichal. Ohr Makif de Yoşer a fost creată din Levuşim, care sunt Kelim de ZA care s-au separat, iar Ohr Makif de Igulim a fost creată din Heichalot, care sunt Kelim de Malhut care   s-au separat.

ARI ne spune că această lumină care a fost separată de Kelim de ZA și este destinată să fie Makif de Yoşer, a părăsit Kelim căzute care se află sub Raglaim de AK și s-au ridicat la locul său preliminar, și anume locul lui NHY de AK unde s-au îmbrăcat înainte de Ţimţum Bet. Regula este că nu există cădere în lumini; prin urmare, au rămas în locul vaselor (Kelim) lor ca şi înainte, fără nicio schimbare și doar Kelim au căzut sub Raglaim de AK. Acesta este sensul cuvintelor sale, „și Ohr Makif de Yoşer, care se află sub Raglaim, s-a ridicat în loc de ele deasupra”, în locul unde s-au îmbrăcat în propriile Kelim.

Ar trebui să știm că aceste două Bhinot ale exteriorităţii lui TNHY de AK de la Hazeh de Nekudot de SAG în jos, care au căzut sub Raglaim de AK, sunt de fapt numai Kelim de ZA și Malhut ale Parţuf-ului, întrucât prin ascensiunea lui Malhut până la locul lui Bina, Bina a fost împărţită în două, în GAR și ZON. GAR au rămas în grad și numai ale sale ZON au căzut mai jos. Rezultă că aici există ZON de Bina și ZON generale. Astfel, doar Kelim de ZON au căzut, întrucât ZON de Bina sunt, de asemenea, privite ca ZA și Malhut. Rezultă că nu toată Bina de Guf, numită Tiferet, a căzut, ci doar jumătatea ei, însemnând aceste ZON de Tiferet, care sunt considerate de la Hazeh până la Sium de Tiferet.

Prin aceasta vom înțelege pe deplin cele două Bhinot exterioare pe care ARI le consideră ca Panim și Achor. Este aşa pentru că există aici două Bhinot ZON:

  1. ZON propriu-zise, și
  2. ZON de Bina care sunt jumătatea de jos a lui Tiferet.

Prin urmare, ZON de Bina sunt considerate Panim, iar adevăratele Kelim de ZON sunt considerate Achor. De aceea, lumea Briya a fost creată din Kelim de Panim, întrucât se disting ca Bina, şi Briya este Bina, iar Yeţira și Asiya au fost create din Kelim de Achor, întrucât sunt ZON propriu-zise.

29) Când Briya și Yeţira cu coboarât sub Raglaim, ele nu se aflau la locul lor. Prin coborârea lor, exterioritatea părții posterioare s-a întunecat din ce în ce mai mult pentru că se îndepărta de lumina superioară. În acel moment, exterioritatea exteriorității lui Achor a coborât în locul numit Asiya.

Ohr Paşut

29) Când Briya și Yeţira cu coboarât sub Raglaim, ele nu se aflau la locul lor. … În acel moment, exterioritatea exteriorității lui Achor a coborât în locul numit Asiya. S-a explicat mai sus că în aceste Kelim care au căzut există Panim și Achor. Panim este Briya, iar Achor este format din Yeţira și Asiya. Ele sunt, de asemenea, numite „interioritatea și exterioritatea lui Achor”, unde interioritatea lui Achor este Yeţira, iar exterioritatea lui Achor este Asiya. Aceasta este semnificația a ceea ce a scris ARI, anume că acele Kelim au căzut sub Raglaim of AK și nu se află la locul lor potrivit, căci dacă stăteau la locul lor potrivit, ele vor fi îmbrăcat NHY de AK, precum astăzi lumile BYA rectificate, și s-ar fi încheiat în egală măsură cu NHY de AK interioară, ceea ce înseamnă Raglaim de AK. Este aşa întrucât lumea Asiya de astăzi se află în locul lui Sium Raglaim de AK, dar atunci, înainte să fi avut loc Zivug-ul în Nikvey Eynaim, toate căzuseră sub Raglaim de AK și toate se află sub locul lor, până acolo încât lumea Asiya, exterioritatea lui Achor, a coborât sub locul numit Asiya și, la fel, Briya se află sub locul care se numește astăzi Briya, și tot aşa lumea Yeţira se află sub locul numit astăzi Yeţira, întrucât acestea toate se află sub punctul lui de Sium Raglaim de AK, care este punctul acestei lumi. Când se spune mai jos, la locul numit Asiya, ar trebui să se spună sub locul numit Asiya, întrucât Raglaim de AK se termină în punctul acestei lumi, care se află sub locul numit Asiya.

30) După aceea, o iluminare a luminii superioare a apărut prin Eynaim și a îmbrăcat de la jumătatea lui Tiferet de Adam Kadmon în jos, iar lumea Nekudim a fost făcută, în timp ce lumina principală, care este rădăcina, a rămas înăuntru. S-a explicat deja că mai întâi apar Igulim de Nekudim, iar atunci când înconjoară NHY de Adam Kadmon, ele înconjoară și sub Raglaim de Yoşer și se opresc dedesubt, între picioarele sale și exterioritate, care sunt Briya și Yeţira care coborâseră acolo, și au fost expulzate de acolo și nu au găsit un loc, și le-au ridicat pe cele două Bhinot ale externalității la locul lor de sus, în Achor al acestor Nekudim.

Ohr Paşut

30) Mai întâi apar Igulim de Nekudim … ele înconjoară și sub Raglaim de Yoşer. Aşa se petrec lucrurile în toate Parţufim Igulim preced Yoşer. Este aşa întrucât Igulim sunt generate de la Zivug-ul lui Malhut de Roş de jos în sus, și toată iluminarea lor este doar o iluminare a Roş-ului. În ceea ce privește, însă, extinderea lui Malhut, de sus în jos, spre cele zece Sfirot de Guf numite Yoşer, Igulim nu au nicio parte în ele. De aceea, Igulim vin întotdeauna înainte de Yoşer, în timp ce Roş-ul vine înaintea Guf-ului.

Există două tipuri de Igulim: Igulim din Ţimţum Alef și Igulim din Ţimţum Bet. Igulim se disting ca Makifim, întrucât după ce Malhut a fost restricționată de la a primi lumină în ea, o deficiență a unui Kli a fost înregistrată în cele zece Sfirot. Acest vas de primire care a devenit deficitar în Ţimţum Alef a fost separat de cele interioare și a devenit Makifim în Parţufim de AK. În ceea ce privește Zivug-ul de jos în sus, care a fost făcut în Malhut de Roşim (pluralul pentru Roş) de AK, Ohr Makif a ieșit către aceste Igulim, întrucât toată această parte pe care Malhut de Roş trebuia să o primească nu exista întrucât restricţia (Ţimţum) pe ea a apărut din Roș și a devenit Makifim pe Kelim de Igulim. Astfel, Kelim de Igulim sunt de la Malhut cea care primeşte care a fost scoasă din Sfirot interioare ale Roşim de AK, iar Ohr Makif de Igulim este măsura completă a luminii care a fost primită în cele zece Sfirot de Roş dacă nu ar fi fost o Ţimţum pe Malhut.

Cu toate acestea, referitor la extinderea lui Malhut în zece Sfirot de Guf, nu există încă niciun fel de Igulim, întrucât această extindere de sus în jos se face prin Ohr Hozer a lui Malhut restricționată de dinainte, în Zivug-ul de Haka’a din Roș, și chiar această Malhut primitoare care va fi făcut din ea Kelim de Igulim nu se mai află în ea ,și nici o lumină care aparține lui Malhut primitoare nu s-a extins în vreun fel, în ceea ce ar fi devenit Ohr Makif, întrucât acestea sunt deja sub Masah-ul din Malhut de Roş. Rezultă că după ce Yoşer de AK s-a extins, adică cele zece Sfirot de Guf de sus în jos, nu mai există Igulim în măsură să iasă din ea.

Cu toate acestea, în timpul existenţei Ţimţum Bet de AK, când Ţimţum s-a instalat în locul lui Bina iar cele două Kelim ZON au ieşit și au fost separate de la a primi luminile în interiorul lor și sunt nepotrivite să fie Kelim interioare, în acel moment, au fost create Igulim complet noi referitoare la aceste două Kelim. Acestea se mai numesc şi Levuşim și Heichalot, unde Igulim care sunt făcute din Kelim de ZA se numesc Levuşim, şi Ohr Makif din ele poartă numele de Makifim de Yoşer, iar Igulim care sunt făcute din Kelim de Malhut se numesc Heichalot sau Batim (case), iar Ohr Makif din ele poartă numele de Ohr Makif de Igulim. Astfel, există două Bhinot de Igulim din cele două Bhinot ale restricționării (Ţimţum).

Acesta este sensul lui „Dumnezeu l-a făcut pe om drept, iar ei au avut în minte multe calcule”. După ce AK a ieșit în a sa Yoşer, care sunt cele zece Sfirot de Guf, nu mai are nevoie de loc să fie generate Igulim din ea, întrucât tot ceea ce a fost separat de cele zece Sfirot de AK, care constituie Malhut primitoare înainte de Ţimţum, fusese deja rupt de Zivug-ul din Roș, iar de la Masah în jos, numai primele nouă s-au extins în Kelim interioare. Astfel, nu mai există acolo Kelim care să fie separate și să devină Igulim. Acesta este sensul lui „Dumnezeu l-a făcut pe om drept”, ceea ce înseamnă că Guf-ul lui Adam era deja stabilit și a ieșit sub forma de Yoşer (rectidudine), „dar ei au avut în minte multe calcule”. „Ei” se referă la cele zece Sfirot de Nekudim care au fost generate în Ţimţum Bet, unde cele două Hey s-au unit, atunci când Hey inferior s-a ridicat și s-a conectat cu primul Hey, astfel apărând noi Igulim după Yoşer de AK, adică tot din Kelim de ZA care au fost de asemenea despărțite de cele interioare și au devenit Kelim de Igulim.  

Prin aceasta, vom înțelege de ce Levuşim formate din Kelim de ZA se numesc Makifim de Yoşer, deși sunt privite ca Igulim la fel ca Heichalot, întrucât înconjoară ca Igulim de Heichalot. Aşadar, de ce sunt numite Makifim de Yoşer? Nu se poate spune că au fost numite așa pentru că iluminează către Yoşer, întrucât Makifim de Igulim  iluminează și către Yoşer, așa cum fac ele. Mai degrabă, ţinând cont de cele spuse mai sus, vom înțelege în profunzime că Makifim de Igulim, care sunt făcute din Kli-ul Malhut, aflându-se încă în Ţimţum Alef în Parţufim de AK și nu aveau nicio Yoşer înaintea lor, sunt privite ca Ohr Makif de Igulim. Cu toate acestea, Makifim de Levuşim, care sunt rezultate din Kelim de ZA, care au fost acum reînnoite în Ţimţum Bet, unde în Parţufim de AK din Ţimţum Alef existau acolo Yoşer și Kelim interioare ale Guf-ului, sunt astfel numite Makifim de Yoşer, ceea ce înseamnă că în rădăcina lor, în AK, sunt acolo propriu-zis Yoşer și sunt considerate ca fiind Kelim interioare.

… și au fost expulzate de acolo și nu au găsit un loc, și le-au ridicat pe cele două Bhinot ale externalității la locul lor de sus, în Achor al acestor Nekudim. Este aşa întrucât, înainte de a fi făcut Zivug-ul în Nikvey Eynaim, Makif de Yoşer nu a ieșit deloc, întrucât ea apare doar atunci când Zivug-ul este făcut în Malhut de Roş printr-o extindere a luminii superioare în ea. Atunci când ea respinge toate părțile luminii superioare care doresc să se răspândească și să fie acceptate în interiorul ei prin Zivug-ul de Haka’a, acele părți respinse apar afară și devin Ohr Makif. Astfel, Ohr Makif nu apare decât după ce este făcut Zivug-ul în Malhut de Roş.

De aceea, imediat după Ţimţum, înainte ca lumina să apară prin Eynaim pentru a deveni Ohr Makif, adică în momentul în care Malhut de capăt s-a ridicat la Bina de Guf, care este locul Hazeh-ului din Tiferet, acele Kelim de la Hazeh în jos s-au despărțit de Panim și Achor și au căzut sub punctul de Sium de AK interioară, adică sub ale sale Raglaim, întrucât punctul de Sium al Parţuf-ului Nekudot de SAG este deja în locul Hazeh-ului de deasupra lor. Acest lucru se datorează faptului că nu mai puteau îmbrăca, aşa ca înainte, NHY interioare ale lui AK, întrucât acum valoarea lor este complet inferioară acestor NHY de AK, întrucât sunt sub punctul de Sium, ceea ce pentru AK este considerat ca fiind sub ale sale Raglaim, la punctul acestei lumi.

Cu toate acestea, acum când Zivug-ul a fost făcut în Nikvey Eynaim și Ohr Makif de Levuşim și Heichalot au ieșit și au înconjurat de jur împrejur NHY de AK și în jos, sub ale lor Raglaim ca nişte foi de ceapă, și au făcut separarea între ce este sub ale lor Raglaim și cele două Bhinot exterioare care au căzut acolo, înseamnă că acel spațiu al acelor Levuşim și Heichalot care au ieșit din Nikvey Eynaim a fost umplut cu ale lor zece Sfirot de Makifim,și se știe că în Igulim, terminaţia lor este în centrul lor, dar cele de mai sus și cele de mai jos sunt egale între ele. Astfel, ultima Sfira a lor, adică Malhut a acestor Makifim, înconjoară acea Malhut care acum s-a ridicat la locul Hazeh-ului.

De asemenea, sub Malhut de Igulim se află ZA de Igulim, iar sub ZA se află Bina de Igulim, ş.a.m.d. Rezultă că, în comparație cu valoarea lor actuală, această cădere a exteriorității, anume că ele au căzut sub Raglaim de AK,este considerată acum ca o ascensiune, întrucât nu există în ​​Ohr Makif niciun mai sus sau mai jos. Rezultă că locul de jos este mai important.

De aceea spune ARI că Ohr Makif de Igulim care a apărut acum a inversat importanța locurilor, drept care au expulzat Kelim goale din acest spațiu de sub Raglaim of AK, întrucât acum primele nouă dintre Makifim strălucesc acolo, de vreme ce aceste Kelim nu sunt demne de a primi. Prin urmare, această Ohr Makif le-a respins la locul lor de mai sus, care a devenit acum un loc mai rău, întrucât este mai aproape de centrul noii Ţimţum Bet. De aceea spune el că acestea au fost expulzate de acolo.

31) Acum, când Nekudim s-au despărțit între interioritatea vaselor (Kelim) de NHY de Adam Kadmon și exterioritate, ele pot sta acolo, deși au fost întunecate și au deja puterea de a primi lumina pe care ar trebui să o primească, așa cum se va explica mai jos în legătură cu Tikun (rectificarea) Nekudim.

Ohr Paşut

31) Acum, că Nekudim s-au separat între interioritatea vaselor (Kelim) de NHY de AK și exterioritate, ele pot sta acolo, deși au fost întunecate și au deja puterea de a primi lumina pe care ar trebui să o primească.

Interpretare: Ohr Makif de Igulim, care sunt Levuşim care au fost reînnoite acum în Ţimţum Bet, au expulzat Kelim ale exteriorităţii în Sof (capăt), adică aproape de centrul lor. Astfel s-au întors în locul în care stăteau de fapt înainte de cădere, adică în tot locul din punctul lui Ţimţum Bet care a avut loc de la Hazeh-ul de Nekudot de SAG până la punctul lui Ţimţum Alef de sub Raglaim de AK interioară. Iar Kelim de Panim ale exteriorității, care sunt cele două treimi din Tiferet, s-au reconectat la punctul lui Hazeh ca mai înainte, iar interioritatea lui Achor, care sunt Kelim de NHY de ZA, s-a reconectat la cele două treimi ale lui Tiferet. De asemenea, treimile inferioare ale acestor NHY, care sunt Kelim de Malhut, s-au reconectat cu Kelim de ZA, adică așa cum au fost înainte de Ţimţum Bet. Drept urmare s-au stabilit ca trei lumi: Briya, Yeţira și Asiya. Cele două treimi ale lui Tiferet de la Hazeh până la al său Sium au devenit lumea Briya, deși sunt considerate ZON. Ele sunt considerate, însă, ZON de Bina și, prin urmare, au devenit lumea Briya, care este recunoscută sub numele de Bina. Cele două Bhinot exterioare ale lui Achor, care sunt NHY, au devenit Yeţira și Asiya pentru că sunt în întregime ZON, întrucât NH (NeţahHod) de Guf sunt ZON de Guf.

Nu trebuie să ne înșelăm că s-au întors la Aţilut la fel ca şi Kelim de la Hazeh de Nekudot de SAG și deasupra, întrucât Parsa a fost deja înființată acolo, ceea ce înseamnă un nou Masah (ecran) al lui Ţimţum Bet în locul acelui Hazeh. Astfel, lumina superioară nu se poate extinde de acolo în jos. Mai degrabă, primesc o lumină minusculă care poate trece prin Parsa în jos. Acesta este sensul cuvintelor „au deja puterea de a primi lumina pe care ar trebui să o primească”, adică lumina care poate trece prin Parsa, care este numită lumina Tolada (rezultată) și nu o lumină Aţilut .

Am putea spune că, de vreme ce Ohr Makif de Igulim a expulzat Kelim sub Raglaim de AK întrucât, în ele, locul inferior este mai important, tot aşa aceste Kelim de BYA ar fi trebuit să fie toate inversate: Asiya ar fi trebuit să fie aproape de punctul de Hazeh, care este terminaţia Igulim și cel mai rău loc, iar sub el Yeţira, și sub ea Briya, conform ordinii Igulim. Problema este aceea că iluminarea Igulim nu funcționează deloc în locul lui Yoşer de AK. Regula este că iluminarea Igulim funcționează numai în Roș. Prin urmare, după ce s-au întors la locul lui NHY de AK interior, au primit ordinea lui Yoşer, după care cel mai de sus este mai important, şi întreaga problemă a expulzării a fost numai în spațiul de sub Raglaim de AK.

32) Briya s-a întors vizavi de Panim, iar Yeţira vizavi de Achor așa cum a fost la început, iar odată cu aceasta, al patrulea motiv a fost lămurit cu privire la Nekudim apărute sub forma unor Igulim așa cum s-a menționat mai sus, iar acum locul lumilor BYA a devenit un spațiu vacant ca la început.

33) Știm că, atunci când am auzit acest al patrulea motiv, l-am descris foarte succint și îl voi prelua aici pentru că, în umila mea părere, mi se pare că aş fi auzit că locul lumilor BYA este Achoraim de Nekudim de Igulim, care este cu adevărat această exterioritate care a s-a ridicat. Totuși, aici pare să fie invers, anume că locul lumilor BYA este mai jos, în spațiul sus-menționat, iar asta  necesită o examinare.(2)

Ohr Paşut

33) Locul lumilor BYA este Achoraim de Nekudim de Igulim, etc. Totuși, aici pare să fie invers, anume că locul lumilor BYA este mai jos, în spațiul sus-menționat, iar asta  necesită o examinare. Rav Chaim Vital a fost nedumerit pentru că din toate învățăturile lui ARI se știe că locul lumilor BYA este sub întreaga lume Nekudim, în timp ce aici a auzit că Igulim de Nekudim înconjoară Raglaim de AK. Rezultă că toate cele trei lumi BYA se găsesc în spațiul de sub Raglaim de AK, adică sub Igulim de Nekudim care înconjoară Raglaim de AK.

Totuși, acest lucru l-a mirat înainte de a vedea marele tratat al lui AK, căci la acea vreme, el a crezut că Yoşer nu a ieșit deloc în Nekudim, ci numai Igulim iar Yoşer a ieșit numai în noul MA. Astfel, dacă spunem că lumile BYA se află sub Igulim de Nekudim, înseamnă în mod necesar că se află în spațiul de sub Raglaim de AK, ceea ce nu se poate din mai multe motive. Aceasta este raţiunea pentru care el şi-a pus aici întrebări despre asta.

Cu toate acestea, după ce a văzut acel mare tratat al lui AK, a văzut că și în Nekudim, au ieșit atât Igulim cât şi Yoşer, deci nu a fost mirat prea tare  pentru că ceea ce auzise el, că lumile BYA se află sub Nekudim, adică sub Yoşer de Nekudim, întrucât Yoşer de Nekudim începe la Tabur de AK, ca Parţuf-ul Nekudot de SAG și se încheie în punctul de Hazeh al Parţuf-ului Nekudot de SAG, unde s-a instalat Parsa, care este noul punct de Sium în Ţimţum Bet care a fost făcut în lumea Nekudim, și sub această Parsa prin Sium Raglaim de AK de Yoşer până la punctul acestei lumi, este locul unde se găsesc cele trei lumi Briya, Yeţira și Asiya. Dar Igulim de Nekudim, care sunt Makifim de Nekudim, înconjoară realmente spațiul de sub Raglaim de AK.

34) Acestea sunt cuvintele pe care le-am preluat aici. În Ţimţum mai sus-menţionată, exterioritatea lui Panim și Achor a coborât de la Tabur de AK şi mai jos, Briya și Yeţira,și a coborât într-o Makif de Yoşer sub Raglaim, dar nu în toate. Makif a urcat în locul ei, iar când Achor a coborât, exterioritatea s-a întunecat și mai mult și a coborât mai jos, spre Asiya. Acesta este al patrulea motiv pentru care Nekudim sunt Igulim și Makifim, pentru a le ridica.

35) Cum? Această Makif a coborât și a intrat între Raglaim, în Briya, iar ele au fost expulzate și nu au găsit un loc, și au urcat în urma acestei Makif de Nekudim, vizavi de primul lor loc. Și dedesubt, a rămas un spațiu numit „locul lui Briya”. Locul este mai mare decât întreaga lume. Prin urmare, Kelim din Nekudim sunt rele, deși au fost rectificate pentru a deveni Kelim de Aţilut.

_______________

(1) Shaar HaHakdamot (Poartă către Introduceri)

(2) Mavo She’arim, Poarta 2, Part 1, Poarta 3.

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

error: Content is protected !!