CAPITOLUL 9

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

109) Să explicăm chestiunea privitoare la HAŞMAL și Klipat Noga menționate în porțiunea VaYakhel. Pe măsură ce cei trei Gufim de Bina au intrat în ZA, tot așa, Guf-ul cel mai din exterior, care este Or, a rămas afară împrejurul lui Or de ZA.(1)

110) Fapt este că Kli-ul Basar de ZA a intrat în Kli-ul Basar de NHY de Ima în interiorul căruia se află Nefeş interior al lui ZA. După aceea, în interiorul celui de-al doilea Kli, care este Gidin de ZA, a intrat un al doilea Kli de Gidin de Ima, iar în interiorul lor a intrat Ruah de ZA interior. După aceea, există un al treilea Kli de Aţmut ZA și în interiorul lor un al treilea Kli de Aţmut de Ima, iar în ele Neşama de ZA interior. Acum, Or de Bina, care ar fi trebuit să intre în Kli-ul Or de ZA ca și restul, nu a făcut acest lucru, ci a rămas afară, în Or de ZA însuşi, rămânând ca Or peste Or.

Ohr Paşut (Lumină simplă)

110) Or de Bina, care ar fi trebuit să intre în Kli-ul Or de ZA ca și restul, nu a făcut acest lucru, ci a rămas afară. Raţiunea acestui fapt este aceea că toate Mochin de ZA apar numai pe MAN de Mazla care se împerechează cu AVI prin a lor Hitkalelut cu MAN de Dikna de AA. Întrucât nu există nicio Malhut în Dikna, întrucât Mazal și Nakeh sunt Bhinat Yesod iar Malhut lipsește acolo, doar NHY de Ima pot fi incluse în MAN de Dikna și nu Malhut a ei. Rezultă că Malhut de Ima nu este inclusă în acele Mochin de ZA.

Prin urmare, atunci când NHY de Ima se îmbracă cu Mochin de ZA în ale lor Kelim interioare, Malhut de Ima rămâne în afara lui ZA pe a sa Or întrucât ea nu are nicio parte în Mochin de ZA interior. Cu toate acestea, pentru Mochin de Panim-be-Panim pentru Nukva de ZA, ea este inclusă în Mochin de ZA.

111) În afara fiecăruia se află Ţelamim, care sunt luminile înconjurătoare ale lui Yoşer de ZA, care sunt ale sale Levuşim. S-a explicat deja cum Klipa se află între Levuşim și Ohr Makif de Yoşer și Or de ZA. De aceea, Or de Bina a fost plasată în afara lui Or de ZA, astfel încât Klipot nu va fi în măsură să se hrănească din ZA, din moment ce Or de Bina le oprește.

112) Este considerat ca HAŞMAL și Levuş, după cum am menționat că a devenit ZON din Bina, aşa cum un vultur își trezește cuibul, plutind peste puişorii lui. Acest lucru nu este, însă, considerat printre Levuşim, ci ca Or.

113) Cea mai puţin grosieră Klipa, Klipat Noga, se ataşează de această Or, întrucât în ​​interiorul ei se află Noga și lumina celor 288 Niţoţin ale regilor care rămân să fie sortaţi. Această Klipa vrea să se ataşeze de ZA sau de Nukva și acest HAŞMAL le ferește.

Ohr Paşut

113) Cea mai puţin grosieră Klipa, Klipat Noga, se ataşează de această Or, întrucât în ​​interiorul ei se află Noga și lumina celor 288 Niţoţin. Or de ZA este formată și din Klipat Noga. Aceasta explică de ce, deși din cuvintele lui ARI s-ar presupune că Or de ZA este Klipat Noga în sine iar cele trei Klipot sunt atașate de ea, este doar o Hitkalelut. Adevărata Klipat Noga este complet în afara lui ZA, întrucât el spune aici explicit că HAŞMAL de Ima se îmbracă peste Or de ZA și separă Or de ZA de Klipat Noga, iar Klipat Noga nu apucă Or de ZA, ci Or de Ima care o îmbracă din exterior ca HAŞMAL și să ţinem minte asta.

114) Când nelegiuirile determină retragerea lui HAŞMAL, Or de ZA rămâne singură, dar în ea se află o scânteie de Kduşa şi este Vav din interiorul lui Or (în ebraică, Or este scris cu un Vav la mijloc), iar Or în sine rămâne rău, așa cum este Klipat Noga și ea suge de acolo. Când ZA dă lui Nukva, Klipa suge de acolo și se agață de Or, Yesod de Nukva și atrage către ea picătura de Yesod a masculinului și o scoate, ca în eliberarea unui rând de sămânţă.

115) Aceasta este raţiunea pentru care este scris în porțiunea Teruma 144, „Cu această Noga, Sitra Achra o seduce pe Eva”, din moment ce se agață de ea ca un prepuț care este răul din Or de Hey, care este Nukva, numită Hey și suge din picătura sfântă.

116) În felul acesta, vom înțelege ce este scris despre Masah-ul dintre Aţilut și Briya etc., anume că aceeași Or de Bina este cea care acoperă toţi ZON. Înțelegem că, întrucât există un Ţelem în interiorul celor cinci lumini interioare NRNHY, care sunt îmbrăcate în NHY de Ima, iar vizavi de ele, sunt cinci Makifim ca NHY de Levuşim de Bina, care se îmbracă în trei Kelim Makifim de Levuşim din ZA însuși, deci există o altă iluminare care este exterioară tuturor. Aceasta este iluminarea Or de ZA numită Hevel a oaselor, iar această iluminare se îmbracă și în Or de Bina și înconjoară Or de ZA, iar în ea se află un Ţelem de Hevel. Îmi apar acestea ca fiind cele 288 de Niţoţin.

Ohr Paşut

115-116) „Cu această Noga, Sitra Achra o seduce pe Eva”, de vreme ce se agață de ea ca un prepuț, etc. În felul acesta vom înțelege ce este scris despre Masah-ul dintre Aţilut și Briya etc., anume că este aceeași Or de Bina. Malhut de Ima care nu este inclusă în Mochin de ZA, care devine HAŞMAL care îl ferește de Klipat Noga, este considerată Malhut de Ţimţum Bet, micul Hey care a fost stabilit ca Nukva în Atik, faţă de toți Parţufim ai lumii Aţilut și i-a încheiat la locul de Hazeh din TNHY de AK, unde a fost stabilită Parsa dintre Aţilut și Briya în timpul generării stării Katnut de Nekudim. Din acest motiv, în timpul iluminării Zivug-ului AB SAG de AK, care coboară Hey inferior de la locul lui Nikvey Eynaim la Peh și readuce GAR în grad, Parsa dintre Aţilut și Briya nu slăbește din cauza lui, întrucât s-a întâmplat în timpul stării de Gadlut de ZAT de Nekudim, întrucât există acolo o coborâre a lui Hey inferior numai la Yesod și nu la Malhut. Nici în Dikna de AA nu există niciun discernământ referitor la Malhut, întrucât prin aceasta, Malhut de Ima nu este inclusă în aceste Mochin de GAR. Prin urmare, Parsa rămâne intactă, întrucât este aceeași Malhut de Ima care nu este inclusă în Mochin de ZA și nu suferă nicio schimbare prin toate Mochin de Gadlut care apar prin coborârea lui Hey inferior înapoi la Peh. Aceasta este semnificaţia reţinerii ei de la a răspândi mai mult din iluminarea lui Aţilut către lumile BYA așa cum s-a întâmplat în momentul spargerii vaselor.

Aceasta este semnificaţia lui HAŞMAL de Ima care îmbracă întregul Parţuf de ZA din cap până în picioare, întrucât chestiunea lui HAŞMAL și Or de ZA care se petrece de la al său Hazeh în jos  se întâmplă în fiecare Sfira din RoşTohSof. Aflăm cum Klipat Noga este agăţată de toate treimile de jos ale fiecărei Sfira din ea, adică în Or, care este acolo. Prin urmare, acolo există problema lui Parsa, care este HAŞMAL de Ima care împiedică iluminarea Aţilut să ajungă la Noga și la cele trei Klipot. Rezultă că aceeași Parsa care operează între Aţilut și Briya funcționează, de asemenea, la nivelul de ZA în fiecare Sfira pe a sa Or. Totuși, acolo ea se numește HAŞMAL și este îmbracămintea peste Or, în timp ce sub ale sale Raglaim ea se numește Parsa.

De aceea s-a spus: „Când nelegiuirile determină plecarea lui HAŞMAL, Or de ZA rămâne singură, dar în ea se află o scânteie de Kduşa şi este Vav din interiorul lui Or, iar Or în sine rămâne rău, așa cum este Klipat Noga și ea suge de acolo.” Adică, s-a explicat că toate Kelim ale lui Adam HaRişon erau din însuși HAŞMAL de ZA. Prin urmare, el putea sorta doar Bhinat Neşama de Haya, care strălucește în ea doar până la Hazeh, în timp ce de la Hazeh în jos rămâne Achor-be-Achor, întrucât Parţuf-ul HAŞMAL de ZA strălucește doar până la Hazeh-ul său iar de la Hazeh în jos este considerat ca Noga – nesortat. Or de ZA se numește Noga și ea este cu adevărat Bhina de la Hazeh-ul propriului HAŞMAL în jos, care este Parţuf-ul Basar, așa cum este scris acolo. Cu toate acestea, atât de la Hazeh în jos în Parţuf-ul Basar, cât şi Parţuf-ul Or sunt priviți ca ZA, care este numai bine, fără niciun fel rău, întrucât HAŞMAL de Ima, care este Parsa, îl reţine pe HAŞMAL de ZA și a sa Or să nu extindă nicio iluminare a lui GAR de Neşama de la Hazeh în jos. Întrucât ele extind doar o mică iluminare, adică iluminarea lui VAK, ele sunt considerate a fi bine fără niciun rău. Mai mult decât atât, chiar Klipat Noga, care se află în afara lui Parsa de Aţilut și în afara lui HAŞMAL de Ima, este considerată ca fiind bine, fără niciun fel de rău, din moment ce și ea este atașată și suge de la HAŞMAL de Ima, iar această Dvekut (alipire) îi rezervă o mica iluminare, care este suficientă pentru a o susține, și atunci este bine fără rău.

Cu toate acestea, atunci când Adam și Eva au fost tentați să urmeze sfaturile șarpelui și au mâncat din pomul cunoașterii, adică au sortat și atras iluminarea GAR de la Hazeh-ul lor în jos, privite ca cele șase inferioare ale lumii Asiya de sub Parsa de Aţilut și au încălcat granița Parsa, care este HAŞMAL de Ima, prin aceasta au provocat plecarea lui HAŞMAL de Ima din Or de ZA, așa cum spune aici ARI. De asemenea, au provocat “focul aprins”, a treia Klipa din cele trei Klipot, să se conecteze și să devină una cu Klipat Noga și cu celelalte două Klipot. În acel moment, Noga devine în întregime rău ca și cele trei Klipot și, totodată, s-a agățat de Or de ZA și de HAŞMAL de ZA în sine. Acum, însă, HAŞMAL de Ima nu o păstrează și atunci acest HAŞMAL devine Or, de asemenea, ceea ce înseamnă bine și rău, și cade în Klipot, iar ZA revine la a fi VAK de Yenika și Nukva de ZA pentru a fi un punct sub Yesod întrucât după ce Kelim ale lui HAŞMAL și Or au fost aprinse și au căzut în Klipot, au rămas în ea doar Kelim de Panim, care sunt HBD HGT până la Hazeh, iar punctul de Hazeh este Keter de Nukva în care se îmbracă numai luminile Ruah Nefeş, în timp ce Kelim HBD coboară în HGT, iar Kelim de HGT în NHY, iar punctul de Hazeh până la punctul de sub Yesod, care este nivelul VAK de Yenika în care nu poate exista niciodată nicio diminuare.

Cu toate acestea, în ceea ce privește Kelim de Adam HaRişon, toate cele trei Kelim au căzut pentru că erau toate din HAŞMAL de ZA, care au fost copleșite de cele trei Klipot. De aceea, doar Bhinat HAŞMAL din GE de Asiya a rămas în ele cu doar lumina Nefeş  de Nefeş. Prin aceasta constatăm că păcatul pomului cunoașterii este aceeași chestiune ca spargerea vaselor din Nekudim, întrucât și Adam HaRişon s-a extins de la iluminarea Aţilut la BYA și a încălcat graniţa Parsa ca şi ZAT de Nekudim. Prin urmare, NRN s-au îndepărtat de la el către rădăcina lor, iar ale sale Kelim au căzut în Klipot așa cum s-a întâmplat cu cele șapte inferioare ale lumii Nekudim în spargerea vaselor. Trebuie să înţelegem foarte bine toate cele explicate și atunci vom înțelege pe deplin păcatul pomului cunoașterii.

117) Această Bhina se numește HAŞMAL, care este un Ţelem de Hevel al oaselor din Or. Acestea sunt celelalte îmbracăminţi între Levuşim de ZA și Levuşim de NHY de Ima, care sunt Kelim pentru luminile înconjurătoare și toate se numesc HAŞMAL.

118) Există un HAŞMAL masculin și există un HAŞMAL  feminin. Acestea sunt adevăratele Levuşim, dar Or nu este considerată a fi un HAŞMAL complet, întrucât nu este un Levuş distinct. Mai degrabă, există o similitudine cu un HAŞMAL și nu un HAŞMAL real.

119) În interiorul acestei Or se află Kli-ul de Nefeş, care este Basar, și acolo sunt Ofanim și animale și Serafim, iar opuse lor cele patru direcții ale corpului – est și vest, etc. În interiorul tuturor se află Aţmut, ca similitudinea unui bărbat, considerat Neşama de Neşama, care nu se îmbracă niciodată într-un Kli. Se numește Adam din cauza lui Hochma: Koah (puterea lui) MA, care este Adam (om).

120) Este scris mai sus că Levuşim sunt Ohr Makif, iar deasupra lor sunt Igulim (cercuri), care sunt firmamentele și Heichalot numite „cer”. Înțelegem versetul: „El poartă lumina ca pe un veşmânt.” Creatorul s-a îmbrăcat în al său Talit, care este Ohr Makif care este îmbrăcată într-un Talit, care sunt adevăratele Levuşim, mult mai interioare. În acel moment, „El întinde cerul ca pe o perdea”, de când Igulim au apărut din rămășițele iluminării acestor Levuşim, care sunt cerul, care sunt exterioare faţă de Levuşim.

Ohr Paşut

120) Creatorul s-a îmbrăcat în al său Talit etc., „El întinde cerul ca o perdea”, de când Igulim au apărut din rămășițele iluminării acestor Levuşim, care sunt cerul. S-a explicat deja că prin ascensiunea lui Hey inferior la Eynaim în timpul lui Ţimţum Bet, Levuş și Heichal, care sunt cele două Kelim de ZA și Malhut, s-au separat de Kelim interioare ale fiecărui grad și au devenit Kelim înconjurătoare numite Levuş și Heichal. Rezultă că Levuşim, care se numesc Makifim de Yoşer Talit, provin din ce a rămas din Kelim interioare, adică din Kli-ul ZA care a fost separat de ele. Heichalot, care poartă numele de „cer”, au apărut din ce a rămas din Levuşim, întrucât Kli-ul Malhut provine din rămășițele lui ZA

Cu toate acestea, ambele sunt privite ca Igulim din moment ce Makifim de Levuşim încercuiesc la interiorul lui Igulim Heichalot, iar motivul pentru care sunt numite Makifim de Yoşer îl constituie faptul că, înainte de Ţimţum Bet, acestea operează în AK într-un mod Yoşer, adică în ale sale Kelim interioare. Dar Bhina de Igulim de Heichalot, care este considerată Malhut, nu a folosit Bhinat Yoşer nici măcar în AK interioară. De aceea sunt numite Makifim de Igulim.

Ar trebui, totodată, să interpretăm aici cuvintele lui ARI după care se știe că Igulim își primesc luminile doar de la GAR de Yoşer. Prin urmare, Makifim de Yoşer își primesc iluminările înainte de Makifim de Igulim, întrucât sunt mai aproape de Kelim interioare, care în Ţimţum Alef funcționau în Kelim interioare. Ar trebui, însă, să ne amintim că, desi, în ceea ce privește Kelim, Makifim de Yoşer sunt mai importante decât Makifim de Igulim, din perspectiva luminilor este invers, întrucât Makifim de Yoşer sunt considerate ca Makifim de Haya iar Makifim de Igulim sunt privite ca Makifim de Yechida.

121) Acum vom explica problema acestei lumi. Firmamentele pe care le vedem cu ochii noștri sunt zece Igulim în Roș de Malhut de Asiya. În mijlocul spațiului lor se întinde Guf-ul liniei de Yoşer de Malhut de Asiya până la mijlocul spațiului și este în Grădina Eden a pământului. Deasupra acestui Guf se află Or, iar deasupra lui Or se află Klipa. În jurul lor sunt Levuşim de Malhut de Asiya cu luminile lor înconjurătoare, iar în jurul lor se află firmamentele menționate mai sus.

Ohr Paşut

121) Cele zece Igulim în Roș de Malhut de Asiya. În mijlocul spațiului lor se întinde Guf-ul liniei de Yoşer de Malhut de Asiya. Există Igulim doar în cele zece Sfirot ale Roș-ului. Prin urmare, toate cele zece Igulim de Asiya înconjoară doar Roș-ul de Asiya, iar de la Peh de Roş de Asiya și mai jos până la Grădina Eden a pământului există doar Yoşer. Ar trebui să ne amintim, totodată, ce a fost scris mai sus, că Igulim sunt ca niște foi de ceapă care se înconjoară una pe cealălaltă. Din această perspectivă, ele înconjoară neapărat și Guf-ul. Cu toate acestea, înseamnă că grosimea acestor Igulim care ating Yoşer și o traversează atinge numai cele zece Sfirot ale Roş-ului.

Linia de Yoşer de Malhut de Asiya până în mijlocul spațiului și se află în Grădina Eden a pământului. Linia Asiya se extinde de la Ţimţum Bet, întrucât toate luminile ABYA provin de la Ţimţum Bet. Se știe că punctul de Sium în Ţimţum Bet este la locul lui Bina, întrucât Malhut de capăt s-a ridicat la locul lui Bina. Acesta este sensul liniei care se termină în Grădina Eden a pământului, care este considerată Bina de Malhut de Asiya, și nu se termină în punctul acestei lumi materiale, precum Sium Raglin de AK interioară, care se termină cu Malhut, care este pământul material, care este de fapt în această lume, întrucât ea este considerată ca Ţimţum Alef.

Rezultă că există o diferență între punctul de Sium al lui AK și punctul de Sium al liniei de Yoşer de Asiya ca măsură a lui ZAT de Malhut de Asiya. Cu toate acestea, Akevim (tocurile) de AK nu se iluminează pe parcursul celor șasea mii de ani de vreme ce Parsa din Ţimţum Bet păzește iluminarea lor și le acoperă din BYA. În viitor, însă, ale sale Akevim vor fi dezvăluite în aşa fel încât „picioarele Lui vor sta pe Muntele Măslinilor”. Prin urmare, înainte de sfârșitul rectificării, acest pământ este în Aviut (grosieritate) completă a tuturor Klipot, întrucât nici o iluminare Yoşer nu ajunge aici, dat fiind că însăşi linia de Yoşer de Asiya se termină în Bina de Asiya iar Akevim de AK sunt acoperite.

122) Acesta este semnificaţia cuvintelor „Acesta este Ierusalimul; L-am așezat printre neamuri și în jurul lui sunt țări”, de vreme ce Malhut de Asiya este numită „Ierusalim”, iar împrejurimile sale sunt Klipa care sunt șaptezeci de biserici, așa cum se menționează în porţiunea VaYakhel pct.209.

123) Această linie se extinde până la pământ. Rezultă că mijlocul pământului este Grădina Eden a pământului și este un material fin, foarte sfânt, iar în jurul său, acest pământ este foarte material, unde guvernează Klipa, iar în ea drojdia grosierelor Klipot, și nu există o grosieritate mai mare decât a lor. Aceasta este finalizarea sortării și a lui Aviut, întrucât Grădina Eden a pământului este grosieritatea completă al tuturor lumilor și Heichalot superioare ale lui Kduşa, deci acest pământ este completa Aviut de Klipot. Prin urmare, toate acțiunile acestei lumi sunt grosiere și rele, iar cele stricate prevalează în ea, precum în cuvintele „este Hevel (o nebunie) ce se face pe pământ”.

124) În acest fel vom înțelege semnificația denumirilor găsite în fiecare Sfira din carte. Am găsit denumiri în mineral, cum ar fi argintul și aurul, pietrele prețioase și stâncile, pământul și râurile și Nilul, și munții și dealurile și toate celelalte elemente ce fac parte din Heichalot numite case, câmpuri și soluri și în care toate felurile de mineral sunt incluse în cele zece Sfirot de Heichalot în toate detaliile și toate sunt întru totul reale. În același mod, există multe denumiri în Levuşim și, la fel, multe denumiri în organe și toate sunt adevărate și valabile pentru cei care le găsesc.

Ohr Paşut

125) O explicație despre Grădina Eden a pământului. S-a explicat deja că acesta este punctul central al ecuatorului de astăzi al întregii lumi. Este la sud de țara lui Israel și se află vizavi de Bina de Malhut de Asiya, care este lumea următoare care este ascunsă pentru cei drepți din lumea următoare. Se știe că Sitra Achra nu este în niciun fel agăţată de Bina sau Hesed; prin urmare, nu există nicio Sitra Achra în Grădina Eden.(2)

126) Nu este tot așa şi în Templu. Cu toate că este punctul lui Yesod, acesta este Yesod de Malhut, iar Grădina Eden este Bina de Malhut. Se știe că cele exterioare nu au nici o agăţare de Bina sau de Hesed, care este brațul drept, ci mai degrabă de Yesod de Nukva. Uneori există în ele sânge menstrual, care înseamnă zilele ruinării când a guvernat-o Sitra Achra. Când sângele se scurge afară, ea se retrage imediat. La fel este atunci când se păstrează morții peste noapte în Ierusalim, dar nu în esența ei. În Grădina Eden, ea nu are, însă, deloc vreo agăţare.

127) Într-adevăr, pământul grădinii, care este pământul său, care este Bina de Malhut, atinge și nu atinge acest pământ al nostru. Este mult, mult mai pur, la fel de mult ca Yesod în comparație cu Bina, iar firmamentele sale sunt primele sale nouă Sfirot, așa cum am explicat despre această lume a noastră. Râul este Yesod al ei, iar pomul vieții este Tiferet al ei.

Ohr Paşut

127) Firmamentele sale sunt primele sale nouă Sfirot. Aceasta înseamnă că firmamentele, care sunt Makifim de Igulim și de Yoşer, înconjoară cele nouă Sfirot ale Roș-ului, iar de la Peh de Roş în jos, sunt extinse ale sale ZAT de Yoşer, unde pomul vieții este al ei Tiferet, râul este al ei Yesod, iar Pomul cunoașterii este al ei Ateret (coroana lui) Yesod.

128) Pomul cunoașterii este Ateret Yesod în ea; râul iese de sub el iar Pomul cunoașterii este în apropierea lui. Întrucât Grădina Eden este pământească, există în ea o oarecare ataşare de acolo de cele exterioare. Sunt bine și rău, dar nu intră în ea.

129) Păcatul lui Adam HaRişon a făcut ca șarpele să urce în pomul cunoașterii și să îl atingă. Copacul a strigat: „Ticălosule! Nu mă atinge!” Iar lămâiul, care, așa cum am explicat, corespunde cu Atara (coroana), aşa cum Lulav (ramura de palmier) este pomul vieții, șaptezeci de ani, șaptezeci de ramuri, douăsprezece izvoare, douăsprezece triburi.

Ohr Paşut

129) Păcatul lui Adam HaRişon a făcut ca șarpele să urce în pomul cunoașterii și să îl atingă. Copacul a strigat: „Ticălosule! Nu mă atinge!” etc., întrucât Lulav (ramura de palmier) este pomul vieții, șaptezeci de ani etc. Acest lucru pare uimitor din moment ce Lulav este considerată Yesod și el a spus mai sus că sub Hazeh este pomul cunoașterii. Într-adevăr, aici este o problemă de mare profunzime și trebuie să o înțelegem pe deplin. Întotdeauna există o relație inversă între Kelim și lumini. Yesod de Katnut a luminilor stă în dreptul Hazeh-ului Parţuf-ului. Când Zivug-ul se face în acest Yesod de Katnut pentru extinderea Mochin de Haya, acest Yesod urcă la locul lui Da’at de Mochin. De aceea, poartă numele de „pomul cunoașterii”, care indică faptul că Zivug-ul se face la locul lui Da’at. În acest fel este tulbură Parsa provenită din Ţimţum Bet, care este Malhut de Ima care nu este inclusă în Mochin de ZA.

Motivul acestei ascensiuni a lui Yesod de Katnut este că, în esență, ZA este constituit din Kelim de Panim de ZAT de Nekudim care au apărut deasupra lui Parsa, adică deasupra Hazeh-ului Parţuf-ului TNHY de AK, în care nu există nicio deficienţă pentru că sunt Kelim de Aţilut de deasupra lui Parsa de Ţimţum. Acestea sunt șapte Kelim HBD HGT de până la Hazeh, în care sunt îmbrăcate luminile Nefeş  RuahRuah în HBD, și Nefeş în HGT. Prin urmare, din perspectiva îmbracăminţii acestor lumini din ele, ele sunt numite HGT NHY, întrucât lumina Ruah se numește HGT, iar lumina Nefeş se numește NHY. Rezultă că locul Hazeh-ului acestor Kelim este din luminile lui Yesod.

Trebuie ştiut că ARI se referă întotdeauna la acest Yesod, atunci când se află la locul Hazeh-ului, ca fiind Yesod de Katnut, întrucât atunci când dobândește Neşama, Kelim de HGT se ridică și devin HBD în care GAR de Neşama îmbracă și HGT, care erau NHY, urcă și devin HGT, întrucât acum lumina Ruah se îmbracă în ele, iar el dobândeşte noi NHY în care se îmbracă Nefeş. Acum se consideră că el are două Yesodot (pluralul pentru Yesod), întrucât nu există absență în spiritualitate. Rezultă că Yesod de Katnut, care se afla la locul Hazeh-ului, în momentul stării de Katnut, se află și acum acolo, în momentul stării de Gadlut de Neşama. Acum, i se adaugă Yesod din noile NHY și se numește Yesod de Gadlut Alef. Atunci când extinde luminile Haya, care sunt Gadlut Bet (a doua stare de Gadlut), în comparație cu valoarea sa, se consideră că HBD și HGT de Neşama sunt privite doar ca HGT, în raport cu el, iar acum prin lumina Haya, HBD HGT de Neşama urcă și devin Kelim de HBD de Haya, în timp ce NHY de Neşama urcă și devin Kelim pentru HGT de Haya, iar noile NHY apar pentru el din calitatea lui Haya.

De vreme ce HBD HGT de Neşama s-au ridicat și au devenit HBD de Haya, rezultă că acum locul Hazeh-ului unde se află Yesod de Katnut a devenit Da’at de Haya. Astfel, prin lumina Haya, Yesod de Katnut se înalță la locul lui Da’at, după care Zivug-ul lui Yesod de Katnut este numit „Pomul cunoașterii”. Să ţinem minte acest lucru, întrucât este foarte profund.

Cu toate acestea, Zivug-ul de Yesod de Gadlut de Haya, adică noul Yesod de NHY pe care l-a dobândit în timp ce extindea Mochin de Haya unde se îmbracă lumina Nefeş  de Haya, se numește „pomul vieții”, întrucât se extind doar VAK de Haya din Da’at de RADLA care sunt dezvăluite în Mocha de Avira (aer) de AA. În ceea ce privește lumina Haya din RADLA, aceasta reprezintă VAK, întrucât GAR de AVI de Nekudim au fost ascunse în RADLA și sunt dezvăluite doar la sfârșitul rectificării, care este ascunderea lui Malhut de AK, marele Hey care a operat în Nekudim, iar RADLA îi dă în lumea Aţilut numai în maniera micilor Hey din BeHibara’am (când au fost creați). Prin urmare, este numit „Pomul vieții”, întrucât toate Mochin de Aţilut și toate luminile Haya sunt urmare a noului Zivug din Yesod de Gadlut de NHY din Mochin de Haya. Dar ceea, ceea ce apare prin Zivug-ul din Yesod de Katnut, care este un Zivug de Mochin de GAR de Haya, este faptul că locul Hazeh-ului, unde Yesod de Katnut se află la nivelul lui Da’at, în Mochin dintre Hochma și Bina, care sunt GAR de Haya, atacă micul Hey de BeHibara’am care a fost înființat în RADLA, care este HAŞMAL de Ima și Parsa de sub Aţilut. În acel moment, abundența este atrasă către cele trei Klipot impure, care sunt șarpele cel impur, şi acela care le extinde cade cu ele în Klipot și în moarte. Acesta este sensul versetului: „În ziua în care vei mânca din el, cu siguranţă vei muri.” Astfel, Zivug-ul de Yesod de Gadlut atrage toată viața, iar Zivug-ul de Yesod de Katnut dă morţii tot ce este viu, și trebuie să înțelegem acest lucru.

De aceea ARI scrie că Lulav este pomul vieții, întrucât Lulav este privită ca fiind Yesod de Gadlut din care se extinde toată viața. El spune că acesta este sensul a șaptezeci de ani etc., sugerând faptul că este un ochi bun, întrucât Zivug-ul este numit Histaklut Eynaim (ochii care privesc), așa cum a scris ARI în Sha’ar HaNekudim. Prin acest Zivug apar cei doisprezece Parţufim ai lumii Aţilut și se știe că există patru Parţufim în Keter, Atik și Nukva, Arih și Nukva, precum și în HB, AVI și YEŞSUT, la fel ca şi în ZON, marele ZON, și Iacov și Lea.

Asta este ceea ce sugerează cele douăsprezece izvoare, întrucât acestea apar pe douăsprezece Zivugim (pluralul pentru Zivug). Dar Sitra Achra are numai unsprezece, precum în „Toate cele ce adaugă, iau”, şi așa cum este scris în Zohar, anume că cel care adaugă (litera) Ayin la doisprezece face ca el să fie unsprezece. Este aşa întrucât Sitra Achra este un rege fără coroană, care este masculinul lui Atik, care este Ein Sof, care s-a îndepărtat imediat de ele și acestea au rămas cu o agăţare de numai unsprezece dintre ele. Acesta este motivul pentru care pomul a strigat: „Ticălosule! Nu mă atinge!” făcând aluzie la cele de mai sus.

130) Restul de Sfirot sunt pomii din grădină, așa cum este scris: „Din toți pomii grădinii, vei mânca cu siguranță”. Heichal este un cuib de pasăre în care se află Mesia fiul lui Lea superioară. Ea este Bina de Bina din perspectiva  lui Malhut a sa, precum în „mama aşează”. Firmamentele sunt ale sale nouă Sfirot superioare, iar în mijlocul acestor firmamente este un punct numit Eden, care este Hochma, iar în aceasta este inclusă Keter. Asta completează toate cele zece Sfirot de Malhut de Asiya.

131) Întrucât firmamentul grădinii menționate mai sus este considerat Da’at, iar punctul de mijloc, Eden, este Hochma, și este brațul drept în care nu există Klipa, acest firmament este mai bun decât firmamentul acestei lumi, după cum se menționează în VaYakhel pct. 209, care a fost făcut din focul superior și apă. Acest firmament se află în interiorul firmamentului acestei lumi Asiya și este un firmament care se suprapune peste grădină, nu mai mult, și se află sub firmamentul lumii Asiya, atașat de ea în interiorul ei.

132) Când Adam HaRişon a păcătuit, Mochin s-au separat de el și (ZA) au revenit la a fi doar Yenika. În acel moment, HAŞMAL, Or de Tvuna, s-a separat, și el și soția sa au rămas goi. În acel moment, cele exterioare sug din el și Or devine bine și rău. (3)

Ohr Paşut

132) Când Adam HaRişon a păcătuit, Mochin s-au separat de el și (ZA) au revenit la a fi doar Yenika. În acel moment, HAŞMAL, Or de Tvuna, s-a separat de ZA. Ar trebui să spunem că, după păcat, numai Bhinat Nefeş a rămas în Adam HaRişon. În Sha’ar HaPsukim, Semnul 2, se explică faptul că numai Nefeş de Nefeş a rămas în el. Cu toate acestea, numai ZA a rămas, sub formă de Yenika, întrucât atâta timp cât ZA revin la a fi Yenika, HAŞMAL se îndepărtează de ele, întrucât are legătură cu ZA.

El ne spune că datorită separării lui HAŞMAL de ZA, bărbatul și soția sa au rămas goi de toate Kelim și NRN de Aţilut pe care le-au îmbrăcat, de când au căzut în Klipot și au devenit bine și rău. Este așa întrucât toate Kelim ale lui Adam HaRişon erau doar din HAŞMAL de ZA.

133) Fapt este că, în acel moment, al lor Levuş provine din calitatea sfântului Elokim, Katnut de Yenika numit un „șarpe care o mușcă de pudendum”, ca în despicarea Mării Roșii. Asta este considerată ca fiind sfântul Elokim al stării de Katnut, așa cum este menționat în altă parte. De aceea, acest Levuş de Katnut în ansamblu se numește „pielea șarpelui”. Aceasta este semnificaţia celor spuse de înțelepții noștri, „veşmintele de piele, pielea șarpelui”, iar apoi șarpele exterior, impur, suge de acolo și devine bine și rău, Or. Acesta este sensul lui HAŞMAL. Când a sedus-o pe Eva, a fost prin forța Zivug-ului de Yesod de Yenika cu lumina Elokim de care se ataşează și suge. Ar trebui să înțelegem sensul spurcăciunii șarpelui.

Ohr Paşut

133) în acel moment, al lor Levuş provine din calitatea sfântului Elokim, Katnut de Yenika numit un „șarpe care o mușcă de pudendum”, etc. Problema păcatului pomului cunoașterii provine de la Yesod de Katnut, iar Katnut este numită întotdeauna cu numele Elokim. De aceea este numit „Zivug-ul din Yesod de Yenika cu lumina Elokim”. Yesod este numit „șarpele care o mușcă de pudendum”, întrucât îndepărtează HAŞMAL de Ima și apoi șarpele impur care constă din cele zece Klipot se agaţă și suge din Or și HAŞMAL de ZA și îl face bine și rău.

134) Regula care rezultă este aceea că, atâta timp cât ZA revine la Yenika, se îmbracă în veşminte de piele, HAŞMAL, şi asta este noaptea. În acel moment, cele exterioare sug în noapte ca două păsări. Dimineaţa, Mochin se întorc și noi binecuvântăm dimineața „El îl îmbracă pe cel gol”, așa cum se menționează în altă parte. Cu toate acestea, deși HAŞMAL se îndepărtează, Bhina de Țipornaim (unghii) rămâne să protejeze, căci dacă ar fi ca ele să fie îngrijite acolo, ar fi necesară o foarte mare îngrijire.

Ohr Paşut

134) Revine la Yenika, se îmbracă în veşminte de piele, HAŞMAL, şi asta este noaptea. Aceasta înseamnă că HAŞMAL de Ima se îndepărtează, iar HAŞMAL de ZA devin veşminte de piele, ceea ce înseamnă binele și răul lui Noga. De aceea, există Yenika în HB de Klipa numită „două păsări”.

_______________

(1) Pomul vieții, partea 2, Poarta 42, Capitolul 4

(2) Pomul Vieţii, Part 2, Poarta 43, Poarta 3

(3) Pomul vieții, Partea 2, Poarta 41, Capitolul 1.

înapoi la pagina CASA-POARTĂ A INTENŢIILOR (link)

error: Content is protected !!