Capitolul 4 – Construcţia Parţuf-ului Zeir Anpin

(înapoi la pagina Elemente Esenţiale ale pomului Vieţii – click)

Introducere

Parțufim Zeir Anpin și Nukva sunt rădăcina tuturor celor creați. Prin ei se manifestă guvernarea justiției. Mo’hin al lui ZA îi este dat de Parțufim Aba ve Ima. Construcția sa începe cu o primă etapă de gestație, o a doua de supt (alăptare) și o a treia, de creștere.

a) ZA integrează cele șase margini [146] ale lumii (Ațilut), iar Nukva este Malhut [147]. Arich Anpin și-a pliat picioarele [148] și le-a îndreptat către ale sale HGT. Kelim ale lui ZA s-au înălțat după ele și le-au îmbrăcat [149].

Forma lor în Arich Anpin este aceeași cu forma lor în ZA; trei deasupra altor trei, iar Malhut a patra după ele.

Arich Anpin le-a luat [150], le-a sortat și apoi le-a eliminat prin Zivug (cu Nukva). Aba ve Ima le-a luat [151] și le-a rectificat definitiv; în trei zile, patruzeci de zile, trei luni și două gestații.

Arich și-a adus NHY (picioarele) și treimea inferioară a propriei Tiferet, pentru a-și îmbrăca propriile HGT, asta numindu-se plierea picioarelor. Acest lucru a fost realizat de luminile reflectate. Kelim ale lui ZA au urmat și au îmbrăcat Sfirot HGT și NHY ale lui Arich care erau îndoite pe ele însele. Prin Zivug-ul său cu Nukva, Arich Anpin le-a ales, ele fiind luate de Aba ve Ima care le-au rectificat complet, prin propriul lor Zivug [152].

Plierea picioarelor lui Arich Anpin a fost prima forță dată vaselor (Kelim) sparte pentru a se ridica la Ațilut. Arich Anpin este rădăcina tuturor Parțufim ai lumii Ațilut, prin urmare, el trebuie să rectifice toate Kelim, astfel încât totul să fie atașat lui. Primii pași de clarificare sunt în Hochma Stima’a și în Dikna.

b) În trei zile, cum? Acestea sunt cele trei zile de Klita (inseminare): în prima zi, Aba a reparat partea dreaptă în ele (ZON), în a doua zi, Ima a reparat partea stângă a lor, în a treia zi, Aba a dat de la sine [153] lui Ima și ei au fost uniţi (partea dreaptă și cea stângă).

Există trei Miluim [154] (ale scânteilor): Miluy de MA este nouăsprezece, Miluy de SaG este treizeci și șapte și Miluy de AB este patruzeci și șase.

Pentru Tikun a lui ZA, șase dintre cele nouăsprezece (scântei) au intrat în prima zi, șase în a doua și șapte în a treia. De ce șase? [155] Deoarece liniile (coloanele) lui ZA sunt reparate de acestea. În a treia (zi), încă una din cauza alăturării luminilor (a coloanelor din dreapta și din stânga).

Treizeci și șapte (scântei) în treizeci și șapte de zile, asta face patruzeci de zile [156], pruncul este format din lumina lui Ima, patruzeci și șase (scântei), în patruzeci și șase de zile [157], întrucât trei luni sunt necesare pentru a distinge fătul.

După ce Kelim au urcat, au intrat o sută două scântei. La început, au intrat nouăsprezece [158] scântei ale aspectului lui MA; șase în prima zi, șase în a doua și șapte în a treia zi.

În prima zi, aspectele din partea dreaptă a acestei selecții au fost reparate, corespunzând lui: Hesed, Nețah, jumătate din Tiferet, jumătate din Yesod și jumătate din Malhut, prin Tipah (Picătura) din Aba.

A doua zi, aspectele din partea stângă au fost reparate, corespunzând lui: Gvura, Hod, jumătate din Tiferet, jumătate din Yesod și jumătate din Malhut, prin Tipah din Ima.

În a treia zi, Aba a dat părţile pe care le-a reparat lui Ima; părțile au fuzionat, au devenit una și au fost dispuse într-o configurație pe trei coloane. Ulterior, treizeci și șapte [159] de scântei ale aspectului lui SAG și patruzeci și șase de scântei ale aspectului lui AB au ajuns la Kelim.

c) Construcția lui ZA (include): Kelim, scântei și lumini. Kelim care s-au spart, scânteile care au coborât și luminile care s-au retras (s-au ridicat înapoi când s-au spart Kelim). Ele s-au întors și s-au reparat una pe alta [161] în trei gestații [162]; una de șapte luni [163], una de nouă luni [164] și una de douăsprezece [165] luni.

Ima și Tevuna s-au alăturat ca unul singur și există trei niveluri de Yesod în ele: Yesod de Ima, Yesod de Tevuna și locul tăierii atunci când sunt separate și tăiate unele de altele.

Ale sale Kelim [166] sunt reparate de Yesod de Tevuna, scânteile sale, la locul tăierii, și luminile sale, de Yesod de Bina (Ima). În lumea inferioară, există de asemenea trei secțiuni. [167]

Un Parțuf include trei componente: Kelim, scântei și lumini. La început, în Olam Hanikudim, au apărut doar șase Sfirot din ZA; părţile necesare pentru ale sale HBD au rămas în interiorul lui Ima. În momentul spargerii Kelim, luminile au revenit [168], Kelim și scânteile au coborât la Briya. Cele trei trebuie să fie reparate, să se unească și să facă Parțuf-ul. Tikun va trebui să reunească apoi aceste trei aspecte din nou, prin cele trei gestații de șapte, nouă și doisprezece luni.

d) Corpul lui ZA este compus din zece Sfirot. Șapte Sfirot [169] au fost stabilite în șapte luni [170] și trei [171] în cele douăzeci și patru de luni ale suptului; câte opt luni fiecare. Șapte [luni] care sunt nouă, întrucât Da’at se împarte în Hasadim și Gvurot.

Tikun pentru lumini a durat șapte luni, pentru Kelim,  douăsprezece luni, iar pentru scântei, nouă luni. Hod, Yesod și Malhut nu au fost reparate în timpul gestației; ele au fost reparate în timpul suptului. Aceste trei Sfirot au trebuit să treacă prin cele opt Sfirot superioare [172] (o lună pentru fiecare Sfira), ceea ce însumează cele douăzeci și patru de luni de supt. Uneori, Da’at nu este socotită, ceea ce face în total douăzeci și una de luni.

e) Sunt trei Kelim: NHY constituie primul Kli; (Kli-ul) HGT se află în interiorul său iar (Kli-ul) HBD se află în interiorul HGT.

Există trei Neșamot [173] în ele: Nefeș în NHY, Ruah în HGT și Neșama în HBD. Când sunt ele reparate? În timpul gestației, suptului și (atunci când primesc) Mohin [174].

Kelim de HGT se îmbracă în interiorul vaselor (Kelim de) NHY și își fac interiorul, dar ele [175] sunt exterioare vaselor (Kelim de) HBD, care sunt îmbrăcate în interiorul lor.

În același mod, luminile lor sunt îmbrăcate una în cealaltă.

În timpul gestației, care este prima selecție din aranjamentul pe trei coloane, Mo’hin sunt de cel mai jos nivel și sunt numite NHY de Mo’hin; ele sunt din aspectul lui Nefeș.

În timpul suptului, luminile cresc și Mo’hin sunt de un nivel superior numindu-se HGT de Mo’hin;  ele sunt din aspectul lui Ruah.

În timpul creșterii, Mo’hin sunt pe deplin dezvoltate pentru a ghida ZON cu forța HBD; ele sunt din aspectul lui Neșama.

f) NHY [176] în gestațe cum? [177] NHY [178] și ale sale HGT [179] constituie exterioritatea sa, HBD [180] fiind Nefeș în ele.

HGT [181] (sunt reparate) în timpul suptului; NHY [182] și HGT [183] ​​constituie exterioritatea sa, HBD [184] fiind Ruah în ele. HBD [185] (sunt reparate) în timpul creșterii, acestea fiind toate HGT care urcă și devin HBD, NHY le ia locul [186] și noi NHY sunt reînnoite mai jos pentru ele [187].

HBD se extind asupra tuturor; asta corespunde lui Neșama (sufletului) care conține Nefeș, Ruah, Neșama, Haya și Yehida.

NRN [188] constituie interioritatea, Haya și Yehida sunt înconjurătoare și toate Kelim constituie pentru ele (HBD) exterioritate  .

Trei compuse din trei [189].

NHY HGT HBD în NHY, (cele trei aspecte ale Kli-ului exterior) NHY HGT HBD în HGT, (cele trei aspecte ale Kli-ului intermediar)

NHY HGT HBD în HBD, (cele trei aspecte ale Kli-ului interior) NRN ale creșterii, în interiorul tuturor.

Așa cum există la om: carne, vene, oase și NRN în ele.

Vasele (Kelim); au trei niveluri: interior, intermediar și exterior. NHY sunt Kli-ul exterior al lui ZA, HGT sunt Kli-ul intermediar, iar HBD sunt Kli-ul interior. Pentru fiecare nivel, există trei aspecte supă cum urmează:

NHY de NHYKli-ul exterior al lui NHY

HGT de NHYKli-ul mijlociu al lui NHY

HBD de NHYKli-ul interior al lui NHY

NHY de HGTKli­ul exterior al lui HGT etc.

NHY este aspectul lui Nefeș, HGT al lui Ruah și HBD al lui Neșama. NHY de NHY este aspectul lui Nefeș de NHY, HBD de HBD este aspectul lui Neșama de HBD și așa mai departe. Toate aspectele NHY sunt reparate în timpul gestației, aspectele HGT în timpul suptului și aspectele HBD în timpul creșterii. HGT devin HBD, NHY devin HGT şi noi NHY sunt create pentru ZA.

g) (În timpul creșterii) Toate (Kelim ale aspectelor) NHY devin NHY, toate HGT (devin) HGT și toate HBD (devin) HBD.

HBD ale lui NHY: oase [190],

HBD ale lui HGT: vene,

HBD ale lui HBD: Mo’hin.

Ca și în trupul omului [191]: oasele, venele, craniul și în interiorul lor – Neșama.

Exterioare sunt NHY și HGT, iar interioare sunt HBD. Cât despre om: Trup și suflet (Neșama).

Kelim sunt împărțite în interioare și exterioare; Neșama din ele este lumină și scântei. Din toate aceste elemente este construit ZA.

În timpul creșterii, toate aspectele NHY ale Kelim, cum sunt: NHY de NHY, NHY de HGT și NHY de HBD devin NHY de ZA. Toate HGT devin HGT – ale lui ZA și toate HBD devin HBD alelui ZA. HBD ale lui ZA sunt atunci din toate aspectele interioare, HGT sunt din aspectele medii iar NHY sunt din aspectele exterioare. HGT și NHY sunt aspectele exterioare ale lui HBD, așa cum este la om, al cărui trup este aspectul exterior și al cărui suflet este aspectul interior.

h) Există patru gestații (pentru ZA), două pentru (realizarea nivelurilor) exterioare [192] și două pentru (realizarea nivelurilor) interioare [193] – gestație pentru cele șase inferioare (Sfirot) și gestație pentru ale sale Mo’hin. Prima gestație (pentru cele șase Sfirot inferioare) este de douăsprezece luni, a doua (pentru ale sale Mo’hin) este de nouă (luni); asta pentru exteriorul său. Este la fel pentru interiorul său; nouă (luni pentru cele șase Sfirot inferioare) și șapte (luni pentru Mo’hin).

Sunt necesare patru gestații pentru ZA în interiorul lui Ima, pentru ca acesta să poată atinge întreaga sa creștere. Gestația pentru interiorul Mo’hin este de șapte luni, iar pentru cele șase Sfirot inferioare – nouă luni. Gestația pentru exterioarele Mo’hin este de nouă luni și pentru cele șase Sfirot inferioare, de douăsprezece luni. Primele gestații sunt în Tevuna, următoarele sunt în Ima.

i) (perioada de) supt este de douăzeci și patru de luni [194]; este pentru clarificarea lui Hod, Yesod și Malhut. De aici până la creștere, va dura unsprezece ani și o zi. Cum? Șapte părți ale lui NHY din Tevuna (intră în ZA) în șapte ani iar coroana sa [195]; intr-o zi. Din ea [196], ies Hasadim revelate, de la piept (pieptul  lui ZA) în jos.

Ele (Hasadim) coboară pentru a se grupa în Yesod (din ZA) și se întorc în sus pe coloanele lor (Nețah și Hod), până când urcă în toate cele șase margini (ale lui ZA).

Cinci Gvurot coboară după aceea și sunt îndulcite (liniștite) în Yesod (de ZA); două și jumătate în coborâre, restul (sunt îndulcite); de către Hasadim care se întorc în sus.

Hasadim constituie creșterea pentru ZA, Gvurot sunt creșterea pentru Nukva. Îndrumarea masculinului este de partea dreaptă, iar cea a femininului este de partea stângă.

Sfirot care sunt reparate în timpul gestației sunt: ​​Keter, Hochma, Bina, Hasadim și Gvurot de Da’at, Hesed, Gvura, Tiferet și Nețah. Nouă Sfirot (inclusiv Hasadim și Gvurot de Da’at) sunt ca cele nouă luni de gestație pentru un nou-născut.

Cele reparate în timpul suptului sunt: ​​Hod, Yesod și Malhut, acestea sunt reparate mai târziu [197], ca un nou-născut care nu poate merge când abia s-a născut; el are nevoie de hrană (alăptare) pentru a-și întări picioarele pentru a se sprijini pe ele. În timpul gestației, ZA nu acționează cu adevărat ca şi când ar fi deja construit, în momentul suptului începe să acționeze, iar la creștere este gata întru totul să acționeze.

j) Hasadim s-au întors [198] la Hesed și Gvura (de ZA), ele [199] au crescut și s-au dublat [200]. Fiecare are acum șase treimi; trei au rămas în locul lor [201], două au urcat de la Hesed la Hochma, două de la Gvura la Bina, câte o treime (împărțită) în fiecare (Hesed și Gvura, au urcat) în dreapta și în stânga lui Da’at.

Două din treimile lui Tiferet s-au dublat și au devenit patru, două (au rămas) în locul lor, una a urcat la Keter de Nukva, una a urcat la cea care este acoperită [202] și s-a dublat (ca mărime). Una (acoperită) a rămas în locul ei și una [203] a venit cu el [204] până la Keter (de ZA).

Doi regi (Zeir-Anpin și Nukva) împărtășesc aceeași coroană; ZA se completează cu al său.

Ascensiunea Hasadim către HBD durează trei ani și un an pentru Keter, care este deasupra lor.

Acesta este timpul necesar ascensiunii Hasadim la Keter. Treisprezece ani și o zi, aceasta este perioada de creștere.

Esențialul îndrumării provine din Da’at de ZA. Da’at constituie rezultatul tuturor Tikunim din Hochma și Bina ale lui ZA. De aceea,  Da’at trebuie să se extindă mai mult decât restul Mo’hin, întrucât pentru ele [205] stând pe trei coloane în ZA, este suficient. Da’at se extinde în toate [206] laturile lui ZA și în Nukva.

Pentru îndrumare, ZA primește cinci Hasadim de la Da’at, iar Nukva primește cinci Gvurot [207] Hesed, Gvura și Tiferet sunt compuse din trei treimi fiecare, treimea superioară a lui Tiferet este ascunsă sau acoperită de Yesod de Tevunah. După extinderea completă a lui Hasadim în ZA și ridicarea lor până la Keter, ZA a atins nivelul de creștere.

k) Pe partea de sus [208] a lui צ, există מל care înconjoară (ZA). Timpul (pentru ca ele să ajungă) este de doi ani; acestea sunt din Ima.

(Mo’hin) Interioare din Aba, (au nevoie de) trei ani (pentru a intra în ZA) și doi ani pentru a-l înconjura: aceasta constituie completarea bărbii.

După intrarea Mo’hin interior, Mo’hin exterior îl înconjoară pe ZA. Există doi Mo’hin distincţi care vin la ZA, Mo’hin din Ima care sosesc mai întâi și apoi Mo’hin din Aba. Mo’hin care sunt daţi de la Aba ve Ima lui ZA, nu intră complet în el; numai NHY o fac, restul rămâne deasupra lui, înconjurându-i capul.

NHY sunt compuse din nouă părți, corespunzătoare lui צ și răspândite în cele nouă Sfirot ale ZA. Împrejurimile sunt מל, ele nu trebuie să se răspândească în el și stau în exteriorul său în aranjamentul cu trei coloane de bunătate, rigoare și milă.

După primirea tuturor Mo’hin de la Aba ve Ima este prima creștere; Au trecut douăzeci de ani, ZA are acum o barbă complet crescută, ca un bărbat de douăzeci de ani.

l) (Când ZA își primește Mo’hin): De la Tevuna, există stări de copilărie și creștere (pentru ZA), o primă stare de copilărie și o primă stare de creștere. În mod similar, de la Ima; există o a doua stare de copil și o a doua stare de creștere.

Așa cum este pentru primul [210], este pentru al doilea [211]. Primele Mo’hin sunt de jos (Tevuna), secundele de la mai mare (Ima). Întrucât există două gestații, există două creșteri; prima este de la Tevuna, iar a doua este de la Ima. Primii Mo’hin sunt de la Tevuna și secundele, mai importante, sunt de la Ima. Abia după a doua creștere, ZA și-a atins întregul potențial. Acesta este Gadlut 2.

Note

_______________

 • [146]
 • [147]
 • [148]
 • [149]
 • [150]
 • [151]
 • [152]
 • [153]
 • [154]
 • [155]
 • [156]
 • [157]
 • [158]
 • [159]
 • [160]
 • [161]
 • [162]
 • [163]
 • [164]
 • [165]
 • [166]
 • [167]
 • [168]
 • [169]
 • [170]
 • [171]
 • [172]
 • [173]
 • [174]
 • [175]
 • [176]
 • [177]
 • [178]
 • [179]
 • [180]
 • [181]
 • [182]
 • [183]
 • [184]
 • [185]
 • [186]
 • [187]
 • [188]
 • [189]
 • [190]
 • [191]
 • [192]
 • [193]
 • [194]
 • [195]
 • [196]
 • [197]
 • [198]
 • [199]
 • [200]
 • [201]
 • [202]
 • [203]
 • [204]
 • [205]
 • [206]
 • [207]
 • [208]
 • [209]
 • [210]
 • [211]

(înapoi la pagina Elemente Esenţiale ale pomului Vieţii – click)

error: Content is protected !!