Capitolul 7 – Îmbrăcarea Parţufim

(înapoi la pagina Elemente Esenţiale ale pomului Vieţii – click)

Introducere

Fiecare lume, Ațilut, Briya, Yețira și Asiya, este formată din cinci Parțufim principali. Acești Parțufim sunt îmbrăcați unul în altul, cel superior în interiorul celui inferior. În funcție de starea și creșterea lui ZA, a sa Mo’hin ar putea proveni din diferite Parțufim. Când ZA își primește Mo’hin direct de la Aba ve Ima, el este pe deplin crescut și are acum influență cu toată puterea sa.

_______________

a) Numărul de Parțufim este de doisprezece [268], restul [269]; emană din aceştia (ei sunt):

Arich Anpin și Nukva, Aba ve Ima, primul ISOT (Israel Saba, Tevuna), al doilea ISOT (Israel Saba 2, Tevuna 2), Israel, Ra’hel, Ya’acov și Leah. Ei sunt îmbrăcați unul în celălalt [270].

b) Cel mai din interior (Parțuf) dintre aceştia [271], este Arich Anpin și Nukva lui, ei fac împreună un Parțuf ¬ masculinul în dreapta și femininul în stânga.

Aba ve Ima sunt în brațele sale [272]; Aba este în dreapta, iar Ima în stânga. Există trei părți ale brațului: prima (parte) constă din ale lor HBD (ale lui Aba ve Ima), a doua este din ale lor HGT, a treia este din ale lor NHY. Keter a lor (a lui Aba ve Ima), se află în [273] gâtul său (Bina de Arich Anpin), iar ei [274] îi extind în jos buricul [275]. Corpul său [276] are acoperit de ei (Aba ve Ima) buricul; o jumătate de Aba şi o jumătate de Ima.

c) ISOT (încep) de la piepturile lui Aba ve Ima și se extind în jos. Keter ale lor se află la nivelul piepturilor (lui Aba ve Ima), restul corpului lor (al ISOT) se află în NHY (ale lui Aba ve Ima).

Din piepturile lor (ale lui ISOT), urmează ISOT 2 în același aranjament. Aba ve Ima se extind în jos până la pieptul [277] al lui Arich Anpin, iar ISOT se extind în jos până la buricul său (al lui Arich Anpin).

Când ele (NHY ale lui ISOT) intră în ZA, își alungesc picioarele (NHY) în interiorul acestuia și ajung împreună cu el până la extremitatea (inferioară) a lumii (Ațilut).

Un Parţuf este compus dintr-o Sfira sau din câteva Sfirot care acționează coordonat. Un Parțuf se leagă în permanență de ceilalți Parțufim. Uneori, o Sfira acționează ca una dintre cele zece Sfirot ale unei lumi (Olam), alteori acționează individual sau împreună cu altele, ca un Parțuf. Fiecare Sfira se împarte în zece Sfirot, în ceea ce privește Keter există: Keter de Keter, Hochma de Keter și așa mai departe până la Malhut de Keter. Fiecare dintre aceste zece Sfirot este, de asemenea, o configurație de zece Sfirot, ca de exemplu: Keter de Keter de Keter sau Hochma de Keter de Keter, iar acestea se împart din nou în zece. Prin urmare, un Parțuf este o configurație de zece Sfirot, fiecare conținând la rândul său un anumit număr de Sfirot.

– Sunt cinci Parţufim principali.

 • Arich Anpin
 • Aba
 • Ima
 • Zeir Anpin
 • Nukva

Și unul deasupra lor: Atik Yomin (îmbrăcat în interiorul lui Arich Anpin). Din acești cinci Parțufim; se nasc încă șapte. Ei emană din cele zece Sfirot după cum urmează:

 • Din Keter:
  • Atik Yomin și Nukva lui
  • Arich Anpin și Nukva lui
 • Din Hochma:   
  • Aba  
   • Din Malhut de AbaIsrael Saba
   • De la Malhut de Israel Saba Israel Saba 2
 • Din Bina:
  • Ima
   • Din Malhut de BinaTevuna
   • Din Malhut de TevunaTevuna 2

Israel Saba și Tevuna sunt, de asemenea, numite prin inițialele lor ISOT sau ISOT 2.

 • Din Hesed, Gvura, Tiferet, Nețah, Hod și Yesod;
  • Zeir Anpina numit și Israel
 • Din Zeir Anpin           
  • Ya’acov
 • Din Malhut:        
  • Nukva, împărțit în două Parțufim:
  • Rahel și Leah

Fiecare Parțuf este îmbrăcat în interiorul altuia, cel superior în interiorul celui inferior. Vom vedea aici poziția Parțufim în Ațilut, pozițiile și interacțiunile lor sunt similare în lumile Briya, Yețira și Asiya.

GAR [278] ale lui Atik Yomin [279] se află în lumea superioară (deasupra lui Ațilut), ZAT ale sale [280] se află în cele zece Sfirot ale lui Arich Anpin. Arich Anpin ajunge de sus la partea de jos a lui Ațilut.

Aba ve Ima își îmbracă brațul drept și stâng, ale lor Keter ajung la Bina lor [281], iar a lor Malhut la Tiferet [282]. ISOT îmbracă NHY [283] ale lui Aba ve Ima, ISOT 2 îmbracă NHY ale lui ISOT.

Tiferet și NHY din Israel Saba 2 se îmbracă în Tiferet și NHY din Tevuna 2, apoi în ZA. Tiferet se îmbracă în Keter [284], prima parte a lui NHY de ISOT 2 în Hochma, Bina și Da’at [285], a doua parte a lui NHY în Hesed, Gvura și Tiferet [286] și a treia parte a lui NHY în Nețah, Hod și Yesod [287]. Masculinul Yesod din Israel Saba, este mai lung decât femininul Yesod din Tevuna, – ajunge mai jos decât al lui Yesod [288] și se termină în Tiferet din ZA.

În funcție de creșterea sa, ZA îmbracă NHY din ISOT 2, NHY din ISOT sau NHY din Aba ve Ima. Când NHY ale Parțuf-ului superior sunt îmbrăcate în Parțuf-ul inferior, sunt date Parţuf-ului superior noi NHY pentru a fi iarăşi complet. Noile NHY date lui ISOT înconjoară capul lui ZA, apoi se întind în jos în exteriorul spatelui său până la Tiferet, similar cu forma unui .

d) ZA (începe) de la piepturile lui ISOT și se extinde în jos. Ei [289] se îmbracă unul în celălalt și apoi în el (ZA).

Ra’hel (începe) din pieptul lui (ZA) și se extinde în jos, ea este uneori spate în spate și, alteori, față în față (cu ZA). Yesod a femininului este o parte și jumătate (ca lungime), faţă de cea a masculinului care este de două părți (lungime).

Yesod a lui Aba iese din Yesod a lui Ima, în interiorul lui ZA, de la piept [290] până la Yesod (a lui ZA).

De la el (dintr-o iluminare a lui Yesod de Alvah), Ya’acov iese din pieptul ZA și mai jos, în fața lui. Fața lui ZA, în spatele lui Ya’acov, uneori el (Ya’acov vine la rândul lui, cu fața (lui Ya’acov) în fața lui Ra’hel. Acestea sunt părţile posterioare (NHY) ale lui Aba, care fac un Pațsuf (Ya’acov), din luminile lui Yesod (a lui Aba). Părţile posterioare (NHY) ale lui Ima, (se extind) de la pieptul lui ZA în sus.

Ele [291] fac un Parțuf cu luminile lui Yesod (din Ima) – aceasta este Leah, (ea începe) de la Da’at (din ZA și se extinde) până la pieptul lui, (ea este) în spatele lui ZA, fiind cu fața la spatele lui.

Ya’acov apare dintr-o emanație a lui Yesod, cea mai lungă, a lui Israel Saba, în interiorul lui ZA. A sa Keter [292] se află la nivelul lui Tiferet de ZA și se extinde până la Malhut (de ZA).

Leah apare din emanația lui Yesod de Tevuna, în interiorul lui ZA. A sa Keter [293] se află la nivelul lui Da’at [294] și se extinde până la Tiferet [295]. Din aceeași emanație, iese şi Ra’hel, a sa Keter aflându-se la nivelul propriului Tiferet [296], iar a sa Malhut aflându-se la nivelul lui Malhut a lui Ya’acov.

Există noțiunee de apropiere și interacțiune, în funcție de faptul că Parțufim se întorc cu faţa sau cu spatele unul faţă de celălalt. Cele trei posibilități sunt: ​​față în față, față în spate sau spate în spate. Față în față este nivelul ideal și corespunde dăruirii abundenței, în timp ce spatele în spate este nivelul inferior și corespunde disimulării și rigorii.

Uneori, Ra’hel se află spate în spate cu ZA de la piept în jos, iar Ya’acov este cu spatele întors către faţa lui ZA. Ea ar putea fi, de asemenea, față în față cu ZA, care se află în mijloc, avându-i pe ea și pe Ya’acov de-o parte şi de alta – cei trei iitându-se unul la celălalt. Uneori, Leah este cu fața la spatele lui ZA, iar când Ra’hel este și ea acolo, picioarele lui Leah stau pe capul ei [297]. Când Ra’hel este gata pentru Zivug, ea vine față în față cu ZA și ia locul lui Ya’acov, care ia locul lui Essav. Există multe alte posibilități de relații între aceşti Parțufim, fiecare incitându-și propriile efecte și influența particulară.

Providenţa lumii depinde de poziționarea și interacțiunea diferită a acestor Parțufim masculin și feminin, întrucât au un efect direct asupra măsurii și echilibrului factorilor de bunătate, rigoare și milă.

e) În spatele lui Ya’acov, între el și ZA, se află Leah D’hM [298] (דור המדבר), care este Nukva lui.

Din cele două laturi ale lui ZA, (există) două lumini diagonale: „Norii Gloriei” în dreapta lui și „Mana” în stânga lui.

Din cele două părți ale Leah D’hM, (există) două lumini: „Sceptrul lui Hakim” și „Sceptrul lui Moșe”.

Din cele două părți ale lui Ya’acov, (există) două lumini: „Erev Rav” [299] în dreapta lui și „Essav”, în stânga lui. Trei linii de trei și trei, atunci când Ra’hel se întoarce spate la spate, ei stau în felul acesta [300].

Aceste alte lumini, sau Parțufim, nu sunt considerate Parțufim compleţi; acțiunile lor sunt temporare și numai în anumite momente.

f) (Există) optsprezece (aspecte ale lui) Leah; ele sunt din Malhut de Aba ve Ima. Cum?

Malhut din Aba se află pe locul său [301], Malhut din Ima este în exterior [302], acestea constituie două (aspecte).

Malhut de Aba iese în afară din Malhut de Ima și luminează în afara ei, sunt astfel trei (aspecte).

Malhut de Ima iese în afară, prin corpul lui ZA și luminează în afara lui, sunt astfel patru (aspecte).

Cea mai importantă dintre toate (Leah), este cea din exterior, restul [303] îi sunt subordonate ei.

g) Cei patru Mo’hin ai creșterii și cei patru ai copilăriei (din ZA); fac opt (aspecte ale lui Leah, care provin din Malhut de Aba ve Ima în timpul copilăriei și creșterii ZA).

Cele (Mo’hin) ale creșterii încep să intre, cele ale copilăriei nu au terminat încă să iasă, sunt astfel încă opt (aspecte ale lui Leah). Mai sunt adăugate două (aspecte ale lui Leah); una a copilăriei și una a creșterii, din cauza multiplicării luminilor.

Acestea sunt cele optsprezece soții permise regelui ..

Leah are aspecte diferite: Mai întâi, Yesod de Aba scoate o Leah, Yesod de Ima scoate și ea una, apoi Yesod de Aba izbucneşte din Yesod de Ima și scoate o Leah în exterior; toate acestea sunt încă în interiorul lui ZA. Yesod de Ima izbucneşte din nou, dar de data aceasta în afara lui ZA și o face pe Leah principală.

h) Cel superior tuturor Parțufim, este Atik, care este Malhut a lui Adam Kadmon, care a devenit Atik în Ațilut. În mod similar, în Briya, pentru Malhut de Ațilut [304], și în Yețira [305] și Asiya [306].

Atik este masculin și feminin; masculin în față și feminin în spate. Primele (trei) (Sfirot) ale lui Nukva (din Atik) sunt mai înalte decât Ațilut, acesta este Radl’a [307].

Cele (șapte) Sfirot inferioare se îmbracă în Arich Anpin.-

Hesed (de Atik) se îmbracă în Keter (de Arich Anpin),

Gvura în Hochma, Tiferet în Bina, primele părți ale lui NHY (ale lui Atik) în HGT, (părţile) a treia (ale lui NHY) în NHY, (părţile) a treia ale lui Nețah și Hod, împreună cu Malhut (de Atik), în Malhut (de Arich Anpin).

(De acolo) Ele ies și iluminează toate celelalte lumi.

Atik este superior tuturor Parțufim. El este realizat de Malhut de Adam Kadmon și are zece Sfirot, fața sa corespunzând aspectului său masculin, iar spatele corespunzând aspectului său feminin (Nukva a lui). Aspectul său masculin nu este îmbrăcat în interiorul lui Ațilut. Primele trei Sfirot ale lui Nukva lui sunt deasupra lui Ațilut și formează împreună Radl’aרישה דלא אתידע (capul necunoscut).

Cele șapte Sfirot inferioare se îmbracă în interiorul lui Arich Anpin în felul următor: Hesed în Keter, Gvura în Hochma, Tiferet în Bina, prima parte a lui NHY în Hesed, Gvura și Tiferet, a doua parte a lui NHY în Nețah, Hod și Yesod, a treia parte a lui NH [309] și Malhut din Atik în Malhut din Arich Anpin.

La fel se întâmplă și în celelalte trei lumi Briya, Yețira și Asiya, singura diferență fiind că Malhut a lumii de deasupra devine   Parțuf-ul Atik al lumii de dedesubt.

Note

_______________

 • [268]
 • [269]
 • [270]
 • [271]
 • [272]
 • [273]
 • [274]
 • [275]
 • [276]
 • [277]
 • [278]
 • [279]
 • [280]
 • [281]
 • [282]
 • [283]
 • [284]
 • [285]
 • [286]
 • [287]
 • [288]
 • [289]
 • [290]
 • [291]
 • [292]
 • [293]
 • [294]
 • [295]
 • [296]
 • [297]
 • [298]
 • [299]
 • [300]
 • [301]
 • [302]
 • [303]
 • [304]
 • [305]
 • [306]
 • [307]
 • [308]
 • [309]

(înapoi la pagina Elemente Esenţiale ale pomului Vieţii – click)

error: Content is protected !!