CELE PATRU FAZE ALE EVOLUŢIEI VASULUI

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

Cabaliștii au dobândit spiritualitatea și au scris despre asta în cărțile lor. Ei au perceput faptul că rădăcina întregii realități este o Forţă Supremă, pe care au numit-o „Esența Sa”, pentru că nu puteau dobândi forţa în sine. Cu toate acestea, ei au sesizat că există un Gând, un scop, de a crea creaturi pentru a le încânta, care provine din Esența Sa.

Ei au numit acest gând și scop „Gândul Creației” sau „Lumina Superioară”. Rezultă că, din perspectiva creaturii, Lumina este Creatorul, pentru că ea nu poate dobândi Esența Sa. Aşadar contactul între Creator şi creatură este menținut prin Lumina Superioară.

Pe scurt, există o Lumină care provine din Esența Sa. Lumina vrea să creeze o creatură și să o încânte umplând-o cu plăcere. Adică scopul Luminii este acela de a crea o creatură care ar simți Lumina ca plăcere.

Prin urmare, Cabaliștii au numit creatura „vas” și au numit Lumina, „umplere”. Lumina care apare din Esența Sa pentru a crea creatura se numește Bhinat Şoreş (Faza Rădăcină), întrucât este rădăcina întregii realități. Acea Lumină creează apoi dorința de a avea plăcere în Lumină. Dorința de plăcere este numită și „Voința de a primi” (Lumina).

Intensitatea plăcerii depinde doar de intensitatea dorinței de a primi, la fel cum, în lumea noastră, cineva poate avea stomacul gol, dar nici o dorință de a mânca. Prin urmare, dorința este vasul pentru umplere și fără ea nu există plăcere. Nu există nicio constrângere în spiritualitate și umplerea este egală cu dorința, este pe măsura dorinţei.

Lumina care izvorăște din Esența Sa creează un vas și îl umple. Plăcerea pe care o simte creatura când primește Lumina se numește Ohr Hochma (Lumina Înțelepciunii). Dorința creată de Lumina care o umple (o împlineşte) se numește Bhina Alef (Faza Întâi). Se numește astfel întrucât este prima Bhina (aspect / manifestare) a viitorului vas. Dar această dorință nu este încă una independentă, întrucât este creată direct de Lumină.

Creatura reală este aceea a cărei dorință este de a se bucura de toată Lumina Creatorului pentru propria sa încântare. Această dorință și decizia de a se bucura de plăcere pentru sine însăşi apare din interiorul creaturii. O astfel de dorință trebuie să fie imprimată în ea de către Creator.

Pentru a primi Lumina, creatura trebuie să știe cât este de intensă plăcerea din Lumină, înainte să o primească. Apoi, ea trebuie umplută cu Lumina și atunci va simți ce înseamnă să fii fără Lumină. Numai atunci este creată adevărata dorință pentru Lumină.

La fel se întâmplă în propria noastră viață, când ţi se dă să guşti un nou fruct, şi nu există de fapt dorința preliminară pentru acesta. Dacă, însă, îl guşti și simţi plăcerea în el, şi apoi ţi se ia fructul, începi să-l pofteşti și dorești să recapeţi plăcerea. Tocmai acea dorință, noua dorință născută în om, aceea este ceea ce simte omul ca voință independentă.

Prin urmare, este imposibil să construieşti vasul dintr-odată. Pentru ca dorinţa să ştie cu ce să se încânte și să-şi recunoască propria voință de a se încânta, ea trebuie să parcurgă întregul lanț de evenimente.

Această condiție este prezentată ca o lege în Cabala: „Extinderea Luminii și îndepărtarea ei, fac ca vasul să fie demn de destinaţia sa”, care este aceea de a primi Lumina și de a se bucura de ea. Fazele evoluției acestei dorințe sunt denumite Bhinot (faze / discernăminte / aspecte), întrucât sunt faze în determinarea  discernămintelor / aspectelor voinței de a primi.

Astfel, împreună cu plăcerea, Lumina transmite vasului atributul dăruirii. Iar vasul descoperă deodată, în timp ce se bucură de Lumină, că vrea să dăruiască, la fel ca şi natura Luminii care îl umple. Asta întrucât Creatorul a cedat intenționat Luminii  capacitatea de a-și transmite propriile atribute, împreună cu dorința de a dărui. De îndată ce Lumina umple vasul, în prima fază, vasul  simte că vrea să fie precum Creatorul. Și pentru că aceasta este o dorință cu totul nouă, este un aspect cu totul nou, numit Bhina Bet (faza a doua).

Bhina Bet este o dorință de a da. Plăcerea pe care o simte la asemănarea cu Creatorul este numită „Lumina Milei”. Astfel, vedem că Bhina Alef este opusul lui Bhina Bet, întrucât dorința din Bhina Alef este voința de a primi, în timp ce aceea din Bhina Bet este voința de a dărui. Lumina din Bhina Alef este o „Lumină a Înțelepciunii”, iar cea din Bhina Bet este o „Lumină a Milei”.

Când voinţa de a primi din Bhina Alef începe să se bucure de Lumina care o umple, ea simte imediat că Lumina este cea care dăruie plăcerea și că voința de a primi este cea care primeşte plăcerea și astfel începe să vrea să fie ca Lumina însăși. În loc să primească plăcerea, există dorința de a o dărui, ca şi Lumina.

Prin urmare, voința inițială de a primi dispare, iar vasul rămâne golit de Lumina Înțelepciunii, întrucât plăcerea poate fi simțită doar atunci când există o dorință pentru asta.

Voința de a primi nu poate rămâne fără Lumina Înțelepciunii, pentru că Lumina Înțelepciunii este cea care îi susţine viaţa. Prin urmare, această voință de a primi trebuie să ia un pic din Lumina Înțelepciunii. Astfel, această nouă dorință, numită Bhina Gimel (a treia fază) constă din două dorințe:

• Dorința de a fi la fel cu Lumina.

• Dorința de a primi o cantitate mică de Lumină a Înțelepciunii.

Vasul simte acum două Lumini: Lumina Milei în voința de dăruire și Lumina Înțelepciunii în voința de a primi.

Când Bhina Gimel primește Lumina, ea constată că între Lumina Înțelepciunii și Lumii Vieții, prima este mai potrivită naturii ei. Ea decide atunci să primească în întregime această Lumină. Astfel este creată acum o dorinţă independentă de a primi Lumina Înțelepciunii, aceeaşi dorință cu care Creatorul vrea să umple creatura.

Vedem că Lumina care emană din Esența Sa creează un vas în patru paşi. De aceea, această dorință finală, pe nume Bhina Dalet (Faza a patra), este de fapt singura creatură. Toate fazele care au precedat-o au fost doar faze ale evoluției sale. De fapt, întreaga Creație este inclusă în acea a patra fază. Tot ceea ce există, cu excepția Creatorului, este acea Bhina Dalet. Această Bhina Dalet poartă numele de Malhut (Împărăţie), întrucât voința de a primi este cea care o guvernează.

Figura 1
Figura 2

PATRU FAZE

A patra fază este singura creatură. Ea este împărțită în aspecte exterioare și aspecte interioare. Exteriorul este format din Sfirot, Parţufim, lumi și lumea noastră, şi nivelurile mineral, vegetal și animal. Interiorul este format din sufletele umane. Diferența dintre aceste aspecte constă doar din mărimea voinței lor de a primi. Când a patra fază este complet umplută cu Lumina Înțelepciunii, aceasta se numește Olam Ein Sof (Lumea fără sfârșit), întrucât dorința sa nu limitează primirea Lumii. A patra fază primește prin cele patru faze anterioare: rădăcina (Bhina Şoreş), prima (Bhina Alef), a doua (Bhina Bet) și a treia (Bhina Gimel). Rezultă că a patra fază (Bhina Dalet) este împărțită în cinci aspecte (inclusiv faza proprie) ale voinței de a primi.

REZUMAT

Lumina provine de la Creator, sau Bhina Şoreş. Lumina creează apoi o creatură, a patra fază, în patru paşi. Esenţa creaturii este dorința de a primi plăcere. Plăcerea este senzația Luminii în interiorul dorinței. A patra fază este apoi împărțită în patru aspecte interioare, care primesc Lumina din cele patru faze preliminare. A patra fază, plină de Lumina Înțelepciunii, este numită „Lumea Ein Sof” (fără sfârșit). Aspectele celei de-a patra faze sunt numite „suflete” și „lumi”. Lumile conțin Parţufim, Sfirot și tot ceea ce nu sunt sufletele.

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

error: Content is protected !!