Câteva observaţii preliminare

(Înapoi la pagina PRELEGERI: ORDINEA CREAŢIEI – click)

Cunoașterea în Cabală, ca în orice altă știință, este treptată și stratificată. La început se învață cel mai ușor, stratul superior, datele inițiale, schemele simplificate și imaginea generală. Apoi vine a doua etapă – analiza aprofundată a fiecărui detaliu. Aceasta este urmată de a treia etapă – combinarea tuturor detaliilor într-o imagine unificată. Analiza și sinteza este etapa finală …

1. Termenii utilizați în majoritatea domeniilor de cunoaștere și studiu nu sunt, în general, traduși în nicio altă limbă. De exemplu: în medicină se folosesc termeni din limba latină; în Muzică se folosesc termeni din limba italiană. Acesta este și cazul textelor noastre. Este imposibil să traduci mulți termeni cabalistici în limba română datorită semnificației reale a cuvintelor, a valorii numerice a literelor, care cuprind cuvintele (Gematria), forma și elementele lor, precum și alți factori care sunt extrem de importanți.

Ar fi fost de droit ca termenii specifici să fie lăsaţi în ebraică, întrucât chiar și forma inscripției lor conține un sens profund. Totuși, din diverse motive, nu s-a putut face acest lucru.

În funcție de modul în care termenii sunt folosiți în text, folosim prepoziții care corespund limbii române. De exemplu:  pentru termenii „Sfira” și „Parţuf” – sunt utilizate în text terminațiile ebraice pentru a defini forma de plural. Pluralul pentru Sfira (care este feminin) devine Sfirot iar pluralul pentru Parţuf (care este masculin) devine Parţufim.

Lumile Spirituale nu sunt limitate de spațiu, timp sau poziție (loc sau mișcare). Forma vizuală a unei entităţi nu există în lumi. De aceea, toate reprezentările grafice sunt doar o descriere a corelației dintre entităţile spirituale.

2. Cabala folosește limbajul ramurilor. Aceasta înseamnă că un cuvânt care definesc un obiect al lumii noastre se referă la omologul său spiritual. Este necesar să ne amintim permanent și să învățăm să simțim ceea ce este implicat de numele acțiunilor și entităţilor spirituale.

3. Cunoașterea în Cabală, ca în orice altă știință, este graduală și stratificată. La început se învață cel mai ușor, stratul superior, datele inițiale, schemele simplificate și imaginea generală. Apoi vine a doua etapă – analiza amănunțită a fiecărui detaliu. Această etapă este urmată de o a treia – combinarea tuturor detaliilor într-o imagine unificată. Analiza și sinteza constituie etapa finală.

În acest fel, materialul este înțeles mai eficient. Treptat, imaginea generală devine mai clară, detaliile sunt clarificate și toate procesele sunt înţelese la un nivel perceptiv, contrar unui nivel speculativ. Se spune că un specialist în orice domeniu este acela care percepe materialul fără niciun dispozitiv sau schiță, folosind un al șaselea simţ, ca să spunem așa.

Cabala necesită, de asemenea, o înțelegere repetitivă a textului și lucrul cu sinele, până când senzaţiile sunt echivalente cu materialul studiat și, drept urmare, ies la suprafață. Acest lucru ar putea fi comparat cu împlinirea muzicianului care citește partitura – notele îi oferă o imagine completă despre opera muzicală. Muzica îi sună în cap fără să aibă nevoie de instrumentele muzicale.

4. Prin urmare, în timpul primei lecturi, este suficient să înțelegem doar ordinea creației lumilor spirituale și a lumii noastre.

În timpul celei de-a doua lecturi – motivele creării acestora. Abia după aceea – calea unui om – de la lumea noastră, de jos – în sus, către Lumile spirituale și prin ele – până la Sursă. În niciun caz, acest lucru nu se referă, așa cum s-ar putea crede, la dorința de „a se muta în lumea cealaltă”, de a muri. După cum s-a spus anterior, scopul nostru este să trăim simultan în ambele lumi, dobândindu-l pe Creator.

5. Dacă, avansând în studiu, consideri că materialul este mai puțin inteligibil, nu-ți fă griji. Acest lucru este firesc și indică relația corectă cu materialul, precum și mișcarea înainte.

Continuă-ți studiul și înțelegerea va veni!

6. Dacă unele părți ţi se par totalmente de neînțeles, te rog să sari peste ele. Ele vor deveni mai clare pe parcurs, pe măsură ce continui să lucrezi cu textul și, cel mai important, cu tine însuţi.

Înaintând spiritual, cititorul va fi capabil să înţeleagă un sens mai profund în textul pe care l-a citit mai devreme. Indicele progresului spiritual îl constituie înțelegerea textului în detaliu la un nivel superior.

7. Nu ne ocupăm de sistemul Lumilor Spirituale în starea sa finală – Gmar Tikun (Sfârşitul Rectificării). Acesta este un subiect dificil care va fi tratat separat.

8. Textul de mai jos urmează ordinea „cronologică” a creației lumilor: Creatorul – Kli-ul – Olam Ein SofŢimţum AlefOlam АКOlam HaNikudimSfirat KelimOlam AţilutOlamot BYА – crearea unui om – Căderea – Olam Haze.

(Înapoi la pagina PRELEGERI: ORDINEA CREAŢIEI – click)

error: Content is protected !!