CELE PATRU ELEMENTE CARE NE INCLUD

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

Întrebare: Ce anume ne lasă Forța Superioară să alegem?

Răspuns: Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie mai întâi să ne examinăm „Eu-l”, adică din ce elemente este format omul.

Omul este alcătuit din patru elemente. Primul element se numește „matca”, fundamentul. Este substanța primară de bază din care suntem cu toții alcătuiţi. Asta am primit de la Creator. Este ceea ce ne definește esența. Creatorul a creat-o „existență din absență” (când se creează ceva nou care nu există în sursă). Aceasta este substanța care este imprimată în fiecare dintre noi. De aceea am spus că nu trebuie să ne facem griji cu privire la fundamentele de bază ale sufletului, întrucât ele sunt predeterminate în prealabil.

Întrebare: Cum putem examina orice fel de fenomen natural?

Răspuns: Numai când ne vom ridica deasupra naturii atât în ​​minte cât și în inimă, vom putea să o observăm de la un grad superior. De exemplu: putem să cercetăm meticulos evoluția sămânței grâului, să influențăm cursul vieții sale, numărul de vieți pe care le va avea, punând-o în pământ și astfel omorând-o, dar și renăscând-o din starea sa anterioară, într-o nouă viață.

Aceste procese pot fi realizate numai cu natura vegetală, întrucât nu există cicluri de viață și moarte în mineral și încă nu ne putem ridica deasupra naturii animale, pentru că suntem în ea. Nu putem investiga de deasupra, din afara acestei nature, cu simțurile noastre obișnuite. Nici chiar și cele mai sofisticate instrumente nu ne pot ajuta aici, pentru că ele au fost construite în același nivel de animal.

Vom putea vedea ce se întâmplă cu noi numai dacă ieșim din acest nivel, care este cel mai înalt în lumea noastră, pentru a ne ridica la un nivel superior, în lumea spirituală. Vom putea să ne cercetăm pe noi înșine și să ne influențăm propria viață, la fel cum cercetăm și influențăm grâul. Asta este întocmai ceea ce ne permite Înțelepciunea Cabala.

Dacă ne comparăm viaţa cu ciclul de viață al grâului, vom descoperi propriul nostru mecanism de evoluție. O sămânță care este pusă în pământ putrezește și se dezintegrează complet până când nu mai rămâne nimic fizic din ea. Ea este transformată în praf; în mineral. Din acea stare începe să apară noua sa formă, noua sa viață. Forma anterioară a dispărut complet și nu mai rămâne nimic din ea decât spiritul, forța, Reşimo, cunoașterea care instigă la apariția unei noi vieți.

Dacă am fi în gradul vegetal, în gradul grâului, nu am fi în stare să examinăm viața și transformările lui. Nu am fi în măsură să vedem cum sămânța își pierde vitalitatea, se dezintegrează și își pierde viața anterioară, iar din acea situație începe din nou să crească cu toate atributele sale anterioare transmise vieții noi. Deși nu mai rămâne nimic fizic, pentru că totul putrezește, un nou făt iese din starea anterioară, din spirit, dezvoltă un nou ciclu de viață, o nouă entitate fără amintirea trecutului.

Întrebare: Dacă totul se dezintegrează și dispare, ce va mai rămâne din viața prezentă în următoarea? Ce va rămâne din senzaţiile, gândurile și propria mea personalitate unică?

Răspuns: Ce se întâmplă cu trupul nostru seamănă cu ceea ce se întâmplă cu sămânța grâului. Corpul fizic se dezintegrează și primim un trup nou. Dar sufletul, spiritualul iniţial potential, rămâne încă sub forma unei gene, informații potențiale care trec de la o etapă, de la vechiul trup fizic, la următoarea etapă, printr-o desprindere fizică numită „moarte”.

Atâta timp cât vechea substanță a trupului nu s-a dezintegrat, următorul ciclu nu începe. Abia atunci când se dezintegrează, Reşimot anterioare încep noul ciclu al evoluției. De aceea iudeii își îngroapă morții fără întârziere. Există chiar și câteva practici care permit ca noua viață să înceapă mai repede, cum ar fi adăugarea de ciment în mormânt, astfel încât corpul să putrezească mai repede – ca și cum s-ar solicita ca noua fază de rectificare să înceapă mai devreme.

Trecerea de la o viață la alta implică o descompunere completă, la fel ca şi sămânța grâului, până când rămâne doar esența; o putere pură, refuzând orice îmbrăcăminte fizică. Aceasta este Reşimo. Între grade, între un ciclu de viață și următorul există o desprindere, un vid. Din acest motiv, o persoană nu poate vedea tranzițiile de la o fază la alta. Cu toate acestea, un cabalist trece de la un ciclu la altul de mii de ori. El controlează tranzițiile și în fiecare dintre ele lasă o Reşimo. El nu are nevoie să-și părăsească corpul fizic pentru a începe o viață nouă, pentru că se identifică cu sufletul său, nu cu trupul.

Întrebare: Este posibil să treci de la această viață la o alta fără să mori?

Răspuns: Pentru ca această „trecere” să se poată întâmpla, pentru ca sufletul să sară peste această extragere corporală în scopul iniţierii unui nou grad de dezvoltare, unde va fi purtat de un nou trup, individul trebuie să moară fizic sau să fie desprins de trupul său într-un mod diferit, mental / spiritual, aşa cum o face cabalistul. Astfel, el trăieşte experienţa mai multor cicluri în timpul vieții sale fizice. El poate parcurge într-o viață tot drumul de la început până la sfârșit, până la împlinirea scopului creației, adică până la revenirea în punctul de plecare al sufletului.

Vom putea vedea schimbările care apar în noi cu ochii noștri, doar dacă ieșim din gradul lumii noastre către lumea spirituală, la fel ca o persoană aflată într-o stare de moarte clinică, urmărind oarecum din afară cum se luptă medicii pentru viața lui. De la nivelul superior putem vedea ce se întâmplă cu noi, putem cerceta și gestiona propriile noastre vieți și le putem controla calitatea.

Această forță care face trecerea de la viețile noastre trecute, de la corpul anterior al sămânței anterioare, la viața următoare, se numește „matcă”. Forța care duce mai departe informația spirituală în sine, adică esența. Dacă sămânța ar fi o sămânță de grâu, ea continuă să fie o sămânță de grâu. Un anumit suflet va rămâne același suflet, dar va fi îmbrăcat într-un alt trup.

Întrebare: De ce depinde alegerea unui nou trup în care să se îmbrace sufletul? Putem afecta în vreun fela această alegere?

Răspuns: Sufletul se îmbracă într-un trup adecvat pentru executarea programului din interiorul său. Atributele sufletului și rectificările prin care trebuie să treacă el definesc caracteristicile corpului fizic pe care îl creează în jurul său. Ne determinăm situația viitoare prin realizările noastre spirituale din acest ciclu, adică ce fel de trup și ce condiții vom avea în viața următoare. Totul depinde de Reşimo, care creează în jurul său un nou trup după dispariția celui actual. Toate datele despre rectificările prin care sufletul mai trebuie să treacă se găsesc în Reşimo.

Întrebare: Dacă o persoană și-a terminat misiunea corporală, mai vine în această lume?

Răspuns: Da, vine. Și ceea ce este și mai bine, este faptul că această revenire apare atunci când este deja complet rectificat, iar sufletul său coboară doar pentru a-i ajuta pe ceilalți. Din aceeași Reşimo care creează trupul omenesc se extind toate diferențele dintre oameni: caracteristicile, talentele, tendințele lor, sunt toate determinate de atributele interne ale sufletului, de nevoia acestuia de a împlini ceea ce trebuie să facă în această lume. Apropo, de aceea orice coerciție este strict interzisă în educație.

Primim primul element, adică „matca”, esența, entitatea spirituală, gena noastră spirituală, direct de la Creator. Prin urmare, este clar că este imposibil să-l influențezi în vreun fel.

Acest element include originea omului din lăuntrul lui, nivelul lui de gândire și starea sufletească a strămoșilor săi, precum și cunoașterea pe care ei o dobândiseră. Ulterior, această cunoaștere apare sub forma unor tendințe și caracteristici corporale și mentale ale personalității de care nu suntem conștienți. Ele pot fi întipărite într-o persoană ca tendințe de religiozitate, scepticism, materialism sau spiritualitate, sau poate ca timiditate sau zgârcenie etc. Aceste atribute sunt precum semințele de grâu care şi-au pierdut forma corporală în pământ. Ni se dau fără un trup fizic care să le conțină, prin moștenire naturală și din această cauză ele apar uneori în formă opusă.

Al doilea element îl constituie legile evoluției esenței noastre. Aceste legi nu se schimbă; ele sunt predefinite de Creator, întrucât se extind din natura esenței și a formei sale prestabilite, la care esența se străduiește să ajungă ca scop al creației sale. Fiecare sămânță, animală sau umană, are în interiorul ei programul și legile evoluției specifice. Acesta este al doilea element și nu îl putem influența.

Celelalte două elemente, al treilea și al patrulea, se referă la dezvoltarea noastră, dar sunt exterioare sufletului propriu-zis. Acestea sunt condițiile exterioare care fac schimbări voluntare în mine, din propria mea alegere, dar exercită asupra mea o presiune pe care nu o pot controla, uneori împotriva voinței mele. Prin urmare, al treilea element din evoluția noastră îl constituie condițiile exterioare care ne pot schimba parțial calea evoluției într-o formă „corectă” sau într-una „greșită”.

Să ne întoarcem la sămânța grâului, pentru că este un proces ușor de observat. Ne va ajuta să înțelegem principiul despre care vorbim. De pildă, dacă semănăm același tip de grâu pe două parcele ale unui teren și influențăm fiecare parcelă diferit, cum ar fi blocarea luminii solare pe una dintre ele, nu îi asigurăm suficientă apă, nu eliminăm buruienile, în timp ce cealaltă parcelă beneficiază de cele mai bune condiții posibile, vom vedea cât de mult afectează elementele exterioare procesul de creștere. Deși vom obține același grâu, problema este ce dificultăți a întâmpinat acesta pe parcursul creșterii sale și, prin urmare, ce calitate finală va avea.

Al patrulea element constă din schimbarea condițiilor exterioare. Nu ne putem influenţa în mod direct pe noi înșine, dar dacă provocăm o schimbare a condițiilor noastre exterioare, ne putem determina propriul viitor, gândurile viitoare, aspirațiile și, într-un cuvânt, calitatea viitorului nostru.

Primul element, matca, și cel de-al doilea element, legile prin care evoluează esența noastră, pot fi exprimate negativ prin ceea ce numim moștenire: slăbiciune fizică, debilitate ori labilitate psihologică sau spirituală. Prin urmare, dacă o persoană își găsește locul potrivit pentru a se dezvolta, aflându-se sub o influență pozitivă a societății, poate obține rezultate minunate, la fel ca şi sămânța din exemplul dat.

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

error: Content is protected !!