Capitolul 6 – Zivugim între Zeir Anpin şi Nukva

(înapoi la pagina Elemente Esenţiale ale pomului Vieţii – click)

Introducere

Pentru ca abundența să vină în lume, Zeir Anpin trebuie să se unească cu Nukva. Poate exista abundență numai atunci când masculinul și femininul sunt în armonie. În fiecare zi, în conformitate cu acțiunile lunii, Tefilot în timpul săptămânii, Șabat-ului sau sărbătorilor și, în funcție de timp, diferite configurații permit diferite Zivugim și, prin urmare, degajări de abundență de intensități variabile.

_______________

a) Abundența lumii provine din Zivug-ul din Z’uN. Există cinci Zivugim:

 • Israel și Ra’hel,
 • Ya’acov și Ra’hel,
 • Israel și Lea,
 • Ya’acov și Leah de la piept în sus,
 • Ya’acov și Leah de la piept în jos.

Toată abundența care coboară în lume provine din diferitele Zivugim ale lui ZON. Cel dintre Israel și Ra’hel este de cel mai înalt nivel. Israel reprezintă întregul ZA, Ra’hel este esențialul lui Nukva. Abundența oferită de acest Zivug este cea mai completă. Ceilalți Zivugim din ZON sunt de diferite niveluri, în diferite timpuri și cu o plenitudine mai mică.

Fiecare nouă zi aparţuine unei noi emanații care o guvernează. Pentru fiecare zi, există noi Zivugim ale diferitelor aspecte ale lui ZON. O zi întreagă este împărțită în două; zi și noapte și fiecare jumătate este din nou împărțită în două [248]. Pentru fiecare parte, există o Tefila, pentru cele două părți ale zilei: Șarhrit și Minha, pentru cele două părți ale nopților: Arvit și Tikun Haţot.

În general [249], Zivugim sunt următoarele:

 • ȘahritYa’acov și Ra’hel
 • MinhaIsrael și Lea
 • ArvitYa’acov și Leah (de la piept în sus)
 • Tikun HaţotYa’acov și Leah (de la piept în jos).

Zivug-ul dintre Israel şi Ra’hel este realizat în timpul lui Tefila de Musaf în Șabat și în unele sărbători, și în alte ocazii speciale.

b) MAD [250] și MAN [251], sunt elementele esențiale ale Zivug-ului. MAN provine din feminin, iar MAD din masculin. Nu există MAD fără MAN și nu există MAN fără dorință.         Şi este scris: „şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău.” (Geneza, 3: 16).

Masculinul corespunde lui Hesed și MA, femininul lui Gvura și BON. Așa cum s-a explicat mai sus, Tikun este posibilă doar prin Zivug (cuplarea) masculinului cu femininul. Există două condiții necesare pentru ca Zivug-ul să fie posibil: Parțufim trebuie construiți, iar femininul trebuie să stimuleze o reacție Din partea masculinului. Această stimulare se produce atunci când își aduce Mayim Nukvin (cu aspectul lui BON), care apoi provoacă coborârea Mayim Duchrin de la masculin (cu aspectul lui MA).

Masculinul reacționează, stimulat de feminin, care este la rândul său motivat de acțiunile celor drepţi (Țadikim). În plus, datorită Tikunim realizate de bărbați cu Tefilot și Mițvot, Nukva ridică  Mayim Nukvin și, drept răspuns; Mayim Duchrin au coborât pentru finalizarea Zivug-ului.

c) (Pentru Tikun) Nukva include ramificațiile ei în ea și se împodobește cu propriile ornamente [253]. Toate lumile, Briya, Yețira și Asiya constituie Tikun a lui Nukva. Ea îl motivează pe ZA, să se alăture și să se unească cu ea printr-o primă și o a doua cuplare.

De la Nukva toate lumile inferioare s-au răspândit, fiecare în concordanţă cu funcțiile sale individuale. Îngerii împlinesc voința divină și oamenii îl slujesc pe Domnul prin libera lor alegere. Atunci când toate aceste lumi se vor atașa complet de ea, ea va fi pregătită pentru Zivug-ul suprem. Acest atașament în „modul ideal” va fi realizat doar la sfârșitul vremurilor. Cu toate acestea, există zilnic Zivugim ale lui ZON, dar care integrează doar parțial lumile Briya, Yețira și Asiya.

d) La prima cuplare, se spune:

„O femeie este un vas neterminat și leagă un legământ doar cu cine o face Kli” (Sanhedrin 22.b).

El (ZA) pune Ruah în ea (Nukva); asta corespunde lui Benyamin – BON, cu el [255], ea își crește copiii [256]; acestea corespund cu Neșamot ale Țadikim. Lumini iluminează de la ea (Nukva) pentru îndrumarea lumilor; sunt luminile lui BON.

Tot ceea ce iese din BON depinde de ea (Nukva); din cele 613 membre ale ei le trage [257], reînnoirea [luminilor] este de la Ein Sof B’H, care regenerează (puterea lor) în ele (printr-o emanație specială); acestea sunt MAN.

În a doua cuplare; MAD coboară la nivelul lor (de MAN) de la Yesod al masculinului; acestea corespund luminilor MA și tot ce iese din MA depinde de el (ZA). Din cele 613 membre ale sale le atrage [258], reînnoirea (luminilor) este de la Ein Sof B’H, care regenerează (puterea lor) în ele (printr-o emanație specială).

Toate (MAN și MAD) coboară la Yesod (de Nukva), rămân acolo pe timpul gestației, ies și se răspândesc [259] în toate lumile.

Nukva nu poate primi de la ZA, până nu devine Kli; acesta este scopul primei cuplări. Kli-ul va fi realizat de cele două Dalet (ד) care fac un Mem (ם), așa cum s-a explicat mai sus. Neșamot ale lui Israel [260] sunt MAN pentru ZON, iar ZON sunt MAN pentru Aba ve Ima. Abundența vine mai întâi la ZA, apoi la Nukva și de la ea la lumile inferioare.

e) MA și BON sunt fundamentul tuturor celor create [261]. Prin ei [262], se manifestă acțiunile lui Ein Sof, B’H (Emanatorul) și ale primitorilor [264]. Ei [265] sunt reînnoiţi de Zivug-ul din ZON; MA de la masculin și BON de la feminin.

Nu există nicio existență care să nu fie compusă din aspectele MA sau SAG cel care influenţează şi cel care primeşte, masculinul și femininul etc. Ein Sof, B’H influențează atunci când există instigare de la primitor, acesta din urmă corespunzând aspectului lui BON. Această influență este transmisă de diferite iluminări ale aspectului lui MA, apoi de Nukva, după Zivug-ul ei cu ZA. Din ZA, este reînnoirea aspectului lui MA, și din Nukva; reînnoirea aspectului lui BON.

f) Există două cuplări pentru Zivug: sărutul [266] și Yesodot [267]. Sărutul este în capete, Zivug-ul lor este dublu; Ruah al masculinului se află în gura femininului, iar Ruah al femininului este în gura masculinului. Există apoi două Ruhot unite ca unul singur. Zivug-ul dintre Yesodot se face după cuplarea (săruturilor); masculinul dăruiește femininului, iar femininul (dăruiește) lumii.

Există doi pași pentru Zivug, primul se realizează în capetele Parțufim; este sărutul (Zivug-ul gurilor); prin ele se atașează interioarele ambelor Parțufim, acest atașament se extinde ulterior la restul Parțuf-ului. Al doilea, este Zivug-ul dintre Yesodot, din acest Zivug emanațiile sunt răspândite în lumi.

Note

_______________

 • [248]
 • [249]
 • [250]
 • [251]
 • [252]
 • [253]
 • [254]
 • [255]
 • [256]
 • [257]
 • [258]
 • [259]
 • [260]
 • [261]
 • [262]
 • [263]
 • [264]
 • [265]
 • [266]
 • [267]

(înapoi la pagina Elemente Esenţiale ale pomului Vieţii – click)

error: Content is protected !!