CAPITOLUL 8

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

92) Acum vom explica sensul omului (Adam), întrucât el are   Aţmut (un sine) și Kelim. Aţmut sunt NRN, iar Kelim sunt Levuşim pe care NRN le au, după cum se menționează în porțiunea VaYechi, pct. 224. Inițial, aceste Kelim numite Guf și Levuşim ale lui Adam HaRişon erau veşminte de lumină. Erau din HAŞMAL, care este un veşmânt subțire pe Levuş al Guf-ului superior, care sunt cele trei Kelim. Din HAŞMAL de Briya este Levuş de Neşama, din HAŞMAL de Yeţira este Levuş de Ruah, iar din HAŞMAL de Asiya este Levuş de Nefeş .(1)

Ohr Paşut (Lumină simplă)

92) Levuşim ale lui Adam HaRişon erau veşminte de lumină. Ele rau din HAŞMAL, care este un veşmânt subțire pe Levuş al Guf-ului superior, care sunt cele trei Kelim. ZON sunt cel superior al lui Adam HaRişon, de unde a fost emanat sufletul său. S-a explicat mai sus că el are doar trei Kelim KHB, iar al patrulea Kli care a fost sortat pentru ZON în timpul dobândirii Mochin de Haya este Levuş HAŞMAL. Aici, ARI ne spune că aceste Kelim ale lui Adam HaRişon nu sunt ca cele trei Kelim de ZA, care sunt KHB cele nedespărţite.

Mai degrabă, acestea sunt atrase doar din al patrulea Kli din ZA, care este Levuş de HAŞMAL care îmbracă Guf de ZON, care este inițial o Bhina separată de ZA, percepută ca Makifim. Cu toate acestea, el a fost sortat din Kelim de ZAT de Nekudim care au căzut în Klipot.

Raţiunea acestui fapt este că sufletul lui Adam HaRişon se extinde numai de la Hazeh în jos în ZA, și el nu are nicio parte în Hazeh de ZA și deasupra lui. Nici Nukva de ZA nu are nicio parte în Hazeh de ZA și deasupra lui, ci doar de la Hazeh-ul lui în jos, cu atât mai puțin Adam HaRişon, care este un rezultat al lui Nukva de ZA. De aceea, Ibur Alef (prima stare de Ibur) a lui Adam HaRişon nu a început înainte ca ZON să dobândească NRN de Bhinat Mochin de Haya, întrucât Mochin de Haya începe să sorteze Bhinat de la Hazeh de ZON în jos, când ZON îmbracă AVI superiori.

Se știe că Mochin de Haya sortează al patrulea Kli de ZA, numit HAŞMAL. De aceea, toate Kelim ale lui Adam HaRişon s-au extins doar de la acel al patrulea Kli numit HAŞMAL, și nu din primele trei Kelim KHB de ZA, care sunt considerate Guf de ZON. Cu toate acestea, s-a explicat mai sus că, deși acest al patrulea Kli este considerat ca fiind de la Hazeh de ZA în jos, există încă un Parţuf complet în el, cu RoşTohSof, întrucât ceea ce se întâmplă de la Hazeh în jos în Parţuf-ul general ZA se aplică şi fiecărei Sfira din RoşTohSof de ZA, adică cele două treimi inferioare ale fiecărei Sfira, și toate acele treimi inferioare se adună într-un Parţuf numit HAŞMAL. Astfel, în acest Parţuf HAŞMAL există toate cele cinci Bhinot KHB ZON, întrucât treimile inferioare ale lui KHB de ZA sunt KHB ale Parţuf-ului HAŞMAL, iar treimile inferioare ale lui NHY de ZA sunt considerate ZA și Malhut ale Parţuf-ului HAŞMAL.

S-a spus: „Inițial, aceste Kelim numite Guf și Levuşim ale lui Adam HaRişon erau veşminte de lumină. Erau din HAŞMAL, care este un veşmânt subțire pe Levuş al Guf-ului superior ”, întrucât cele trei Kelim KHB care au îmbrăcat NRN de Adam HaRişon înainte de păcat nu s-au extins de la cele trei Kelim ale celui superior lui, care este ZA, ci numai din HAŞMAL care îmbracă cele trei Kelim ale celui superior, iar KHB ale acelui HAŞMAL au devenit cele trei Kelim de Guf ale lui Adam HaRişon.

S-a spus: „Din HAŞMAL de Briya este Levuş de Neşama, iar din HAŞMAL de Yeţira este Levuş de Ruah, iar din HAŞMAL de Asiya este Levuş de Nefeş”, întrucât de la Hazeh în jos în fiecare Parţuf sunt considerate BYA, unde cele două treimi inferioare ale lui Tiferet sunt Briya, iar NHY sunt Yeţira și Asiya. Prin urmare, Hazeh-ul de ZA și sub el, în fiecare Parţuf, sunt considerate BYA ale sale. De aceea, în acel moment el a urcat și a îmbrăcat BYA de Aţilut, adică BYA care urcaseră la locul lui YEŞSUT și ZON de Aţilut, considerate ca BYA de Aţilut. De acolo, s-au extins cele trei Kelim generale ale Guf-ului: din HAŞMAL de Briya, Kli-ul Keter la lumina Neşama; din HAŞMAL de Yeţira, Kli-ul Hochma la lumina Ruah; și din HAŞMAL de Asiya, Kli-ul Bina la lumina Nefeş. Cu toate acestea, cele două Kelim de ZA și Malhut nu au fost sortate atunci, de aceea NHY de Adam HaRişon, care sunt considerate cele șase Kelim ale lumii Asiya nu s-a putut ridica la Aţilut, ci au rămas sub Parsa în BYA.

93) Acest HAŞMAL constituie Ţipornaim (unghiile) superioare  și numai vârfurile degetelor au rămas din el, din care suge Klipat Noga, așa cum se menționează în Zohar, porţiunea VaYakhel, pct. 208. Ele se numesc „veşminte de lumină” și se se mai numesc „ iluminări ale focului care separă ceea ce este sfânt, Mocha, de ceea ce este obişnuit, Klipat Noga, care guvernează în timpul săptămânii, așa cum este menționat în Tikunim (rectificările Cărţii Zohar), pct. 36. Asta este precum HAŞMAL scos din foc, întrucât HAŞMAL iluminează din focul superior și se numește „iluminări ale focului”. De aceea la sfârșitul Șabat-ului facem Havdala (ceremonia pentru încheierea Șabat-ului) cu unghiile.

Ohr Paşut

93) Ţipornaim (unghiile) superioare, și numai vârfurile degetelor au rămas din el, etc. După păcat, toate cele trei Kelim ale lui HAŞMAL au căzut în Klipot, dar a fost creat un nou Kli pentru el din HAŞMAL de Bina de Malhut de Malhut numit GE ale pământului care îmbracă lumina Nefeş de Nefeş care i-a rămas după păcat. Acestea sunt considerate drept Guf-ul său interior însă, totodată, o iluminare s-a extins de la ele, numită „unghiile din vârful degetelor”, care le ferește de Klipat Noga, iar Klipat Noga, de asemenea, suge o iluminare mică de acolo, suficientă pentru a se susține pe ea însăși.

94) Când Adam a păcătuit, Neşama și Ruah s-au retras pentru că și-au pierdut Levuşim, de vreme ce Klipat Noga, numită „prepuț”, ia aceste Levuşim ale lui HAŞMAL, care sunt 378 de lumini, precum numărul lui HAŞMAL, așa cum este scris în porțiunea VaYakhel, 203b, „Cu acestă Noga, el seduce femeia să ia lumina.”

95) Este lumina lui HAŞMAL, întrucât el nu suge de la Moach, ci numai de la HAŞMAL și nu trebuie uitată această regulă. Rezultă că el și-a luat propriile Levuşim și este posibil ca din Levuşim ale lui HAŞMAL să fie Adam HaRişon care a fost sedus în interiorul cortului, așa cum este menționat în porțiunea Teruma 144b, și în Zohar, în Cântarea Cântărilor, în versetul „Sunt negru”, etc., şi în porțiunea VaYakhel 208.

96) În acel moment, Neşama și Ruah de Adam HaRişon, numite „strălucirea superioară” și care sunt Neşama și Ruah de Aţilut, au dispărut și a rămas în el Nefeş. Deși cele exterioare au luat și Levuş de Nefeş de Aţilut, Creatorul a revenit pentru a le face o îmbracăminte din HAŞMAL de Asiya, dar nu din tot ci numai din GE de Asiya din HAŞMAL care le înconjoară.

Ohr Paşut

96) Neşama și Ruah de Adam HaRişon … au dispărut și  a rămas în el Nefeş, adică Nefeş de Nefeş. Dacă ar fi rămas în el toată lumina Nefeş, ar fi trebuit să rămână în el tot Kli-ul Keter pentru că lumina Nefeş se îmbracă în Kli-ul Keter. Cu toate acestea, numai a zecea parte din Keter a rămas în el, și anume Keter de Keter în lumina lui Nefeş de Nefeş .

Deși cele exterioare au luat și Levuş de Nefeş de Aţilut, Creatorul a revenit pentru a le face o îmbracăminte din HAŞMAL de Asiya, dar nu din tot ci numai din GE de Asiya. Primele nouă ale lui Nefeş au dispărut din el pentru că cele exterioare au luat și HAŞMAL de Asiya pe care Nefeş l-a îmbrăcat. De aceea, Creatorul a făcut acum pentru el o îmbrăcăminte numai din GE de Asiya, care sunt Bina de Malhut de Malhut, care îmbracă lumina lui Nefeş de Nefeş rămasă în el. Acest Levuş protejează lumina lui Nefeş de Nefeş de Klipat Noga, care este pielea șarpelui care a fost făcută pentru el după păcat.

97) După aceea, El i-a făcut o altă îmbracăminte din Klipat Noga și acestea sunt veşminte de piele. Contrar lui Levuş din veşminte de lumină, Grădina Eden a pământului, a fost scris în cartea rabinului Meir, „veşminte de lumină”. Această Klipat Noga este pielea șarpelui, întrucât în raport cu șarpele, ea este Klipa cea mai exterioară atașată de Kduşa (sfințenie).

98) Klipa “vânt furtunos” este vitalitatea interioară a șarpelui, iar această lume este plasată în interiorul șarpelui. De aceea el începe de jos în sus, vânt furtunos, ş.a.m.d. Trebuie înţeles de ce de sus în jos, Noga fiind mai înaltă și mai la interior decât toate celelalte și este apropiată de Kduşa, fiind numită „pielea șarpelui” în Tikunim 36.

Ohr Paşut

98) Klipa “vânt furtunos” este vitalitatea interioară a șarpelui, iar această lume este plasată în interiorul șarpelui. De aceea el începe de jos în sus, vânt furtunos, ş.a.m.d. În Klipot, cea mai grosieră este mai importantă. Prin urmare, cea mai de jos Klipa, care este “vânt furtunos”, considerată Malhut de Ţimţum Alef, la fel ca şi punctul acestei lumi care constituie capătul pentru Raglaim de AK interioară, constituie toată puterea șarpelui și sunt considerate drept interioritatea sa. S-a spus: „Klipa vânt furtunos… iar această lume este plasată în interiorul șarpelui”, pentru că toate fac parte din interioritatea sa și înăuntrul său.

Totodată, în Klipot, cu cât există mai mult Zah (fin / curat / pur) cu atât este mai rău. Prin urmare, “nor mare” este mai la exterior decât “vânt furtunos”, ş.a.m.d., până când Noga, care este cea mai Zah dintre toate, este chiar exterioritatea șarpelui și este considerată pielea lui, adică pielea șarpelui, de unde provine Guf-ul lui Adam HaRişon după păcat.

99) Acest lucru este valabil pentru păcatul lui Adam HaRişon referitor la Pomul cunoașterii binelui și răului, de vreme ce Klipat Noga și-a luat Levuşim, care sunt din HAŞMAL, prin Klipat Noga. În acel moment, pielea șarpelui era îmbrăcată în Klipat Noga, ceea ce este binele și răul.

100) Rezultă așadar că, după păcatul lui Adam HaRişon, s-au pierdut toate hainele sale, care conțin toate veșmintele întregului popor al lui Israel și ale întregii lumi și au intrat în Klipat Noga. După ce au fost sortate, binele și răul s-au contopit încă o dată.

101) În acel moment, aflăm că Klipat Noga constituie omul care-l controlează pe om pentru a-i face rău, așa cum se menționează în Saba de Mişpatim și toate hainele au intrat în ea și s-au contopit cu răul acestei Klipa. Aflăm că Levuş al tuturor oamenilor, care se numeşte „Guf-ul lor”, este şi bine și rău și trebuie să fie sortat încă o dată prin Miţvot (porunci), așa cum este scris în Pomul vieții.

102) Cu toate acestea, Guf-ul real al substanţei omului constituie o calitate diferită. (2) Moise „Scoate-ți încălţările” este din Klipat Noga și i s-au spus acestea despre răul din ea, întrucât Lilit, care este acolo, se numește „splina neagră a servitoarei rele” din acea parte a răului din ea. În orice caz, este mai Koşer (potrivit /acceptabil) și curat de mâncat, întrucât sângele și laptele, care sunt răul din ea, sunt eliminate, iar restul este mâncat. Aceasta este Lilit care a vrut să se împerecheze cu Adam HaRişon ca un Levuş pentru sufletul său.

Ohr Paşut

102) Guf-ul real al substanţei omului constituie o calitate diferită. Pielea șarpelui, care este Klipat Noga, este o îmbrăcăminte a lui HAŞMAL al Grădinii Eden a pământului. Pielea șarpelui este de fapt alcătuită din cele trei Kelim ale lui HAŞMAL pe care el le-a avut înainte de păcat, dar care prin păcat au căzut și s-au contopit cu Klipot și au devenit Klipat Noga, bine și rău. În acest Guf de Noga se află întreaga sortare făcută de Miţvot (porunci) și este un Guf spiritual numit „sufletul de animal”. Acesta conține patru elemente, iar înclinația bună și înclinaţia rea, care sunt binele și răul din această Noga, sunt percepute în ea.

Cu toate acestea, trupul material al lui Adam nu a fost niciodată sortat în Adam HaRişon chiar înainte de păcatul pomului cunoașterii, întrucât este din punctul acestei lumi care este plasat în interiorul șarpelui. În schimb, corpul pielii șarpelui era deja complet sortat înainte de păcatul pomului cunoașterii, dar amestecat cu răul, din cauza păcatului.

103) Cu toate acestea, Guf-ul întunecat este această lume, care conține toate lumile și este risipa a tot și materialul pentru tot. Prin urmare, vom vedea că Nefeş al firmamentelor sunt îngerii binelui și răului în Klipat Noga, așa cum este scris în Tikunim 66, și ei înșiși sunt materiale, iar Guf-ul lui Adam are acest material.

104) În interiorul său, el are alte două corpuri: primul este Guf -ul pur și curățat din mai-sus menţionatul HAŞMAL, cu care Moise a fost răsplătit de tufiş. Al doilea provine din Klipat Noga și constă din înclinația bună și înclinația rea, un înger și un demon, și este numit „sufletul de animal, bun și rău”.

 Ohr Paşut

103-104) Guf-ul întunecat este această lume etc. În interiorul său el are alte două corpuri. Rezultă că el are trei corpuri îmbrăcate unul în altul: primul este Guf-ul HAŞMAL de GAR de Asiya. Acesta este cel mai interior și separă lumina Nefeş dinăuntru de cel de-al doilea Guf, numit „veşminte din piele”, „pielea șarpelui”, care este Klipat Noga bine și rău, iar acesta este corpul de la mijloc. Al treilea este Guf-ul întunecat care este această lume. Acesta este risipa a tot.

Guf-ul interior este numai bine şi nu are nevoie de sortare. Guf-ul exterior, întunecat, este în cea mai mare parte rău și, de asemenea, nu există nici un fel de sortare. Toată sortarea se face numai în mijloc, în Guf-ul intermediar, Klipat Noga, care este pe jumătate bine și pe jumătate rău. De la mijlocul său în sus, este bine, iar de la mijloc în jos este rău și este numit „moarte”, „pomul morții”.

105) Acest adevărat Guf, din Klipat Noga, este o îmbracăminte pentru NRN și se numește „veşminte din piele”, întrucât constă din bine și rău după ce a fost amestecat prin păcatul lui Adam HaRişon. Trebuie să fie sortat, ceea ce este făcut de Tora și Miţva (singularul pentru Miţvot) și aceasta este toată acțiunea pe care Israel o face până la venirea lui Mesia.

106) Există căderea feței, locul în care picioarele ei coboară în moarte. De la mijlocul ei în sus este bine, așa cum este scris în Tikunim, pct. 100, iar de la mijloc în jos este rău, iar răul din ea este numit „moarte”, „pomul morții”, așa cum este menționat în Tikunim pct. 101, iar acolo este locul căderii feței, pentru a sorta examinările de acolo.

107) Creatorul i-a dat lui Israel Tora și Miţvot numai pentru a sorta și curăța zgura din argint, care este Levuş de Neşama. Prin intenția omului în Tora și Miţvot, Levuş de Neşama este finalizat, așa cum este menționat în porțiunea VaYechi, pct. 227. Prin Tora, Noga de Yeţira este curățată, Levuş de Ruah și practic Miţvot curăță Noga de Asiya iar acesta devine Levuș de Nefeş.

108) Afăm că Levuşim menționate în porțiunea VaYechi nu înseamnă că au fost refăcute prin Tora și Miţvot. Mai degrabă, ele sunt sortate de răul care a fost amestecat prin păcatul lui Adam HaRişon și devin în realitate noi. Astfel, omului îi sunt destinate zilele în funcție de ce are nevoie pentru a fi completat. Așa cum este scris în porțiunea VaYechi, pct. 224 (versiunea în ebraică), întrucât din zilele efective ale lui BON, au fost făcute ale sale Levuşim.

_______________

(1) Pomul vieții, Partea 2, Poarta 49, Capitolul 4

(2) Pomul vieții, partea 2, Poarta 49, Capitolul 5.

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

error: Content is protected !!