CAPITOLUL 5

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

53) S-a clarificat modul în care toate lumile sunt în general un Parţuf al lui Adam în Aţmut (sine), Kelim și Levuşim. Într-adevăr, fiecare lume în sine și prin sine are toate Bhinot care sunt Aţmut, Kelim și Levuşim. La fel, fiecare dintre ele se împarte în modul menționat mai sus. Să ţinem minte acest lucru și nu va trebui să-l menționăm de fiecare dată. Acest lucru este sugerat în porțiunea Toldot, 134. (1)

Ohr Paşut (Lumină simplă)

53) Un Parţuf al lui Adam în Aţmut (sine), Kelim și Levuşim. Într-adevăr, fiecare lume în sine și prin sine are toate Bhinot. Este aşa întrucât AK este privit ca Şoreş, Aţilut este Aţmut, Briya este Guf și Kelim, Yeţira este Levuşim, iar Asiya este Heichal. În acest fel, AK și ABYA sunt un Adam în care există aceste cinci Bhinot: Şoreş, Neşama, Guf, Levuş, Heichal. Se mai numesc şi Mocha, Aţamot, Gidin, Basar și Or. Sunt, totodată, KHB TM și sunt cele patru litere HaVaYaH și vârful lui Yod. De asemenea, ele sunt numite cinci lumini: Nefeş, Ruah, Neşama, Haya, Yechida.

54) Acum vom explica de la lumea Aţilut în jos, faptul că în Aţilut există NRNHY și organe ale Guf-ului care se numesc Kelim. Întrucât Yechida și Haya sunt Makifim, Kelim erau, de asemenea, numai trei Bhinot, corespunzătoare celor trei NRN interioare.

55) Știm deja că creierul este un Kli (vas) pentru Neşama (suflet), inima pentru Ruah (spirit) și ficatul pentru Nefeş  (psihicul). Neşama se răspândește în tot Guf­ul (corpul) de la creier până la picioare, iar acesta se numește starea de Gadlut a lui ZA, care sunt Mochin. După aceea, Ruah se răspândește până la inimă și de acolo în jos în tot Guf-ul. Acesta este Kli-ul de mijloc numit Yenika (alăptarea), întrucât se află în VAK, care sunt Yenika, și îmbracă Neşama și creierul și îl acoperă. Din acest motiv, Neşama este aparent numai în creier, întrucât a devenit nediferenţiabil în creier. După aceea, Nefeş  se răspândește în interiorul ficatului, şi de acolo în jos îmbracă Ruah și inima. Prin urmare, Ruah este aparent numai în inimă.

Ohr Paşut

55) Neşama se răspândește în tot Guf­-ul (corpul) de la creier până la picioare, etc. După aceea, Ruah se răspândește până la inimă și de acolo în jos în tot Guf-ul. Asta înseamnă că aceste trei Kelim: creier, inimă și ficat, Levuşim pentru NRN, sunt trei Parţufim compleţi numiţi Ibur, Yenika şi Mochin. Ficatul este Parţuf-ul de Ibur în zece Sfirot complete în care se îmbracă lumina Nefeş. Inima este Parţuf-ul de Yenika în zece Sfirot în care se îmbracă lumina Ruah, iar creierul este Parţuf-ul de Mochin în zece Sfirot în care se îmbracă lumina Neşama. Aceşti trei Parţufim se îmbracă unul pe celălalt de la Hazeh în jos, unde Parţuf-ul Mochin este îmbrăcat de la propriul Hazeh în jos, sub Parţuf-ul Yenika, iar Parţuf-ul Yenika este îmbrăcat de la propriul Hazeh în jos, sub Parţuf-ul Ibur, astfel încât Raglaim ale tuturor celor trei Parţufim se încheie la acelaşi nivel. Așa cum s-a spus, „Neşama se răspândește în Guf (corp) de la creier până la picioare.” De asemenea, Ruah începe în Garon și se răspândește în Guf până la Raglaim, iar Nefeş  începe în ficat și se răspândește până la Raglaim.

Inima se află în VAK … și îmbracă Neşama și creierul și îl acoperă. Inima, care este Parţuf-ul Yenika care îmbracă lumina Ruah, îmbracă de la Hazeh în jos, sub Parţuf-ul Mochin. De asemenea, ficatul, care este Parţuf de Ibur, îmbracă de la Hazeh în jos, sub Parţuf-ul Yenika, astfel încât HBD HGT ale fiecărui Parţuf să fie descoperite, iar de la Hazeh în jos, acestea sunt acoperite și ascunse fiecare în cel inferior. Când sunt îmbrăcați unul în interiorul celuilalt, ei sunt considerați ca un singur corp în care HBD HGT ale Parţuf-ului Mochin descoperit sunt de la Roş la Garon (gât). De acolo în jos, este acoperit și îmbrăcat în Parţuf-ul Yenika care începe în Garon, care este privit ca VAK. HBD HGT ale Parţuf-ului descoperit Yenika sunt de la Garon la Hazeh cu mâinile, iar de acolo în jos este acoperit și ascuns în Parţuf-ul Ibur care începe de la Hazeh.

Acesta este sensul cuvintelor: „Inima se află în VAK, care este Yenika, și îmbracă Neşama și creierul și îl acoperă. De aceea, Neşama se află aparent numai în creier”, întrucât VAK, care este Parţuf-ul Yenika, îmbracă Parţuf-ul Mochin de la propriul Hazeh în jos, ceea ce înseamnă din locul Garon-ului întregului Parţuf, și numai Roş-ul întregului Parţuf este descoperit. De aceea, Neşama nu mai este aparent sub Roş, întrucât este acoperit și ascuns de la Garon în jos în Parţuf-ul Yenika. De asemenea, Ruah este aparent numai de la Garon la Hazeh, adică locul unde este inima, întrucât este acoperit și ascuns de la Hazeh în jos, în interiorul Parţuf-ului Ibur.

Aflăm cum distingând un Parţuf găsim trei Parţufim compleţi îmbrăcându-se unul în celălalt de la Hazeh în jos, astfel încât HBD HGT ale fiecăruia sunt dezvăluite și NHY din fiecare dintre ei sunt ascunse și îmbrăcate în cel inferior. Roş-ul este GAR de Neşama, Guf-ul este HBD HGT de Ruah, iar de la Hazeh la Sof, se află HBD HGT NHY de Nefeş. Într-o perspectivă de ansamblu, însă, toţi nu sunt decât un singur Parţuf al cărui Roş este considerat doar ale sale HBD, iar de la Garon la Hazeh sunt doar ale sale HGT, iar de la Hazeh la Sof sunt doar ale sale NHY.

56) Asta este conform ordinii rădăcinilor lor şi ştim cum arată toate în Aţilut, anume că Bina, care este Neşama, este pe jumătate dezvăluită și pe jumătate ascunsă în ZA, care este Ruah. Iar ZA este dezvăluit pe jumătate și acoperit pe jumătate de Nukva, care este Nefeş.

57) Rezultă că expansiunea Kli-ului de Moach (creier) în Guf reprezintă Gidin (venele), care nu sunt goale în interior, și măduva. Deasupra lor se află acele venel care se numesc artere care pulsează fără sânge, căci spiritului inimii se află în interiorul lor. Acestea îmbracă Gidin menționate mai sus, care se extind din Moach, precum și măduva. După aceea, arterele care sunt pline de sânge și se extind din ficat îmbracă arterele fără sânge, așa cum se știe de la chirurgi, întrucât arterele care pulsează se află sub arterele sângelui.

58) Am explicat astfel cum de sunt trei Kelim unul în celălalt și sunt considerate ca Ibur, Yenika şi Mochin. Ele sunt, de asemenea, Kelim pentru NRN, întrucât nu există Kelim vizavi de Yechida și Haya, nefiind interne. Basar (carnea) le înconjoară și le acoperă și se numește Bisra Sumka (în aramaică: carne roșie). Acesta este totodată și HAŞMAL-ul care înconjoară toate Kelim și este ca HAŞMAL-ul rezultat din foc, un foc roșu și este carnea roșie. După aceea urmează Or (pielea), care este pomul cunoașterii binelui în Aţilut.

Ohr Paşut

58) Trei Kelim unul în celălalt și sunt considerate ca Ibur, Yenika şi Mochin. … Basar (carnea) le înconjoară și le acoperă și se numește Bisra Sumka. S-a explicat mai sus că de la Nekudim în continuare, cele două Kelim ZA și Malhut ale fiecărui grad au fost separate și devin Kelim înconjurătoare ale lui Haya și Yechida, lăsând doar trei Kelim în grad – Keter, Hochma şi Bina – în care se îmbracă trei lumini NefeşRuahNeşama. Mai sus s-a explicat că aceste cinci Kelim KHB ZON sunt uneori numite Mocha, Aţamot, Gidin, Basar și Or, unde MochaAţamotGidin sunt KHB, iar Basar și Or sunt ZON. Conform acestor denumiri, rezultă că cele trei Kelim ce se află în fiecare grad sunt Mocha, Aţamot și Gidin, iar cele două Kelim inferioare – Basar și Or – au fost separate de grad și au devenit Makifim Haya și Yechida, care se numesc Levuşim și Heichalot .

Rezultă că, dacă cele două Kelim inferioare nu s-au fi despărțit de grad, ar exista cinci Parţufim compleţi în fiecare Parţuf general: Mocha, Aţamot, Gidin, Basar și Or. Acum, când cei doi Parţufim Basar și Or – au devenit absenți în fiecare Parţuf, în general, există o fixare a celor exterioare vizavi de ele, întrucât oriunde există o deficiență în Kduşa (sfințenie), cele exterioare se agaţă acolo. Prin urmare, există o agăţare a celor exterioare în Sium-ul (capătul) fiecărui Parţuf. Aceasta necesită o rectificare specială numită „circumcizie”, întrucât acestea au o puternică apăsare pe Or, care este Malhut. De aceea, în Sium-ul Parţuf-ului, se crează o Klipa (coajă), a cărei singură rectificare este să o tăiem și să o aruncăm, de unde și prepuțul care este aruncat în praf. Dar ei nu au o astfel de agăţare de Basar în Sium și atunci ea este rectificată prin expunere.

Nu există Kelim vizavi de Yechida și Haya, nefiind interne. Basar (carnea) le înconjoară și le acoperă … După aceea urmează Or (pielea). Întrucât Yechida și Haya nu sunt interne, întrucât ZA și Malhut au fost separate de fiecare grad ca urmare a lui Ţimţum Bet, Basar și Or nu au fost considerate Kelim ale Guf-ului. Mai degrabă, există doar trei Kelim KHB în Guf, care se numesc MochaAţamotGidin și în care este îmbrăcat Neşama. Neşama nu se îmbracă în cele două Kelim Basar și Or – și acestea pot fi schimbătoare în om, ceea ce înseamnă că se schimbă și se reînnoiesc în fiecare zi în trupul omenesc. Este aşa întrucât adevăratele Kelim ale lui ZA și Malhut nu se află deloc în Parţuf, de vreme ce au fost separate și au devenit Levuşim și Heichalot, în timp ce cele două Kelim de ZON care există în Parţuf sunt doar o expansiune din Bina. Aceasta este semnificaţia celor scrise de ARI, anume că la capătul lor, venele sângelui se dizolvă și devin carne, ceea ce presupune că Kli-ul de Basar, care este Kli-ul de ZA, este de fapt din Hitpaştut (expansiunea) Kli-ului de Bina numit Gidin.

HAŞMAL-ul care înconjoară toate Kelim și este ca HAŞMAL-ul rezultat din foc … După aceea urmează Or (pielea), care este pomul cunoașterii binelui în Aţilut. Basar din Parţuf este considerată HAŞMAL, iar Or este considerată Klipa din Noga. Asta numai după ce el a obținut calitatea de Haya, întrucât atâta timp cât există doar calitatea Neşama în Parţuf, Kli-ul de Basar încă nu este evident și este considerat doar ca Or, deși este format din ambele piei împreună. Adică, două Kelim din ZA și Malhut nu sunt considerate ca Basar și Or, ci ca două piei atașate una de cealaltă. Este aşa întrucât, atâta timp cât există doar trei lumini NRN în ZA, acestea sunt îmbrăcate în cele trei Kelim MochaAţamotGidin și nu există lumină de la Gidin în jos, adică în Basar și Or. Întrucât se știe că luminile sortează Kelim, ele sunt considerate ca fiind nesortate. Prin urmare, ambele sunt considerate piei, întrucât tot ceea ce nu este sortat se numește Or (piele).

Cu toate acestea, atunci când ZA obține lumina Haya, Haya se îmbracă în Mocha, Neşama care era în Mocha coboară în Kli-ul  Aţamot, Ruah care se afla în Kli-ul Aţamot coboară la Kli-ul Gidin, iar Nefeş care era în Kli-ul Gidin coboară la Kli-ul Basar. Rezultă că acum Kli-ul de ZA este sortat și prin dobândirea luminii Haya. De aceea, acum are patru Kelim: Mocha, Aţamot, Gidin și Basar. Or le înconjoară și numai Or rămâne nesortată.

De aceea, Basar nu este considerată un Kli complet, întrucât provine din Hitpaştut al lui Bina. Acesta este motivul pentru care se numește HAŞMAL, adică un Levuş care îmbracă cele trei Kelim. Se numește Levuş, întrucât lumina Haya care sortează pentru ea Kli-ul Basar se extinde de la Makif de Levuşim. Prin urmare, Kli-ul de Basar este, de asemenea, considerat ca Levuş.

Există şi o altă raţiune: Lumina Haya pe care o primește prin sortarea Kli-ului Basar este numai VAK de Haya, întrucât nu poate primi GAR de Haya înainte de sfârșitul rectificării, când Ţimţum Bet este anulată și Makif de Levuşim, și anume Kli-ul de ZA, care a fost separat de Ţimţum Bet, se reconectează la Parţuf ca cele trei Kelim KHB. Mai sus s-a explicat că înainte de sfârșitul rectificării, Kli-ul ZA este doar din Hitpaştut a lui Bina și primește doar VAK ale luminii Haya. Prin urmare, este considerat un Kli de Basar care încă nu este conectat la Guf, întrucât Neşama de Haya nu luminează în Guf. Întrucât este încă separat de Guf, se numește Levuş (veşmânt) sau HAŞMAL, ceea ce indică faptul că nu este conectat la Guf, precum cele trei Kelim MochaAţamotGidin.

S-a explicat că, atunci când ZA are doar NRN, nu are deloc un Kli pentru Basar și este considerat încă Or. Atunci când obține lumina  Haya, Kli-ul de Basar este sortat pentru asta, totuși nu este un Kli propriu-zis, conectat la Guf, din cauza absenței lui GAR de Haya de-a lungul celor șase mii de ani. Din acest motiv, Kli-ul de Basar nu are o lumină completă care îi este destinată, ci doar VAK din această lumină. Se știe că, în toate Bhinot, VAK sunt întotdeauna considerate doar un Kli și numai GAR sunt considerate lumini complete. Rezultă că în Basar există doar o iluminare de Kelim, ceea ce înseamnă VAK și nu GAR.

… Or (pielea), care este Pomul cunoașterii binelui în Aţilut.

59) Basar este numele înconjurător Elokim și se numește Kursaya de Şvivin (în aramaică: un tron ​​- sau scaun – de scântei). Este aşa întrucât Elokim umplut cu Yod este 300 în Gematria, iar în Gematria la pătrat este 200, iar cele două incluse sunt Basar în Gematria. Am explicat că Or este Ra (rău) iar litera Vav este binele din ea, așa cum este menționat în Tikunim 69, pct. 150 (în versiunea ebraică) anume că este Pomul cunoașterii binelui și răului. Cu toate acestea, în Aţilut, răul a fost separat în exterior, așa cum este scris în Pomul vieții.

Ohr Paşut

59) Basar este numele înconjurător Elokim Elokim umplut cu Yod este 300 în Gematria, iar în Gematria la pătrat este 200, iar cele două incluse sunt Basar în Gematria. Mochin de GAR se numesc HaVaYaH, iar Mochin de VAK se numesc Elokim. Întrucât există doar Mochin de VAK în Kli-ul de Basar, el se numește Elokim. Se știe că există trei Bhinot IburYenikaMochin în VAK și toate sunt numele lui Elokim. Cu toate acestea, Mochin de Ibur sunt AlefLamedMem din Elokim, ceea ce indică faptul că le lipsesc YodHey din Elokim. Mochin din Yenika sunt numite „Elokim simplu” fără umplutură, întrucât orice umplutură implică un Zivug de Mochin. Întrucât în Yenika există doar VAK de VAK, adică NefeşRuah de Ruah și nu există nici măcar GAR de Ruah acolo, numit Mochin de VAK, ele sunt privite ca Elokim simplu, fără umplutură. Mochin de VAK, care înseamnă GAR de Ruah, sunt considerate Elokim cu o umplutură și se știe că există trei Mochin HBD, care au trei umpluturi: Moach Hochma sunt Elokim umplut cu Yod, Moach Bina sunt Elokim umplut cu Hey și Moach Da’at sunt Elokim umplut cu Alef.

S-a spus, „ Elokim umplut cu Yod este 300.” Acest lucru indică faptul că există acolo Moach Hochma din VAK în Kli-ul de Basar, întrucât Elokim umplut cu Yod este Hochma. Cu toate acestea, în ceea ce privește Moach Bina din VAK, acesta are doar Achoraim (posterior / spate), întrucât nu are Elokim umplut cu Hey, ci Achoraim de Elokim, care este 200 în Gematria, astfel: Alef, AlefLamed, AlefLamedHey, AlefLamedHeyYod, AlefLamedHeyYodMem. Asta indică faptul că nu are Hasadim care sunt transmise de Moach-ul din Bina, care este Elokim umplut cu Hey, iar Moach este considerat pentru el Achoraim. Prin urmare, în ceea ce privește Da’at, acesta are doar două incluziuni – includerea de Hasadim și includerea de Gvurot. Acestea sunt literele BetŞinReiş (literele cuvântului Basar): Şin este Hochma, Reiş este Bina, iar Bet este Da’at, și de aceea este numită „un tron ​​al scânteilor”, implicând Dinim (hotărâri / judecăţi), din cauza lipsei acolo de Hasadim (milostenie), întrucât atâta timp cât este lipsită de Hasadim, nici Hochma (înțelepciunea) nu va putea să se îmbrace în ea.

60) După aceea, există lumile BYA, și ele sunt Levuşim ale lumii Aţilut. Este aşă întrucât atunci când Malhut coboară pentru a fi Roş-ul vulpilor, Gufim superioare îmbracă ce este sub ele.

Ohr Paşut

60) când Malhut coboară pentru a fi Roş-ul vulpilor, Gufim superioare îmbracă ce este sub ele. Asta s-a făcut la micşorarea lunii în a patra zi din zilele creației. La început, ZON luaseră forma celor două mari lumini, la acelaşi nivel spate-la-spate. În acel moment, Nukva era un Parţuf complet în zece Sfirot de Achor (posterior / spate). Adică, ea era completă având IburYenikaMochin de Achor, care reprezintă întreaga completitudine a Parţuf-ului VAK. Când luna s-a plâns și a spus: „Doi regi nu pot folosi aceeași Keter (coroană)”, i s-a spus: „Du-te și diminuează-te”. În acel moment, ea a revenit la a fi un punct sub Yesod, ca înainte și toate cele zece Sfirot ale Parţuf-ul său de Achor au coborât în ​​Briya ca Roş pentru vulpi, întrucât ea a început să se distingă ca Atik și un Roş revelat în Briya.

Se știe că tot ce a fost ca Guf pentru ZA în starea de IburYenika a devenit Or în starea de Gadlut. Asta înseamnă că starea de IburYenika este a luminilor VAK, care sunt Ruah Nefeş. De asemenea, se știe că atunci când el are numai două lumini, Ruah Nefeş , el are două Kelim Keter Hochma, care sunt numite Mocha Aţamot. Lumina Ruah se îmbracă în Kli de Keter, care este Mocha, iar lumina Nefeş se îmbracă în Kli de Hochma, care sunt Aţamot. Dobândirea lui Neşama sortează pentru el Kli-ul Bina, care sunt Gidin, iar apoi Neşama se îmbracă în Kli-ul Mocha, lumina Ruah care se afla acolo coboară spre Kli-ul Aţamot iar lumina Nefeş care se afla în Kli-ul Aţamot coboară spre Kli-ul Gidin. Dobândirea lui Haya sortează pentru asta Kli-ul  Basar, iar apoi lumina Haya se îmbracă în Kli-ul Mocha, lumina Neşama care era acolo coboară la Kli-ul Aţamot, Ruah care se afla în Kli-ul Aţamot coboară la Kli-ul Gidin, în timp ce Nefeş care se afla în Kli-ul Gidin coboară acum la Kli-ul Basar care a fost sortat din nou. Totodată, dobândirea luminii Yechida sortează pentru el Kli-ul Or, Yechida se îmbracă în Mocha ș.a.m.d., iar lumina Nefeş care se afla în Kli-ul Basar coboară acum la Kli-ul Or care este sortat prin lumina Yechida.

Aflăm că atunci când ZA avea doar Ibur Yenika, care sunt Nefeş  Ruah, ele îmbrăcau complet în ZA Kelim de Guf, adică în Kelim Mocha și Aţamot. Cu toate acestea, în starea de Gadlut (măreție / maturitate), când dobândeşte Haya Yechida, Haya Yechida iau aceste Kelim Mocha și Aţamot iar Neşama ia Kli-ul Gidin. În acest fel, acum, Ruah Nefeş își îmbracă Kelim în afara Guf-ului, numit Basar și Or. Aceasta este semnificația spuselor lui ARI, anume că tot ceea ce era considerat Guf pentru ZA în Ibur și Yenika a devenit Or în starea de Gadlut. Este explicat faptul că luminile VAK erau îmbrăcate în Guf în starea de Ibur Yenika, adică în Mocha și Aţamot, iar acum sunt îmbrăcate în Basar și Or, care împreună se numesc Or. Acest lucru indică faptul că sunt Kelim incomplete, întrucât atâta timp cât Ţimţum Bet operează, este imposibil de sortat pe deplin aceste Kelim de ZA și Malhut numite Basar și Or. Prin urmare, ele sunt numite Or, unde Kli-ul Or se numește pergament iar Kli-ul Basar se numește Duchsustus.(2)

S-a spus „când Malhut coboară pentru a fi Roş-ul vulpilor, Gufim superioare îmbracă ce este sub ele”, întrucât orice îmbrăcare a lui Malhut în lumile BYA este doar în propriul ei Parţuf de Achor, care a căzut în BYA în timpul diminuării lunii deoarece ea e Roş-ul (capul) vulpilor. Acesta este doar VAK, Ruah Nefeş, așa încât chiar și luminile din ea sunt considerate Guf și Kelim, întrucât se știe că lumina VAK se numește „iluminarea vaselor (Kelim)”, iar luminile sunt numai GAR, care sunt Neşama Haya Yechida.

De aceea spune el că numai Gufim de Aţilut s-au îmbrăcat până la Malhut în lumile BYA, din moment ce există trei Bhinot în acest Parţuf de Achor al ei care a căzut în BYA. Acestea sunt Ibur Yenika Mochin și ele sunt doar trei Bhinot de Guf, adică luminile VAK. O Bhina a Guf-ului de Mochin s-a îmbrăcat în Briya și a devenit Neşama, iar o Bhina a Guf-ului de Yenika s-a îmbrăcat în Yeţira și a devenit acolo un Neşama. Bhina de Guf de Ibur s-a îmbrăcat în Asiya și a devenit Neşama acolo, și el a precizat: „Bhina de Gufim”, indicând că aceste VAK care se îmbracă în Briya nu sunt Basar și Or precum în Aţilut în starea de Gadlut. Mai degrabă, ele sunt Kelim ale Guf-ului, care sunt Mocha și Aţamot, întrucât Parţuf-ul de Achor de Nukva este starea de Katnut.

61) Kli-ul interior al lui Moach pentru Neşama coboară în Briya unde devine Neşama. Deși este considerat ca un Kli, el devine totuşi acolo un Neşama pentru lumea de sub el. Dar în lumea însăși, el nu este niciodată făcut dintr-o Bhina a Kli-ului Neşama, întrucât Haya și Yechida nu se îmbracă niciodată.

Ohr Paşut

61) Dar în lumea însăși, el nu este niciodată făcut dintr-o Bhina a Kli-ului Neşama, întrucât Haya și Yechida nu se îmbracă niciodată. În lumile BYA există aceste lumini VAK care sunt Ruah Nefeş de Malhut de Aţilut care au devenit acolo Neşama. Acest lucru nu se va întâmpla, însă, niciodată în lumea Aţilut în sine, întrucât    s-a explicat mai sus cum, chiar și în Mochin de Gadlut, luminile VAK coboară spre Basar și Or, care sunt Kelim incomplete și nu pot primi niciodată Bhina de Neşama care le aparține lor. Mai degrabă, de-a lungul celor șase mii de ani, ele rămân ca lumina VAK din lumina care le este destinată ca parte a lor. Asta întrucât sortarea acestor Kelim depinde de Mochin de Haya și Yechida, și atâta timp cât Ţimţum Bet (a doua restricționare) operează, Kelim de ZA și Malhut sunt separate în Levuşim și Heichalot prin ascensiunea lui Malhut de capăt la Kli-ul Bina. Prin urmare, Kelim Basar și Or sunt lipsite de GAR de Haya din partea destinată lor, întrucât sunt doar Hitpaştut de Bina.

De aceea spune el că aceste lumini Ruah Nefeş care sunt considerate Kli sunt transformate în Neşama în BYA, întrucât BYA primesc de la Ibur Yenika din starea de Katnut a lui Malhut, care este IburYenikaMochin de Achor iar în starea de Katnut, Nefeş Ruah sunt îmbrăcate în Kelim complete ale Guf-ului, adică Aţamot și Mocha. De aceea, ele pot deveni acolo o Bhina de Neşama în BYA. Dar Nukva nu poate sta în aceste Mochin de Achor în Aţilut. În schimb, ea revine la a fi un punct sub Yesod. Adică starea de Ibur pentru Mochin din față- la-față și primește Mochin de Gadlut de la NHY de ZA. În acel moment, luminile VAK coboară la Kelim de Or, adică la Basar și Or, care nu devin niciodată Neşama și sunt întotdeauna lipsite de GAR care aparțin părţii destinată lor, care se numește un Kli. Astfel, iluminarea Kelim nu va ajunge niciodată la a fi Neşama în Aţilut.

62) Kli-ul de mijloc este inima, un Kli pentru Ruah. El coboară în Yeţira unde devine Neşama. În acel moment, Yeţira acoperă și îmbracă o parte din Briya precum inima care acoperă creierul în Aţilut, şi precum ZA cu Bina, în timp ce Kli-ul exterior al ficatului lui Nefeş de Aţilut devine el însuși un Neşama pentru Asiya.

63) Într-adevăr, Neşama din Yeţira este Neşama în comparație cu Yeţira propriu zisă dar, în realitate, este doar Ruah în comparație cu cele trei lumi generale BYA. De asemenea, Neşama din Asiya este doar Nefeş în comparație cu starea generală, întrucât în Aţilut, NRN avea doar trei Kelim.

64) Ar trebui să știm referitor la interioritatea și exterioritatea vaselor (Kelim) că, deși fiecare îşi are cele trei Bhinot IburYenikaMochin, toate cele trei Bhinot ale exterriorității sunt încă numite Guf iar toată interioritatea se numește Mochin în comparație cu aceasta, așa cum este menționat în Tikunim 121. De aceea, în mare parte, le numim pe cele interioare Mochin și se știe că Mochin nu este Neşama, ci numai Guf-ul interior.

Ohr Paşut

64) Toate cele trei Bhinot ale exteriorității sunt încă numite Guf iar toată interioritatea se numește Mochin în comparație cu aceasta. Acest lucru se referă la ceea ce este scris mai sus, că Parţuf-ul Achor de Nukva coborât în ​​BYA este considerat ca Hitlabşut (îmbrăcare) pentru Gufim de Aţilut. El spune că toate cele trei Bhinot ale exteriorității, adică IburYenikaMochin de Achor, unde Ibur Yenika sunt VAK de VAK, iar Mochin sunt GAR de VAK, toate aceste lumini se numesc Guf și nu lumini, întrucât chiar Mochin de VAK sunt privite ca Guf. Prin urmare, acest Parţuf IburYenikaMochin de Achor care a căzut și s-a îmbrăcat în BYA este numit „Gufim ale lumii Aţilut”, întrucât doar cele trei Bhinot IburYenikaMochin de Panim, care sunt NRNHY ale celor trei lumini ale lui Neşama Haya Yechida, sunt numite „lumini” și Mochin.

65) Rezultă că Mochin ale exteriorității au devenit un receptacul pentru Mochin ale interiorității și sunt denumite „aerul său”, precum Mochin de Katnut, care au devenit „cruste” ale lui Mochin de Gadlut. Acesta este motivul pentru care este scris, în Tikunim, la pct.121, că SAG este Mocha în interior, cei trei litere Yod sunt ca trei Mochin și că numele MA este în exterior, trei litere Alef, trei aere care se îmbracă în acele trei Mochin.

_______________

(1) Pomul Vieţii, Partea 2, Poarta 49, Capitolul 1

(2) (Nota trad.) Pergament din piele pe care în mod traditional este scris textul din Mezuza

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

error: Content is protected !!