Capitolul 9 – Îngerii, Sitra Achra

(înapoi la pagina Elemente Esenţiale ale pomului Vieţii – click)

Introducere

Sfirot își au rădăcina în Kdușa de Ein Sof, B’H. Rădăcina răului se află în absența sau diminuarea mare a lui Kdușa. Această altă entitate, numită Sitra Achra – (cealaltă parte, sau forță negativă), este lumea opusă, cu cele patru lumi ale sale, Sfirot și îngeri distructivi.

_______________

a) Din Sfirot, există trei ramificații: îngerii, Sitra Achra și Neșamot (entități fizice). Pentru fiecare misiune, există un înger. Sfirot decretează; îngerii împlinesc. După cum este spus: „Binecuvântaţi pe Domnul, O, voi îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui!” (Psalmi, 103: 20)

Întrucât există aspecte interioare și exterioare pentru Sfirot, există un aspect general interior, care este entitatea spirituală și un aspect general exterior, care este fizicul. Cele trei lumi superioare ale lumilor Ațilut, Briya și Yețira, sunt interioare celei de-a patra lumi – Asiya.

Neșamot provin din lumea Briya, îngerii din lumea Yețira și fizicul din lumea Asiya.

Există o altă entitate, care se numește Sitra Achra – (cealaltă parte, sau forța negativă). Este lumea opusă, care are și ea cele patru lumi ale sale: Ațilut, Briya, Yețira și Asiya. Îngerii săi distrugători, în funcție de importanța lor, provin din propriile lumi Briya, Yețira sau Asiya.

b) Sitra Achra, cum (este construită)?După cum este spus: „Eu întocmesc lumina şi fac întunericul, Eu dau propăşirea şi aduc restriştea„. (Isaia, 45: 7)

El formează lumina; acesta este partea dreaptă, El creează obscuritatea; aceasta este partea stângă, El face armonia; aceștia sunt îngerii armoniei și creează răul; acesta este SAM [399].

Îngerii armoniei formează zece grupuri; ei slujesc celor zece Sfirot ai părţii din dreapta.

Îngerii distrugerii fac zece niveluri; ei servesc cele zece Sfirot ale părţii din stânga [400]. Despre ei, el a spus: „D-zeu l-a făcut şi pe acesta, faţă în faţă cu cealălalt” (Kohelet, 7: 14)

Cele zece grupuri de îngeri pozitivi sunt împărțiţi după cum urmează: Trei grupuri în Briya, șase grupuri în Yețira și un grup în Asiya. Îngerii negativi se subdivizează și ei în aceeași ordine. Îngerii pozitivi sunt, totodată, împărțiți în cele patru tabere ale lui Mihael, Gabriel, Ouriel și Rafael.

c) Patru niveluri – patru Klipot (coji); acestea sunt lumile SAM, ele împiedică luminile Sfirot și îl ascund [401]. Din cauza faptelor (rele) ale ființelor inferioare, [402] ele [403] vin și fac rău în lume.

(Există patru Klipot):

 • נגה – (Noga) – Strălucire
 • ענן דול – (Anan Gadol) – Un nor mare
 • אש מתלקחת – (Eiș Mitlakahat) – Un foc despărțitor
 • רוח סערהֹ – (Ruah Sehara) – Un vânt de furtună.

După cum este scris în Ezechiel: „M-am uitat şi iată că au venit de la miazănoapte* un vânt năprasnic, un nor gros şi un snop de foc, care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieşea din mijlocul focului.” (Ezechiel, 1:4)

Sfirot își au rădăcina în Kdușa Ein Sof, B’H. Rădăcina lui Sitra Achra se află în lipsa sau absența lui Kdușa. Existența sa a fost dorită de Creator pentru a da omului liberul arbitru. Ea [404] încearcă aproape permanent să-l seducă pe om și să-l facă să se împiedice.

Când oamenii fac voia Creatorului lor, forțele pozitive ajung pe tărâmurile superioare și dau putere lui Hasadim pentru a conferi bunătate. Cu toate acestea, atunci când nu fac voia și păcătuiesc, forțele negative capătă putere să se atașeze de exterioritatea Sfirot, să se hrănească din luminile lor și să câștige mai multă putere pentru a acționa negativ.

d) Patru Klipot – patru lumi pentru fiecare. În ele (fiecare lume) există cinci Parțufim în zece Sfirot.

Tikunim ale ființelor inferioare se află în cele patru lumi (superioare) (din ABYA), iar deteriorarea (pe care o provoacă) atinge cele patru lumi (inferioare). Dacă ființele inferioare merită, Domnul guvernează cu milă, iar „polițistul” nu ține socoteala. Dacă păcătuiesc, Milostivul pleacă, iar „polițistul” acționează cu rigoare asupra celor vinovați. Doar atunci când Domnul pleacă, acționează „polițistul”.

Şi este spus: „Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. Şi a plecat. Norul s-a depărtat de pe cort. Şi iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria, şi iată că ea avea lepră.” (Numei, 12: 9-10)

Sitra Achra are patru lumi care corespund lumilor ABYA, are și cinci Parțufim, Sfirot, Hechalot și îngeri, la fel ca ca în lumea pozitivă, dar cu o forță mai mică.

Faptele bune ale omului au un efect asupra celor patru lumi superioare, faptele sale rele; asupra celor patru lumi inferioare. Abia atunci când omul păcătuiește, partea negativă poate crește în forță. Aspectul negativ crește în interiorul său; aceasta este a lui Yețer Hara, îl întrerupe din lumile superioare și îl dezrădăcinează de Kdușa.

e) Rădăcinile Klipot acţionează după ordinea rigorilor [406]. Prin ele [407]; ea este supusă și, prin ele, este amplificată în funcție de faptele ființelor inferioare. După cum este svcris: „Prin urmare, veți păzi legile și hotărârile Mele; căci dacă un om o face, va trăi în ele.” (Vayikra, 18: 5)

Din numele lui Elokim, care constituie luminile aspectelor din spate; Klipotul își capătă forța. Cu toate acestea, rădăcina răului își are originea din partea pozitivă; negreşit, mai mult ca sigur, că nicio altă forță nu poate exista fără permisiunea lui D-zeu, B’H.

Răul va dispărea din această lume și se va schimba în bunătate, atunci când vor fi finalizate Tikunim. În consecință, aceste rigori vor fi calmate, iar Sitra Achra nu se va mai putea atașa de luminile superioare.

Oferindu-i omului un rol în Tikun generală, acum îi revine lui să restabilească și să facă rectificările necesare lumii. Cu toate acestea, dacă omul nu acționează în consecință, Tikun va fi oricum împlinită, dar la vremea stabilită de Creator.

Note

_______________

 • [399]
 • [400]
 • [401]
 • [402]
 • [403]
 • [404]
 • [405]
 • [406]
 • [407]

(înapoi la pagina Elemente Esenţiale ale pomului Vieţii – click)

error: Content is protected !!