Capitolul 5 – Construcţia Parţuf-ului Nukva

(înapoi la pagina Elemente Esenţiale ale pomului Vieţii – click)

Introducere

Parțuf-ul Nukva reprezintă femininul – principiul primirii. Se compune din doi Parțufim distincţi: Ra’hel și Leah. Odată ce Parțuf-ul Zeir Anpin a fost construit, începe construcția lui Nukva, cu luminile oferite de Aba ve Ima și Zeir Anpin, Când este complet, se separă de ZA și poate acționa acum ca un Parțuf independent.

_______________

a) (Prima) stare a lui Nukva corespunde unui punct, al șaptelea din șase (Sfirot). Atunci când ZA urcă, ea urcă cu el, în timpul gestației, suptului și al creșterii.

b) (În timpul gestației) Cele șase margini (ale lui ZA), sunt trei pe trei [212], iar Malhut este a patra după ele pe Yesod (din ZA).

(În timpul suptului) au coborât NHY [213] și HGT [214]; Malhut a rămas atașată de spatele lui Tiferet.

(În timpul creșterii) HGT au urcat și au devenit HBD, Malhut a urcat și a fost înrădăcinată în Da’at [215].

ZON cresc împreună; există perfecțiune pentru masculin numai atunci când se completează cu femininul său. Chiar dacă sunt doi Parțufim distincţi și au propriele lor Tikunim, tot timpul în care ZA este construit, Nukva este atașată de el.

În timpul gestației, ea este atașată de Yesod a sa, (încă este ca un punct), în timpul suptului, aflându-se pe Tiferet, iar în timpul creșterii, fiind pe a sa Da’at. Numai atunci când construcția sa este finalizată, ZA începe să construiască Nukva cu ale sale NHY [216].

c) Ea (Nukva) coboară (din Da’at) pentru a fi construită; ea este construită de părţile posterioare ale lui NHY (al lui ZA).

Tiferet [217] (de ZA) în Keter (de Nukva), Nețah și Hod (de Z4) în Hochma și Bina (de Nukva), Yesod (de ZA) în Da’at (de Nukva) între umerii ei, acestea sunt primele părți [218] (ale lui NHY), cele rămase [219] în restul corpului ei (al lui Nukva).

Opt ani pentru opt părți [220], Yesod masculine (al lui ZA) este lung cât două părți; se termină la capătul lui Tiferet al ei. [221] De acolo, Gvurot coboară de la el la Yesod a ei [222]; (acest lucru se face) într-o singură zi.

Ele (Gevurot) se întorc sus (în Nukva) de la Yesod la Tiferet; un an, de la aceasta (Tiferet) la Da’at; un an, un an pentru (construcția) lui Keter a ei, și de la Da’at la Keter, un an. Aceștia sunt (fac) cei doisprezece ani și o zi; întrucât Nukva precede masculinul (cu un an).

ZON au fost atașate cu spatele lor, despre ei spune:”Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi-Ţi pui mâna peste mine” (Psalmi, 139: 5)

Pentru a deveni un Parțuf complet, Nukva trebuie reparată de ZA. După creșterea sa, odată ce și-a primit propriul Mo’hin, ZA începe să-i treacă luminile, prin spatele lui, pentru a o construi.

Ea coboară din a sa Da’at; Tiferet a sa [224] o face pe a sa Keter, diferitele părți ale lui NHY fac ale sale HGT, NHY și Malhut. În Da’at de ZA sunt înrădăcinați Hasadim și Gvurot, Gvurot coboară la Yesod de ZA, acolo sunt înmuiate de Hasadim care erau deja acolo. De la Yesod de ZA, Gvurot sunt date lui Da’at a lui Nukva, ele coboară până la Yesod al ei și apoi se înalță la a ei Keter. În tot acest proces, Nukva este atașată de spatele lui ZA.

d) Ima [226] iese din ZA, a sa Mo’hin [227] este conținut în ea (în NHY din Ima), iar NHY din Aba sunt îmbrăcate în ea (în NHY din Ima).

Ele intră [228] pentru a construi Nukva, iar ea este satisfăcută [229] de ele. Hesed (al lui Ima) se răspândește în ZA, care împinge Gvurot din spatele său, le sunt date prin avcestea [230] lui Nukva, iar ea se separă de el (ZA).

Nukva este construită din stânga [231], iar ZA din dreapta. [232] Ei se găsesc acum faţă în faţă iar ea este este construită [233] în fața lui.

 Pe ei, este scris:

“Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om.” (Geneza, 2:22)

Mo’hin din interiorul lui ZA sunt NHY de Ima; în ele [234] sunt îmbrăcate NHY de Aba. În timpul construcției Nukva, ele pleacă [235] din interiorul lui ZA și se îmbracă în Nukva pentru a-i face un Parțuf complet, care este desprins de ZA.

Gvurot îi sunt date lui Nukva direct de Ima și este mai satisfăcută decât atunci când le primea de la ZA. Hesed, care împreună cu Mo’hin a părăsit ZA, este atrasă înapoi către el, iar ZA își împinge prin spatele său Gvurot către Nukva.

Nukva are acum Gvurot din Aba, Ima și ZA, și există Nesira [236] (ea se separă de el). Părţile posterioare ale lui Nukva fiind complet din aspectele lui Gvurot, iar cele ale lui ZA din aspectele lui Hasadim, ei sunt acum față în față.

e) Construcția unui Parțuf se face prin cele douăzeci și două de litere. Douăzeci și două de litere sunt date de ZA lui Nukva; se integrează în Yesod, și (primește și ea) מנצפך (cele cinci litere finale) corespunzătoare Gevurot și care conțin MAN [237].

Alte douăzeci și două de litere îi sunt date [238] de la Ima, dar nu prin ZA și, de asemenea, מנצפך conținând MAN. Cele douăzeci și două de litere (fac) un Dalet (ד) cu o axă; sunt două Dalet [239] cu două axe, care fac una ם; acesta este Kli-ul. Douăzeci și două de litere din Ima sunt ca una [240]; o lună pentru cele douăzeci și două de litere și cinci luni pentru cele cinci מנצפך; care fac ca cele șase luni să corespundă perioadei de la fetiţă la pubertate.

Cele douăzeci și două de litere construiesc Parțuf-ul și apoi se termină cu a sa Yesod. Pentru construcția lui Nukva; douăzeci și două de litere îi sunt date [241] de ZA; odată ce o construiesc, se termină în Yesod și fac un Kli. Cele cinci litere terminale [242]: מנצפך, sunt cele cinci Gvurot ale ei și conțin, de asemenea, Mayim Nukvin. După Nesira, atunci când Aba ve Ima au construit-o, îi dau și ei douăzeci și două de litere, מנצפך (literele terminale) și Mayin Nukvin.

Cele douăzeci și două de litere date de ZA fac o axă în formă de două Vav (ו) și un Yud (י); ca un Mem (ם)[243], și tot așa din Aba ve Ima, cele două Dalet (ד) se completează reciproc și fac un Mem (ם), care are forma unui Kli. Acestea fiind aranjate, ZON sunt acum gata pentru guvernarea lumii.

f) Există un ecran (separator) care separă o lume de alta. Din acest ecran, cele zece Sfirot ale lumii inferioare ies din cele zece Sfirot ale lumii superioare. Toate lumile sunt egale [244], dar chintesența celor superioare este superioară. Briya a apărut [245]; ființele distincte au ajuns să existe [246]. Neșamot ale celor drepţi (Țadikim) sunt din Briya, sub ea, se află Yețira; de acolo ies îngerii și, sub ea, se află Asiya; de acolo apar lucrurile fizice. Numărul total al lumilor este patru; peste ele, guvernează cele patru litere ale Numelui [247] B’H.  Yud (י) în Ațilut; prin aceasta, toate nivelurile rectificate sunt puse în ordine. Hey (ה) coboară din ea (Ațilut) în Briya și o îndrumă. Vav (ו) la Yețira, iar Hey (ה) la Asiya. În paralel (la aceste patru lumi) există în această lume: דומם , (nivelul mineral), צומח (nivelul vegetal), חי (nivelul animal), şi מדבר (nivelul uman), După cum este scris: “pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit.” (Isaia, 43: 7)

Luminile lui Malhut de Ațilut s-au ciocnit și s-a instalat un separator între Ațilut și Briya. De acolo, s-au format și alte Parțufim similare cu cele din Ațilut, în lumile inferioare; dar de o forță mai mică, întrucât luminile erau estompate de separator.

Datorită diminuării intensității luminii, existența pentru entități separate a devenit posibilă. Sub ecranul despărţitor al lumii Ațilut, se află lumea Briya – lumea (sufletelor) Neșamot. Sub ecranul separator al lumii Briya se află lumea Yețira – lumea îngerilor. Sub ecranul separator al lumii Yețira, se află lumea Asiya – lumea fizică. Ațilut este din aspectul lui Aba, Briya din Ima, Yețira din ZA și Asiya din Nukva. În paralel cu aceste patru lumi (ABYA), există patru tipuri de existență în lumea noastră; nivelul mineral corespunzător lui Asiya, nivelul vegetal corespunzător lui Yețira, nivelul animal corespunzător lui Briya și nivelul omului corespunzător lui Ațilut.

Note

_______________

 • [212]
 • [213]
 • [214]
 • [215]
 • [216]
 • [217]
 • [218]
 • [219]
 • [220]
 • [221]
 • [222]
 • [223]
 • [224]
 • [225]
 • [226]
 • [227]
 • [228]
 • [229]
 • [230]
 • [231]
 • [232]
 • [233]
 • [234]
 • [235]
 • [236]
 • [237]
 • [238]
 • [239]
 • [240]
 • [241]
 • [242]
 • [243]
 • [244]
 • [245]
 • [246]
 • [247]

(înapoi la pagina Elemente Esenţiale ale pomului Vieţii – click)

error: Content is protected !!